Asiakasneuvonantajan ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo asiakasneuvonantajan ansioluettelo, joka saa sinut haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja saat haastattelun jo tänään.

Asiakasneuvoja Ansioluettelo Esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.5 (30 ääntä)
Asiakasneuvoja Ansioluettelo Esimerkki

Tervetuloa asiakasneuvojan ansioluetteloartikkeliin! Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten kirjoittaa tehokas asiakasneuvojan ansioluettelo, jonka avulla erotut kilpailijoista. Annamme vinkkejä ja niksejä ansioluettelon kirjoittamiseen sekä esimerkin onnistuneesta asiakasneuvojan ansioluettelosta. Avullamme olet hyvällä tiellä kohti unelmiesi työpaikkaa!

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä asiakasneuvoja tekee?

Asiakasneuvoja on ammattilainen, joka neuvoo asiakkaita rahoitustuotteista ja -palveluista. Hän analysoi asiakkaan taloudellisen tilanteen, arvioi hänen tarpeensa ja tavoitteensa ja antaa suosituksia, joiden avulla asiakas voi saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Asiakasneuvojien tehtävänä on antaa neuvoja sijoituksista, vakuutuksista, eläkesuunnittelusta, perintösuunnittelusta ja muista rahoitusasioista. He myös auttavat asiakkaita tekemään tietoon perustuvia päätöksiä raha-asioistaan tarjoamalla koulutusta ja tutkimuksia erilaisista rahoitustuotteista ja -palveluista.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita asiakasneuvojaan liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitkä ovat asiakasneuvojan tehtävät?

 • Neuvoa asiakkaita sijoituksissa, rahoitussuunnitelmissa ja muissa rahoituspalveluissa.
 • Seuraa asiakkaiden sijoituksia, suosittelee ja toteuttaa tarvittaessa muutoksia.
 • kehittää ja ylläpitää asiakassuhteita
 • Analysoida asiakkaiden taloudellisia tietoja ja antaa ohjausta tehokkaaseen taloushallintoon.
 • Rahoitustuotteiden ja -palvelujen tutkiminen ja neuvonta asiakkaille
 • Tarjota asiakkaille ajantasaista markkinatietoa
 • Pysy ajan tasalla talous- ja rahoitussuuntauksista
 • Tunnistaa ja neuvoa asiakkaita sijoitusten mahdollisista riskeistä ja tuotoista.
 • varmistaa sovellettavien lakien ja asetusten noudattaminen
 • laatia ja tarkistaa talousraportit

Näyte asiakasneuvoja ansioluettelo inspiraatiota varten

Haley Johnson
Osoite: 123 Main Street, Kaupunki, osavaltio, postinumero
Puhelin: (123) 456-7890.
Sähköposti: haleyj@example.com

Asiakasneuvoja, jolla on laaja kokemus asiakaspalvelusta, asiakassuhteiden rakentamisesta ja ongelmanratkaisusta. Todistettu menestys asiakkaiden tarpeiden tunnistamisessa ja asianmukaisten ratkaisujen tarjoamisessa. Todistettu kyky rakentaa tehokkaita suhteita asiakkaisiin ja kollegoihin tehokkaiden ratkaisujen kehittämisen ja toteuttamisen tukemiseksi. Erittäin organisoitunut ja yksityiskohtiin keskittyvä henkilö, jolla on erinomaiset viestintä- ja ihmissuhdetaidot.

Työkokemus
 • Asiakasneuvoja, ABC Company, kaupunki, valtio - kesäkuu 2020 - nykyhetki
  • Tarjoaa erinomaista asiakaspalvelua ja rakentaa suhteita asiakkaisiin varmistaakseen heidän tyytyväisyytensä.
  • Tunnistat asiakkaiden tarpeet ja tarjoat ratkaisuja heidän tavoitteidensa saavuttamiseksi.
  • Ratkaise kaikki asiakkaiden ongelmat tai valitukset ajoissa ja tehokkaasti.
  • Avustaa strategioiden kehittämisessä ja toteuttamisessa myynnin ja asiakasuskollisuuden lisäämiseksi.
 • Asiakaspalvelun edustaja, XYZ Company, kaupunki, valtio - elokuu 2018 - kesäkuu 2020
  • Vastasi asiakkaiden tiedusteluihin ja valituksiin ammattimaisesti ja oikea-aikaisesti.
  • Tarjosi asiakkaille heidän tarpeisiinsa perustuvia ratkaisuja ja suosituksia.
  • Kehitti ja ylläpiti myönteisiä suhteita asiakkaisiin.
  • Avusti asiakaspalvelun parantamiseen tähtäävien strategioiden kehittämisessä ja toteuttamisessa.
Koulutus
 • Bachelor of Science in Business Administration - ABC University, kaupunki, valtio - kesäkuu 2018
Taidot
 • Asiakaspalvelu
 • Suhteiden rakentaminen
 • Ongelmanratkaisu
 • Viestintä
 • Ihmissuhdetaidot
 • Organisointitaidot
Sertifikaatit
 • Sertifioitu asiakaspalvelun ammattilainen (CCSP)
Kielet
 • Englanti (sujuvasti)
 • espanja (keskusteleva)


Asiakasneuvojan ansioluettelovinkkejä

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Client Advisor -ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Client Advisor - Tutustu heidän neuvoihinsa, joiden avulla voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta siirrettäviä taitoja - Kun kirjoitat asiakasneuvojan ansioluetteloa, muista korostaa kaikkia taitojasi, jotka voidaan siirtää haettavaan työhön, kuten asiakaspalvelua, myyntiä, ajanhallintaa jne.
 • Liitä mukaan asiaankuuluvat sertifikaatit - Jos sinulla on asiakasneuvojan tehtävään liittyviä sertifikaatteja, muista sisällyttää ne ansioluetteloosi. Tämä auttaa osoittamaan tietämyksesi ja kokemuksesi mahdollisille työnantajille.
 • Mainitse mahdolliset palkinnot tai tunnustukset - Jos olet saanut palkintoja tai tunnustuksia työstäsi asiakasneuvojana, muista mainita nämä tiedot ansioluettelossasi. Tämä osoittaa mahdollisille työnantajille, että olet todistetusti hyödyllinen osa heidän tiimiään.
 • Sisällytä asiaankuuluva työkokemus - Kun kirjoitat asiakasneuvojan ansioluetteloa, muista sisällyttää siihen kaikki asiaankuuluva työkokemuksesi. Tähän tulisi sisällyttää kaikki työtehtävät, joihin on kuulunut työskentelyä asiakkaiden kanssa tai asiakaspalvelua.
 • Muista sisällyttää referenssit - Viimeisenä muttei vähäisimpänä, muista sisällyttää referenssit ansioluetteloosi. Tämä auttaa mahdollisia työnantajia ymmärtämään paremmin taitojasi ja kokemustasi asiakasneuvojana.


Asiakasneuvonantajan ansioluettelon yhteenveto Esimerkkejä

Yhteenveto tai tavoite on tärkeä osa asiakasneuvojan ansioluetteloa. Se on lyhyt selvitys, jossa selitetään hakijan tärkeimmät pätevyydet, kokemus ja taidot suhteessa haettavaan työpaikkaan. Se on tilaisuus tuoda esiin tärkeimmät ja vaikuttavimmat pätevyytesi, jotta voit erottua muista hakijoista. Se olisi räätälöitävä kuhunkin työhakemukseen, jotta työnantajalle voidaan osoittaa, miksi olet paras mahdollinen henkilö kyseiseen tehtävään.

Esim:

 • Kokenut asiakasneuvoja, jolla on 8 vuoden kokemus rahoituspalvelualalta. Todistettu kyky rakentaa vahvoja asiakassuhteita ja edistää myyntiä erinomaisen palvelun avulla.
 • Asiakasneuvoja, jolla on yli 5 vuoden kokemus poikkeuksellisesta asiakaspalvelusta ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden kehittämisestä.
 • Erittäin motivoitunut asiakasneuvoja, jolla on yli 7 vuoden kokemus rahoitusneuvonnan tarjoamisesta asiakkaille. Taitava antamaan vankkaa taloudellista neuvontaa ja auttamaan asiakkaita tekemään taloudellisia päätöksiä.
 • Asiakasneuvoja, jolla on yli 3 vuoden kokemus asiakassuhteiden kehittämisestä ja hoitamisesta. Asiantuntemusta kattavan taloudellisen neuvonnan ja tuen tarjoamisesta.
 • Asiantunteva asiakasneuvoja, jolla on laaja tausta rahoituspalveluista. Kattava tietämys rahoitustuotteista ja -palveluista. Erittäin taitava kehittämään vahvoja asiakassuhteita.


Rakenna vahva kokemusosio asiakasneuvojan ansioluetteloosi

Asiakasneuvojan ansioluetteloon on tärkeää rakentaa vahva kokemusosio, koska se auttaa osoittamaan hakijan taidot, tiedot ja asiantuntemuksen. Se toimii myös todisteena hänen kyvystään hoitaa asiakassuhteita ja tarjota erinomaista asiakaspalvelua. Korostamalla ammatillisia saavutuksiaan ja asiaankuuluvia kokemuksiaan asiakasneuvoja voi osoittaa pätevyytensä ja arvon, jonka hän voi tuoda tehtävään. Kokemusosio toimii myös foorumina, jossa voi esitellä teknisiä kykyjä, ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä rakentaa luottamusta asiakkaiden kanssa.

Esim:

 • Tarjosi asiakaspalvelua ja myyntineuvontaa asiakkaille nopeatempoisessa vähittäismyyntiympäristössä.
 • Kehitti ja ylläpiti suhteita asiakkaisiin hankkiakseen ja säilyttääkseen heidän liiketoimintansa.
 • Etsivät aktiivisesti uusia asiakkaita ja hoitivat nykyisiä asiakkaita myynnin lisäämiseksi.
 • Auttoi asiakkaita tekemään tietoon perustuvia päätöksiä heidän tarpeidensa ja budjettinsa mukaisesti.
 • Ratkaisi tuotteita, palveluja ja toimintatapoja koskevia asiakasvalituksia.
 • Käsitteli maksut ja suoritti maksutapahtumat täsmällisesti ja oikea-aikaisesti.
 • Tuotti myyntiraportteja parannusalueiden tunnistamiseksi ja kannattavuuden lisäämiseksi.
 • Tarjosi tarvittaessa tukea muille osastoille tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.
 • Koulutti uusia työntekijöitä asiakaspalveluun ja myyntiprosesseihin.
 • Kehitti ja toteutti strategioita asiakasuskollisuuden ja -tyytyväisyyden lisäämiseksi.


Client Advisor ansioluettelo koulutus esimerkki

Asiakasneuvojan on yleensä suoritettava vähintään kandidaatin tutkinto liiketoimintaan liittyvältä alalta, kuten rahoituksesta, kirjanpidosta tai markkinoinnista. Asiakasneuvojalla tulisi olla myös vahvat ihmissuhde- ja viestintätaidot, ja hänen tulisi olla mukava työskennellä asiakkaiden kanssa ja auttaa heitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Lisäksi asiakasneuvojan on oltava järjestelmällinen ja yksityiskohtainen, ja hänellä on oltava vahva käsitys rahoituspalvelualasta.

Seuraavassa on esimerkki asiakasneuvojan ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Kauppatieteiden kandidaatti, Kalifornian yliopisto, Los Angeles, CA, 2017.
 • Asiakasneuvonnan sertifiointi, Financial Planning Association, 2020
 • Advanced Certificate in Financial Analysis, Wall Street Institute, 2019
 • Riskienhallinnan laajamittainen kurssityö, University of California, Los Angeles, 2017-2019.


Asiakasneuvojan taidot ansioluetteloon

On tärkeää lisätä taitoja asiakasneuvojan ansioluetteloon, koska se auttaa osoittamaan työnantajille, että sinulla on tarvittavat tiedot ja kokemus, jotta voit menestyä tehtävässä. Taitoja koskeva osa ansioluettelossa on hyvä tapa tuoda esiin pätevyytesi ja osoittaa työnantajalle, että sinulla on oikea yhdistelmä teknisiä ja ihmissuhdetaitoja ollaksesi tehokas asiakasneuvoja. Esimerkkejä taidoista, joita asiakasneuvojan ansioluetteloon voidaan sisällyttää, ovat asiakaspalvelu, myynti, ongelmanratkaisu, viestintä, rahoitusanalyysi ja tekninen osaaminen.

Pehmeät taidot:

 1. Viestintä
 2. Tiimityö
 3. ajanhallinta
 4. Johtajuus
 5. Ongelmanratkaisu
 6. Organisaatio
 7. Konfliktinratkaisu
 8. Neuvottelut
 9. Ihmisten väliset suhteet
 10. Sopeutumiskyky
< />
Kovat taidot:
 1. Asiakassuhteet
 2. Taloudellinen analyysi
 3. Asiakkuudenhallinta
 4. Sijoitusstrategiat
 5. Riskienhallinta
 6. Liiketoiminnan kehittäminen
 7. Data-analyysi
 8. Projektinhallinta
 9. Tiimin johtaminen
 10. Asiakaspalvelu


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää asiakasneuvojan ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tosissasi tehtävään.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Asiakasneuvojan ansioluettelon tärkeimmät tiedot

 • Korosta asiakaspalvelu- ja myyntitaitojasi.
 • Ilmoita kaikki asiaankuuluvat todistukset tai akkreditoinnit, jotka olet saanut.
 • Näytä kykysi rakentaa suhteita asiakkaisiin.
 • Osoita erinomaiset viestintä- ja ihmissuhdetaitosi.
 • Kuvaile, miten olet käyttänyt teknologiaa asiakaskokemuksen parantamiseen.
 • Korosta saamiasi onnistumisia tai palkintoja.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi