Käyttöehdot

Tässä Resumaker S.L lausunnossa esitetään yrityksen ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä "yritys", "yhtiö") verkkosivuston käyttöehdot, joka toimii verkkotunnuksella resumaker.fi ja siihen liittyvillä verkkotunnuksilla sekä muilla aktiivisilla osoitteilla ("verkkosivusto" tai "yrityksen verkkosivusto"). Yrityksellä on oikeus muuttaa tai päivittää tätä lausuntoa. Suosittelemme, että tarkistat tämän lausunnon aika ajoin muutoksien varalta. Kaikki tässä lausunnossa olevat termit on muotoiltu maskuliinisessa muodossa vain tarkoituksenmukaisuuden vuoksi, ja ne koskevat naisia ja mitä tahansa muuta sukupuolta.

Lukemalla tämän lausunnon ja käyttämällä verkkosivustoa vakuutat, että olet hyväksynyt tässä lausunnossa esitetyt ehdot ja suostut hyväksymään tulevat muutetut ehdot. Jos käytät näitä palveluja jonkin organisaation puolesta, hyväksyt nämä käyttöehdot organisaation ja sen valtuutettujen käyttäjien puolesta ja vahvistat, että sinulla on valtuudet sitoa kyseinen organisaatio näihin käyttöehtoihin. Sopimus on sähköinen, ja Yritys toimittaa käyttöehdot asiakkaalle ennen sellaisen toimenpiteen suorittamista, joka edellyttää niiden esittämistä.

 1. Yrityksen omaisuus

 

Kaikki omistusoikeudet Verkkosivustoon, kaikkeen tietoon, tekstiin, grafiikkaan, patentteihin, ideoihin tai muuhun Verkkosivustolla esiintyvään materiaaliin ("Sisältö") ja kaikkiin Verkkosivuston kautta tarjottaviin palveluihin, mukaan lukien ansioluettelon luomisalusta ja sitä tukevat teknologiset järjestelmät sekä henkilökohtaiset alueet ("Palvelut"), ovat ja pysyvät Yrityksen ja sen valtuuttamien yksiköiden hallussa. Verkkosivusto, sisältö ja palvelut ovat tekijänoikeuslakien, tavaramerkkien, patenttien jne. suojaamia. Näissä käyttöehdoissa mainittujen lisäksi et saa kopioida, muokata tai valmistaa niiden pohjalta tuotoksia, levittää, myydä, siirtää, näyttää, esittää julkisesti, lähettää tai käyttää millään muulla tavalla. Et saa kopioida tai muuttaa mitään osaa sivuston lähdekoodista, mukaan lukien CSS, HTML tai JavaScript. Verkkosivustoa, sisältöä tai palvelua ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen, mukaan lukien liiketoimintatarkoituksiin, ilman Yrityksen nimenomaista lupaa. Tämän verkkosivuston käyttö on tarkoitettu vain yksityisiin tarkoituksiin. Yrityksellä on kaikki omistusoikeudet verkkosivuston, sisällön ja olemassa olevien palveluiden parannuksiin.

 

 1. Verkkosivuston käyttö

 

Verkkosivuston käyttö ja/tai ansioluettelon luominen ja/tai henkilökohtaisen tilin luominen ja/tai yhteydenotto yhtiöön tavalla tai toisella merkitsee hyväksyntääsi tehdä sopimus yrityksen kanssa. Joskus yrityksen pätevät edustajat saattavat ottaa sinuun yhteyttä auttaakseen sinua pyyntösi kanssa. Ellet toisin ilmoita, valtuutat täten Yrityksen säilyttämään ansioluettelosi arkistossaan ja/tai siirtämään ansioluettelosi ja/tai tietosi kolmannelle osapuolelle ja/tai asiaankuuluvalle osapuolelle, jonka Yritys katsoo sopivaksi hakemuksesi kannalta, kuten myöhemmin tässä lausunnossa esitetään. Jos haluat irtisanoa sopimuksen Yrityksen kanssa, lähetä sähköpostia, jossa ilmoitat, ettet ole kiinnostunut sopimuksen jatkamisesta. Kun Yritys on vastaanottanut sähköpostiviestin, se lopettaa kaiken yhteydenpidon kanssasi eikä välitä tietojasi muille osapuolille. Hyväksyt ja sitoudut liittymään tietokantaan, joka yrityksellä on lain mukaan hallussaan.

 

 1. Sopimuksen osapuolet

 

Sopimusehdot ovat voimassa yrityksen ja käyttäjän välillä, ja ne kumoavat kaikki muut osapuolten väliset sopimukset. Tähän sopimukseen tehtävät muutokset hyväksytään vain molempien osapuolten nimenomaisella kirjallisella suostumuksella.

 

 1. Maksuvaihtoehdot

 

Yritys tarjoaa palvelujaan varten useita eri maksuvaihtoehtoja, joissa kussakin vaihtoehdossa ilmoitetaan siihen sisältyvät maksut ja arvonlisäveron sisältävä lopullinen hinta. Käyttäjä voi valita itselleen sopivan vaihtoehdon. Maksuvaihtoehtojen suunnittelussa olevat visuaaliset virheet eivät sido yritystä.

Kukin vaihtoehto sisältää yksityiskohtaiset tiedot käyttäjälle. Yrityksen tekemät virheet tai virheet hintatarjouksessa tai itse maksuvaihtoehdossa eivät sido yritystä.

 

 

 1. Yhtiön ja käyttäjän väliset vastuut

 

Sopimus allekirjoitetaan digitaalisesti heti, kun käyttäjä hyväksyy sen ja täyttää vaaditut tiedot. Jos käyttäjä maksaa palvelusta sähköisesti, yritys ryhtyy asianmukaisiin turvatoimiin maksun suorittamiseksi.

Yritys voi lain mukaan tarkistaa itse tai kolmannen osapuolen välityksellä, pystyvätkö asiakkaat täyttämään maksuvelvoitteensa. Jos käyttäjän kanssa tehtyyn sopimukseen liittyy epäselvyyksiä, yritys voi kieltäytyä osapuolten välisestä liiketoimesta tai pyytää lisätakeita.

 

Osapuolten välisen sopimuksen hyväksymisen jälkeen Yritys antaa käyttäjälle kirjautumistiedot, joiden avulla käyttäjä voi käyttää tiliä alustalla ja verkkosivuston palveluita. Antamalla nämä tiedot yritys antaa käyttäjälle yksinomaisen, henkilökohtaisen ja ei-siirrettävissä olevan käyttöoikeuden alustaan ja palveluihin kyseisestä hetkestä alkaen ja koko sopimuksen voimassaolon ajan.

 

Kirjautumistiedot sekä alustan ja palvelujen käyttö ovat täysin henkilökohtaisia, ja käyttäjän on pidettävä kirjautumistietonsa luottamuksellisina.

 

 1. Maksutapahtumien hinta

 

Tällä verkkosivustolla tarjotuista palveluista joidenkin tai kaikkien käyttäminen edellyttää erityyppisiä ja erisuuruisia maksuja, jotka Yritys määrittelee ja jotka julkaistaan verkkosivustolla aika ajoin. Verkkosivustolla esitetyt hinnat sisältävät arvonlisäveron.

 

Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan yhtiölle välittömästi, jos hänen antamissaan maksutiedoissa on virheitä. Käyttäjällä on oltava tilillään riittävä saldo, jotta hän voi maksaa palvelusta.

 

Jos käyttäjä ei maksa palvelusta, hän saa yritykseltä ilmoituksen maksun suorittamatta jättämisestä, ja hänellä on 14 päivää lisäaikaa maksun järjestämiseen. Jos käyttäjä ei ole lisävuorokausien päättyessä suorittanut maksua, Yrityksellä on oikeus periä käyttäjältä 15 prosentin viivästyskorko ja viivästyskorko jokaiselta viivästyskuukaudelta.

 

 1. Peruutuskäytäntö


Yritys toimii lain mukaisesti. Kun osto on suoritettu, ansioluettelo on ladattavissa ja käyttäjä saa käyttää alustaa sovitun ajan. Palveluiden vastaanottamisen jälkeen käyttäjä ei ole oikeutettu hyvitykseen, eikä Yritystä kohtaan ole mitään tulevia velvoitteita tältä osin. Kaikkia tätä asiaa koskevia vaatimuksia varten on otettava yhteyttä yritykseen yhteystietosivun kautta (resumaker.fi/yhteystiedot/).

 

 1. Toimitusaika
   

Yritys on vastuussa palvelun tarjoamisesta, kun käyttäjä on antanut tiedot ja maksu on vahvistettu. Jos palvelun tarjoaminen viivästyy jostain syystä, Yritys ilmoittaa käyttäjälle asiasta viimeistään 30 päivän kuluessa oston päivämäärästä. Tässä tapauksessa käyttäjällä on oikeus irtisanoa sopimus ilman lisäkustannuksia ja saada täysi hyvitys.

 

 1. Käyttäjän vastuut

 

Käyttäjän on toimitettava asianmukaisena ajankohtana kaikki tiedot, joita yritys tarvitsee sopimuksen toteuttamiseksi.

 

Käyttäjä vakuuttaa, että yhtiön verkkosivuston käyttö on hänen yksinomaisella vastuullaan, ja hän vapauttaa yrityksen tulevista syytöksistä, vaatimuksista tai vahingoista. Käyttäjä on vastuussa omasta alustan ja palveluiden käytöstään.

 

Käyttäjä ei myy, siirrä tai rasita sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä ei saa suorittaa alustan ja/tai alustan toiminnallisuuden seurantaa, valvontaa tai käänteistä suunnittelua.

 

Käyttäjä ei vahingoita alustan käytöllä yrityksen tai kenenkään sen puolesta toimivan henkilön tai muun kolmannen osapuolen mainetta.

 

Käyttäjän alustalle lataaman sisällön on oltava Yrityksen määrittelemässä muodossa ja formaatissa. Sisältö on käyttäjän omaisuutta, ja se pysyy käyttäjän omaisuutena.

 

Käyttäjä varmistaa, että alustalle ladatut tiedot ovat oikeita, tarkkoja, täydellisiä, luotettavia ja ajantasaisia, vaikka ne olisivat peräisin kolmannelta osapuolelta. Yritys ei ole vastuussa käyttäjän sisllön käytöstä.

 

Käyttäjä ei saa ladata sisältöä, joka on epäluotettavaa, harhaanjohtavaa, herjaavaa, loukkaavaa, syrjivää, vihamielistä, rasistista, eroottista, pornografista, sisältää hyperlinkkejä, rikkoo tekijänoikeuksia, rikkoo kolmansien osapuolten oikeuksia, sisältää ei-henkilökohtaisia tietoja, sisältää kaupallista viestintää tai hyväntekeväisyyttä, tietoa kulteista, tietoa, joka sisältää viruksia, haittaohjelmia, troijalaisia, botteja, loukkaavia/ tunkeilevia/pahansuopia ohjelmistoja, muita ohjelmistoja, jotka ohittavat palvelun turvallisuus- ja suojauskeinot, vahingoittavat palvelua tai tuhoavat verkkosivuston, tutkimus- tai reverse engineering -työkaluja tai sovelluksia.

 

Käyttäjä sitoutuu säilyttämään digitaalisen kopion kaikista tiedoista, aineistoista ja sisällöstä, jotka hän toimittaa Yritykselle sopimuksen mukaisesti, olipa kyseessä sitten alustan kautta tai ei.

 

Alustan ja palvelujen käyttö on käyttäjän yksinomaisella vastuulla.

 

Käyttäjä varmistaa asianmukaisen ja turvallisen työympäristön alustan käyttöä varten. Yritys varmistaa, että käyttäjätili on perustettu alustalle asianmukaisesti.

 

Käyttäjä voi ottaa yhteyttä yritykseen yhteydenottolomakkeella: resumaker.fi/yhteystiedot.

 

 1.  Yrityksen vastuut
   

Yrityksellä on oikeus sulkea alusta tai rajoittaa pääsyä siihen tai sen toimintoihin kokonaan tai osittain milloin tahansa, määräajaksi tai toistaiseksi, ilman, että sen tarvitsee maksaa käyttäjälle vahingonkorvausta.

 

Yrityksellä on oikeus rajoittaa tai lopettaa oikeus käyttää alustaa tai estää käyttäjän kirjautumistiedot, jos käyttäjä rikkoo verkkosivuston sääntöjä tai tätä sopimusta.

 

Yritys ei takaa, että alustassa ei ole virheitä, vikoja tai keskeytyksiä. Yritys ei takaa, että alusta on käytettävissä kaikkina aikoina tai että se näkyy kaikkina aikoina virheettömänä.

 

Yritys voi asettaa rajoituksen käyttäjälle tarjotulle tallennustilalle tai tiedoille. Yrityksellä on oikeus julkaista anonyymiä sisältöä ja käyttää sitä sopimuksen päättymisen aikana alustan ja palveluiden parantamiseen ja muuhun kehittämiseen.

 

 

 

 1.  Tietojen säilyttäminen

 

Yritys voi käsitellä käyttäjän henkilötietoja tai antaa niitä sopimuksen ehtojen mukaisesti. Näitä tietoja käytetään yrityksen yksityisyydensuojan määritelmän mukaisesti, jonka käyttäjä hyväksyy tämän sopimuksen puitteissa.

 

Kaikkien yrityksen työntekijöiden, joilla on pääsy käyttäjän henkilötietoihin, on allekirjoitettava salassapitosopimus.

 

Käyttäjä korvaa yritykselle kaikki kolmansien osapuolten vaatimukset, jotka johtuvat ja/tai liittyvät henkilötietojen käsittelyyn, jota yritys suorittaa alustan ja/tai palvelujen kautta tai jota kolmas osapuoli, joka tarjoaa palveluja yritykselle, suorittaa.

 

 1.  Immateriaalioikeudet

 

Kaikki immateriaalioikeudet alustaan, palveluihin ja muihin sopimuksen mukaisesti tarjottuihin tuotteisiin kuuluvat yksinomaan Yritykselle tai sen puolesta toimivalle henkilölle. Käyttäjä saa käyttöoikeuden vain sopimuksen voimassaolon ajaksi.

 

Käyttäjä ei saa millään tavoin loukata Yrityksen immateriaalioikeuksia alustalla ja palveluissa.

 

Käyttäjä ei saa muuttaa, tutkia, jäljentää, purkaa tai soveltaa käänteistä suunnittelua. Käyttäjä ei saa suorittaa mitään toimia alustan lähdekoodin selvittämiseksi itse tai kolmannen osapuolen ohjelmistojen tai osapuolten kautta hänen puolestaan.

 

Yrityksellä on oikeus suojella immateriaalioikeuksiaan, eikä käyttäjä saa poistaa tai kieltäytyä käyttämästä yrityksen suojatoimenpiteitä.

 

Jos oikeudessa todetaan, että alusta ja palvelut loukkaavat kolmannen osapuolen immateriaalioikeutta, tai jos Yritys uskoo, että tällainen loukkaus saattaa tapahtua, Yritys sallii edelleen käyttäjän käyttää alustaa. Jos Yritys katsoo, että tämä ei ole mahdollista, Yrityksellä on oikeus irtisanoa sopimus maksamatta käyttäjälle korvausta.

 

 1.  Oikeuksien siirto

 

Käyttäjä ei voi siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman Yrityksen nimenomaista suostumusta. Yritys voi siirtää sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle.

 

 1.  Sopimusaika ja lakkauttaminen

 

Sopimuskausi on käyttäjän maksusuunnitelmassa valitsema ajanjakso.

Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen ilman kirjallista ilmoitusta, jos sopimusta ei ole noudatettu, jos verkkosivuston sääntöjä ei ole noudatettu tai jos tuomioistuin puuttuu asiaan ja ilman, että niiden on maksettava mitään vahingonkorvauksia tai korvauksia, seuraavissa tapauksissa: sen osapuolen konkurssi tai konkurssihakemus, jonka katsotaan olevan kykenemätön täyttämään velvollisuuksiaan.

 

Jos käyttäjä on saanut vastikkeita yritykseltä, hänellä ei ole oikeutta hyvitykseen.

Sopimuksen päättyessä käyttäjän oikeudet käyttää alustaa raukeavat.

 

 1. Tilausehdot
  1. Voidakseen käyttää Yrityksen tarjoamia palveluita Käyttäjän on tilattava Palvelu täyttämällä lomake ja antamalla Yrityksen pyytämät tiedot.
  2. Käyttäjä voi tilata useita tilauspaketteja verkkosivustolla näkyvillä hinnoilla, jotka sisältävät arvonlisäveron, ellei toisin mainita. Yritys voi milloin tahansa muuttaa hintoja sekä mitä tahansa Palveluja oman harkintansa mukaan, eikä käyttäjällä ole tällaisissa tapauksissa mitään oikeuksia Yritystä kohtaan.
  3. Palvelun tilaaminen edellyttää maksua, josta Yritys päättää aika ajoin. Yritys pidättää itsellään oikeuden korottaa tai alentaa kyseistä maksua ja/tai muuttaa saatavilla olevia tilaussuunnitelmia oman harkintansa mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta. Jos tilausmaksuja alennetaan, Käyttäjällä ei ole oikeutta hyvitykseen ja/tai alennukseen ja/tai muuhun etuun tai vähennykseen, eikä Käyttäjällä ole tällaisessa tapauksessa mitään oikeuksia Yritystä kohtaan.
  4. Kaikki tilaussuunnitelmat uusitaan automaattisesti, ellei käyttäjä peruuta niitä, ja jos tilausmaksut laskevat, käyttäjällä ei ole oikeutta hyvitykseen ja/tai alennukseen ja/tai muuhun etuun tai vähennykseen, eikä käyttäjällä ole tällaisessa tapauksessa mitään oikeuksia yritystä kohtaan.
  5. Käyttäjä voi maksaa luottokortilla / pankkikortilla / PayPalilla / Apple Payllä.
  6. Jos Tilaaja ei maksa tilausmaksuja, Tilaajan tili voidaan estää ja kaikki sen tilillä oleva sisältö voidaan poistaa, eikä Käyttäjällä ole tällaisessa tapauksessa mitään oikeuksia Yritystä kohtaan. Selkeyden vuoksi, tilauksen peruuttaminen ei vapauta käyttäjää maksamattomien maksujen maksamisesta, eikä tilaaja ole oikeutettu saamaan maksamiaan summia takaisin.
  7. Lisäksi selvennetään, että Yritys pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan muuttaa tilausmaksuja ja tarjoamiaan palveluja ja/tai lisätä lisäominaisuuksia palveluun, eikä Käyttäjällä ole tällaisessa tapauksessa mitään oikeuksia Yritystä kohtaan.
  8. Yritys pidättää itsellään oikeuden sulkea Verkkosivuston tai minkä tahansa sen osan mistä tahansa syystä, milloin tahansa oman harkintansa mukaan, eikä käyttäjällä ole tällaisessa tapauksessa mitään oikeuksia Yritystä kohtaan, eikä tilaajilla ole oikeutta saada hyvitystä ja/tai maksuvähennystä maksuista. jotka he ovat maksaneet palveluista.

 

 1.  Verkkosivun käyttö

 

yttäjä voi käyttää verkkosivustoa, sen sisältöä ja siihen sisältyviä palveluja. Käyttämällä sivustoa käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa, sisältöä tai palveluja ainoastaan yksityisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin, ellei hän ole saanut siihen nimenomaista lupaa Yritykseltä. Tässä yhteydessä käyttäjä sitoutuu olemaan tekemättä mitään seuraavista toimista, ellei hän ole saanut siihen etukäteen kirjallista suostumusta Yritykseltä ja tämän suostumuksen ehtoja noudattaen (siinä määrin kuin se on myönnetty):

 

 • Käyttää palveluita lakien, yhtiön tai muiden henkilöiden oikeuksien vastaisesti tai käyttää palveluita väärin.
 • Yrittää päästä käsiksi yhtiön järjestelmiin tai verkkosivuston ei-julkisiin osiin, käyttää niitä tai hyökätä niihin tai tunkeutua niihin laittomasti tai sabotoida tai käyttää niitä laittomasti.
 • Yritä tutkia tai testata minkä tahansa järjestelmän tai verkon haavoittuvuutta tai rikkoa turva- tai todennustoimenpiteitä.
 • Tunkeutua tai murtautua muun käyttäjän kuin käyttäjän omalle henkilökohtaiselle alueelle.
 • Yrittää tunkeutua muiden käyttäjien kuin itsensä ansioluetteloihin ja päästä niihin käsiksi.
 • Yrittää päästä verkkosivustolle, sen sisältöön tai palveluihin käsiksi tai käyttää siihen indeksointityökalua. Etsiä verkkosivustoa millä tahansa muulla moottorilla, ohjelmistolla, työkalulla, asiamiehellä, välineellä tai mekanismilla kuin yhtiön tarjoamalla ohjelmistolla.
 • Yritä tulkita, kääntää, purkaa tai käänteismallintaa mitään verkkosivuston, sisällön tai palveluiden ohjelmistoja.
 • Saattaa sivuston, sisällön tai palveluiden toimintaa kolmansien osapuolien saataville.
 • kopioida ja käyttää tai antaa muiden kopioida ja käyttää, muokata, jäljentää, tuottaa johdannaisteoksia, kehystää, peilata, julkaista uudelleen, ladata, näyttää, lähettää tai levittää koko verkkosivustoa tai sen osia, sisältöä tai palveluita missä tahansa muodossa tai mediassa tai millä tahansa tavalla.
 • Mahdollistaa ohjelmistojen tai muiden keinojen, kuten Crawler Robots -ohjelmistojen jne. käytön verkkosivuston etsimistä, skannaamista, kopioimista tai automaattista hakua varten. Luoda kooste, kokoelma tai arkisto, joka sisältää verkkosivuston sisältöä tai tietoja.
 • Näyttää verkkosivuston sisällön kehyksessä (frame/iframe), joka on näkyvissä tai piilotettu.
 • Linkittää verkkosivustolle ja sen sisältöön mistä tahansa lähteestä, joka sisältää pornografista, rasistista tai laittomaan syrjintään kannustavaa sisältöä tai sisältöä, joka on laitonta, tai joka kannustaa laittomaan toimintaan, tai jonka julkaiseminen on laitonta.
 • Häiritä tai yrittää häiritä minkä tahansa käyttäjän, palvelimen, isännän tai verkon käyttöä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, viruksen, madon, troijalaisen, aikapommin, digitaalisen hyökkäyksen, Man In the Middle -hyökkäyksen, palvelun estohyökkäyksen (DDoS-hyökkäyksen), tunkeutumistestityökalujen, haittaohjelmien, vakoiluohjelmien, haittaohjelmien, ilkivallan, ohjelmistojen ylikuormittamisen, tulvien, roskapostin tai verkkosivuston tukkeutumisen aiheuttaman häiriön lähettäminen verkkosivuston postilaatikkoon tai mikä tahansa toiminta, joka vahingoittaa verkkosivustoa tai varastaa tietoja yhtiön palveluista.
 • Ladata sellaista sisältöä, joka loukkaa toisen henkilön oikeuksia - mukaan lukien immateriaalioikeudet.
 • Alaikäisiä ja/tai alaikäisiä koskevia tietoja, jotka paljastavat heidän henkilöllisyytensä, heidän henkilötietonsa ja tavat ottaa heihin yhteyttä.
 • Kaikki tiedot, tarjoukset tai sovellukset, jotka ovat kaupallisia ja/tai sisältävät mainos- tai markkinointitietoja.
 • Henkilönä esiintyminen tai väärien tietojen antaminen suhteestaan johonkin yritykseen tai sen eri järjestelmiin liittyvään henkilöön tai yhteisöön.

  Yrityksellä on oikeus tutkia ja haastaa oikeuteen edellä mainittujen rikkomusten vuoksi, mukaan lukien immateriaalioikeuksien rikkominen ja kaikki, mikä liittyy verkkosivuston ja sen käyttäjien turvallisuuteen, kunnes laki on pantu täytäntöön. Lisäksi se voi ottaa mukaan ja tehdä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa syytteeseenpanossa käyttäjiä vastaan, jotka rikkovat näitä käyttöehtoja. Käyttäjä tunnustaa, että yrityksellä on oikeus valvoa pääsyä verkkosivustolle, sen sisältöä ja palveluja sekä niiden käyttöä varmistaakseen käyttöehtojen noudattamisen ja verkkosivuston jatkuvan toiminnan.

 

Jos käyttäjä rikkoo käyttöehtoja, hänen lupansa käyttää verkkosivustoa, sisältöä ja palveluja peruutetaan automaattisesti, vaikka hän olisi mukana tietyssä maksusuunnitelmassa, eikä hänellä ole oikeutta hyvitykseen. Yritys pidättää itsellään oikeuden lopettaa käyttäjän pääsyn verkkosivustolle, sisältöön ja palveluihin milloin tahansa, perustellusti tai ilman syytä. Yritys pidättää myös oikeuden lopettaa palvelujen tarjoamisen tai muuttaa verkkosivustoa, sisältöä ja palveluja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta.

 

 1.  Rekisteröinti verkkosivustolle

 

Verkkosivuston käyttö ei edellytä rekisteröintiä, mutta sivuston eri osa-alueet, kuten henkilökohtainen alue, ansioluettelon luominen ja yhteydenottoalue, saattavat kuitenkin edellyttää rekisteröitymistä ja henkilökohtaisten ja tunnistetietojen antamista yrityksen pyynnöstä.

Rekisteröitymällä verkkosivustolle käyttäjä hyväksyy yhtiön käyttöehdot. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjää voidaan vaatia vahvistamaan nimenomaisesti suostumuksensa verkkosivuston käyttöehtoihin. Käyttäjä voi suorittaa rekisteröinnin loppuun kussakin näistä tapauksista vasta sen jälkeen, kun hän on antanut pyydetyt tiedot jokaisessa vaiheessa ja kun hänen suostumuksensa on saatu. Jos käyttäjää pyydetään antamaan ilmoitetut tiedot verkkosivuston palvelujen käyttämistä varten, hänen on annettava ainoastaan oikeat, täsmälliset ja täydelliset tiedot. Virheelliset tiedot voivat estää käyttäjää käyttämästä verkkosivustoa asianmukaisesti ja estää yhteydenoton.

 

Rekisteröitymistä ja hyväksyntää edellyttävien verkkosivuston osien käyttö osoittaa käyttäjän suostumuksen saada mainoksia yritykseltä ja/tai sen puolesta toimivilta henkilöiltä. Mainos lähetetään käyttäjälle hänen rekisteröitymisen yhteydessä yhtiölle antamiensa tietojen kautta. Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ja ilmoittaa yritykselle kieltäytymisilmoituksella kieltäytyvänsä hyväksymästä mainoksia yleisesti tai tietyntyyppisiä mainoksia. Kieltäytymisilmoituksen lähettämistapa ilmoitetaan mainoksessa, jonka yritys ja/tai sen puolesta toimiva taho lähettää käyttäjälle.

 

 1.  Järjestelmään rekisteröityminen: Salasana

 

Rekisteröitymällä johonkin palveluun käyttäjää saatetaan vaatia antamaan salasana. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hän käyttää salasanaa päästäkseen kaikkiin henkilökohtaisiin alueisiin verkkosivustolla ja erityisesti luomaansa ansioluetteloon. Käyttäjä sitoutuu ottamaan yksinomaisen vastuun kaikista salasanansa avulla suoritettavista toimista tai toimenpiteistä riippumatta siitä, onko hän antanut suostumuksen kyseisiin toimiin tai toimenpiteisiin. Käyttäjä on vastuussa siitä, ettei hän anna salasanaa kenellekään muulle. Käyttäjän on vaihdettava salasanansa mahdollisimman usein. Käyttäjän on ilmoitettava yritykselle välittömästi salasanansa luvattomasta käytöstä. Käyttäjä ei koskaan käytä ja/tai yritä käyttää toisen käyttäjän tiliä ja salasanaa ilman toisen käyttäjän nimenomaista suostumusta.

 

 

 1.  Ansioluettelon luomisalusta

 

Yritys tarjoaa alustan, joka mahdollistaa ansioluettelon luomisen visuaalisella ja kätevällä tavalla jokaiselle sitä haluavalle henkilölle. Yhtiön kauppanimi on Resumaker.

 

Tämän alustan käyttöön sovelletaan tällä sivulla esitettyjä käyttöehtoja ja tietosuojaehtoja, ja käyttäjä hyväksyy ne. Jos käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja, hänen ei pidä käyttää sivustoa.

 

Ansioluettelon luontijärjestelmä on yrityksen perustama innovatiivinen alusta, jolle on haettu patenttia. Järjestelmän avulla käyttäjä voi täyttää tiedot näytettyihin kenttiin, minkä jälkeen se luo ansioluettelon sen mukaisesti. Yritys ei ole vastuussa käyttäjän syöttämistä tiedoista, vaan se toimii ainoastaan alustana asiakirjan luomiselle.

 

On todettu ja sovittu, että ohjelmistokoodi on tekijänoikeussuojattu, ja siksi on kiellettyä kopioida ja/tai tarjota ja/tai luovuttaa koodin ja/tai salasanojen osia ja/tai salasanoja henkilökohtaiseen tiliin pääsemiseksi kenellekään osapuolelle vastikkeellisesti tai vastikkeettomasti ilman Yrityksen nimenomaista lupaa.

 

Järjestelmä ei suodata mitään tietoja, sisältöä, virheellisiä tietoja ja/tai muita käyttäjän syöttämiä tietoja, vaan näyttää ainoastaan tiedot sellaisina kuin ne ovat asianmukaisissa kentissä. Yhtiö ei ole vastuussa lopullisen tiedoston laadusta, eheydestä tai sen tasosta suhteessa muihin, vahingoista, työn menetyksestä, sen vaikutuksesta uraan, henkiseen ahdistukseen jne. tai mistään suorista tai epäsuorista seurauksista käyttäjälle, omaisuudelle tai kolmannelle osapuolelle käytön jälkeen.

 

Yritys ei ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, joita käyttäjälle aiheutuu ansioluettelon luomisjärjestelmän käytön seurauksena. Käyttäjä hyväksyy ja ymmärtää, että hän on yksin vastuussa ja että Yritys tarjoaa ainoastaan infrastruktuurin tiedoston luomista varten. Käyttäjä tunnustaa, että hänen toimittamansa sisältö on hänen yksinomaisella vastuullaan. Käyttäjällä tai kolmannella osapuolella ei ole mitään oikeuksia Yritystä, sen johtajia, työntekijöitä ja/tai ketään hänen edustajiaan kohtaan tässä asiassa.

 

Yritys tekee parhaansa pitääkseen ansioluettelon luomisjärjestelmän mahdollisimman hyvin käytettävissä. Se ei kuitenkaan takaa, että ansioluettelon luontijärjestelmä on aina käytettävissä. Yritys voi lopettaa verkkosivuston hallinnan, sisällön päivittämisen ja tallentamisen, eikä se ole vastuussa mistään vahingosta, joka käyttäjälle aiheutuu tämän päätöksen seurauksena. Yritys tekee parhaansa säilyttääkseen käyttäjän luoman ansioluettelon, mutta jos ansioluettelo kuitenkin poistetaan ylläpitotöiden ja päivitysten seurauksena, yritys ei sitoudu säilyttämään ansioluetteloa palvelimillaan, ja käyttäjä on vastuussa luotujen tiedostojen varmuuskopioinnista.

 

Jos käyttäjä tai joku hänen puolestaan käyttää ansioluettelon luomisjärjestelmää ilkivaltaisesti ja/tai muulla tavoin kaupallisesti, käyttäjän on korvattava yhtiölle aiheutunut vahinko.

 

Käyttäjä sitoutuu olemaan skannaamatta verkkosivustoa automaattisesti (Crawling) ja/tai käyttämättä sitä kaupallisiin tarkoituksiin tai muuhun tarkoitukseen ilman yrityksen suostumusta. Tämän velvoitteen rikkominen voi johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin.

 

Epäselvyyksien välttämiseksi selvennetään, että on ehdottomasti kiellettyä siirtää käyttäjän oikeuksia tai tiliä toiselle käyttäjälle ja/tai kopioida ja/tai jäljentää ja/tai kopioida ja/tai julkaista mitään ilman Yrityksen suostumusta ja/tai sabotoida ja/tai suorittaa ilkivaltaisia toimia ja/tai käänteismuokkausta ja/tai käyttää ansioluettelon luomisjärjestelmää kohtuuttomasti tai laittomasti.

 

Selvennetään, että verkkosivuston käyttö on tarkoitettu ainoastaan yksityishenkilöille. Muu käyttö edellyttää yrityksen kirjallista suostumusta. Sivustolle tallennettujen tietojen kopiointi, jakelu, toimittaminen, siirtäminen ja julkaiseminen, jota yritys ei ole sallinut, on ehdottomasti kielletty ja se on lainvastaista.

 

Käyttäjällä on pääsy henkilökohtaiselle alueelle järjestelmässä ansioluettelon luomista varten. Hän voi kirjautua sisään käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja pitää nämä tiedot mahdollisimman turvassa. Käyttäjä näkee henkilökohtaisella alueella muun muassa järjestelmän kautta luodun ansioluettelon ja voi muokata ja/tai poistaa sen, asettaa laskutustietoja ja poistaa henkilökohtaisen tilinsä.

 

Yritys tekee kaikkensa estääkseen luvattomien tahojen tunkeutumisen henkilökohtaiselle alueelle käyttämällä kehittynyttä teknologiaa, salausta ja myös tietoturva-asiantuntijoiden aika ajoin tekemiä testejä. Yritys ei ole vastuussa käyttäjälle luvattoman tunkeutumisen seurauksena aiheutuneista vahingoista ja tekee kaikkensa ryhtyäkseen oikeustoimiin tällaisia tunkeutujia vastaan.

Yritys pidättää oikeuden poistaa epäaktiivisen, tekaistun tai epäasiallisesta ja/tai laittomasta ja/tai kielletystä toiminnasta epäillyn käyttäjätilin ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjä luopuu kaikista oikeuksista, jotka koskevat hänelle tilinsä poistamisesta mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa.

 

Yritys säilyttää ansioluettelon palvelimillaan turvallisesti laissa määriteltyjen säännösten mukaisesti. Yritys ei takaa tietojen säilytysaikaa, ja käyttäjä on vastuussa tietojen varmuuskopioinnista henkilökohtaisesti ja poistaa tulevat vaateet, jotka johtuvat siitä, että henkilötietoja ei ole säilytetty yrityksen palvelimilla.

 

Kaikki käyttäjälle esitetyt esimerkit, vinkit, ohjeet ja huomautukset on tarkoitettu auttamaan käyttäjää prosessissa, eivätkä ne korvaa käyttäjän omaa harkintakykyä. Käyttäjä on yksin vastuussa ansioluettelon laatimisesta, sen käyttämisestä ja jakamisesta mahdollisille työnantajille. Yritys ei millään tavoin takaa tuloksia, jotka seuraavat edellä mainitun järjestelmän avulla laaditun ansioluettelon käytöstä.

 

Käyttäjä hyväksyy, että ansioluettelon luomisjärjestelmän käyttö edellyttää liittymistä yrityksen tietokantoihin ja ansioluettelon tallentamista yrityksen palvelimille. Käyttäjä vakuuttaa lukeneensa ja hyväksyneensä tämän sivun käyttöehdot kokonaisuudessaan ja erityisesti ne kohdat, jotka koskevat Yrityksen saamien tietojen käyttöä tai henkilötietojen poistamista.

 

Kaikki tekijänoikeudet ja/tai henkinen omaisuus, mukaan lukien moraaliset oikeudet, jotka liittyvät ansioluettelon luomisalustaan - mukaan lukien verkkosivuston suunnittelu, käyttöliittymä, ulkoasu, visuaalinen ilme, palvelinkoodi, asiakaskoodi, HTML, CSS, JavaScript, sisältö, ansioluetteloesimerkit, ansioluettelomallit, grafiikkatiedostot, tietojen esittämistapa ja muokkaus verkkosivustolla - on varattu yksinomaan yhtiölle, ja niiden rikkominen johtaa oikeudellisiin toimiin.

Järjestelmän käyttö voi edellyttää maksua määritettyjen maksusuunnitelmien mukaisesti. Jos käyttäjä hyväksyy maksullisen suunnitelman, hän sitoutuu maksamaan kaikki tilinsä maksut. Käyttäjä vakuuttaa olevansa tietoinen siitä, että kaikki verkkosivustolle tallennetut tiedot ovat yrityksen yksinomaista omaisuutta ja että yrityksellä on täydet oikeudet tietoihin ja niiden käyttöön.

 

 1. Vastuu käyttäjän sisällöstä

 

Yritys ei ole vastuussa mistään sisällöstä ja/tai tiedoista ja/tai informaatiosta, jonka käyttäjä on antanut ja/tai näyttänyt verkkosivustolla tai erityisesti luodusta ansioluettelosta. Yritys ei takaa, että käyttäjän antamat tiedot ovat oikeita. Käyttäjä voi ilmoittaa epäilyttävistä toimista yritykselle, jos hän on havainnut sellaisia tilillään.

 

 1. Vastuuvapaus

 

Käyttäjä ottaa täyden vastuun verkkosivuston, sen sisällön ja yrityksen eri palveluiden käytöstä, eikä yritys ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, joita käyttäjälle tai tämän puolesta toimivalle henkilölle tai muulle kolmannelle osapuolelle aiheutuu, mukaan lukien verkkosivustolle ja sen sisällölle ja palveluille aiheutuneet suorat tai epäsuorat menetykset tai kustannukset.

 

 1. Uutiskirje ja sähköinen postitus

 

Lähettämällä tietonsa käyttäjä antaa Yritykselle luvan lisätä hänet postituslistalleen ja lähettää hänelle ajoittain sähköpostia eri aiheista. Jokaisessa Yrityksen lähettämässä viestissä on mahdollisuus peruuttaa sähköpostin tilaaminen. Jos käyttäjä pyytää tilauksen peruuttamista, yritys poistaa hänet postitustietokannastaan. Käyttäjä voi pyytää poistamaan kaikki yrityksen järjestelmiin tallennetut päivämäärät ja/tai poistamaan itsensä vastaanottajatietokannasta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen support@resumaker.fi.
 

 1. Paddle
  Tilausprosessimme hoitaa online-jälleenmyyjämme Paddle.com. Paddle.com on kaikkien tilaustemme virallinen palveluntarjoaja. Paddle vastaa kaikista asiakaspalvelukyselyistä ja hoitaa palautukset. Paddle.comin laskuttamien tilausten palautuksia tai peruuttamista koskevia kysymyksiä varten käy Paddle.net -sivulla.

 

 1. Muutokset ja toiminnan lopettaminen

 

Yritys voi ajoittain muuttaa verkkosivuston rakennetta, ulkoasua ja suunnittelua, sen sisältämien palvelujen laajuutta ja saatavuutta sekä kaikkia muita verkkosivustoon liittyviä osia ilman ennakkoilmoitusta. Tällaiset muutokset tehdään muun muassa ottaen huomioon Internetin dynaaminen luonne ja siinä tapahtuvat tekniset ja muut muutokset. Tällaiset muutokset voivat luonnostaan aiheuttaa toimintahäiriöitä tai haittoja. Käyttäjällä ei ole mitään oikeutta vaatia yhtiöltä korvausta tällaisten muutosten tekemisestä tai niiden toteuttamisesta aiheutuvista toimintahäiriöistä.

 

Poiketen siitä, mitä edellä on sanottu, yrityksellä on oikeus lopettaa verkkosivuston palvelujen tarjoaminen kokonaan tai osittain milloin tahansa. Yritys julkaisee mahdollisuuksien mukaan verkkosivustolla ennakkoilmoituksen palvelujen lopettamisesta kohtuullisesti etukäteen. Palvelujen lopettamisen jälkeen yritys säilyttää verkkosivuston sisällön ja tiedot vielä jonkin aikaa, minkä jälkeen sillä on oikeus poistaa ne säilyttämättä niistä varmuuskopioita ja ilmoittamatta siitä.

 1. Laki ja toimivalta

 

Käyttöehtoihin sekä Sivustoon ja sen sisältöön sovelletaan yksinomaan Espanjain valtion lakeja ja niitä tulkitaan Espanjain valtion lakien mukaisesti. Yritys ei ole vastuussa Sivuston ja/tai Sisällön mukauttamisesta ja/tai niiden saatavuudesta Espanjain ulkopuolella. Kaikki riidat ja/tai erimielisyydet ja/tai muut asiat, jotka johtuvat Sivustosta ja/tai sen sisällöstä ja/tai näistä käyttöehdoista tai liittyvät niihin, ratkaistaan Barcelona kaupungin Jaffan alueen toimivaltaisessa tuomioistuimessa, jonka yksinomaisen ja yksinomaisen tuomiovallan alaisuuteen ne kuuluvat.

 

 1. Yhteydenotto

 

Yritys noudattaa lakia ja kunnioittaa verkkosivuston käyttäjien oikeuksia. Jos käyttäjällä on kysyttävää käyttöehdoista ja/tai hän uskoo, että Yritys loukkaa hänen oikeuksiaan ja/tai että hänen yksityisyyttään on loukattu verkkosivuston käytön aikana, hänen on otettava meihin yhteyttä (support@resumaker.fi), ja Yritys pyrkii käsittelemään hänen pyyntönsä mahdollisimman pian.