Yksityisyydensuojakäytäntö
 

Päivitetty viimeksi huhtikuussa 2024

Tämä käytäntö, johon viitataan myös nimellä Tietosuojakäytäntö, kuvaa, miten Resumaker S.L, espanjalainen yritys, jonka rekisterinumero on B56750292, jäljempänä "Resumaker", "Yritys", "me", "meidät" tai "meidän", kerää, käyttää ja jakaa tietoja, jotka liittyvät verkkosivustomme https://resumaker.fi, palveluidemme ja kaikkien niihin liittyvien verkkosivustojen ja ohjelmistosovellusten (joita kutsutaan yhteisesti "Palveluiksi" tai "Verkkosivustoksi") toimintaan.

Lue tämä tietosuojakäytäntö huolellisesti läpi saadaksesi tietoa käytännöistämme tietojenkäsittelyssä. Käyttämällä verkkosivustoa vahvistat, että olet lukenut ja ymmärtänyt tässä tietosuojakäytännössä esitetyt ehdot sekä erilliset käyttöehtomme. Jos et hyväksy käytäntöjämme, emme suosittele verkkosivuston käyttämistä tai avaamista. Tässä isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole määritelty, on sama merkitys kuin käyttöehdoissa.

Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä osoitteessa support@resumaker.fi.

"Henkilökohtaiset tunnistetiedot" tai "PII" tarkoittaa tässä tietosuojakäytännössä käytettynä mitä tahansa PII:tä, joka yksilöi, viittaa, kuvaa, pystytään yhdistämään tai voidaan kohtuudella yhdistää suoraan tai epäsuorasti tiettyyn käyttäjään tai, sovellettavien tietosuojalakien edellyttämässä laajuudessa, kotitalouteen. Keräämme PII:tä, jotka annat meille vapaaehtoisesti, kun ilmaiset halukkuutesi saada tietoa tuotteistamme ja palveluistamme, kun osallistut verkkosivuston toimintoihin tai kun otat meihin yhteyttä.

Tätä yksityisyydensuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin henkilöihin, jotka käyttävät verkkosivustoamme tai jotka käyttävät verkkosivustomme tietoja ("Käyttäjät"). Eräät tämän Yksityisyydensuojakäytännön osat koskevat myös "Tilaajia". Tilaaja on Käyttäjä, joka on tilannut Palvelumme Verkkosivustomme kautta ja joka on maksanut kaikki soveltuvat maksut. Tilauksen tekeminen ja maksaminen muodostavat "Asiakassopimuksen".

Tässä tietosuojakäytännössä "käsittelyllä" tarkoitetaan mitä tahansa toimintaa tai toimenpidekokonaisuutta, joka suoritetaan PII:lle tai PII:n joukoille riippumatta siitä, onko se automatisoitu vai ei, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, varastointi, mukauttaminen tai muuttaminen, haku, kysely, käyttö, luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla muutoin saataville, yhteensovittaminen tai yhdisteleminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.

Lisäksi "rekisterinpitäjällä" tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeudellista osapuolta, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot ja joka on vastuussa päätösten tekemisestä siitä, miksi ja miten henkilötietoja käsitellään.  "Käsittelijällä" tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käsittelee PII:tä rekisterinpitäjän puolesta, toimii rekisterinpitäjän alaisuudessa ja jonka tehtävänä on suorittaa tietyt käsittelytoimet rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

Käsittely

PII:n käsittelyä säätelevät sovellettavat tietosuojalait, joihin voivat kuulua GDPR, UK GDPR ja erilaiset Yhdysvaltain osavaltioiden ja liittovaltion tietosuojaa koskevat lait, jotka koskevat PII:tä, jota käsittelemme tilaajiemme puolesta ("Sovellettavat tietosuojalait").

Muutoin kuin mitä nimenomaisesti on sovittu toimeksiannossa tai siihen liitetyssä erillisessä tietosuojasopimuksessa, keräämme ja käsittelemme tietoja Tilaajiemme yksinomaisella suostumuksella. Tämä tarkoittaa sitä, että ellemme nimenomaisesti suostu tai ole sellaiseksi nimetty Sovellettavien tietosuojalakien nojalla, meitä ei pidetä "rekisterinpitäjänä" tai vastaavana nimityksenä, vaan pikemminkin "käsittelijänä") Sinä hallitset aina tietojasi, ja voit peruuttaa suostumuksesi antaa tietojasi Yhtiölle.

Kerääminen

Palvelujemme käyttämiseksi vaadimme käyttäjiä antamaan meille tiettyjä henkilökohtaisia tietoja (PII). Olemme keränneet seuraavien kahdentoista (12) kuukauden aikana seuraavat PII-tiedot.

Yleisesti ottaen keräämme henkilötietoja, jotka käyttäjä antaa vapaaehtoisesti verkkosivuston ja/tai palveluiden kautta, pääasiassa tilin rekisteröinnin tai ansioluettelon luomisen yhteydessä. Tähän voi sisältyä tiettyjä PII:itä, jotka kerätään evästeiden tai vastaavien seurantatekniikoiden avulla.

Keräämämme PII käsittää muun muassa käyttäjän koko nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron (puhelinnumerot), osoitteen, profiilikuvan, ajokortin tyypin, LinkedIn-profiilin URL-osoitteen ja ansioluetteloon liitettyjen verkkosivustojen URL-osoitteet.

Palveluidemme luonteen vuoksi Käyttäjiä saatetaan myös pyytää toimittamaan tietoja seuraavista aiheista:

 • Kansalaisuus, sukupuoli, syntymäaika, syntymäpaikka ja siviilisääty, joista joitakin voidaan suojata erityisesti suojatuilla luokkatiedoilla sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.
 • Koulutus- ja työllisyystiedot: Keräämme tietoja koulutustaustastasi, työstäsi, työhistoriastasi ja palkasta.
 • Tapahtuma- ja maksutiedot: Kun tilaat palveluja tai suoritat maksutapahtuman, maksutiedot kerätään. Kolmannen osapuolen maksujen käsittelijät hoitavat maksut, ja vaikka tietosi toimitetaan suoraan heille, tietyt tiedot voidaan jakaa meille maksun vahvistamista varten.

Verkkosivuston kautta voidaan kerätä myös seuraavia tietoja:

 • Sisältö, jonka käyttäjät julkaisevat: Sivustolle ja/tai palveluihin vapaaehtoisesti lähetetty tai ladattu sisältö, jota kutsutaan "julkiseksi tiedoksi", kerätään. Kun tiedot on kerran lähetetty, sinä tai Resumaker ei voi valvoa niiden myöhempää kopiointia, jakamista tai käyttöä kolmansien osapuolten toimesta.
 • Laite-/verkkoyhteystiedot: Verkkosivustoa käyttäessäsi tietoja kerätään automaattisesti selaimestasi, internet-palveluntarjoajastasi ja laitteestasi. Näihin kuuluvat IP-osoitteesi, laitetietosi, käyttöjärjestelmäsi, käyttöpäivämääräsi ja -aikasi sekä kirjautumisyritykset.
 • Internet-toimintatiedot: Tietoja selaus- ja hakuhistoriasta sekä vuorovaikutuksesta verkkosivustojen, sovellusten tai mainosten kanssa, mukaan lukien verkkosivustomme, voidaan kerätä. Tämä kattaa tiedot verkkosivustoista, joilla on vierailtu ennen verkkosivuston käyttöä ja sen jälkeen.
 • Sijaintitiedot: Voimme kerätä tietoja yleisestä ja tarkasta sijainnistasi Verkkosivuston käyttöhetkellä, kuten postiosoite tai IP-osoitteesta johdettu likimääräinen sijainti.
 • Päätelmätiedot: Resumaker voi luoda uusia tietoja tekemällä johtopäätöksiä edellä mainituista luokista ja muodostaa profiilin, joka kuvastaa mieltymyksiäsi, ominaisuuksiasi, taipumuksiasi ja käyttäytymistäsi.

Huomaathan, että ennen lisätietojen keräämistä pyydetään aina suostumus, emmekä tee mitään ilman lupaasi.

Yksityisyydensuojan oikeudet

Ilmoitamme tilaajille pyynnöstä, onko meillä hallussamme tai käsittelemässämme heidän henkilökohtaisia tietojansa tai käsittelemmekö niitä kolmannen osapuolen puolesta. Voit tehdä tällaisia tiedusteluja ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa support@resumaker.fi. Asiakkaat voivat muuttaa tietojaan muokkaamalla profiiliaan verkkosivustolla. PII:n palauttamista tai poistamista koskevat pyynnöt voi lähettää myös sähköpostitse edellä mainittuun osoitteeseen. Pyrimme vastaamaan pyyntöihin tietojen saamiseksi, muuttamiseksi tai poistamiseksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa.

Kun saamme tilaajalta poistopyynnön, vastaamme siihen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. Säilytämme PII:tä niin kauan kuin se on tarpeen palveluiden tarjoamiseksi, lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, riitojen ratkaisemiseksi ja sopimusten noudattamiseksi.

Poistamme tiedot pyynnöstä niiden tilaajien tai yksityishenkilöiden osalta, jotka luovuttavat PII:tä verkkosivustomme tai palveluidemme käytön aikana. Pyynnöstä huolimatta tietoja voidaan kuitenkin säilyttää niin kauan kuin ylläpidät tiliäsi tai niin kauan kuin se on tarpeen Palvelujen tarjoamiseksi, oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi, riitojen ratkaisemiseksi ja sopimusten noudattamiseksi.

Säilyttäminen

 • Säilytämme yleensä sellaisten käyttäjien, jotka eivät ole tilaajia, mutta jotka ovat täyttäneet verkkosivuston tilauslomakkeen vaiheet 1-2, antamia henkilötietoja yhden (1) kuukauden ajan tai sovellettavien tietojen säilyttämistä koskevien lakien sallimissa rajoissa, minkä jälkeen poistamme tai anonymisoimme henkilötiedot, jollei edellä ole toisin määritelty.
 • Jos Käyttäjästä tulee Tilaaja, säilytämme hänen PII:nsä niin kauan kuin se on tarpeen Käsittelyn tarkoituksia varten tai sovellettavien tietosuojalakien sallimissa rajoissa.
 • Sitoudumme olemaan säilyttämättä muiden Käyttäjien tietoja pidempään kuin mitä käsittelytarkoitukset edellyttävät.

Jos PII:n poistaminen tai anonymisointi ei ole käytännön syistä mahdollista esimerkiksi siksi, että Käyttäjän PII on tallennettu varmuuskopioarkistoihin, säilytämme hänen PII:nsä turvallisesti ja eristämme sen kaikesta muusta Käsittelystä, kunnes poistaminen tai anonymisointi on mahdollista.

Turvallisuus

 

Suojaamme Käyttäjien henkilökohtaiset tiedot erilaisilla teknisillä ja organisaation sisäisillä turvatoimilla. Näihin toimenpiteisiin kuuluu SSL-tekniikan käyttö arkaluonteisten tietojen, kuten tilin salasanojen ja maksamiseen liittyvien tietojen, siirtämisen salaamiseen. Lisäksi kaikki henkilökohtaiset tiedot salataan, ja rajoitamme pääsyn vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat niitä palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

 

Näistä varotoimista huolimatta mikään järjestelmä ei voi taata täydellistä turvaa. Vaikka suojaamme tietojasi, emme voi taata, ja on mahdotonta olettaa, että PII:si tai muut tiedot, jotka välität meille verkkosivuston kautta, pysyvät suojattuna kaikissa tilanteissa.

 

PII:si ja muiden tietojesi turvallisuuteen vaikuttavat myös sinun toimintasi. Älä jaa salasanaasi muiden kanssa ja ilmoita meille välittömästi osoitteeseen support@resumaker.fi, jos epäilet tilisi turvallisuuden vaarantuneen.

 

Yhtiö tarkastaa aika ajoin Palvelun tietoturvan ja tekee sen mukaisesti muutoksia ja päivityksiä pitääkseen Palvelun tietoturvan ajan tasalla.

 

ELLEI SOVELLETTAVASSA TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNNÖSSÄ NIMENOMAISESTI TOISIN MÄÄRÄTÄ, EMME OLE VASTUUSSA MISTÄÄN JÄRJESTELMÄVIOISTA TAI PII-TIETOIHIN KOHDISTUVASTA HAKKEROINNISTA, JOKA EI OLLUT ENNAKOITAVISSA, OTTAEN HUOMIOON YMPÄRÖIVÄT OLOSUHTEET, OLEMASSA OLEVAT TEKNOLOGIAT JA KOHTUULLISET KUSTANNUKSET.

 

PII:n siirto

 

Tarjoamme palveluitamme maailmanlaajuisesti, mikä johtaa henkilötietojen keräämiseen ja siirtämiseen kansainvälisellä tasolla. Käyttäjien PII voidaan näin ollen siirtää heidän asuinmaansa ulkopuolelle. Kaikkien Käyttäjien katsotaan kuitenkin hyväksyneen henkilötietojensa käsittelyn Euroopan talousalueella (ETA), ellei sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä toisin kielletä.

 

Kun siirrämme yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja ETA:n ulkopuolelle, pyrimme noudattamaan lakisääteisiä vaatimuksia niiden suojan turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi ja noudatamme seuraavia erityisiä siirtosääntöjä, joita voivat olla muun muassa seuraavat:

 

 • PII:n siirtäminen Euroopan komission hyväksymälle lainkäyttöalueelle, jonka on tunnustettu tarjoavan riittävän tietosuojan tason PII:n suojaamiseksi riittävyyspäätöksen perusteella.
 • Sopimusjärjestelyt vastaanottajien kanssa, jotka sisältävät Euroopan komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden mukaisia määräyksiä, joissa asetetaan velvoitteet käyttäjien PII:n suojaamiseksi.
 • Muita toimenpiteitä, jotka Euroopan komissio on erityisesti hyväksynyt.
 • Tilaajat voivat saada lisätietoja heidän henkilötietoihinsa kohdistuvista suojatoimenpiteistä tällaisten ETA:n ulkopuolelle suuntautuvien siirtojen aikana, mukaan lukien kopion vastaanottajien kanssa sovituista tietosuojaa koskevista vakiolausekkeista, ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa support@resumaker.fi.

Tietojen käyttö

Käytämme käyttäjien henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Nykyisten palvelujen ja sisällön parantaminen ja kehittäminen;
 • Olemassa olevien palvelujen ja sisällön muuttaminen ja/tai poistaminen;
 • Tutkimuksen toteuttaminen ja tilastotietojen toimittaminen kolmansille osapuolille (anonymisoinnin tai salanimellä suojaamisen jälkeen);
 • Laillisten tai sopimusperusteisten oikeuksiemme toteuttaminen tai sovellettavien lakien noudattaminen;
 • Maksujen kerääminen;
 • Kaikki muut käyttöehdoissa ja tässä tietosuojakäytännössä mainitut tarkoitukset.

Käyttäjät tiedostavat, että Yhtiöllä on joko sopimukseen perustuva, laillinen tai oikeutettu liiketoiminnallinen intressi käsitellä heidän PII-tietojaan. Näin Yhtiö voi lähettää Käyttäjille merkityksellistä ja yksilöllistä sisältöä, jonka tarkoituksena on parantaa heidän käyttöään Palvelussa.

Käyttäjillä, jotka eivät halua vastaanottaa markkinointitietoja, on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta niitä ottamalla yhteyttä Yhtiöön sähköpostitse osoitteeseen support@resumaker.fi tai klikkaamalla markkinointiviestinnässä olevaa painiketta. Huomaa, että jos kieltäydyt, tämä voi vaikuttaa Yhtiön kykyyn lähettää sinulle henkilökohtaista sisältöä.

Osa niistä PII-tiedoista, joita käyttäjiä pyydetään antamaan, on tarpeen, jotta he voivat käyttää Palveluita ja jotta pystymme tarjoamaan Palveluita. Jos kieltäydyt antamasta meille kyseistä PII:tä, se voi tehdä Palveluiden tarjoamisen sinulle mahdottomaksi. 

PII:n siirtäminen kolmansille osapuolille

Saatamme jakaa Käyttäjien PII-tietoja kolmansien osapuolten kanssa seuraavissa olosuhteissa:

 • Käyttäjä on nimenomaisesti antanut suostumuksensa tällaisten henkilötietojen jakamiseen;
 • Kun jaamme PII:tä palveluntarjoajille, joita käytämme tarjoamaan verkkosivustomme isännöintiä ja ylläpitoa, sovelluskehitystä, varmuuskopiointia, tallennusta, maksujen käsittelyä, analytiikkaa ja muita palveluita, tai kun se on muutoin perustellusti tarpeen Palveluiden suorittamiseksi tai parantamiseksi;
 • Pyrkiessämme valvomaan lakisääteisiä tai sopimukseen perustuvia oikeuksiamme tai epäillessämme, että Käyttäjä käyttää Palveluitamme tavalla, joka rikkoo käyttöehtoja tai tätä tietosuojakäytäntöä, tai jonka epäilemme voivan johtaa mahdolliseen uhkaan toisen henkilön fyysiselle turvallisuudelle (sekä lain tai valvontaviranomaisten muutoin edellyttämällä tavalla).
 • Velan perinnän yhteydessä perintätoimistolle tai lakiasiaintoimistolle, joka vastaa velan perintätoimien hallinnoinnista).
 • Sovellettavien tietosuojalakien sallimissa rajoissa merkittävän yritystapahtuman yhteydessä, kuten yrityksen liiketoiminnan myynnin, luovutuksen, sulautumisen, yhdistymisen tai omaisuuden myynnin yhteydessä tai maksukyvyttömyystilanteessa; ja
 • Myyjille, kuten oikeudellisille neuvonantajille, teknisille konsulteille tai muille ammattilaisille, joita sitoo joko sopimukseen perustuva tai eettinen salassapitovelvollisuus.
 • Tilanteisiin, joihin liittyy mahdollisia uhkia henkilön fyysiselle turvallisuudelle, asiakassopimuksemme rikkomuksia tai lain edellyttämiä tilanteita.

ELLEI SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN OLE TOISIN KIELLETTY, EMME OLE VASTUUSSA PII-TIETOJESI HYVÄSSÄ TARKOITUKSESSA TAPAHTUVASTA LUOVUTTAMISESTA TÄLLAISISSA YHTEYKSISSÄ.

Saatamme ajoittain julkaista verkkosivustolla lausuntoja, jotka saattavat sisältää PII-tietoja. Saamme suostumuksesi nimesi julkaisemiseen yhdessä lausuntosi kanssa. Jos haluat päivittää tai poistaa lausuntosi, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen support@resumaker.fi.

Emme "myy" PII-tietoja, paitsi jos sovellettavat tietosuojalait nimenomaisesti sallivat sen (esim. CPRA Kaliforniassa).

Kolmansien osapuolten verkkosivustojen käyttö

Verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten ulkopuolisille verkkosivustoille. HUOMIOITHAN, ETTEMME OLE VASTUUSSA NÄILLÄ ULKOISILLA VERKKOSIVUSTOILLA TARJOTTUJEN OHJELMISTOJEN YKSITYISYYDENSUOJASTA, KÄYTÄNNÖISTÄ JA KÄYTÖSTÄ. Emmekä ole vastuussa mistään suorista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat kolmansien osapuolten verkkosivustojen käytöstä.

Maksukorttien käsittely

Saatamme käyttää kolmannen osapuolen välittäjää maksukorttien käsittelyyn. Tämä välittäjä ei saa tallentaa, säilyttää tai käyttää laskutustietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin maksukorttien käsittelyyn puolestamme.

Evästeet ja muut tiedonkeruutekniikat

Saatamme käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita eri tarkoituksiin, jotka saattavat tuottaa PII:tä, tietoja laitteista ja verkoista, joita käytetään verkkosivuston käyttämiseen, ja tietoa vuorovaikutuksesta alustamme kanssa.

 

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka sisältävät anonyymin yksilöllisen tunnisteen, ja ne lähetetään selaimeesi verkkosivustolta ja tallennetaan laitteellesi. Muita seurantatekniikoita, kuten jäljittimiä, tunnisteita ja komentosarjoja, voidaan käyttää myös tietojen keräämiseen ja analysoimiseen sekä palvelumme toiminnallisuuden ja suorituskyvyn kehittämiseen. Voit kieltäytyä kaikista evästeistä tai saada ilmoituksia evästeen lähettämisestä selaimesi asetuksia säätämällä. Evästeiden hylkääminen voi kuitenkin rajoittaa pääsyä tiettyihin Palvelumme osiin.

Esimerkkejä käyttämistämme evästeistä ovat:

 • Istuntoevästeet: Palvelumme tehokkaaseen käyttöön.
 • Suositusevästeet: Muistavat asetuksesi ja valintasi.
 • Turvallisuusevästeet: Turvatoimien parantaminen.

Keräämme ja kirjaamme tietoja, kun olet vuorovaikutuksessa verkkosivustomme kanssa, mukaan lukien IP-osoitteet, selaimen tyyppi, internet-palveluntarjoaja, lähtevien/poistuvien sivujen URL-osoitteet, käyttöjärjestelmä, päivämäärä-/aikaleima, hakukyselyt, alue- ja kieliasetukset, laitteen tunnistenumerot, matkapuhelinoperaattori ja järjestelmän kokoonpano. Saatamme toisinaan yhdistää PII:n lokitiedostojen tietoihin parantaaksemme alustamme toimintaa ja käsitellä yhdistettyjä tietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Lisäksi saatamme kerätä maantieteellisiä sijaintitietoja ja Internetin tai sähköisen verkon toimintatietoja, kuten selaus- ja hakuhistorian tietoja, jotka liittyvät Palvelumme tai Verkkosivustomme kanssa vuorovaikutuksessa oleviin henkilöihin.

Analytiikkatietoja kerätään verkkosivuston ja palveluiden käytön aikana jatkuvan kehittämisen helpottamiseksi.

Lisätietoja evästeistä saat evästekäytännöstämme.

Yhtiö ei takaa, että sen palvelut ovat täysin immuuneja tietoturvaloukkauksille ja/tai luvattomalle käytölle, mukaan lukien pääsy palveluun tallennettuihin tietoihin, vaikka Yhtiö ottaakin sinuun yhteyttä, jos tietoturvaa on rikottu sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Alaikäiset

Emme tarkoituksellisesti kerää tai pyydä tietoja alle kahdeksantoista (18) vuotiailta henkilöiltä emmekä tietoisesti salli alaikäisten käyttää Palvelua tai mitään osaa Palveluistamme. Jos huomaamme, että olemme saaneet tietoja alaikäiseltä ilman hänen vanhempansa tai huoltajansa suostumusta, poistamme kerätyt tiedot viipymättä ja rajoitamme hänen pääsyään Palveluun ja/tai mihin tahansa Palveluihimme.

Sähköpostipäivitykset

Yhtiö saattaa tarjota kaikille käyttäjilleen mahdollisuutta vastaanottaa sähköpostiviestejä ja/tai uutiskirjeitä koskien markkinointia, päivityksiä, parannuksia ja muita käyttäjäilmoituksia, jotka koskevat Yhtiön toimintaa, mukaan lukien sähköpostit ja tekstiviestit ("Postitukset"). Tietyt sähköpostiviestit on nimetty kaupallisiksi viesteiksi, ja näissä tapauksissa käyttäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta kyseisiä sähköpostiviestejä ottamalla yhteyttä yhtiöön ja/tai napsauttamalla kyseisissä sähköpostiviesteissä olevaa peruutuslinkkiä.

 

Muutokset tähän yksityisyydensuojakäytäntöön
 

Jos tähän tietosuojakäytäntöön tehdään olennaisia muutoksia, sinulle ilmoitetaan siitä julkaisemalla näkyvä ilmoitus verkkosivustolla ennen muutoksen voimaantuloa. Kehotamme tarkistamaan tämän sivun säännöllisesti saadaksesi viimeisimmät tiedot tietosuojakäytännöistämme. Jos jatkat Verkkosivuston tai Palveluiden käyttöä, sitoudut noudattamaan näitä tietosuojakäytännön muutoksia. Jos et hyväksy tämän tietosuojakäytännön ehtoja, ainoa keinosi on lopettaa verkkosivuston ja palvelujen käyttö.

Ota yhteyttä


Haluamme aina kuulla asiakkaitamme. Jos sinulla on kysyttävää tai palautetta, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: support@resumaker.fi, tai kirjoita meille osoitteeseen: Resumaker S.L, Avenida Diagonal 534, Barcelona, 08006, Spain.


 

Tiettyihin tilaajiin sovellettavat erityismääräykset

 

Euroopan unioni (EU) ja Euroopan talousalue (ETA)

Käsittelyn oikeudellinen perusta

ETA-alueelta tulevien henkilöiden osalta GDPR:ssä "henkilötiedoiksi" määriteltyjen henkilötietojen keräämisen ja käytön oikeusperusta riippuu ("henkilötietojen") kontekstista ja luonteesta. Keräämme henkilötietoja tyypillisesti silloin, kun: (a) meillä on suostumuksesi; (b) se on tarpeen sopimuksen tai voimassa olevan sopimuksen tai vastaavanlaisen palvelun toimittamista koskevan sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi; tai (c) käsittely palvelee meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettua etua (joka ei syrjäytä tietosuojaetujasi tai perusoikeuksiasi).

Tietyissä tapauksissa meillä voi olla lakisääteinen velvollisuus kerätä henkilötietoja tai tarvitsemme niitä elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, voit peruuttaa sen milloin tahansa vaikuttamatta aikaisemman käsittelyn lainmukaisuuteen.

Kun pyydämme henkilötietoja lakisääteisen vaatimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen toteuttamiseksi, selvitämme, onko tietojen antaminen pakollista ja mitä seurauksia tietojen antamatta jättämisestä voi olla. Samoin, jos vetoamme oikeutettuihin etuihin, joita ei ole mainittu tässä, ilmoitamme sinulle näistä eduista.

Jos haluat saada tietoja henkilötietojesi keräämisen ja käytön oikeusperustasta, ota meihin yhteyttä osoitteessa support@resumaker.fi.

Henkilötietojen kansainvälinen siirto

Koska tarjoamme palveluja maailmanlaajuisesti, henkilötietoja voidaan kerätä ja siirtää maailmanlaajuisesti. Jos henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle, varmistamme suojan ja oikeudellisten vaatimusten mukaisuuden. Tämä voi tarkoittaa:

 • Tietojen lähettäminen maahan, jonka Euroopan komissio on hyväksynyt tarjoavan riittävän suojan.
 • Sopimusten tekeminen vastaanottajien kanssa Euroopan komission hyväksymien "mallisopimuslausekkeiden" perusteella.
 • Muut Euroopan komission hyväksymät mekanismit, jotka mahdollistavat PII:n siirron ETA:n ulkopuolelle.

Jos haluat lisätietoja kansainvälisten siirtojen aikana tapahtuvasta tietosuojasta, mukaan lukien vakiomuotoiset tietosuojalausekkeet, ota meihin yhteyttä osoitteessa support@resumaker.fi.

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset lisäoikeudet

Tietyillä alueilla, mukaan lukien ETA-alue, asuvilla henkilöillä voi olla sovellettavien lakien mukaisia lisäoikeuksia, kuten:

 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Voit käyttää näitä oikeuksia ottamalla meihin yhteyttä annettujen yhteystietojen kautta. Saatamme tarkistaa henkilöllisyytesi ennen pyyntöjen täytäntöönpanoa.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. EU:n tietosuojaviranomaiset löydät osoitteesta http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Yhdysvaltain osavaltioiden tietosuojalainsäädäntö

Tietopyynnöt

Kalifornian vuoden 2018 kuluttajan yksityisyyttä koskeva laki (CCPA) tuli voimaan 1. tammikuuta 2020, ja siihen tehtiin muutoksia marraskuussa 2020. Samanlaisia yksityisyydensuojalakeja säädettiin useissa osavaltioissa, kuten Virginiassa, Coloradossa, Connecticutissa ja Utahissa.

Läpinäkyvyys

Korostamme läpinäkyvyyttä PII:n keräämisessä, käyttämisessä, luovuttamisessa, jakamisessa ja myynnissä ja olemme sitoutuneet päivittämään prosesseja ja tietoja kehittyvien lakien mukaisiksi.

PII:n kategoriat

Käsittelemme erilaisia PII-tietoluokkia, kuten nimi- ja yhteystietoja, tunnistetietoja, demografisia tietoja, maksutietoja, vuorovaikutustietoja, sisältöjä sekä palautetta ja arvosteluja.

Käsittelemme näitä PII-luokkia seuraavista syistä:

Nimi ja yhteystiedot

 • Lähteet: Käyttäjien antamat tiedot
 • Tarkoitus: Palvelujen tarjoaminen, kyselyihin vastaaminen, oikeuksien valvominen.
 • Vastaanottajat: Palveluntarjoajat; muutoin käyttäjän ohjeiden mukaan

Kirjautumistiedot

 • Lähteet: Käyttäjiltä saatu tai verkkosivustomme tuottama.
 • Tarkoitukset: Palveluiden tarjoaminen; todennus ja tilin käyttöoikeus; vianmääritys.
 • Vastaanottajat: Palveluntarjoajat; muutoin käyttäjän ohjeiden mukaan

Tilastotiedot

 • Lähteet: Käyttäjiltä saadut tiedot
 • Tarkoitukset: Palvelujen tarjoaminen, tuotteiden kehittäminen, markkinointi, vianmääritys, tuki, turvallisuus ja vianmääritys sekä markkinointi
 • Vastaanottajat: Palveluntarjoajat; muutoin käyttäjän ohjeiden mukaan

Maksutiedot

 • Lähteet: Saatu käyttäjiltä; luottokorttien käsittely
 • Tarkoitukset: Palveluihin liittyvien maksutapahtumien käsittely; vianmääritys; petosten havaitseminen ja estäminen
 • Vastaanottajat: Palveluntarjoajat; muutoin Käyttäjän ohjeiden mukaan

Vuorovaikutus ja palaute

 • Lähteet: Vuorovaikutus käyttäjien kanssa
 • Tarkoitukset: Palveluiden tarjoaminen ja yksilöllistäminen; palveluiden parantaminen; markkinointi ja apu; vianmääritys
 • Vastaanottajat: Palveluntarjoajat; muutoin Käyttäjän ohjeiden mukaan

Arkaluonteiset tietoluokat

Saatamme kerätä arkaluonteisia tietoja, kuten tilin kirjautumistietoja, tarkkoja maantieteellisiä sijaintitietoja, tietoja rodusta tai etnisestä alkuperästä, uskonnollisista tai filosofisista vakaumuksista, liiton jäsenyydestä, lääketieteellisistä tai mielenterveydellisistä tiedoista, sukupuolielämästä ja seksuaalisesta suuntautumisesta sekä viestinnän sisällöstä, joita käytämme laillisten tai sopimukseen perustuvien oikeuksiemme valvomiseksi.

Keräämme näitä arkaluonteisia tietoja yleensä seuraavasti:

Tilitiedot

 • Kerätyt tiedot: Sisäänkirjautumistiedot ja käyttäjätunnukset
 • Lähteet: Käyttäjien tekemät tai automaattisesti luodut
 • Käsittelytarkoitukset: Palvelujen tarjoaminen ja maksujen käsittely
 • Vastaanottajat: Palveluntarjoajat ja maksujenkäsittelijät

Tarkka maantieteellinen sijainti

 • Kerätyt tiedot: Tarkat maantieteelliset sijaintitiedot.
 • Lähteet: Käyttäjät tai vuorovaikutus verkkosivustolla
 • Käsittelytarkoitukset: Palvelujen tarjoaminen
 • Vastaanottajat: Käyttäjät ja palveluntarjoajat

Rotu tai etninen alkuperä, uskonnolliset tai filosofiset vakaumukset, ammattiliiton jäsenyys, koulutus, seksuaalinen suuntautuminen ja lääketieteelliset tiedot

 • Kerätyt tiedot: Kuten edellä mainittu
 • Lähteet: Käyttäjät
 • Käsittelytarkoitukset: Palvelujen tarjoaminen
 • Vastaanottajat: Palveluntarjoajat ja käyttäjät

"Myynnin" tai "jakamisen" kieltäminen

Emme myy henkilökohtaisia tietoja, ja käyttäjät voivat kieltäytyä jakamasta henkilötietojaan henkilökohtaista mainontaa varten kolmansien osapuolten sivustoilla ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa support@resumaker.fi. Emme myöskään myy käyttäjien PII-tietoja.

Hallinta

Käyttäjillä on oikeus tutustua PII-tietoihinsa, korjata niitä, saada niistä kopio ja poistaa ne.

 

Oikeus rajoittaa arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyä:

Käyttäjät voivat rajoittaa arkaluonteisten tietojen käyttöä tai luovuttamista tiettyihin käyttötarkoituksiin yksityisyysasetusten, suostumuksen ja sovellettavien lakien mukaisesti.

Muutokset

Muutokset CCPA:han, jotka astuivat voimaan 1. tammikuuta 2023, mukaan lukien oikeus oikaista ja kieltäytyä "jakamisesta" henkilökohtaista mainontaa varten, on otettu huomioon. Emme myy henkilötietoja emmekä käytä tai luovuta arkaluonteisia tietoja ilman suostumusta tai lain sallimissa rajoissa.

Kalifornian verkkosuojalain (CalOPPA) mukaiset "Älä jäljitä"-signaalit.

Emme tue Do Not Track -toimintoa. Voit ottaa Do Not Track -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä säätämällä selaimen asetuksia.

Kysymykset ja pyynnöt, jotka liittyvät:

 • Tähän yksityisyydensuojakäytäntöön
 • Tietosuojamenettelyihimme
 • Valituksiin
 • PII:n poistamiseen
 • Markkinointiviestinnän tilauksen peruuttamiseen

Sähköposti osoitteeseen support@resumaker.fi