Litigation Attorney ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo oikeudenkäyntiasianajajan ansioluettelo, joka saa sinut haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja saat haastattelun jo tänään.

Keskimääräinen luokitus: 4.4 (147 ääntä)

Oletko lakimies ja etsit työtä oikeudenkäyntialalta? Tässä artikkelissa saat kattavan katsauksen siihen, miten voit luoda ansioluettelon, joka erottuu joukosta. Oikeudenkäyntiasianajajan ansioluetteloesimerkkimme tarjoaa sinulle mallin ja hyödyllisiä vinkkejä siitä, miten kirjoittaa ansioluettelo, joka on räätälöity oikeudenkäyntialan työpaikkaa varten. Tämän oppaan avulla pystyt luomaan ansioluettelon, joka saa työnantajat huomaamaan sinut.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä oikeudenkäyntiasiamies tekee?

Oikeudenkäyntiasiamies on asianajaja, joka on erikoistunut käsittelemään oikeustapauksia. Hänen tehtävänään on edustaa asiakkaita siviili- ja rikosoikeudenkäynneissä ja laatia oikeudellisia asiakirjoja, kuten kirjelmiä, esityksiä ja kirjelmiä. He edustavat asiakkaita kaikissa riita-asioiden vaiheissa, myös oikeudenkäynnissä ja muutoksenhaussa. Oikeudenkäyntiasiamiehet neuvovat asiakkaita heidän tapauksiinsa liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä ja auttavat heitä ymmärtämään lailliset oikeutensa ja velvollisuutensa. He myös neuvottelevat sovintoja ja käyvät riita-asioita oikeudenkäyntejä asiakkaidensa puolesta.


Mitkä ovat riita-asioiden asianajajan vastuualueet?

 • Laajan tutkimuksen ja analyysin tekeminen tapauksen tosiseikkojen ja oikeudellisten kysymysten ymmärtämiseksi.
 • oikeudellisten asiakirjojen, kuten valitusten, esitysten ja kirjelmien, valmisteleminen
 • Haastattele todistajia ja asiakkaita tosiasioiden keräämiseksi
 • kehittää oikeudellisia strategioita parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi
 • esittää todisteita ja perusteluja asiakkaiden puolesta oikeudessa.
 • Neuvottele sovintoratkaisuista vastapuolen asianajajien kanssa.
 • Pidä asiakkaat ajan tasalla koko prosessin ajan
 • Pysy ajan tasalla oikeudellisesta kehityksestä ja muutoksista

Näyte riita-asioiden asianajaja ansioluettelo inspiraatiota varten

Oikeudenkäyntiasianajaja

Nimi: Jane Doe
Osoite: 123 Main Street, New York, NY 10001.
Sähköposti: janedoe@email.com
Puhelin: (212) 555-1234

Jane Doe on erittäin ammattitaitoinen ja kokenut oikeudenkäyntiasianajaja, jolla on intohimo tarjota asiakkailleen erinomaista oikeudellista edustusta. Hän on todistetusti onnistunut saavuttamaan suotuisia tuloksia monimutkaisissa oikeustapauksissa ja on tehokas neuvottelija. Jane on omistautunut ja ahkera ammattilainen, joka pyrkii varmistamaan, että oikeus toteutuu oikeudenmukaisesti kaikissa olosuhteissa.

Työkokemus

 • Oikeudenkäyntiasianajaja, ABC Law Firm - New York, NY (2015 - Nykyinen)
  • Oikeudellinen edustus asiakkaille erilaisissa riita-asioissa.
  • Oikeudellisen tutkimuksen tekeminen ja oikeudellisten kirjelmien, esitysten ja muiden asiakirjojen laatiminen.
  • Analysoida tapauksia ja kehittää tehokkaita ratkaisustrategioita.
  • Neuvottele sovinnoista ja edusta asiakkaita oikeudessa.
 • Associate Attorney, XYZ Law Firm - New York, NY (2013 - 2015)
  • Oikeudellinen edustus asiakkaille erilaisissa siviilioikeudellisissa riita-asioissa.
  • Suoritti oikeudellista tutkimusta ja laati kirjelmiä, esityksiä, kirjelmiä ja muita asiakirjoja.
  • Analysoi tapauksia ja kehitti ratkaisustrategioita.
  • Neuvotellut sovintoja ja edustanut asiakkaita oikeudessa.

Koulutus

 • Juris Doctor, Columbia Law School - New York, NY (2013)
 • Taiteen kandidaatti, englantilainen kirjallisuus, Yalen yliopisto - New Haven, CT (2010)

Taidot

 • Oikeudellinen tutkimus
 • Oikeudenkäyntiasiakirjojen laatiminen
 • Tapausten analysointi
 • Neuvottelut
 • Oikeudellinen kirjoittaminen
 • Oikeussalin esittely

Sertifikaatit
Hyväksytty New Yorkin osavaltion asianajajaliittoon (2013).

Kielet
Puhuu sujuvasti englantia ja espanjaaAnsioluettelo vinkkejä Litigation Attorney

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Litigation Attorney -asianajajan ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Litigation Attorney - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Keskity asiaan liittyvään kokemukseesi ja koulutukseesi riita-asioiden alalla.
 • Korosta oikeudenkäynneissä saavuttamiasi menestyksiä ja mahdollisesti saamiasi palkintoja.
 • Mainitse mahdollinen kokemuksesi oikeudellisesta tutkimuksesta tai kirjoittamisesta.
 • Mainitse mahdolliset erityistaidot tai -tiedot, joita sinulla on ja jotka soveltuvat alalle.
 • Muista mainita mahdolliset riita-asioihin liittyvät todistukset tai lisenssit.


Oikeudenkäyntiasianajaja ansioluettelo Yhteenveto Esimerkkejä

Litigation Attorney ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite toimii tehokkaana johdantona mahdolliselle työnantajalle. Se on tilaisuus esitellä asiaankuuluvat taitosi ja kokemuksesi sekä tuoda esiin keskeiset pätevyytesi. Siinä olisi myös esitettävä lyhyt katsaus urapolkuusi ja saavutettuihin menestyksiin. Yhteenveto tai tavoite on kirjoitettava tiiviisti ja vaikuttavasti, jotta lukija kiinnostuu välittömästi ja haluaa tietää lisää pätevyydestäsi.

Esimerkki:

 • Energinen riita-asioiden asianajaja, jolla on 5 vuoden kokemus siviili- ja rikosoikeudesta. Taitava sopimusten laatimisessa ja riitojenratkaisussa.
 • Kokenut oikeudenkäyntiasiamies, jolla on yli 10 vuoden kokemus yritysoikeudesta ja tutkimuksista. Taitava oikeudellisessa tutkimuksessa ja asiakkaiden edustamisessa.
 • Asianajaja, jolla on 8 vuoden kokemus siviili- ja rikosoikeudesta. Asiantuntija oikeudenkäyntien valmistelussa ja oikeudellisessa analyysissä.
 • Tuloshakuinen riita-asioiden asianajaja, jolla on 7 vuoden kokemus siviili-, rikos- ja yhtiöoikeudesta. Taitava sopimusneuvotteluissa ja riitojenratkaisussa.
 • Erittäin motivoitunut riita-asioiden asianajaja, jolla on 3 vuoden kokemus oikeudellisesta tutkimuksesta ja asiakkaiden edustamisesta. Asiantuntija sopimusten laatimisessa ja oikeudenkäyntien valmistelussa.


Rakenna vahva kokemus jakso teidän oikeudenkäyntiasianajaja ansioluetteloasi varten

Vahvan kokemusosion luominen oikeudenkäyntiasianajajan ansioluetteloon on tärkeää asianajajan asiantuntemuksen ja saavutusten esittelemiseksi. Se voi auttaa osoittamaan hänen kykynsä käsitellä monimutkaisia oikeustapauksia ja antaa näyttöä hänen menestyksestään. Tämän osion tulisi sisältää yksityiskohtaiset tiedot siitä, minkä tyyppisiä tapauksia hän on käsitellyt, sekä mahdolliset palkinnot tai tunnustukset, joita hän on saanut. Lisäksi siinä olisi korostettava heidän kykyään tehdä yhteistyötä asiakkaiden ja muiden oikeusalan ammattilaisten kanssa sekä heidän kykyään ajatella strategisesti ja analyyttisesti. Antamalla nämä tiedot mahdolliset työnantajat saavat paremman käsityksen asianajajan taidoista ja pätevyydestä.

Esim:

 • Onnistunut riita-asioiden hallinnoinnissa alusta alkaen ratkaisuun asti sekä sovittelun että oikeudenkäynnin kautta.
 • Laati monimutkaisia oikeudellisia selvityksiä ja teki oikeudellista tutkimusta oikeudenkäyntien tueksi.
 • Laati kanteita, esityksiä ja oikeudellisia muistioita sekä osallistui suullisiin oikeudenkäynteihin osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimissa.
 • Kehitti ja toteutti oikeudenkäyntiä koskevia strategioita, mukaan lukien sovintoneuvottelut ja asiakasneuvonta.
 • Osallistui oikeudenkäynnin valmisteluun, mukaan lukien todistajanlausuntojen ottaminen ja puolustaminen sekä todistajien valmistelu.
 • Suoritti tosiseikkoja koskevia tutkimuksia ja haastatteluja todisteiden ja tosiseikkamallien kehittämiseksi.
 • Onnistunut yksilöimään ja perustelemaan dispositiivisia ehdotuksia, mukaan lukien summaarinen tuomio.
 • Tarkasteli ja analysoi todisteita ja asiakirjoja oikeudenkäynnin valmistelemiseksi.
 • Suoritti oikeudellista tutkimusta ja laati oikeudellisia asiakirjoja, mukaan lukien valitukset.
 • Luonut suhteet vastapuolen asianajajiin ja neuvotellut sovintoja.


Litigation asianajaja ansioluettelo koulutus esimerkki

Oikeudenkäyntiasiamiehenä toimiminen edellyttää tyypillisesti nelivuotista perustutkintoa akkreditoidusta korkeakoulusta tai yliopistosta, minkä jälkeen on suoritettava Juris Doctor (JD) -tutkinto akkreditoidusta oikeustieteellisestä korkeakoulusta. Asianajotoiminnan harjoittaminen edellyttää osavaltion asianajajatutkinnon suorittamista. Muihin pätevyysvaatimuksiin voi kuulua asianajajan toimilupa, kokemus oikeudenkäynneistä ja asiaankuuluvan oikeuskäytännön tuntemus.

Seuraavassa on esimerkki oikeudenkäyntiasianajajan ansioluetteloon sopivasta kokemuksen luettelosta:

 • Oikeustieteen tohtori, Harvard Law School, Boston, MA.
 • Taiteen kandidaatti, Harvardin yliopisto, Cambridge, MA.
 • Sertifikaatit:
  • Kalifornian osavaltion asianajaja
  • Yhdysvaltain Kalifornian pohjoisen piirikunnan piirituomioistuin (United States District Court for the Northern District of California)


Oikeudenkäyntiasianajaja Taitoja ansioluetteloon

Taitojen lisääminen oikeudenkäyntiasianajajan ansioluetteloon on tärkeää, koska sen avulla työnantajat voivat nopeasti tunnistaa hakijan pätevyyden. Sen avulla he voivat myös verrata hakijan kykyjä työn vaatimuksiin varmistaakseen, että hakija sopii parhaiten tehtävään. Taidot antavat yleiskuvan hakijan kyvyistä ja auttavat työnantajia arvioimaan onnistuneen palkkauksen todennäköisyyttä. Esimerkkejä taidoista, jotka voidaan sisällyttää oikeudenkäyntiasianajajan ansioluetteloon, ovat: vahva kirjallinen ja suullinen viestintä, erinomaiset tutkimus- ja analyysitaidot, oikeudellisten periaatteiden ja menettelyjen tuntemus sekä osavaltioiden ja liittovaltion lakien tuntemus.

Pehmeät taidot:

 1. Vahva viestintä
 2. Ajanhallinta
 3. ongelmanratkaisu
 4. Tutkimustaidot
 5. Tiimityö
 6. Organisointi
 7. Kriittinen ajattelu
 8. Neuvottelutaidot
 9. ihmissuhdetaidot
 10. Luova ajattelu
< />
Kovat taidot:
 1. Oikeustieteellinen tutkimus
 2. Asian valmistelu
 3. Kirjallinen puolustaminen
 4. Oikeudellinen analyysi
 5. Asiakirjojen tarkastelu
 6. Esittely oikeussalissa
 7. Strateginen ajattelu
 8. Neuvottelutaidot
 9. Argumentointi
 10. Ongelmanratkaisu


Yleisiä virheitä välttää kirjoittaessaan Litigation Attorney ansioluettelo

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Keskeiset asiat oikeudenkäyntiasianajajan ansioluetteloa varten

 • Korosta asiaankuuluvaa kokemusta ja pätevyyttä
 • Sisällytä yksityiskohtaiset tiedot oikeudenkäynneistä saadusta kokemuksesta
 • Luettelo mahdollisista todistuksista tai palkinnoista
 • Keskittyminen asiantuntemuksen aloihin
 • osoitetaan tuomioistuinkäsittelyn tuntemus
 • oikeudellisen terminologian tuntemus
 • Mainitse mahdolliset erikoisalat tai sidonnaisuudet
 • Vahvat viestintätaidot
 • Korostaa erinomaisia tutkimus- ja kirjoitustaitoja
 • Korostetaan kykyä antaa luotettavaa oikeudellista neuvontaa

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi