Puolustusasianajaja ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja saat haastattelun jo tänään.

Puolustusasianajaja ansioluettelo esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.5 (49 ääntä)
Puolustusasianajaja ansioluettelo esimerkki

Artikkelissamme Puolustusasianajajan ansioluetteloesimerkki tarkastelemme perusteellisesti, mitä menestyksekkään puolustusasianajajan ansioluettelon luominen vaatii. Tarjoamme kattavan oppaan sellaisen ansioluettelon laatimiseen, jonka avulla erotut kilpailijoista ja mahdolliset työnantajat huomaavat sinut. Tarjoamme myös esimerkin puolustusasianajajan ansioluettelosta, jota voit käyttää oppaana oman ansioluettelosi laatimisessa.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä puolustusasianajaja tekee?

Puolustusasianajaja, joka tunnetaan myös nimellä rikosoikeudellinen puolustusasianajaja, on asianajaja, joka on erikoistunut puolustamaan rikollisesta toiminnasta syytettyjä henkilöitä ja organisaatioita. Hän antaa oikeudellisia neuvoja asiakkailleen ja edustaa heitä oikeudenkäynneissä. Hän työskentelee sen varmistamiseksi, että hänen asiakkaansa saa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja parhaan mahdollisen lopputuloksen, olipa se sitten vapauttava tuomio, syyteneuvottelu tai tuomion lieventäminen. Puolustusasianajajat tutkivat tapauksen tosiseikkoja, haastattelevat todistajia ja laativat tapaukseen liittyviä oikeudellisia asiakirjoja. He myös laativat strategioita päämiehensä tapauksen puolustamiseksi ja esittelevät perustelut oikeudessa.


Mitkä ovat puolustusasianajajan velvollisuudet?

 • neuvoa asiakasta hänen laillisista oikeuksistaan ja mahdollisista riskeistä, joita häneen saattaa kohdistua
 • Oikeudellisen tutkimuksen tekeminen ja sovellettavien lakien analysointi vahvan puolustuksen rakentamiseksi.
 • Kerää todisteita, kuten todistajanlausuntoja tai lääkärintodistuksia, asiakkaan asian tueksi.
 • Todistajien ristikuulustelu ja heidän uskottavuutensa kyseenalaistaminen.
 • Neuvotella asiakkaan puolesta sopimuksista tai sovinnoista.
 • analysoida ja kyseenalaistaa syyttäjän todistusaineisto
 • Esitä loppupuheenvuorot oikeudessa

Näyte puolustusasianajaja ansioluettelo inspiraatiota varten

Puolustusasianajaja

John Doe on kokenut puolustusasianajaja ja entinen syyttäjä, jolla on vuosikymmenen kokemus sekä rikos- että siviilioikeudenkäynneistä. Hän on erittäin arvostettu asiakkaidensa puolestapuhuja ja työskentelee ahkerasti varmistaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen jokaisessa tapauksessa. John Doe on todistetusti menestynyt oikeussalissa, ja hän on omistautunut tarjoamaan korkealaatuista oikeudellista edustusta.

Työkokemus

 • Lakimiesapulainen, Smith and Johnson Asianajotoimisto, 2012-2014
 • Apulaisasianajaja, Doe and Associates, 2014-nykyisin

Koulutus

 • Kalifornian yliopisto, Berkeley, oikeustieteen tohtorin tutkinto, 2012
 • Kalifornian yliopisto, San Diego, taiteen kandidaatti, 2008

Taidot

 • Erinomaiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot
 • Vahva siviili- ja rikosoikeuden tuntemus
 • Oikeudenkäyntimenettelyjen ja -käytäntöjen tuntemus
 • Oikeudellisen tutkimuksen ja analyysin osaaminen
 • Erinomaiset asiakassuhdetaidot

Sertifikaatit

 • Kalifornian asianajaja, 2012
 • Kalifornian osavaltion asianajaja, 2012

Kielet

 • englanti (sujuvasti)
 • espanja (taitava)


Vinkkejä puolustusasianajajan ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset puolustusasianajajan ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta puolustusasianajajilta - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta kokemustasi oikeussalissa, menestystäsi ja palkintojasi.
 • Ilmoittakaa mahdollinen erityiskokemus puolustamisesta.
 • Esittele koulutuksesi ammattimaisesti.
 • Osoita tutkimus- ja selvitystaitosi.
 • Muista tuoda esiin viestintä- ja edunvalvontataitojasi.


Puolustusasianajaja Yhteenveto Esimerkkejä

Puolustusasianajajan ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite voi olla tehokas tapa tuoda esiin tärkeimmät pätevyytesi ja kokemuksesi, jotka tekevät sinusta loistavan ehdokkaan puolustusasianajajan työhön. Yhteenvedon tai tavoitteen avulla voit tuoda esiin oikeudellisen taustasi, kokemuksesi tietyistä tuomioistuinjärjestelmistä ja kaikki erikoistaidot, jotka tekevät sinusta täydellisen sopivan tehtävään. Tämä on hyvä tapa tehdä vaikutuksen mahdollisiin työnantajiin ja auttaa heitä näkemään, miksi olisit ihanteellinen ehdokas tehtävään.

Esim:

 • Kokenut puolustusasianajaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus oikeudenkäynneistä ja muutoksenhausta.
 • Erittäin taitava oikeudellisten asiakirjojen laatimisessa ja analysoinnissa, sovintoneuvotteluissa ja asiakkaiden edustamisessa oikeudessa.
 • Todistettu kokemus menestyksekkäiden tulosten saavuttamisesta asiakkaille monenlaisissa rikostapauksissa.
 • Taitava laatimaan oikeudellisia strategioita ja käyttämään oikeudenkäyntitaktiikoita suotuisten lopputulosten aikaansaamiseksi.
 • Vahva kyky luoda ja ylläpitää suhteita asiakkaisiin, vastapuolen asianajajiin ja tuomioistuimen henkilöstöön.


Rakenna vahva kokemus jakso Your puolustusasianajaja ansioluetteloasi varten

Vahvan kokemusosion luominen puolustusasianajajan ansioluetteloon on tärkeää, koska sen avulla mahdollinen työnantaja näkee nopeasti hakijan pätevyyden ja asiaankuuluvan kokemuksen. Se on myös se osio, jota henkilöstöpäällikkö tarkastelee tarkimmin. Kokemusosion tulisi sisältää luettelo asianajajan aiemmista tapauksista ja siitä, miten niitä on puolustettu menestyksekkäästi. Siinä olisi myös mainittava asianajajan mahdollisesti saamat palkinnot tai kunniamaininnat. Lopuksi kokemusta käsittelevässä osiossa olisi korostettava asianajajan vaikuttavimpia saavutuksia ja tuloksia. Antaessaan kattavan yleiskatsauksen asianajajan pätevyydestä ja kokemuksesta osio voi auttaa työnantajaa tekemään perustellumman päätöksen hakijan soveltuvuudesta tehtävään.

Esimerkki:

 • Puolusti menestyksekkäästi asiakkaita erilaisissa rikosasioissa osavaltion tuomioistuimessa, jotka vaihtelivat rikkomuksista törkeisiin rikoksiin.
 • Kehitti oikeudellisia strategioita, jätti hakemuksia, suoritti tutkimuksia ja neuvotteli syytesopimuksia.
 • Suoritti useita täysimittaisia valamiehistöoikeudenkäyntejä ja sai aikaan vapauttavia tuomioita tapauksissa, joihin liittyi väitteitä pahoinpitelystä, varkaudesta ja murtovarkaudesta.
 • Neuvoi asiakkaita heidän laillisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan oikeussalissa ja antoi opastusta rikosoikeusjärjestelmässä.
 • Kehitti suhteita syyttäjiin, oikeusviranomaisiin ja tuomioistuimen henkilöstöön asiakkaiden etujen edistämiseksi.
 • Tarjosi oikeudellista neuvontaa asiakkaille oikeudenkäyntiä edeltävissä tilanteissa ja syyteneuvotteluissa.
 • Avustanut oikeudellisten asiakirjojen laatimisessa ja tehnyt laajaa oikeudellista tutkimusta.
 • Edustanut asiakkaita tuomion jälkeisissä menettelyissä, kuten ehdonalaiseen vapauteen päästämistä koskevissa kuulemisissa ja habeas corpus -oikeudenkäynneissä.
 • Onnistunut esitysten esittämisessä tuomioistuimessa ja sovittelussa sovintoneuvotteluissa.
 • Suoritti tutkimuksia, haastatteli todistajia ja kirjoitti tiivistelmiä ja muistioita.


Puolustusasianajaja ansioluettelo koulutus esimerkki

Puolustusasianajaja tarvitsee tyypillisesti oikeustieteen tohtorin (Juris Doctor, J.D.) tutkinnon. Useimmissa oikeustieteellisissä tiedekunnissa oikeustieteen tohtorin tutkinnon saamiseksi vaaditaan kandidaatin tutkinto ja oikeustieteellisen pääsykokeen (Law School Admission Test, LSAT) suorittaminen hyväksytysti. Useimmissa osavaltioissa puolustusasianajajalta edellytetään myös liittymistä osavaltion asianajajayhdistyksen jäseneksi. Muodollisen koulutuksen lisäksi kokemus syyttäjänä tai muu oikeudellinen kokemus voi olla hyödyksi puolustusasianajajille.

Seuraavassa on esimerkki puolustusasianajajan ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Oikeustieteen tohtori, Harvard Law School, Cambridge, MA, 2008.
 • Psykologian kandidaatti, Kalifornian yliopisto, Los Angeles, Kalifornia, 2004.
 • Kalifornian asianajajaliiton jäsen, 2008
 • Rikosoikeuden opinnot, Kalifornian yliopisto, Los Angeles, CA, 2005.
 • Rikosoikeuden täydennyskoulutus, Kalifornian osavaltion asianajaja, 2019
 • Certificate in Trial Advocacy, National Institute for Trial Advocacy, 2018.


Puolustusasianajaja Taitoja ansioluetteloon

On tärkeää lisätä taitoja puolustusasianajajan ansioluetteloon, koska sen avulla mahdolliset työnantajat voivat nopeasti arvioida hakijan valmiuksia ja pätevyyttä. Taitojen tulisi kuvastaa hakijan kykyä hoitaa tehokkaasti puolustusasianajajan tehtäviä, kuten kirjallista ja suullista puolustusta, oikeudellista tutkimusta ja analyysiä, oikeudellisten menettelyjen ja tuomioistuinsääntöjen ymmärtämistä sekä ihmissuhdetaitoja, kuten neuvottelutaitoja ja asiakassuhteita. Antamalla kattavan luettelon taidoista työnantajat voivat nopeasti määrittää, onko hakija pätevä tehtävään. Esimerkit eivät ole välttämättömiä.

Pehmeät taidot:

 1. Henkilökohtainen viestintä
 2. Kriittinen ajattelu
 3. Tutkimustaidot
 4. neuvottelutaidot
 5. ajanhallinta
 6. organisointitaidot
 7. Julkinen puhuminen
 8. Ongelmanratkaisu
 9. Luova ajattelu
 10. Johtamistaidot
< />
Kovat taidot:
 1. Oikeustieteellinen tutkimus
 2. Oikeudenkäynnin valmistelu
 3. Argumentointitaidot
 4. esiintyminen oikeussalissa
 5. Asianhallinta
 6. Sopimusneuvottelut
 7. Asiakkaan neuvonta
 8. Ristikuulustelu
 9. Strateginen suunnittelu
 10. Asiakirjojen laatiminen


Yleisiä virheitä välttää kirjoittaessaan puolustusasianajajan ansioluetteloa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista sisällyttää yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Keskeiset asiat puolustusasianajajan ansioluetteloa varten

 • Korosta mahdollinen kokemus rikosoikeudellisesta puolustuksesta, kuten aiemmat tapaukset tai valamiehistöoikeudenkäynnit.
 • Luettele kaikki asiaankuuluvat todistukset, kuten jäsenyys asianajajayhdistyksessä tai oikeudenkäyntiasianajajajärjestöissä.
 • Mainitse myös mahdolliset palkinnot tai kunniamaininnat, jotka olet saanut oikeudellisesta työstäsi.
 • osoittaa erinomaiset tutkimus-, kirjoitus- ja viestintätaidot.
 • Esittele kykysi työskennellä itsenäisesti ja tiimien kanssa.
 • Yksityiskohtaiset tiedot mahdollisesta kokemuksesta oikeudenkäyntimenettelyistä ja oikeudenkäynneistä.
 • Mainitse mahdollinen kokemuksesi oikeudellisesta teknologiasta tai ohjelmistoista.
 • osoittaa ymmärtävänsä rikosoikeusjärjestelmää.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi