Asianajaja ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo asianajajan ansioluettelo, jonka avulla saat haastattelun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja saat haastattelun jo tänään.

Asianajaja ansioluettelo esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.8 (82 ääntä)
Asianajaja ansioluettelo esimerkki

Oletko asianajaja ja etsit työtä? Tässä artikkelissa annetaan sinulle esimerkki onnistuneesta asianajajan ansioluettelosta, jota voit käyttää oman ansioluettelosi luomiseen. Opit, miten voit korostaa juridista kokemustasi ja taitojasi sekä mitä osioita ansioluetteloosi kannattaa sisällyttää. Tämän artikkelin avulla pystyt luomaan tehokkaan ja ammattimaisen asianajajan ansioluettelon, jonka avulla erotut kilpailijoista.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä asianajaja tekee?

Asianajaja on ammattilainen, jolla on pätevyys antaa neuvoja ja edustaa asiakkaita oikeudessa. He antavat oikeudellisia neuvoja monissa eri asioissa, kuten liike- ja yhtiöoikeudessa, rikosoikeudessa, perheoikeudessa, kiinteistöoikeudessa, testamenttioikeudessa ja muissa asioissa. He myös avustavat asiakirjojen valmistelussa, laativat oikeudellisia kirjelmiä ja edustavat asiakkaita oikeudenkäynneissä.


Mitkä ovat asianajajan velvollisuudet?

 • antaa oikeudellista neuvontaa ja neuvontaa asiakkailleen
 • Laaditaan oikeudellisia asiakirjoja, kuten sopimuksia, testamentteja ja trusteja.
 • edustaa asiakkaitaan oikeudenkäynneissä
 • Tutkimuksen tekeminen ja oikeudellisten kysymysten analysointi
 • Neuvottelut osapuolten välisistä sovinnoista
 • edustaa asiakkaitaan neuvotteluissa
 • Pysy ajan tasalla lainsäädännön muutoksista
 • Neuvoa asiakkaita parhaista toimintatavoista
 • Tulkita lakeja, päätöksiä ja asetuksia

Näyte asianajaja ansioluettelo inspiraatiota varten

Asianajaja

John Doe
123 Street Street
Anytown, ST 12345
555-555-5555
john@example.com

Yhteenveto: Asianajaja John Doe on kokenut lakimies, jolla on asiantuntemusta yritys- ja kauppaoikeudesta, sopimusneuvotteluista ja riitojen ratkaisemisesta. Hänellä on kattava ymmärrys oikeudenkäynneistä, sääntelyn noudattamisesta ja oikeudellisten riskien hallinnasta, minkä ansiosta hän voi tarjota arvokkaita näkemyksiä ja neuvoja asiakkaille. Hän on omistautunut ammattilainen, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkaille parhaan mahdollisen oikeudellisen edustuksen.

Työkokemus:

 • Asianajaja, ABC Law Firm - Anytown, ST (2017-Present)
  • antaa oikeudellista neuvontaa ja edustaa asiakkaita yritys- ja kauppaoikeudessa, sopimusneuvotteluissa ja riitojenratkaisussa.
  • Analysoi oikeudellisia asiakirjoja ja arvioi tapauksia strategioiden ja puolustuksen kehittämiseksi.
  • Neuvoa asiakkaita oikeudenkäynneissä, sääntelyn noudattamisessa ja oikeudellisten riskien hallinnassa.
 • Associate Attorney, XYZ Law Firm - Anytown, ST (2012-2017)
  • Tarjosi oikeudellista neuvontaa ja edustusta asiakkaille erilaisissa yritys- ja kaupallisissa asioissa.
  • Neuvotteli sopimuksia, sovintoja ja muita oikeudellisia sopimuksia.
  • Tutki ja analysoi oikeudellisia asiakirjoja ja tapauksia kehittääkseen strategioita ja puolustuksia.

Koulutus:

 • J.D., Anytown Law School (2010)
 • B.A., Anytownin yliopisto (2006)

Taidot: Sopimusneuvottelut, riitojenratkaisu, oikeudenkäynnit, sääntelyn noudattaminen, oikeudellisten riskien hallinta, yritys- ja kauppaoikeus.

Sertifikaatit: Anytownin osavaltion asianajaja

Kielet: Englanti, espanjaVinkkejä asianajajan ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset asianajajan ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Attorney - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta et vain helpottaisi kirjoittamisprosessia vaan myös lisäisit mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta saavutuksiasi.
 • Sisällytä mukaan asiaankuuluvat toiminta-alueet.
 • Räätälöi ansioluettelosi jokaista hakemusta varten.
 • Liitä mukaan yhteystietosi.
 • Keskity nykyiseen kokemukseen.


Asianajaja Yhteenveto esimerkkejä

Asianajajan ansioluettelon tiivistelmää tai ansioluettelon tavoitetta tulisi käyttää korostamaan pätevyyttäsi ja kokemuksiasi, jotka ovat työnantajan kannalta olennaisimpia. Tiivistelmäsi tai tavoitteesi tulisi räätälöidä juuri sitä lakimiestyötä varten, jota haet, ja sen tulisi herättää työnantajan kiinnostus sinuun hakijana. Siinä olisi myös esitettävä lyhyt katsaus urastasi ja osoitettava, miksi olet paras henkilö tehtävään. Hyvin laadittu tiivistelmä tai tavoite voi auttaa sinua erottumaan kilpailijoista ja lisätä mahdollisuuksiasi saada työpaikka.

Esim:

 • Sitoutunut ja kokenut asianajaja, jolla on yli 5 vuoden kokemus oikeudellisesta neuvonnasta ja asiakkaiden edustamisesta. Taitava oikeudenkäynneissä, sopimusten laatimisessa ja riitojenratkaisussa.
 • Kokenut asianajaja, joka tarjoaa oikeudellisia palveluja eri asiakkaille keskittyen yhtiöoikeuteen ja oikeudenkäynteihin. Taitava selviytymään monimutkaisista oikeudellisista kysymyksistä ja antamaan luotettavaa neuvontaa.
 • Erittäin pätevä asianajaja, jolla on yli 8 vuoden kokemus oikeudellisesta alasta. Asiantuntemusta sopimusoikeudesta, oikeudenkäynneistä ja riitojen ratkaisemisesta.
 • Kurinalainen asianajaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus oikeudenkäynneistä, asiakkaiden edustamisesta ja oikeudellisesta tutkimuksesta. Todistettu menestyksekkäiden tapausratkaisujen historia.
 • Tuloshakuinen asianajaja, jolla on yli 7 vuoden kokemus oikeudenkäynneistä, riidanratkaisusta ja sopimusten laatimisesta. Hän on taitava antamaan vankkoja oikeudellisia neuvoja ja kehittämään strategioita.


Rakenna vahva kokemus jakso asianajajan ansioluetteloasi varten

Vahvan kokemusosion luominen asianajajan ansioluetteloon on tärkeää kaikille asianajajille, jotka haluavat erottua kilpailijoista. Vahva kokemusosio esittelee asianajajan ammatilliset saavutukset ja osoittaa hänen kykynsä käsitellä erilaisia oikeudellisia asioita. Lisäksi hyvin laadittu kokemusosio voi auttaa korostamaan asianajajan erityisosaamisalueita, jolloin hän voi erottua muista hakijoista ja tulla nähdyksi oman alansa auktoriteettina. Viime kädessä vahva kokemusosio on todennäköisesti ensimmäinen asia, jota rekrytoiva taho tarkastelee tarkastellessaan asianajajan ansioluetteloa, joten on tärkeää varmistaa, että se on hyvin laadittu, kattava ja räätälöity tiettyyn tehtävään sopivaksi.

Esimerkki:

 • Tarjosi oikeudellista neuvontaa erilaisille asiakkaille monilla eri aloilla, kuten siviilioikeudenkäynneissä, perheoikeudessa, trustien ja jäämistöjen hoidossa sekä yhtiöoikeudessa.
 • Analysoi oikeudellisia asiakirjoja, kuten sopimuksia, kirjelmiä ja todistajanlausuntoja, oikeudellisen riittävyyden ja oikeellisuuden määrittämiseksi.
 • Kehitti ja ylläpiti kontaktiverkostoa oikeusyhteisössä.
 • Osallistui kuulemistilaisuuksiin, oikeudenkäynteihin, sovitteluihin ja muihin oikeudenkäynteihin edustaakseen asiakkaita.
 • Laati oikeudellisia asiakirjoja, kuten valituksia, esityksiä, määräyksiä, tuomioita ja tiivistelmiä.
 • Tutki ja analysoi oikeudellisia aiheita mahdollisten oikeudellisten ongelmien tunnistamiseksi ja niiden ratkaisustrategioiden laatimiseksi.
 • Neuvotteli sovintoja asiakkaiden puolesta ja puolusti heidän etujaan oikeudessa.
 • Pitää tarkkaa kirjaa kaikista oikeudellisista asiakirjoista ja yhteydenotoista.
 • Ohjasi asiakkaita heidän päätöstensä oikeudellisista vaikutuksista.
 • Suoritti asiakkaiden vastaanottohaastattelut ja valmisteli alustavat asiakirjat.


Asianajaja ansioluettelo koulutus esimerkki

Asianajajan on oltava suorittanut oikeustieteen tohtorin tutkinnon (Juris Doctor, J.D.) akkreditoidussa oikeustieteellisessä korkeakoulussa. Yhdysvalloissa useimmissa osavaltioissa asianajajan on suoritettava asianajajatutkinto voidakseen harjoittaa asianajajan ammattia. Lisäksi lakimiesten on ehkä suoritettava täydennyskoulutuskursseja pysyäkseen ajan tasalla oikeudellisesta kehityksestä.

Seuraavassa on esimerkki asianajajan ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Juris Doctor, Harvard Law School, Cambridge, MA, toukokuu 2020.
 • Valtiotieteiden kandidaatti, Yalen yliopisto, New Haven, CT, toukokuu 2017.
 • Advanced Certification in Business Law and Taxation, Kalifornian yliopisto, Berkeley, CA, kesäkuu 2019.


Asianajajan taidot ansioluetteloon

Taitojen lisääminen asianajajan ansioluetteloon on tärkeää, koska se auttaa korostamaan pätevyyttäsi ja kokemustasi mahdollisille työnantajille ja asiakkaille. Sisällyttämällä erityistaidot osoitat, että sinulla on tarvittavat tiedot ja kokemus työn tekemiseen ja että olet pätevä harjoittamaan asianajajan ammattia. Se osoittaa myös, että pystyt työskentelemään tehokkaasti asiakkaiden ja kollegoiden kanssa. Esimerkkejä asianajajan ansioluetteloon sisällytettävistä taidoista ovat: oikeudellinen tutkimus, oikeudenkäyntien puolustaminen, asiakkaiden haastatteleminen, oikeudellinen kirjoittaminen, neuvottelut, tapausten hallinta ja riitojen ratkaiseminen.

Pehmeät taidot:

 1. Johtajuus
 2. ongelmanratkaisu
 3. Viestintä
 4. Tutkimus
 5. Organisaatio
 6. Neuvottelut
 7. Ajanhallinta
 8. Analyysi
 9. Tiimityö
 10. Keskittyminen
< />
Kovat taidot:
 1. Taidot: Tutkimustaidot
 2. Oikeudellinen kirjoittaminen
 3. Kokemus oikeudenkäynneistä
 4. Sopimusneuvottelut
 5. Tulkkaustaidot
 6. Asiakassuhteet
 7. Oikeudellinen analyysi
 8. Ongelmanratkaisu
 9. Oikeudenkäyntiä edeltävä esiintyminen
 10. Strateginen suunnittelu


Yleisiä virheitä välttää kirjoittaessaan asianajaja ansioluettelo

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Avainasiat asianajajan ansioluetteloa varten

 • Liitä mukaan ammatillinen yhteenveto, jossa esitetään kokemuksesi ja pätevyytesi.
 • Liitä mukaan luettelo avaintaidoista, joilla on merkitystä haettavan työpaikan kannalta.
 • Korosta kokemustasi oikeudellisella alalla, mukaan lukien mahdolliset lisenssit tai todistukset, jotka olet hankkinut.
 • Varmista, että mainitset kaikki asiaankuuluvat ammatilliset jäsenyydet, vapaaehtoistyön tai yhteiskunnallisen osallistumisen.
 • Mainitse myös mahdolliset palkinnot tai kunniamaininnat, jotka olet saanut oikeusalalla.
 • Liitä ansioluettelon loppuun luettelo suosituksista.
 • Tarkista ansioluettelosi useaan kertaan varmistaaksesi sen oikeellisuuden ja oikean kieliopin.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi