Puheenjohtajan ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo puheenjohtajan ansioluettelo, joka saa sinut haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja saat haastattelun jo tänään.

Puheenjohtaja ansioluettelo esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.6 (158 ääntä)
Puheenjohtaja ansioluettelo esimerkki

Etsitkö tapaa esitellä yrityksen puheenjohtajan taitoja ja saavutuksia? Puheenjohtajan ansioluetteloesimerkkimme tarjoaa sinulle kattavan mallin juuri tähän. Tämä ansioluetteloesimerkki tarjoaa kattavan yleiskatsauksen puheenjohtajan keskeisistä pätevyyksistä ja saavutuksista, ja se tekee varmasti vaikutuksen mahdollisiin työnantajiin. Helposti seurattavan muotomme avulla voit luoda nopeasti tehokkaan ansioluettelon, joka saa sinut huomatuksi.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä puheenjohtaja tekee?

Puheenjohtaja on hallituksen, komitean tai muun organisaation johtaja. Puheenjohtajan tehtävänä on laatia kokousten esityslista, nimittää ja johtaa valiokuntia, johtaa kokouksia ja edustaa organisaatiota ulkopuolisille tahoille. Hänellä on myös rooli yrityspolitiikan ja -strategian määrittelyssä.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita puheenjohtajan työhön liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitkä ovat puheenjohtajan vastuualueet?

 • Hallituksen kokousten johtaminen
 • Johda strategista suunnittelua
 • Talousarvion laatiminen ja seuranta
 • Hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon varmistaminen
 • ylläpitää tehokasta viestintää hallituksen jäsenten välillä
 • edustaa hallitusta ulkoisissa toimeksiannoissa
 • Toimitusjohtajan ja johtoryhmän ohjaaminen, opastaminen ja tukeminen.
 • varmistaa kaikkien oikeudellisten ja sääntelyvaatimusten noudattaminen
 • Suorituskykymittareiden kehittäminen ja seuranta

Näyte puheenjohtajan ansioluettelo inspiraatiota varten

Henkilökohtaiset tiedot:

Nimi: John Doe
Osoite: 123 Main Street, Anytown, Yhdysvallat
Puhelin: (123) 456-7890.
Sähköposti: john.doe@example.com

Yhteenveto:

John Doe on kokenut ja menestynyt puheenjohtaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus. Hänellä on laaja tausta liiketoimintastrategian, rahoitusanalyysin ja organisaation kehittämisen alalla. Hän on tehokas johtaja, joka pystyy motivoimaan ja innostamaan tiimejä saavuttamaan potentiaalinsa. Hän on erittäin organisoitunut ja yksityiskohtiin suuntautunut, ja hän on sitoutunut tuottamaan tuloksia.

Työkokemus:
 • ABC Corporation, puheenjohtaja, 2012-nykyisin
  • Kehitti ja toteutti strategisia aloitteita tulojen ja kannattavuuden lisäämiseksi.
  • Hallituksen ja johtoryhmän johtaminen
  • Suuntaa ja opastaa toiminnallisissa ja taloudellisissa kysymyksissä.
  • Laati ja toteutti strategisia suunnitelmia ja liiketoimintatavoitteita.
 • XYZ Corporation, talousjohtaja, 2007-2012
  • Koordinoi taloussuunnittelua ja budjettihallintoa
  • Kehitti ja toteutti menettelyjä, joilla varmistettiin yhtiön politiikkojen noudattaminen.
  • tarjosi talousanalyysejä ja raportointia ylimmälle johdolle
  • Hallitsi suhteita ulkoisiin tilintarkastajiin, pankkiireihin ja muihin rahoituskumppaneihin.
Koulutus:

Kauppatieteiden kandidaatti, ABC-yliopisto, 2006

Taidot:
 • Liiketoimintastrategia
 • Taloudellinen analyysi
 • Organisaation kehittäminen
 • Johtajuus
 • Projektinhallinta
 • Talousarvion hallinta
Sertifikaatit:

KHT-tilintarkastaja, osavaltio XYZ, 2009

Kielet:
 • englanti (sujuvasti)
 • espanja (keskusteleva)


Vinkkejä puheenjohtajan ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset puheenjohtajan ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme kokeneiden Chairmanien parhaat vinkit - Tutustu heidän neuvoihinsa, joiden avulla voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta kokemusta julkisesta puhumisesta, sillä se on tärkeä taito puheenjohtajalle.
 • Ilmoita aiempi kokemus hallituksen tai ryhmän johtamisesta.
 • Esittele tietämystäsi organisaation toimialasta ja tehtävästä.
 • Osoita kykyäsi tehdä yhteistyötä muiden hallituksen jäsenten kanssa.
 • Anna esimerkkejä onnistuneista aloitteista, joita olet johtanut aiemmin.


Puheenjohtaja Yhteenveto esimerkkejä

Yhteenveto ansioluettelosta tai tavoiteilmoitus on olennainen osa puheenjohtajan virkaa koskevaa ansioluetteloa. Se antaa työnantajalle muutaman lauseen tiivistelmän kyvyistäsi, kokemuksestasi ja pätevyydestäsi. Se on tehokas tapa tuoda esiin olennaisimmat taitosi ja pätevyytesi, jotka vastaavat työn vaatimuksia, ja osoittaa, miksi olet ihanteellinen ehdokas tehtävään. Käyttämällä ansioluettelon tiivistelmää tai tavoitelausumaa voit tehdä voimakkaan ensivaikutelman ja osoittaa, miksi olet paras ehdokas tehtävään.

Esim:

 • Vetovoimainen, strateginen johtaja, jolla on yli 15 vuoden kokemus puheenjohtajana. Todistettu kyky johtaa menestyksekkäitä, nopeasti kasvavia tiimejä nopeasti muuttuvilla toimialoilla.
 • Toimiva puheenjohtaja, jolla on yli 10 vuoden ansiokas ura. Taitava strategisessa suunnittelussa, ongelmanratkaisussa ja operatiivisessa johtamisessa.
 • Erittäin kokenut puheenjohtaja, jolla on kokemusta kasvun ja kannattavuuden edistämisestä. Erinomainen viestijä, jolla on vahvat suhteiden luomistaidot.
 • Dynaaminen puheenjohtaja, jolla on näyttöä menestyksestä tiimien johtamisessa ja monimutkaisten hankkeiden hallinnoinnissa. Taitava taloushallinnossa, budjetoinnissa ja resurssien jakamisessa.
 • Innovatiivinen puheenjohtaja, jolla on yli 12 vuoden kokemus menestyksekkäiden liiketoimintastrategioiden kehittämisestä ja toteuttamisesta. Kokenut tiimien kehittämisessä ja johtamisessa.


Rakenna vahva kokemusosio puheenjohtajan ansioluetteloon

Vahvan kokemusosion rakentaminen puheenjohtajan ansioluetteloon on tärkeää, jotta voidaan tuoda esiin hakijan johtamistaidot, strateginen näkemys ja päätöksentekokyky. Tämän osion tulisi antaa kattava kuva hakijan kyvyistä ja saavutuksista puheenjohtajan roolissa. Sen tulisi myös osoittaa, miten hakija on menestyksekkäästi johtanut ja johtanut tiimejä ja organisaatioita niiden tavoitteiden saavuttamisessa. Vahva kokemusta käsittelevä osio auttaa työnantajia ymmärtämään, miten menestyksekäs hakija on ollut puheenjohtajan tehtävässä ja miten hän olisi hyödyksi organisaatiolle.

Esim:

 • Toimi julkisessa omistuksessa olevan yrityksen hallituksen puheenjohtajana kolme vuotta.
 • Vastaa hallituksen johtamisesta yrityksen strategian ja tavoitteiden asettamisessa.
 • Kehitti ja pani täytäntöön hallituksen politiikkoja, menettelyjä ja käytäntöjä.
 • Hallituksen kokousten ja johtoryhmän kokousten järjestäminen tarpeen mukaan.
 • Tarkistanut ja hyväksynyt yritysten tilinpäätökset ja muut raportit.
 • Tarkasteli ja hyväksyi merkittävät liiketoimet ja strategiset kumppanuudet.
 • Tarkistanut ja hyväksynyt yrityksen pitkän aikavälin suunnitelmat.
 • Tarkistanut ja hyväksynyt yrityksen talousarvion ja pääomasijoitukset.
 • Tarkistanut ja hyväksynyt johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät.
 • Osallistui yrityksen johtohenkilöiden valintaan ja arviointiin.


Puheenjohtaja ansioluettelo koulutus esimerkki

Puheenjohtajan on yleensä suoritettava vähintään kandidaatin tutkinto liiketoimintaan liittyvältä alalta, kuten rahoituksesta, kirjanpidosta, taloustieteestä tai liiketaloudesta. Joillakin puheenjohtajilla voi olla myös kauppatieteiden maisterin tutkinto tai jokin muu siihen liittyvä ala. Muodollisen koulutuksen lisäksi puheenjohtajalla on oltava laaja kokemus liiketoiminnasta ja johtamisesta sekä vahvat ihmissuhde- ja johtamistaidot.

Seuraavassa on esimerkki puheenjohtajan ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Illinoisin yliopisto, Urbana-Champaign, IL | Bachelor of Arts, taloustiede | 2009
 • Harvardin yliopisto, Cambridge, MA | Kauppatieteiden maisteri | 2011
 • Harvardin yliopisto, Cambridge, MA | Filosofian tohtori, kauppatieteet | 2016


Puheenjohtaja Taidot ansioluetteloon

Taitojen lisääminen puheenjohtajan ansioluetteloon on tärkeää, koska se auttaa työnantajia arvioimaan hakijan pätevyyttä. Se antaa kuvan hakijan kyvyistä ja valmiuksista sekä hänen kokemuksestaan tietyllä alalla. Taidot voivat myös osoittaa, kuinka hyvin hakija tuntee tiettyjä alan käytäntöjä tai teknologioita, mistä voi olla hyötyä työnantajalle. Lisäksi taitojen sisällyttäminen ansioluetteloon voi auttaa työnantajia tunnistamaan nopeasti hakijan vahvuudet ja kyvyt ilman, että heidän tarvitsee lukea läpi pitkää selostusta.

Pehmeät taidot:

 1. Johtajuus
 2. Organisaatio
 3. Viestintä
 4. Ongelmanratkaisu
 5. Päätöksenteko
 6. Verkostoituminen
 7. Strateginen ajattelu
 8. Neuvottelut
 9. Yhteistyö
 10. Konfliktinratkaisu
< />
Kovat taidot:
 1. Johtaminen
 2. Organisaatio
 3. Strateginen suunnittelu
 4. Julkinen puhuminen
 5. Budjetointi
 6. Data-analyysi
 7. Riskienhallinta
 8. Päätöksenteko
 9. Projektinhallinta
 10. Taloushallinto


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää puheenjohtajan ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi sekä kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tosissasi tehtävään.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Puheenjohtajan ansioluettelon tärkeimmät tiedot

 • Korostetaan kokemusta organisaatioiden johtamisesta, tukemisesta ja hallinnoinnista.
 • Keskity saavutuksiisi ja onnistumisiin tavoitteidesi saavuttamisessa.
 • Osoita kykysi suunnitella, koordinoida ja hallita resursseja tehokkaasti.
 • Mainitse mahdolliset palkinnot tai tunnustukset, jotka olet saanut puheenjohtajana.
 • Esitä näyttöä vahvoista viestintä-, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidoistasi.
 • Osoita asiantuntemuksesi parhaista käytännöistä ja omistajaohjauksesta.
 • Kerro kokemuksestasi strategisten suunnitelmien ja ohjelmien kehittämisestä.
 • Korosta menestystäsi tiimien johtamisessa, motivoimisessa ja innostamisessa.
 • Näytä kykysi luoda suhteita tärkeimpiin sidosryhmiin.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi