Call Center Manager ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo Call Center Manager -ansioluettelo, jonka avulla saat haastattelun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja saat haastattelun jo tänään.

Call Center Manager ansioluettelo esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.6 (64 ääntä)
Call Center Manager ansioluettelo esimerkki

Tässä artikkelissa on Call Center Managerin ansioluetteloesimerkki, joka auttaa sinua luomaan voittavan ansioluettelon. Se näyttää, mitkä ovat keskeiset elementit, jotka sinun on sisällytettävä ansioluetteloosi, jotta voit erottua kilpailijoista ja saada työpaikan. Selkeiden ohjeiden ja vinkkien avulla voit luoda ansioluettelon, joka herättää potentiaalisten työnantajien huomion ja auttaa sinua saamaan haluamasi työpaikan.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä Call Center Manager tekee?

Call Center Manager vastaa puhelinkeskuksen päivittäisten toimintojen valvonnasta, johon kuuluu henkilöstön palkkaaminen ja kouluttaminen, toimintatapojen ja menettelyjen luominen ja toteuttaminen, suorituskyvyn seuranta ja asiakastyytyväisyyden varmistaminen. Hän vastaa myös budjetin hallinnoinnista, asiakaspalvelun parantamiseen tähtäävien strategioiden laatimisesta ja sovellettavien lakien ja asetusten noudattamisen varmistamisesta.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on muutamia muita Call Center Manager -tehtäviin liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitkä ovat Call Center Managerin vastuualueet?

 • Palkkaa, kouluttaa ja johtaa puhelinkeskuksen henkilöstöä.
 • Aseta puhelinkeskukselle tavoitteet ja päämäärät.
 • Hallitse ja seuraa puhelinkeskuksen suorituskykymittareita.
 • Varmista, että kaikille asiakkaille tarjotaan laadukasta asiakaspalvelua.
 • Seuraa asiakaspalautetta ja käytä sitä puhelinkeskuspalvelujen parantamiseen.
 • Toteutetaan strategioita, joilla vähennetään puhelujen keskeyttämistä ja lisätään puheluiden määrää.
 • Kehittää puhelinkeskuksen toimintatapoja ja menettelyjä.
 • Hallinnoi ja ylläpidä puhelinkeskuksen budjettia.
 • Varmistaa lakien ja asetusten noudattaminen.
 • Luo ja toteuta puhelinkeskuksen koulutusohjelmia.
 • Hallitse ja ylläpidä puhelinkeskusteknologiaa.
 • Analysoi asiakastietoja puhelinpalvelukeskuksen suorituskyvyn parantamiseksi.
 • Teknisen tuen antaminen ja ongelmien ratkaiseminen.
 • Helpottaa henkilöstön ja johdon välistä viestintää.

Näyte Call Center Manager ansioluettelo inspiraatiota varten

Call Center Manager
Henkilökohtaiset tiedot:
Nimi: John Doe
Osoite: 123 Any Street, Anytown, Anystate 00000
Puhelin: (123)456-7890
Sähköposti: john.doe@email.com

Ammatillinen yhteenveto:
John Doe on kokenut ja omistautunut puhelinpalvelupäällikkö, jolla on yli 10 vuoden kokemus työskentelystä puhelinpalveluympäristössä. Hänellä on todistetusti kokemusta onnistuneesta koulutuksesta, ongelmanratkaisusta ja tiimin rakentamisesta. Hän pystyy sopeutumaan nopeasti uuteen teknologiaan ja on tehokas viestijä ja johtaja. Hän on tiimipelaaja, joka on luotettava ja erittäin motivoitunut.

Työkokemus:

 • Call Center Manager, ABC Company, Anytown, Anystate (2020 - Nykyinen)
  • Yli 50:n puhelinpalvelun agentin tiimin johtaminen.
  • Kehittää ja toteuttaa strategioita asiakaspalvelun parantamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi.
  • Koulutuksen ja valmennuksen antaminen uusille ja nykyisille edustajille.
  • Käsittele asiakkaiden eskalaatioita ja ratkaise asiakasvalituksia.
 • Call Center Supervisor, XYZ Company, Anytown, Anystate (2015 - 2020)
  • Valvoi 25:n puhelinpäivystäjän ryhmää.
  • antoi palautetta ja valmennusta toimihenkilöille suorituskyvyn parantamiseksi.
  • Puhelinkeskuksen prosessien ja menettelyjen kehittäminen ja toteuttaminen
  • Avustaminen uusien työntekijöiden palkkaamisessa ja perehdyttämisessä.

Koulutus:
University, Anytown, Anystate (2010): Bachelor of Science in Business Administration, Any University, Anytown, Anystate (2010)

Taidot:

 • Asiakaspalvelu
 • Koulutus ja valmennus
 • Johtaminen ja tiimin rakentaminen
 • Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko
 • Viestintä- ja ihmissuhdetaidot
 • Tietokoneen osaaminen

Sertifikaatit:
ABC Institute (2020): Certified Call Center Manager (CCC), ABC Institute (2020)

Kielet:
Englanti (sujuvasti), espanja (keskusteleva)Ansioluettelovinkkejä Call Center Managerille

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Call Center Managerin ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Call Center Manager - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Liitä ansioluettelosi alkuun selkeä tavoiteilmoitus, josta käy ilmi, että haluat toimia Call Center Managerina.
 • Korosta kokemustasi asiakaspalvelusta, puhelinkeskustoiminnasta ja teknisestä tuesta.
 • Näytä kykysi kouluttaa, motivoida ja johtaa puhelinkeskuksen edustajien ryhmää.
 • Sisällytä mukaan mittarit, jotka osoittavat hallintastrategioiden onnistumisen, kuten lyhentyneet puheluajat ja parantunut asiakastyytyväisyys.
 • Osoitat kykyäsi pysyä organisoituna ja tehokkaana työskennellessäsi nopeatempoisessa ympäristössä.


Call Center Manager Yhteenveto Esimerkkejä

Call Center Managerin ansioluettelon tiivistelmää tai ansioluettelon tavoitetta tulisi käyttää korostamaan taitoja ja kokemusta, jotka tekevät sinusta ihanteellisen ehdokkaan tehtävään. Se tulisi räätälöidä työnkuvaukseen sopivaksi ja osoittaa, miten taustasi ja kokemuksesi sopivat hyvin tehtävään. Call Center Manager -ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on tärkeä osa ansioluetteloa, sillä sen avulla palkkaavat johtajat voivat nopeasti arvioida, sopiiko hakija tehtävään. Se auttaa myös kiinnittämään huomiota keskeisiin ominaisuuksiin ja saavutuksiin, joilla on merkitystä tehtävän kannalta.

Esimerkki:

 • Kokenut puhelinpalvelupäällikkö, jolla on yli 5 vuoden kokemus 20 hengen tiimin johtamisesta. Osoitti kyvyn saavuttaa ja ylittää asiakaspalvelutavoitteet.
 • Puhelinkeskuspäällikkö, jolla on laaja tausta puhelinpalvelukeskusten perustamisesta ja hallinnoinnista. Erittäin taitava asiakaspalvelussa ja teknisessä tuessa.
 • Tuloshakuinen Call Center Manager, jolla on yli 8 vuoden kokemus asiakaspalvelualoitteiden kehittämisestä ja toteuttamisesta. Vahvat johtamistaidot.
 • Call Center Manager, jolla on yli 7 vuoden kokemus 30 hengen tiimin johtamisesta. Erittäin organisoitunut ja kykenee käsittelemään suuria asiakaspuheluita.
 • Asiantunteva puhelinpalvelupäällikkö, jolla on yli 10 vuoden kokemus henkilöstön koulutuksesta ja asiakaspalvelusta. Todistetut saavutukset asiakastyytyväisyyden parantamisessa.


Rakenna vahva kokemusosio Call Center Managerin ansioluetteloosi

Vahvan kokemusosion luominen puhelinkeskuksen johtajan ansioluetteloon on tärkeää, koska sen avulla mahdolliset työnantajat voivat saada yleiskuvan pätevyydestäsi ja saavutuksistasi. Se auttaa myös osoittamaan arvon, jonka voit tuoda tehtävään. Kokemusta käsittelevän osion tulisi sisältää yksityiskohtaisia tietoja kaikista asiakaspalvelu-, myynti- tai johtamiskokemuksistasi, mukaan lukien näissä tehtävissä saamasi saavutukset tai palkinnot. Lisäksi sinun tulisi mainita kaikki hankkimasi asiaankuuluvat tekniset taidot, kuten tietokoneohjelmat, ohjelmistot ja asiakaspalvelujärjestelmät. Lopuksi kokemusta käsittelevässä osiossa olisi mainittava kaikki asiakaspalvelu- tai myyntikoulutukset, jotka olet suorittanut.

Esim:

 • Hallinnoi ja kehitti menestyksekkäästi 20 puhelinpäivystäjän tiimiä parantaakseen asiakaspalveluluokituksia ja lisätäkseen asiakastyytyväisyyttä.
 • Seurasi ja arvioi puhelinkeskuksen työntekijöiden toimintaa varmistaakseen, että he käsittelevät tehokkaasti asiakaskyselyt.
 • Kehitti ja toteutti puhelinkeskuskäytäntöjä, menettelyjä ja standardeja tehokkaan asiakaspalvelun varmistamiseksi.
 • Tarjosi asiakaspalvelukoulutusta puhelinpalvelukeskuksen edustajille asiakaspalvelun parantamiseksi.
 • Ratkaisi asiakkaiden valitukset ja tiedustelut tehokkaalla vianetsinnällä ja ongelmanratkaisulla.
 • Asetti tavoitteita ja palvelutasosopimuksia asiakaspalvelun suorituskyvyn mittaamiseksi ja parantamiseksi.
 • Varmisti alan säännösten ja asiakaspalvelustandardien noudattamisen.
 • Yhteistyö muiden osastojen kanssa sen varmistamiseksi, että asiakkaiden tiedustelut käsitellään tehokkaasti ja ajoissa.
 • Luonut ja ylläpitänyt myönteisiä suhteita asiakkaisiin asiakasuskollisuuden edistämiseksi.
 • Analysoi puhelinpalvelukeskuksen tietoja, jotta voitiin tunnistaa parannusalueet ja kehittää strategioita asiakaspalvelun parantamiseksi.


Call Center Manager ansioluettelo koulutus esimerkki

Puhelinkeskuspäälliköllä tulisi olla vähintään kandidaatin tutkinto liiketalouden, johtamisen tai siihen liittyvän alan opinnoista. Hänellä tulisi myös olla vahvat kirjalliset ja suulliset viestintätaidot sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Lisäksi puhelinpalvelupäälliköllä tulisi olla tietoa asiakaspalvelukäytännöistä ja -tekniikoista sekä kokemusta asiakaspalveluympäristössä työskentelystä.

Tässä on esimerkki Call Center Managerin ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Bachelor of Science in Business Management, ABC-yliopisto, New York, New York, NY
 • Puhelinkeskusten johtamisen sertifiointi, XYZ College, Los Angeles, CA.
 • Projektijohtamisen jatkokurssi, LMN Institute, Chicago, IL.


Call Center Manager Taitoja ansioluetteloon

Taitojen lisääminen Call Center Manager -ansioluetteloon on tärkeää, koska se auttaa työnantajia tunnistamaan nopeasti, onko hakijalla työn edellyttämä kokemus. Taitoja voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ongelmanratkaisu, konfliktinratkaisu, viestintä, johtaminen ja ajanhallinta. Nämä taidot olisi räätälöitävä työn vaatimusten mukaan, ja niiden olisi osoitettava hakijan kykyä johtaa menestyksekkäästi puhelinkeskusta. Esimerkit siitä, miten hakija on käyttänyt näitä taitoja aiemmissa tehtävissään, voivat myös olla hyödyllisiä osoittamaan hakijan kokemusta ja menestystä tehtävässä.

Pehmeät taidot:

 1. Johtajuus
 2. Viestintä
 3. Organisaatio
 4. Ongelmanratkaisu
 5. Koulutus
 6. Motivointi
 7. Valmennus
 8. Asiakaspalvelu
 9. Huomio yksityiskohtiin
 10. Ajanhallinta
< />
Kovat taidot:
 1. Taidot: Viestintätaidot
 2. Konfliktinratkaisu
 3. Johtamistaidot
 4. Tiimin johtaminen
 5. Asiakaspalvelu
 6. Ajanhallinta
 7. Tietojen analysointi
 8. Ongelmanratkaisu
 9. Organisaatiotaidot
 10. Tekninen osaaminen


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää Call Center Managerin ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi sekä kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Call Center Managerin ansioluettelon tärkeimmät asiat

 • Todistettu kyky johtaa puhelinkeskuksen edustajien ryhmää ja varmistaa asiakastyytyväisyys.
 • Asiakaspalveluohjelmistojen, kuten Salesforcen, Zendeskin ja LiveChatin, hallinta.
 • Kokenut puhelinkeskuksen agenttien koulutusohjelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta.
 • Taitava luomaan ja valvomaan käytäntöjä ja menettelyjä säännösten noudattamisen varmistamiseksi.
 • Taitava hyödyntämään data-analytiikkaa asiakaspalvelutoimintojen arvioimiseksi ja parannuskohteiden tunnistamiseksi.
 • Vahva ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyky.
 • Erinomaiset viestintä- ja ihmissuhdetaidot.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi