Compliance Manager ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo Compliance Manager -ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Compliance Manager ansioluettelo esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.2 (168 ääntä)
Compliance Manager ansioluettelo esimerkki

Tervetuloa Compliance Manager Resume Example -artikkeliin! Tässä artikkelissa annamme sinulle kattavan yleiskatsauksen siitä, mitä Compliance Managerin odotetaan tekevän, sekä yksityiskohtaisen ansioluetteloesimerkin, jonka avulla voit rakentaa oman Compliance Manager -ansioluettelosi. Keskustelemme tärkeimmistä taidoista ja pätevyyksistä, joita menestyksekäs Compliance Manager tarvitsee, ja annamme vinkkejä tehokkaan ansioluettelon laatimiseen tätä tehtävää varten. Tämän artikkelin lopussa sinulla pitäisi olla parempi käsitys tehtävästä ja pystyä laatimaan ansioluettelo, jolla erotut kilpailijoista.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammatillisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä Compliance Manager tekee?

Compliance Manager vastaa siitä, että yritys ja sen työntekijät noudattavat sääntelyvaatimuksia, alan standardeja ja sisäisiä käytäntöjä. Tehtävään kuuluu toimintatapojen ja menettelyjen kehittäminen ja toteuttaminen, vaatimustenmukaisuuden seuranta sekä tarkastusten ja tutkimusten suorittaminen. Compliance Manager työskentelee myös ylimmän johdon kanssa varmistaakseen, että organisaatio noudattaa sovellettavia lakeja ja määräyksiä ja että koko henkilöstö on asianmukaisesti koulutettu ja perehdytetty näihin vaatimuksiin. Lisäksi Compliance Manager antaa ohjeita ja tukea osastoille ja yksittäisille henkilöille sääntöjen noudattamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita Compliance Manager -tehtäviin liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitä vastuualueita Compliance Managerilla on?

 • kehittää ja toteuttaa sääntöjen noudattamista koskevia ohjelmia, politiikkoja ja menettelyjä.
 • Tunnistetaan sääntöjen noudattamiseen liittyvät riskit ja kehitetään strategioita niiden lieventämiseksi.
 • Seuraa asiaankuuluvien lakien, asetusten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista.
 • Suorittaa tarkastuksia varmistaakseen, että asiaankuuluvia lakeja ja asetuksia noudatetaan.
 • Kehittää ja toteuttaa vaatimustenmukaisuutta koskevia koulutusohjelmia.
 • Tunnistetaan ja tutkitaan mahdolliset lakien ja asetusten rikkomukset.
 • Neuvontaa ja ohjausta säännösten noudattamiseen liittyvissä asioissa.
 • Pitää kirjaa vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä toimista ja yhteydenotoista.
 • Seuraa asiaa koskevien lakien ja asetusten muutoksia.
 • Kehitetään strategioita jatkuvan vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

Näyte Compliance Manager ansioluettelo inspiraatiota varten

John Smith

123 Katu Katu, kaupunki, osavaltio, postinumero

000-000-0000 | johnsmith@email.com

Yhteenveto

Compliance Manager, jolla on 8 vuoden kokemus compliance- ja riskienhallintaohjelmien valvonnasta. Taitava kehittämään ja toteuttamaan tehokkaita toimintatapoja ja menettelyjä. Todistettu kokemus liittovaltion, osavaltioiden ja paikallisten säännösten noudattamisen varmistamisesta. Taitava tulkitsemaan oikeudellisia asiakirjoja ja sääntelyvaatimuksia. Kokemus vaatimustenmukaisuutta koskevien koulutusohjelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta.

Työkokemus

 • Compliance Manager | ABC Company | Kaupunki, osavaltio | Huhtikuu 2012 - Nykyinen

Hallinnoida ja valvoa yhtiön vaatimustenmukaisuutta ja riskienhallintaa koskevia ohjelmia, mukaan lukien politiikkojen ja menettelyjen kehittäminen ja toteuttaminen.

- Tarkistanut, päivittänyt ja toteuttanut vaatimustenmukaisuusohjelmia.

- Kehitti ja toteutti vaatimustenmukaisuutta koskevia koulutusohjelmia.

- Seurasi sääntelyn kehitystä ja reagoi siihen.

- varmisti liittovaltion, osavaltion ja paikallisten säännösten noudattamisen.

- Tulkitsi oikeudellisia asiakirjoja ja sääntelyvaatimuksia.

 • Compliance-analyytikko | XYZ Company | Kaupunki, osavaltio | Lokakuu 2009 - maaliskuu 2012

Kehitti ja ylläpiti yrityksen vaatimustenmukaisuusohjelmia.

- Analysoi sääntöjen noudattamista koskevia tietoja ja tunnisti malleja.

- Kehitti ja toteutti sääntöjen noudattamista koskevia politiikkoja ja menettelyjä.

- Seurasi ja käsitteli sääntöjenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

- Varmistetaan oikeudellisten vaatimusten ja säännösten noudattaminen.

Koulutus

 • BS, liiketalous | XYZ University | Kaupunki, valtio | 2006 - 2009

Taidot

 • Vaatimustenmukaisuuden hallinta
 • Riskienhallinta
 • Sääntelyvaatimukset
 • Politiikan kehittäminen
 • Prosessien parantaminen

Sertifikaatit

 • Certified Compliance Professional (CCP)

Kielet

 • englanti (sujuvasti)
 • espanja (keskusteleva)


Compliance Managerin ansioluettelovinkit

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Compliance Managerin ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Compliance Manager - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta vaatimustenmukaisuuteen liittyvä kokemus, todistukset ja saavutukset.
 • Kuvaile kykyäsi kehittää ja panna täytäntöön tehokkaita sääntöjen noudattamista koskevia toimintalinjoja ja menettelyjä.
 • Osoita tietämyksesi sovellettavista laeista, asetuksista ja standardeista.
 • Näytä kykysi kommunikoida ja tehdä yhteistyötä sidosryhmien kanssa.
 • Mainitse mahdollinen kokemuksesi riskienhallinnasta, tutkimuksista ja tarkastuksista.


Compliance Manager ansioluettelon yhteenveto Esimerkkejä

Vaatimustenmukaisuudesta vastaavan johtajan ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite auttaa mahdollisia työnantajia arvioimaan nopeasti pätevyytesi ja taitosi. Se antaa myös kuvan työkokemuksestasi ja uratavoitteistasi. Yhteenveto tai tavoite on ensimmäinen asia, jonka mahdolliset työnantajat lukevat ansioluettelostasi, ja se olisi kirjoitettava selkeästi ja tiiviisti. Siinä olisi mainittava vahvimmat vaatimustenmukaisuuteen liittyvät taitosi, pätevyytesi ja uratavoitteesi. Siinä olisi myös korostettava mahdollisia ainutlaatuisia pätevyyksiäsi, jotka erottavat sinut muista hakijoista.

Esim:

 • Kokenut Compliance Manager, jolla on yli 8 vuoden kokemus sääntelyn ja riskienhallinnan alalta. Todistettu kokemus vahvojen vaatimustenmukaisuusohjelmien luomisesta ja monimutkaisten säännösten noudattamisesta.
 • Taitava Compliance Manager, jolla on yli 10 vuoden kokemus kattavien compliance-ohjelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta. Taitava tarjoamaan kattavaa ohjeistusta riskien vähentämiseksi.
 • Luotettava Compliance Manager, jolla on yli 7 vuoden kokemus säännösten noudattamisesta ja riskienhallinnasta. Vahva johtaja, jolla on tausta tehokkaiden käytäntöjen ja menettelyjen kehittämisessä.
 • Erittäin motivoitunut Compliance Manager, jolla on yli 5 vuoden kokemus sääntelyn ja oikeudellisten vaatimusten noudattamisen varmistamisesta. Kokenut kustannustehokkaiden vaatimustenmukaisuusohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 • Asiantunteva Compliance Manager, jolla on intohimo organisaation huippuosaamisen edistämiseen. Hänellä on kokemusta vaatimustenmukaisuusjärjestelmien luomisesta ja hallinnoinnista, toimintatapojen ja menettelyjen kehittämisestä sekä ohjeiden antamisesta.


Rakenna vahva kokemusosio Compliance Manager -ansioluetteloosi

Vahvan kokemusta käsittelevän osion rakentaminen vaatimustenmukaisuuden johtajan ansioluetteloon on tärkeää, jotta voit osoittaa mahdollisille työnantajille, että sinulla on tarvittavat taidot, tiedot ja kokemus tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen. Vahvan kokemusosion tulisi sisältää tiedot tärkeimmästä ja viimeisimmästä työkokemuksestasi ja kussakin tehtävässä suorittamistasi erityistehtävistä. Siinä olisi myös korostettava saavutuksiasi, kuten säännösten noudattamista tai määräaikojen noudattamista. Viime kädessä vahva kokemusosio tekee työnantajille selväksi, että sinulla on pätevyys ja taidot, joita tarvitaan sääntöjen noudattamista käsittelevän tiimin tehokkaaseen johtamiseen.

Esim:

 • Hallinnoi 5:n vaatimustenmukaisuuden asiantuntijan tiimiä, joka vastasi kaikkien organisaation politiikkojen, menettelyjen ja säännösten noudattamisen varmistamisesta.
 • Nykyisten politiikkojen ja menettelyjen säännöllinen tarkistaminen sen varmistamiseksi, että ne täyttävät kaikki sovellettavat standardit.
 • Kehitti ja toteutti kattavan vaatimustenmukaisuusohjelman, jolla varmistetaan, että kaikki organisaation osa-alueet ovat vaatimustenmukaisia.
 • Suoritti sisäisiä tarkastuksia arvioidakseen sääntelyvaatimusten, alan standardien ja sisäisten toimintatapojen noudattamista.
 • Tutki ja seurasi muuttuvia lakeja ja asetuksia varmistaakseen sovellettavien lakien ja asetusten noudattamisen.
 • Kehitti ja ylläpiti sisäisiä vaatimustenmukaisuusprosesseja ja -menettelyjä sen varmistamiseksi, että kaikki toimet toteutetaan sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.
 • Yhteistyö sisäisten sidosryhmien kanssa sen varmistamiseksi, että kaikki vaatimustenmukaisuuteen liittyvät toimet dokumentoidaan ja seurataan asianmukaisesti.
 • Koulutti työntekijöitä sääntöjen noudattamista koskevista politiikoista ja menettelyistä varmistaakseen, että he ymmärtävät ja noudattavat organisaation sääntöjen noudattamista koskevia vaatimuksia.
 • Ohjasi ja neuvoi johtoa kaikissa säännösten noudattamiseen liittyvissä asioissa.
 • Avustanut sääntöjen noudattamiseen ja riskienhallintaan liittyvien koulutusohjelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa.


Compliance Manager ansioluettelo koulutus esimerkki

Compliance Managerilla on yleensä oltava vähintään kandidaatin tutkinto asiaan liittyvältä alalta, kuten oikeustieteestä, liiketaloudesta tai kirjanpidosta. Joissakin tehtävissä voidaan vaatia maisterin tutkintoa, ammattipätevyyttä tai näiden yhdistelmää. Lisäksi Compliance Managerilla on oltava laaja tietämys toimialaansa liittyvistä säädöksistä ja laeista sekä kokemusta alalta.

Seuraavassa on esimerkki Compliance Managerin ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Bachelor of Arts liiketaloudessa, University of Washington, Seattle, WA
 • Master of Science in Compliance and Regulatory Management, Pennsylvanian yliopisto, Philadelphia, PA.
 • Certified Compliance Professional (CCP), American Institute of Compliance Professionals -järjestön sertifioitu compliance-ammattilainen


Compliance Manager Taitoja ansioluetteloon

Taitojen lisääminen Compliance Manager -ansioluetteloon on tärkeää, sillä se auttaa työnantajia tunnistamaan nopeasti hakijan pätevyyden tehtävään. Taitojen tulisi olla räätälöityjä työn erityisvaatimusten mukaan ja osoittaa hakijan kokemus ja asiantuntemus. Esimerkkejä taidoista voivat olla riskienhallinta, säännösten noudattaminen, toimintatapojen kehittäminen, tietojen analysointi ja tarkastusten hallinta. Lisäksi sertifikaatit ja alan tuntemus on tärkeää tuoda esiin.

Pehmeät taidot:

 1. Viestintätaidot
 2. Organisointitaidot
 3. ongelmanratkaisukyky
 4. Kriittinen ajattelu
 5. Johtajuus
 6. ihmissuhdetaidot
 7. ajanhallinta
 8. Neuvottelutaidot
 9. Riskien arviointi
 10. Huomio yksityiskohtiin
< />
Kovat taidot:
 1. Riskien arviointi
 2. Tietojen analysointi
 3. Lainsäädännön tuntemus
 4. Politiikan kehittäminen
 5. Tilintarkastus
 6. Riskien lieventäminen
 7. Tutkimukset
 8. Compliance-koulutus
 9. Raportointi
 10. Oikeudellinen tutkimus


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää Compliance Managerin ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista sisällyttää yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tosissasi tehtävään.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Compliance Managerin ansioluettelon tärkeimmät tiedot

 • Korosta kokemustasi sääntelyn noudattamisesta, riskienhallinnasta ja omistajaohjauksesta.
 • Sisällytä asiaankuuluvat todistukset tai lisenssit
 • Keskity työsi tuloksiin ja saavuttamiisi tuloksiin.
 • Osoitetaan, että tunnet asiaa koskevat lait ja asetukset.
 • Esittele viestintä-, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi.
 • Mainitse saamasi palkinnot tai tunnustukset
 • Korosta kykyäsi pysyä ajan tasalla alan kehityksestä.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi