Toimitusjohtajan ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo toiminnanjohtajan ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

TOIMITUSJOHTAJA Ansioluettelo Esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.6 (179 ääntä)
TOIMITUSJOHTAJA Ansioluettelo Esimerkki

Haluatko vaihtaa uraa ja ryhtyä toiminnanjohtajaksi? Toimitusjohtajan ansioluetteloesimerkkiartikkelimme on täällä auttamassa sinua. Se tarjoaa kattavan yleiskatsauksen toimitusjohtajan ammattiin vaadittavista taidoista ja pätevyyksistä sekä esimerkin ansioluettelosta, jossa esitellään parhaita käytäntöjä muotoilun ja sisällön suhteen. Tämän hyödyllisen esimerkin avulla voit laatia erinomaisen ansioluettelon, jonka avulla mahdolliset työnantajat huomaavat sinut.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä toiminnanjohtaja tekee?

Toimitusjohtaja vastaa organisaation yleisestä toiminnasta ja hallinnosta. Tähän kuuluu organisaation tavoitteiden ja strategioiden kehittäminen, sen varmistaminen, että organisaatiolla on tarvittavat resurssit näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, ja henkilöstön johtaminen tavoitteiden toteuttamiseksi. Toimitusjohtaja pyrkii myös kehittämään suhteita sidosryhmiin, kumppaneihin ja lahjoittajiin varmistaakseen resurssit organisaation tehtävän toteuttamiseksi. Lisäksi toiminnanjohtaja voi valvoa järjestön talousarviota, varainhankintaa ja viestintää sekä muita järjestön toimintaan liittyviä näkökohtia.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on muutamia muita ansioluetteloesimerkkejä, jotka liittyvät toiminnanjohtajan ansioluetteloon:

Mitkä ovat toiminnanjohtajan vastuualueet?

 • Organisaation strategisen suunnitelman kehittäminen, täytäntöönpano ja seuranta.
 • Henkilöstön ja vapaaehtoisten johtaminen.
 • Kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten noudattamisen varmistaminen ja organisaation talouden valvonta.
 • Suhteiden hoitaminen ja kehittäminen rahoittajiin.
 • Organisaation edustaminen ulkoisissa tapahtumissa ja konferensseissa.
 • Vahvan tulosjohtamiskulttuurin kehittäminen.
 • Varmistetaan, että organisaation missio ja visio toteutuvat.
 • Kaikkien ohjelmien ja hankkeiden valvonta ja ohjaus.
 • Varainhankintastrategioiden kehittäminen ja toteuttaminen.
 • Yhteistyö hallituksen jäsenten kanssa organisaation menestyksen varmistamiseksi.

Näyte toiminnanjohtajan ansioluettelo inspiraatiota varten

Toimitusjohtaja

Henkilökohtaiset tiedot:
Nimi: Nimi: John Doe
Osoite: 123 Main Street, Anytown, Yhdysvallat
Puhelin: (123) 456-7890.
Sähköposti: john.doe@example.com

Yhteenveto:
John Doe on kokenut toiminnanjohtaja, jolla on todistetusti menestystä suorituskykyisten tiimien johtamisessa ja hallinnoinnissa. Hänellä on vahva tausta strategisessa suunnittelussa, taloushallinnossa ja tiimien rakentamisessa. Hän on innostunut innovatiivisten ratkaisujen kehittämisestä ja organisaation menestyksen edistämisestä.

Työkokemus:

 • Toimitusjohtaja, ABC Corporation (2008-Present)
  • johtaa ja johtaa suorituskykyisiä tiimejä ja osastoja.
  • Kehittää ja toteuttaa tehokkaita kasvu- ja kannattavuusstrategioita.
  • Valvoo taloushallintoa, budjetointia ja kirjanpitoa.
 • Aluepäällikkö, XYZ Corporation (2002-2008)
  • Kasvatti alueellista myyntiä 50 prosenttia vuodessa.
  • Kehitti ja toteutti tehokkaita markkinointistrategioita.
  • Vastasi uuden myyntihenkilöstön rekrytoinnista ja koulutuksesta.

Koulutus:
Anytownin yliopisto, 2002.

Taidot:
Johtaminen, strateginen suunnittelu, taloushallinto, budjetointi, tiimin rakentaminen, viestintä, ongelmanratkaisu, päätöksenteko.

Sertifikaatit:
PMP (Project Management Professional), CPA (Certified Public Accountant).

Kielet:
Englanti (äidinkieli), espanja (sujuvasti)Vinkkejä toiminnanjohtajan ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset toiminnanjohtajan ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta toiminnanjohtajilta - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta mahdollinen johtajakokemuksesi.
 • Mainitse mahdolliset johtokunta- tai vapaaehtoistehtävät, joita olet hoitanut.
 • Keskity saavutuksiisi ja saavutettuihin menestyksiin.
 • Esittele kaikki saamasi palkinnot tai erityiset tunnustukset.
 • Sisällytä mukaan asiaankuuluvat taidot, kuten taloushallinto ja strateginen suunnittelu.


Toimitusjohtajan ansioluettelon tiivistelmä Esimerkkejä

Toimitusjohtajan ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on tärkeä väline, jonka avulla voit antaa potentiaalisille työnantajille lyhyen yleiskatsauksen ammatillisesta historiastasi ja tärkeimmistä pätevyyksistäsi. Sen avulla voidaan korostaa saavutuksiasi, taitojasi ja kokemustasi ja erottaa sinut muista hakijoista. Se on myös loistava tapa kiinnittää lukijan huomio nopeasti ja saada hänet haluamaan oppia sinusta lisää. Hyvin laadittu toiminnanjohtajan ansioluettelon tiivistelmä tai tavoite voi ratkaista, saatko haastattelun vai et.

Esim:

 • Dynaaminen toiminnanjohtaja, jolla on 8 vuoden kokemus strategisten aloitteiden johtamisesta ja menestyksekkäiden hankkeiden toteuttamisesta. Todistettu kokemus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta.
 • Toimitusjohtaja, jolla on vahvat johtamistaidot ja kyky rakentaa ja motivoida suorituskykyisiä tiimejä. Hänellä on kokemusta tuloja ja markkinaosuutta kasvattavien strategioiden luomisesta ja toteuttamisesta.
 • Tuloshakuinen toiminnanjohtaja, jolla on intohimo luoda innovatiivisia strategioita ja ratkaisuja. Hänellä on kokemusta menestyksekkäiden suunnitelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Kokenut toimitusjohtaja, jolla on todistetusti kokemusta kustannustehokkaiden ratkaisujen tuottamisesta ja organisaation kasvun edistämisestä. Taitava johtamaan useita sidosryhmiä ja johtamaan tiimejä.
 • Strateginen toiminnanjohtaja, jolla on todistetusti kokemusta menestyksekkäiden hankkeiden edistämisestä, tehokkuuden lisäämisestä ja kustannusten vähentämisestä. Hänellä on kokemusta tehokkaiden suunnitelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta.


Rakenna vahva kokemusosio toiminnanjohtajan ansioluetteloosi

Toimitusjohtajan ansioluettelon vahva kokemusosio on olennaisen tärkeä, koska se osoittaa mahdollisille työnantajille pätevyytesi ja asiantuntemuksesi alalla. Se auttaa korostamaan vahvuuksiasi, saavutuksiasi ja asiantuntemustasi aloilla, joilla on merkitystä toiminnanjohtajan tehtävän kannalta. Se auttaa myös antamaan todisteita kokemuksestasi ja taidoistasi, jotka voivat olla houkuttelevia potentiaalisille työnantajille. Vahva kokemusosio toiminnanjohtajan ansioluettelossa auttaa erottamaan sinut muista hakijoista ja lisäämään mahdollisuuksiasi tulla palkatuksi.

Esim:

 • Toiminut voittoa tavoittelemattoman järjestön toiminnanjohtajana yli 5 vuotta, jossa hän valvoi strategista suunnittelua, budjetointia ja varainhankintaa.
 • Kehitti ja toteutti menestyksekkäitä varainhankintakampanjoita, jotka lisäsivät lahjoituksia 20 prosenttia joka vuosi.
 • Kasvatti organisaation henkilöstöä 5:stä 20:een jäseneen, mukaan lukien uusien työntekijöiden palkkaaminen ja kouluttaminen.
 • Valvoi uusien ohjelmien ja palvelujen käynnistämistä, mikä lisäsi organisaation vaikutusta yhteisössä.
 • Ylläpitänyt tiivistä yhteistyösuhdetta hallituksen kanssa ja tiedottanut tehokkaasti organisaation tehtävästä ja tavoitteista.
 • Laati kattavan budjetin varmistaakseen, että organisaatio pysyi taloudellisten tavoitteidensa rajoissa.
 • Johti ja opasti koko henkilöstöä ja varmisti, että organisaatio toimi sujuvasti.
 • Vuorovaikutus lahjoittajien, sponsoreiden, myyjien ja suuren yleisön kanssa myönteisten suhteiden varmistamiseksi.
 • Luonut vahvat suhteet hallituksen virkamiehiin, yritysjohtajiin ja muihin organisaatioihin rahoituksen ja muiden resurssien turvaamiseksi.
 • Kehitti ja toteutti toimintatapoja, menettelyjä ja protokollia varmistaakseen kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten noudattamisen.


Toimitusjohtajan ansioluettelo koulutus esimerkki

Toimitusjohtajan on yleensä suoritettava kandidaatin tutkinto liiketalouden, johtamisen tai siihen liittyvän alan opinnoista. Muita pätevyysvaatimuksia voivat olla kokemus hankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta, kokemus rahoituksesta ja kirjanpidosta sekä sen toimialan tuntemus, jolla organisaatio toimii. Toimitusjohtajilla voi myös olla erinomaiset organisointi-, viestintä- ja johtamistaidot.

Seuraavassa on esimerkki toiminnanjohtajan ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • MBA strategisessa johtamisessa, Chicagon yliopisto, 2005-2007.
 • Kauppatieteiden kandidaatti, Wisconsinin yliopisto, 2001-2005.
 • Certified Professional Manager, American Management Association, 2010


Toimitusjohtajan taidot ansioluetteloon

Taitojen lisääminen toiminnanjohtajan ansioluetteloon on tärkeää, koska sen avulla mahdolliset työnantajat voivat nopeasti ja helposti arvioida hakijan pätevyyttä. Kun ansioluetteloon sisällytetään taitoja, työnantajat tietävät, että hakijalla on pätevyys työn hoitamiseen. Se osoittaa myös, että hakija on halukas keskittymään työhön ja että hän on sitoutunut omaan kasvuunsa ja kehittymiseensä. Taitojen sisällyttäminen ansioluetteloon auttaa työnantajia myös arvioimaan hakijan kykyjä muihin mahdollisiin hakijoihin verrattuna. Tämä voi auttaa karsimaan hakijakuntaa nopeasti ja auttaa työnantajia löytämään tarpeisiinsa parhaiten sopivan hakijan. Lopuksi taitojen lisääminen toiminnanjohtajan ansioluetteloon antaa työnantajille mahdollisuuden nähdä hakijan kokemuksen ja tietämyksen laajuuden. Tämä auttaa työnantajia tekemään tietoon perustuvan päätöksen hakijasta, mikä voi varmistaa, että tehtävään valitaan oikea henkilö.

Pehmeät taidot:

 1. Johtajuus
 2. Strateginen ajattelu
 3. organisointitaidot
 4. Viestintä
 5. Ongelmanratkaisu
 6. Päätöksenteko
 7. Taloudellinen ajattelutapa
 8. Projektinhallinta
 9. ihmissuhdetaidot
 10. Tiimin rakentaminen
< />
Kovat taidot:
 1. Talouden hallinta
 2. Strateginen suunnittelu
 3. Budjetointi
 4. Johtaminen
 5. Organisaation kehittäminen
 6. Projektinhallinta
 7. Julkiset suhteet
 8. Ongelmanratkaisu
 9. Päätöksenteko
 10. Tiimin rakentaminen


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää, kun kirjoitat toiminnanjohtajan ansioluetteloa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tosissasi tehtävään.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Toimitusjohtajan ansioluettelon keskeiset asiat

 • Korosta asiaankuuluvaa kokemusta ja pätevyyttä, jotka osoittavat menestystä johtotason tehtävissä.
 • Liitä mukaan selkeä yhteenveto ammatillisesta taustastasi ja saavutuksistasi.
 • Keskitytään johtamistaitoihin, kuten strategiseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun.
 • Korosta kykyäsi johtaa tiimiä, laatia budjetteja ja edistää tuloksia.
 • Liitä mukaan asiaankuuluva koulutus ja todistukset, joilla osoitat tietämyksesi ja asiantuntemuksesi.
 • Käytä alakohtaisia avainsanoja varmistaaksesi, että rekrytoijat löytävät ansioluettelosi.
 • Osoita sitoutumisesi ammatilliseen kasvuun jatkuvan oppimisen kautta.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi