Divisioonajohtajan ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo osastopäällikön ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Divisioonan johtaja Ansioluettelo Esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.2 (170 ääntä)
Divisioonan johtaja Ansioluettelo Esimerkki

Artikkelimme Division Manager Resume Example tarjoaa kattavan oppaan tehokkaan ansioluettelon laatimiseen, jonka avulla saat haluamasi työpaikan. Siinä annetaan esimerkkejä siitä, miten ansioluettelo kannattaa järjestää, mitä siihen kannattaa sisällyttää ja miten varmistat, että ansioluettelossasi ei ole virheitä. Tämä artikkeli auttaa sinua luomaan houkuttelevan ja hyvin laaditun ansioluettelon osastopäällikön paikkaa varten, joka erottuu kilpailijoista.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä toimialajohtaja tekee?

Divisioonapäällikkö vastaa yrityksen tietyn divisioonan päivittäisten toimintojen valvonnasta. Tähän kuuluu henkilöstön, budjetin ja resurssien hallinnointi, organisaation politiikkojen ja menettelytapojen noudattamisen varmistaminen sekä strategioiden kehittäminen toimialan tavoitteiden saavuttamiseksi. Osastopäällikkö vastaa myös tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen tähtäävien suunnitelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä suorituskyvyn arvioinnista ja palautteen antamisesta ja valmennuksesta henkilöstölle.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita toimialajohtajaan liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitkä ovat toimialajohtajan vastuualueet?

 • hallinnoida osaston päivittäistä toimintaa
 • Valvoo toimialan strategioiden, suunnitelmien ja aloitteiden kehittämistä ja täytäntöönpanoa.
 • johtaa ja johtaa ammattilaisten tiimiä, antaa ohjeita, valmentaa ja antaa palautetta.
 • kehittää ja ylläpitää suhteita sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin
 • Seuraa toimialan henkilöstön ja toimintojen suorituskykyä ja antaa henkilöstölle oikea-aikaista palautetta.
 • varmistaa sovellettavien lakien ja asetusten noudattaminen
 • Analysoi tietoja ja tee päätöksiä tulosten perusteella
 • laatia ja valvoa toimialan talousarvioita
 • Raporttien ja päivitysten toimittaminen ylemmälle johdolle

Sample Division Manager ansioluettelo inspiraatiota varten

John Doe

123 Any Street, Anytown, CA 12345 | (123) 456-7890 | john.doe@email.com.

Divisioonan johtaja

Erittäin kokenut ammattilainen, jolla on todistetusti menestyksekäs kokemus toimialan johtamisesta niin, että se saavuttaa ja ylittää tavoitteensa.

Työkokemus

 • Osastopäällikkö, XYZ Corporation, 2008-Present
  • johtaa toimialan toimintaa ja henkilöstöä ja varmistaa, että toimialan tavoitteet saavutetaan ja ylitetään.
  • Kehittää ja toteuttaa strategioita toimialan suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi.
  • Analysoi säännöllisesti toimialan suorituskykymittareita parannuskohteiden tunnistamiseksi.
  • Suorittaa toimialan henkilöstön suorituskyvyn arvioinnit
  • kehittää ja ylläpitää suhteita tärkeimpiin sidosryhmiin
 • Senior Manager, ABC Corporation, 2006-2008
  • Hallinnoi kaikkia toimialan toimintoja ja oli täysin vastuussa toimialan tuloksesta.
  • Kehitti ja toteutti strategioita toimialan suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi.
  • Suoritti säännölliset tulosarvioinnit toimialan henkilöstölle
  • Suhteiden kehittäminen ja ylläpitäminen tärkeimpiin sidosryhmiin

Koulutus

 • Kauppatieteiden kandidaatti, Kalifornian yliopisto, Los Angeles, 2006.

Taidot

 • Johtajuus
 • Strateginen suunnittelu
 • Ongelmanratkaisu
 • Neuvottelut
 • Projektinhallinta

Sertifikaatit

 • Projektinhallinnan ammattilainen (PMP), 2006
 • Certified Six Sigma Green Belt, 2007

Kielet

 • englanti (äidinkieli)
 • espanja (keskusteleva)


Vinkkejä toimialajohtajan ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset vinkkejä Division Managerin ansioluetteloon.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Division Manager - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta johtamis- ja esimieskokemustasi.
 • Ilmoita myös tehtävän kannalta merkitykselliset todistukset ja pätevyydet.
 • Mainitse aiemmissa tehtävissä saavutetut onnistumiset, kuten tulojen kasvu tai prosessien parantaminen.
 • osoitus menestyksekkäästä tiimin rakentamisesta ja kehittämisestä.
 • Määritä saavutuksesi konkreettisilla mittareilla ja tiedoilla.


Divisioonajohtajan ansioluettelon yhteenveto Esimerkkejä

Divisioonapäällikön ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on työnhakijalle tärkeä työkalu kilpailluilla työmarkkinoilla. Sen avulla mahdollinen työnantaja voi saada nopean kuvan henkilön pätevyydestä ja kokemuksesta. Sen avulla voidaan korostaa henkilön keskeisiä taitoja ja kykyjä sekä hänen saavutuksiaan aiemmissa tehtävissä. Divisioonajohtajan ansioluettelon tiivistelmän tai ansioluettelon tavoitteen tulisi olla hyvin laadittu ja räätälöity juuri siihen työpaikkaan, jota haetaan. Siinä olisi myös korostettava henkilön kykyä johtaa ja johtaa tiimiä ja osoitettava hänen sitoutumisensa tulosten tuottamiseen.

Esim:

 • Tuloshakuinen osastopäällikkö, jolla on yli 10 vuoden kokemus tiimien johtamisesta tavoitteiden ylittämiseksi.
 • Kokenut divisioonajohtaja, jolla on kokemusta menestyksekkäästä toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta ja ylittämisestä.
 • Erittäin organisoitu osastopäällikkö, jolla on todistetusti kyky hallita tehokkaasti resursseja ja henkilöstöä.
 • Taitava divisioonajohtaja, jolla on kokemusta tiimien tehokkaasta johtamisesta ja kannattavuuden lisäämisestä.
 • Suorituskykyinen osastopäällikkö, jolla on erinomaiset monitehtävä- ja viestintätaidot.


Rakenna vahva kokemusosio osastopäällikön ansioluetteloosi

Vahvan kokemusta käsittelevän osion luominen toimialajohtajan ansioluetteloon on tärkeää, koska sen avulla mahdolliset työnantajat voivat nopeasti ja helposti ymmärtää osaamistasosi ja sen, millaisia vastuualueita olet aiemmin hoitanut. Se on myös loistava tapa esitellä johtamistaitojasi ja korostaa aiemmissa tehtävissä saavuttamiasi saavutuksia. Vahvat kokemusosiot osoittavat myös kykysi johtaa tiimejä ja hoitaa haastavia tehtäviä. Lisäksi vahva kokemusosio voi antaa työnantajille paremman käsityksen työmoraalistasi ja viestintätaidoistasi.

Esim:

 • Johti yli 100 työntekijän tiimiä kahdella osastolla.
 • Kehitti ja hallinnoi yli 15 miljoonan dollarin vuotuisia budjetteja.
 • Toteutti strategioita tuottavuuden ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi.
 • Valvoi kaikkia rekrytointi-, koulutus- ja henkilöstön kehittämisaloitteita.
 • Tunnistanut ja toteuttanut kustannussäästötoimenpiteitä molemmilla toimialoilla.
 • Kehittänyt ja ylläpitänyt menestyksekkäitä suhteita tärkeimpiin sidosryhmiin.
 • Laaditaan ja ylläpidetään suoritusstandardeja ja odotuksia.
 • Hallinnoi molempien osastojen päivittäistä toimintaa, mukaan lukien aikataulutus ja henkilöstömitoitus.
 • Varmisti, että kaikkia yrityksen politiikkoja ja menettelyjä noudatetaan.
 • Analysoi tilinpäätöstietoja parannusalueiden ja kustannussäästöjen tunnistamiseksi.


Division Manager ansioluettelo koulutus esimerkki

Osastopäällikön on yleensä suoritettava vähintään kandidaatin tutkinto liiketalouden, johtamisen tai siihen liittyvän alan opinnoista. Jotkut työnantajat saattavat myös suosia hakijoita, joilla on ylempi korkeakoulututkinto, kuten MBA. Divisioonajohtajilla tulisi olla myös laaja kokemus alalta, jota he johtavat, ja he saattavat joutua hankkimaan lisäsertifikaatteja tai -lisenssejä toimialasta riippuen.

Seuraavassa on esimerkki toimialajohtajan ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto, Kalifornian yliopisto, Los Angeles, CA.
 • Master's Degree in Business Management, Kalifornian yliopisto, San Francisco, CA.
 • MBA strategisessa johtamisessa, Harvard Business School, Boston, MA.


Divisioonajohtajan taidot ansioluetteloa varten

Taitojen lisääminen osastonjohtajan ansioluetteloon on tärkeää, koska siinä korostuvat ne erityiset kokemukset ja pätevyydet, jotka tekevät sinusta sopivan ehdokkaan tehtävään. Divisioonapäällikön ansioluettelossa on olennaisen tärkeitä taitoja, jotka liittyvät tiimien johtamiseen, budjettiin, toimintaan ja strategiseen suunnitteluun. Lisäämällä nämä taidot ansioluetteloosi voit osoittaa asiantuntemuksesi aloilla, jotka ovat välttämättömiä, jotta voit kunnostautua tehtävässä. Lisäksi taitojen sisällyttäminen ansioluetteloosi antaa työnantajille mahdollisuuden ymmärtää kykysi nopeasti ja helposti.

Pehmeät taidot:

 1. Strateginen suunnittelu
 2. Johtajuus
 3. Organisointitaidot
 4. ongelmanratkaisu
 5. Päätöksenteko
 6. Tiimin rakentaminen
 7. Viestintä
 8. Neuvottelut
 9. Sopeutumiskyky
 10. ajanhallinta
< />
Kovat taidot:
 1. Budjetointi
 2. Tiiminhallinta
 3. Projektinhallinta
 4. Strateginen suunnittelu
 5. Resurssien jakaminen
 6. Taloudellinen analyysi
 7. Riskienhallinta
 8. Johtaminen
 9. Ongelmanratkaisu
 10. Päätöksenteko


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää osastonjohtajan ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Tärkeimpiä asioita divisioonapäällikön ansioluetteloa varten

 • Korosta saavutuksia ja asiantuntemusta
 • Sisältää toimialan johtamiseen liittyvät tehtäväkohtaiset taidot
 • osoitus organisointi- ja johtamiskyvystä
 • Viestintä- ja ongelmanratkaisutaitojen esittely
 • Korostetaan kokemusta budjetoinnista, ennustamisesta ja talouden valvonnasta.
 • menestyminen tiimin rakentamisessa, motivoinnissa ja kehittämisessä.
 • Kvantifioi tulokset aina kun mahdollista

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi