Senior Vice President ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo varatoimitusjohtajan ansioluettelo, jolla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Vanhempi varatoimitusjohtaja Resume Example
Keskimääräinen luokitus: 4.5 (85 ääntä)
Vanhempi varatoimitusjohtaja Resume Example

Tervetuloa Senior Vice President Resume Example -artikkeliin! Tässä artikkelissa tarjoamme kattavan yleiskatsauksen tärkeimmistä elementeistä ja olennaisista ominaisuuksista, jotka ovat välttämättömiä onnistuneen varatoimitusjohtajan ansioluettelon laatimiseksi. Keskustelemme siitä, millaisia pätevyyksiä, kokemuksia ja taitoja työnantajat etsivät ihanteellisesta ansioluettelosta. Lisäksi annamme esimerkin varatoimitusjohtajan ansioluettelosta, jota voit käyttää mallina oman ansioluettelosi laatimisessa. Tämän artikkelin lopussa sinulla pitäisi olla käsitys tehokkaan varatoimitusjohtajan ansioluettelon välttämättömistä osatekijöistä, ja sinulla pitäisi olla välineet ja tiedot, joiden avulla voit luoda onnistuneen ansioluettelon.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä varatoimitusjohtaja tekee?

Senior Vice President (SVP) on yleensä organisaation korkein johtotehtävä. Hän vastaa organisaation yleisen strategian määrittelystä sekä toiminnan, budjetin ja henkilöstön johtamisesta. Hän voi myös ohjata ja valvoa organisaation muita osastoja tai toimialoja. SVP on tyypillisesti johtoryhmän jäsen ja raportoi yrityksen toimitusjohtajalle tai toimitusjohtajalle.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita varatoimitusjohtajan ansioluetteloon liittyviä esimerkkejä:

Mitkä ovat varatoimitusjohtajan vastuualueet?

 • Strategioiden ja suunnitelmien kehittäminen organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • ohjauksen ja tuen antaminen osastojen johtajille
 • Organisaation oikea-aikaisen ja täsmällisen suorituskyvyn varmistaminen
 • Suhteiden kehittäminen ja ylläpitäminen sidosryhmiin
 • Tietojen ja suuntausten analysointi parannusalueiden tunnistamiseksi.
 • Prosessien ja suorituskyvyn parantamista koskevien aloitteiden johtaminen
 • Budjettien laatiminen ja hallinnointi
 • Uusien kasvu- ja laajentumismahdollisuuksien tunnistaminen
 • Organisaation toiminnan ja resurssien hallinnointi
 • Parhaiden käytäntöjen ja toimintatapojen tunnistaminen ja täytäntöönpano
 • Yhteistyö muiden ylemmän tason henkilöstön jäsenten kanssa
 • Korkean tason päätösten tekeminen
 • Menestysstrategioiden kehittäminen ja toteuttaminen

Näyte Senior Vice President ansioluettelo inspiraatiota varten

John Doe

26 Oak Street, Atlanta, GA, 12345 | (555) 555-1234 | john.doe@email.com

Vanhempi varatoimitusjohtaja

Kokenut varatoimitusjohtaja, jolla on yli 15 vuoden kokemus liiketoiminnan kasvun edistämisestä, projektien ja tiimien johtamisesta sekä innovatiivisten ratkaisujen löytämisestä monimutkaisiin ongelmiin. Todistettu menestys strategisten suunnitelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa, resurssien tehokkaassa hallinnoinnissa ja prosessien virtaviivaistamisessa kustannussäästöjen ja tehokkuuden parantamiseksi.

Työkokemus

 • Vanhempi varatoimitusjohtaja, XYZ Company, Atlanta, GA
  Johti 10 projektipäällikön tiimiä ja valvoi yli 25 hanketta, joiden kokonaisbudjetti oli 50 miljoonaa dollaria. Kehitti uusia strategioita kannattavuuden lisäämiseksi, kustannusten vähentämiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi. Paransi asiakastyytyväisyyttä onnistuneesti 15 prosenttia.
 • Varatoimitusjohtaja, ABC Company, Atlanta, GA
  Johti 25 insinöörin ja kehittäjän tiimiä ja valvoi yli 20 projektia, joiden kokonaisbudjetti oli 25 miljoonaa dollaria. Kehitti innovatiivisia strategioita tulojen lisäämiseksi, kustannusten vähentämiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi. Paransi asiakastyytyväisyyttä 10 prosenttia.

Koulutus

 • MBA, Georgia Tech, Atlanta, GA
  Pääaineena liiketaloustiede.
 • BA, Georgian yliopisto, Ateena, GA
  Pääaineena taloustiede.

Taidot

 • Strateginen suunnittelu
 • Projektinhallinta
 • Budjetointi ja kustannusten valvonta
 • Prosessien parantaminen
 • Johtaminen ja tiimin rakentaminen
 • Analyyttinen ajattelu
 • Liiketoiminnan kehittäminen

Sertifikaatit

 • Projektinhallinnan ammattilainen (PMP)
 • Sertifioitu Scrum Master (CSM)

Kielet
englanti, espanjaAnsioluettelovinkkejä varatoimitusjohtajalle

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Senior Vice President -yhteenvetovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Senior Vice President - Tutustu heidän neuvoihinsa, joiden avulla voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta aiemmissa tehtävissä saavutettuja ansioita osoittaaksesi arvosi ja kokemuksesi.
 • Sisällytä ansioluetteloosi Senior Vice President -tehtävään liittyviä avainsanoja.
 • Johtamistaidot ja tuloshakuinen lähestymistapa.
 • Anna esimerkkejä siitä, miten olet johtanut menestyksekkäästi tiimejä ja projekteja.
 • Esittele strategiat, joita olet käyttänyt tulojen lisäämiseksi ja kustannusten vähentämiseksi.


Senior Vice President ansioluettelon yhteenveto Esimerkkejä

Varatoimitusjohtajan ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on tärkeä väline, jolla voit esitellä ammatillisia vahvuuksiasi, saavutuksiasi ja tavoitteitasi mahdolliselle työnantajalle. Se toimii nopeana tilannekatsauksena taidoistasi ja kokemuksestasi ja auttaa sinua erottumaan muista hakijoista ja herättämään palkkaavien johtajien huomion. Se toimii myös tilaisuutena esitellä ainutlaatuisia pätevyyksiäsi, korostaa ainutlaatuisia taitojasi ja ilmaista sitoutumisesi tehtävään ja yritykseen. Käyttämällä Senior Vice President -ansioluettelon tiivistelmää tai ansioluettelon tavoitetta voit varmistaa, että olet ihanteellinen ehdokas tehtävään.

Esim:

 • Erittäin kokenut varatoimitusjohtaja, jolla on 20 vuoden kokemus johtamisesta ja johtajuudesta. Taitava rakentamaan menestyviä tiimejä ja edistämään kannattavaa kasvua.
 • Motivoitunut varatoimitusjohtaja, jolla on 15 vuoden kokemus operatiivisesta ja verohallinnosta. Todistetut saavutukset heikosti toimivien liiketoimintojen kääntämisessä.
 • Tuloshakuinen Senior Vice President, jolla on 10 vuoden kokemus myynnistä ja markkinoinnista. Asiantuntija strategisten suunnitelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa liikevaihdon kasvattamiseksi.
 • Innovatiivinen Senior Vice President, jolla on 15 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä. Taitava suunnittelemaan strategioita markkinaosuuden kasvattamiseksi ja asiakasuskollisuuden lisäämiseksi.
 • Dynaaminen varatoimitusjohtaja, jolla on 20 vuoden kokemus suorituskykyisten tiimien kehittämisestä ja johtamisesta. Taitava kasvun vauhdittamisessa ja tuottavuuden lisäämisessä.


Rakenna vahva kokemusosio varatoimitusjohtajan ansioluetteloosi

Vahva kokemusosio on yksi varatoimitusjohtajan ansioluettelon tärkeimmistä osista. Rekrytoijat ja henkilöstöpäälliköt tarkastelevat sitä ensimmäisenä, ja se on olennainen osa hakijan ammatillisen taustan, taitojen ja saavutusten esittelyssä. Kokemusta käsittelevän osion tulisi sisältää kattava luettelo aiemmista työnimikkeistä, yrityksistä ja tehtävistä sekä perusteellinen kuvaus kuhunkin tehtävään liittyvistä tehtävistä ja vastuualueista. Lisäksi siinä olisi mainittava mahdolliset palkinnot, kunniamaininnat tai muut merkittävät saavutukset, jotka osoittavat hakijan johtamiskykyä ja ammatillista huippuosaamista. Antamalla selkeän ja kattavan katsauksen kokemuksestaan johtavat varatoimitusjohtajat voivat käyttää kokemusta koskevaa osiota osoittaakseen pätevyytensä tehtävään ja erottua kilpailijoista.

Esim:

 • Johtanut yli 500 työntekijän tiimiä useilla eri osastoilla.
 • Hän johti innovatiivisen uuden tuotteen menestyksekästä lanseerausta, joka tuotti ensimmäisenä vuonna yli 10 miljoonan dollarin tulot.
 • Toteutti menestyksekkäästi useita kustannusten leikkaustoimenpiteitä, joiden tuloksena toimintakuluja vähennettiin 5 prosenttia laadun kärsimättä.
 • Kehitti ja toteutti kattavan yritysstrategian, jonka tuloksena markkinaosuus kasvoi 20 prosenttia.
 • Neuvotteli ja varmisti useita miljoonien dollarien sopimuksia suuryritysten kanssa.
 • Kasvatti myyntitiimiä 10:stä yli 50:een henkilöön, mikä johti myynnin 30 prosentin kasvuun.
 • Hallitsi usean miljoonan dollarin budjetointi- ja ennusteprosessia.
 • Toimi johtoryhmän keskeisenä jäsenenä, joka antoi strategista ohjausta ja opastusta.
 • Kehitti ja ylläpiti suhteita tärkeimpiin sidosryhmiin, kuten asiakkaisiin, myyjiin ja alan johtajiin.
 • Johti kattavan asiakaspalvelustrategian kehittämistä, jonka tuloksena asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus paranivat.


Senior Vice President ansioluettelo koulutus esimerkki

Senior Vice Presidentillä on yleensä oltava vähintään kandidaatin tutkinto joltakin alalta, kuten liiketaloudesta, rahoituksesta, kirjanpidosta, taloustieteestä tai muulta vastaavalta alalta. Monilla johtavilla varatoimitusjohtajilla on ylempi korkeakoulututkinto, kuten Master of Business Administration (MBA). Lisäksi heillä on oltava laaja työkokemus valitsemaltaan alalta, mieluiten ylimmän johdon tasolta.

Seuraavassa on esimerkki Senior Vice Presidentin ansioluetteloon soveltuvasta kokemusluettelosta:

 • Kauppatieteiden maisteri (MBA), Harvard Business School, Cambridge, MA, 2011.
 • Kauppatieteiden kandidaatti, Columbia University, New York, NY, 2009.
 • Certified Public Accountant (CPA), American Institute of Certified Public Accountants, 2007.
 • Certified Management Accountant (CMA), Institute of Management Accountants, 2006.


Senior Vice President Taitoja ansioluetteloon

Taitojen lisääminen varatoimitusjohtajan ansioluetteloon on tärkeää, koska se auttaa osoittamaan pätevyytesi tehtävään. Sen avulla mahdolliset työnantajat voivat nopeasti ymmärtää kykysi ja arvon, jonka voit tuoda heidän organisaatiolleen. Taidot tulisi räätälöidä hakemaasi työpaikkaan sopiviksi, jotta voit varmistaa, että korostat tehtävän kannalta olennaisimpia taitoja. Esimerkkejä varatoimitusjohtajan ansioluettelon taidoista voivat olla strateginen suunnittelu, projektinhallinta, ongelmanratkaisu, taloudellinen analyysi, tiimin johtaminen ja viestintä.

Pehmeät taidot:

 1. Johtajuus
 2. Tiimityö
 3. Strateginen ajattelu
 4. Viestintä
 5. Ongelmanratkaisu
 6. Päätöksenteko
 7. Organisaatio
 8. Luova ajattelu
 9. Verkostoituminen
 10. Esittäminen
< />
Kovat taidot:
 1. Johtaminen
 2. Strateginen suunnittelu
 3. Liiketoiminnan kehittäminen
 4. Taloushallinto
 5. Muutosjohtaminen
 6. Toiminnan johtaminen
 7. Tiimin rakentaminen
 8. Riskienhallinta
 9. Ongelmanratkaisu
 10. Data-analyysi


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää varatoimitusjohtajan ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tosissasi tehtävään.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Senior Vice Presidentin ansioluettelon tärkeimmät asiat

 • Korosta keskeisiä saavutuksia ja onnistumisia
 • Luettele asiaankuuluvat tehtävänimikkeet, vastuualueet ja saavutukset.
 • Sisällytä koulutustausta ja ammatilliset todistukset
 • Teknisen asiantuntemuksen, johtamisvalmiuksien ja ihmissuhdetaitojen kuvaaminen.
 • Käytä mitattavissa olevia mittareita tulosten osoittamiseen.
 • Esittele mahdolliset palkinnot, tunnustukset ja tunnustukset.
 • Mainitse mahdolliset asiaankuuluvat ammatilliset yhteydet

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi