VP HR ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo VP HR:n ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja saat haastattelun jo tänään.

VP HR ansioluettelo esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.2 (144 ääntä)
VP HR ansioluettelo esimerkki

Tässä artikkelissa on kattava esimerkki henkilöstöjohtajan ansioluettelosta. Se sisältää yleiskatsauksen työnhakijan työkokemuksesta, pätevyydestä ja koulutuksesta. Lisäksi siinä annetaan vinkkejä siitä, miten ansioluettelo voidaan muokata työpaikan ja toimialan mukaan. Esimerkkiä voi käyttää oppaana kuka tahansa henkilöstöhallinnon ammattilainen, joka haluaa luoda ansioluettelon, joka erottuu kilpailijoista.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä VP HR tekee?

Henkilöstöhallinnon varatoimitusjohtaja (Vice President of Human Resources, VP HR) on vastuussa organisaation henkilöstöosaston valvonnasta. Tähän kuuluvat strateginen suunnittelu, rekrytointi, suoritusten hallinta, henkilöstösuhteet, etuuksien hallinnointi, palkitseminen sekä koulutus ja kehittäminen. Henkilöstöpäällikkö varmistaa myös sovellettavien lakien ja asetusten noudattamisen, edistää organisaatiokulttuuria ja sitouttamisaloitteita sekä toimii johtajana kaikissa henkilöstöasioissa.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on muutamia muita VP HR:ään liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitkä ovat henkilöstöjohtajan vastuualueet?

 • Yleisen liiketoimintastrategian mukaisten henkilöstöstrategioiden ja -aloitteiden kehittäminen ja toteuttaminen.
 • Rekrytointi- ja valintaprosessin hallinta
 • Yleisten henkilöstöstrategioiden, -järjestelmien, -taktiikoiden ja -menettelyjen kehittäminen ja seuranta koko organisaatiossa.
 • päivittäisen tulosohjauksen antaminen linjajohdolle (valmennus, neuvonta, urakehitys, kurinpitotoimet).
 • Organisaation suunnittelun ja muutosaloitteiden tukeminen
 • Henkilöstöpolitiikkojen ja -menettelyjen analysoinnin, ylläpidon ja niistä tiedottamisen hallinnointi
 • Työntekijöiden tietokannan ja henkilöstörekisterin ylläpito
 • Työntekijöiden perehdyttämisen valvonta sekä koulutuksen ja kehityksen suunnitteluapu.
 • Työntekijöiden välisiin suhteisiin liittyvien kysymysten valvonta ja ristiriitojen ratkaiseminen.
 • etuus- ja korvaussuunnitelmien analysointi ja niiden tehokkuuden seuranta
 • Strategioiden kehittäminen ja toteuttaminen työntekijöiden sitouttamiseksi ja työtyytyväisyyden lisäämiseksi.

Näyte VP HR ansioluettelo inspiraatiota varten

Henkilökohtaiset tiedot:

 • Nimi: Nimi: John Doe
 • Puhelin: (123) 456-7890.
 • Sähköposti: john.doe@example.com

Yhteenveto:

John Doe on kokenut henkilöstöpäällikkö, jolla on yli 10 vuoden kokemus alalta. Hän on todistetusti onnistunut edistämään organisaation kasvua ja kehitystä, toteuttamaan tehokkaita henkilöstöpolitiikkoja ja -menettelyjä sekä edistämään myönteistä ja tuottavaa työympäristöä.

Työkokemus:

 • ABC Company, 10/2019 - Nykyinen.
 • Hallinnoi ja valvoo henkilöstöosaston päivittäisiä toimintoja.
 • Kehittää ja toteuttaa henkilöstöpolitiikkoja ja -menettelyjä, joilla varmistetaan sovellettavien lakien ja säännösten noudattaminen.
 • opastaa ja tukee esimiehiä ja työntekijöitä henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa.
 • rekrytoida, haastatella ja valita päteviä ehdokkaita avoimiin tehtäviin.
 • Suoritusarviointien tekeminen ja palautteen antaminen työntekijöille

Koulutus:

 • Human Resources Management, XYZ University, 06/2006.

Taidot:

 • Henkilöstöhallinto ja vaatimustenmukaisuus
 • työntekijöiden rekrytointi ja valinta
 • Suorituskyvyn hallinta
 • Henkilöstösuhteet ja sitoutuminen
 • Organisaation kehittäminen
 • Johtaminen ja tiimin rakentaminen

Sertifikaatit:

 • Certified Professional in Human Resources (CPHR)

Kielet:

 • Englanti (sujuvasti)
 • ranska (taitava)


Vinkkejä ansioluetteloon VP HR:lle

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset VP HR:n ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta VP HR:ltä - Tutustu heidän neuvoihinsa, joiden avulla voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Sisällytä työnkuvauksen olennaiset avainsanat.
 • Korosta kokemustasi suurten tiimien johtamisesta ja monitahoisten hankkeiden johtamisesta.
 • Osoita kykysi kehittää ja toteuttaa strategisia aloitteita.
 • Esittele mahdolliset palkinnot tai tunnustukset, jotka olet saanut työstäsi.
 • Sisällytä mukaan mittareita, joiden avulla voit mitata onnistumisesi ja vaikutuksesi organisaatioon.


VP HR ansioluettelon yhteenveto Esimerkkejä

Henkilöstöpäällikön ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on tärkeä väline, jolla korostetaan keskeisiä taitoja ja kokemusta, joita mahdollinen työnantaja saattaa etsiä. Se on ensimmäinen asia, jonka mahdollinen työnantaja lukee, ja siinä olisi annettava lyhyt katsaus hakijan pätevyyteen ja kokemukseen. Se olisi räätälöitävä tiettyyn tehtävään ja siinä olisi esitettävä selkeät todisteet siitä, miksi hakija sopii parhaiten kyseiseen tehtävään. Siinä olisi myös esiteltävä hakijan persoonallisuus ja kyky työskennellä tiimissä. Käyttämällä VP HR:n ansioluettelon tiivistelmää tai ansioluettelon tavoitetta hakijat voivat varmistaa, että he erottuvat kilpailijoista, ja antaa itselleen parhaat mahdollisuudet saada työpaikka.

Esim:

 • Kokenut henkilöstöhallinnon varatoimitusjohtaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus organisaation kehittämisestä, lahjakkuuden hallinnasta ja työntekijäsuhteista.
 • Kokenut henkilöstöjohtaja, jolla on kokemusta menestyksekkäästä muutosaloitteiden johtamisesta organisaation kasvun edistämiseksi ja muutoksen hallitsemiseksi.
 • Erittäin ansioitunut henkilöstöjohtaja, jolla on vahva tausta strategisessa suunnittelussa, suorituskyvyn hallinnassa ja työsuhteissa.
 • Dynaaminen henkilöstöjohtaja, jolla on laaja kokemus innovatiivisten ratkaisujen kehittämisestä ja toteuttamisesta työpaikan toiminnallisiin ongelmiin.
 • Tuloshakuinen henkilöstöjohtaja, jolla on todistetusti kyky motivoida tiimejä, rakentaa suhteita ja luoda myönteisiä työkulttuureja.


Rakenna vahva kokemusosio VP HR ansioluetteloosi

Henkilöstöjohtajan ansioluettelon vahva kokemusosio on tärkeä, jotta hakijan johtamisvalmiudet, HR-osaaminen ja aiemmat onnistumiset tulevat esiin. Se auttaa myös osoittamaan hakijan kyvyn johtaa tehokkaasti tiimejä, käsitellä monimutkaisia henkilöstöhallintoon liittyviä kysymyksiä ja kehittää strategioita organisaation suorituskyvyn parantamiseksi. Lisäksi vahva kokemusosio voi auttaa erottamaan hakijan muista hakijoista, sillä se antaa näyttöä hänen pätevyydestään, kyvyistään ja saavutuksistaan, jotka ovat olennaisimpia tehtävän kannalta.

Esim:

 • Johti 10 työntekijän henkilöstöosastoa, joka vastasi yli 2000 työntekijän henkilöstöpalveluista.
 • Kehitti ja toteutti työntekijöiden sitouttamisstrategioita työkulttuurin ja työmoraalin parantamiseksi.
 • Toteutti rekrytointitoimia, mukaan lukien uusien työntekijöiden hankkiminen, haastattelut, työhönotto ja arviointi.
 • Helpotti työntekijöiden ja johdon välistä viestintää varmistaakseen organisaation politiikkojen ja menettelyjen noudattamisen.
 • Koordinoi suorituksenhallintaprosesseja, kuten suoritusarviointeja, palkantarkistuksia ja kurinpitotoimia.
 • Kehitti ja toteutti koulutusohjelmia, joiden avulla työntekijät saivat tarvittavat taidot tehtäviensä tehokkaaseen hoitamiseen.
 • Analysoi ja seurasi organisaation suuntauksia, kuten vaihtuvuusastetta, läsnäolotilastoja ja työntekijätyytyväisyyskyselyitä.
 • Kehitettiin ja ylläpidettiin hyödyllisiä suhteita ulkoisiin sidosryhmiin, kuten rekrytointitoimistoihin ja koulutuksen tarjoajiin.
 • Hallinnoi etuuksia ja palkitsemisohjelmia, mukaan lukien sairausvakuutus, eläkejärjestelyt ja työntekijöiden kannustimet.
 • Tarjosi strategista neuvontaa yritysjohdolle henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa, kuten organisaation kehittämisessä, lahjakkuuksien hankinnassa ja työsuhteissa.


VP HR ansioluettelo koulutus esimerkki

Henkilöstöpäällikkö tarvitsee tyypillisesti kandidaatin tutkinnon henkilöstöhallinnosta, liiketaloudesta tai joltakin siihen liittyvältä alalta. Hän voi tarvita myös henkilöstöhallinnon tai siihen liittyvän alan maisterin tutkinnon sekä lisäsertifiointeja. Monet työnantajat edellyttävät myös usean vuoden kokemusta henkilöstöhallinnosta.

Seuraavassa on esimerkki VP HR:n ansioluetteloon soveltuvasta kokemusluettelosta:

 • University of Chicago, Chicago, IL - B.S. in Human Resources (henkilöstöhallinto)
 • Harvardin yliopisto, Cambridge, MA - M.A. in Human Resources Management (henkilöstöjohtaminen).
 • Kalifornian yliopisto, Berkeley, Berkeley, CA - PhD in Human Resources (henkilöstöhallinnon tohtori)
 • University of Pennsylvania, Philadelphia, PA - Executive Education for Senior Human Resources Executives (henkilöstöhallinnon johtajien koulutus)


VP HR Taitoja ansioluetteloon

Taitojen lisääminen VP HR -ansioluetteloon on tärkeää, koska se antaa työnantajille käsityksen hakijan asiantuntemuksesta ja kokemuksesta. Sen avulla työnantajat voivat myös nopeasti tunnistaa kunkin hakijan taidot ja vahvuudet, mikä auttaa heitä tekemään tietoon perustuvan päätöksen siitä, kuka palkataan tehtävään. Henkilöstöjohtajan ansioluetteloon kannattaa sisällyttää esimerkiksi strateginen suunnittelu, tiimin rakentaminen, organisaation kehittäminen, johtaminen, muutoksen hallinta, viestintä, budjetointi ja rekrytointi.

Pehmeät taidot:

 1. Johtajuus
 2. Tiimin rakentaminen
 3. Viestintä
 4. Organisaatio
 5. Valmennus
 6. Verkostoituminen
 7. Konfliktinratkaisu
 8. Motivaatio
 9. Strateginen ajattelu
 10. Päätöksenteko
< />
Kovat taidot:
 1. Talent Acquisition
 2. HR-vaatimustenmukaisuus
 3. Organisaation kehittäminen
 4. Henkilöstösuhteet
 5. Etuuksien hallinnointi
 6. Suorituskyvyn hallinta
 7. Rekrytointistrategiat
 8. Palkkauksen suunnittelu
 9. Johtajuuden kehittäminen
 10. Politiikan kehittäminen


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää VP HR:n ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tosissasi tehtävään.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Tärkeimmät asiat VP HR:n ansioluetteloa varten

 • osoittaa, että on onnistunut parantamaan suorituskykyä ja organisaation tehokkuutta.
 • Korostetaan kokemusta henkilöstöaloitteiden kehittämisestä, johtamisesta ja toteuttamisesta.
 • Näytä sovellettavien työlainsäädäntöjen, säännösten noudattamista koskevien määräysten ja palkkausrakenteiden tuntemus.
 • Mainitse mahdolliset henkilöstöhallintoa tai strategista suunnittelua koskevat todistukset tai koulutus.
 • Yksityiskohtainen kokemus uusien työntekijöiden rekrytoinnista ja työhönotosta.
 • Näytä asiantuntemuksesi myönteisen työympäristön luomisessa ja ylläpitämisessä.
 • Kerro, onko sinulla kokemusta budjetoinnista ja taloushallinnosta.
 • Korosta kykyäsi rakentaa vahvoja suhteita sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin.
 • Anna esimerkkejä onnistuneista työntekijöiden sitouttamis- ja sitouttamisstrategioista.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi