HR Recruiter ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo rekrytoijan ansioluettelo, jonka avulla saat haastattelun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja saat haastattelun jo tänään.

HR-rekrytoija Ansioluettelo Esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.5 (108 ääntä)
HR-rekrytoija Ansioluettelo Esimerkki

Tervetuloa HR Recruiter Resume Example -artikkeliin. Täältä löydät esimerkin HR-rekrytoijan ansioluettelosta sekä vinkkejä ja neuvoja tehokkaan ansioluettelon laatimiseen. Esimerkkimme ansioluettelosta käy ilmi kokemus, koulutus ja taidot, joita vaaditaan HR-rekrytoijan tehtävässä menestymiseen. Tämän artikkelin avulla ymmärrät paremmin, mitkä ovat olennaiset pätevyydet tähän tehtävään ja miten voit esitellä pätevyytesi mahdollisille työnantajille.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä HR-rekrytoija tekee?

Henkilöstön rekrytoijan tehtävänä on houkutella, seuloa ja valita päteviä työnhakijoita organisaatioon. Tähän kuuluu rekrytointistrategioiden kehittäminen, potentiaalisten ehdokkaiden hankkiminen verkkoilmoitusten, verkostoitumisen, suositusten ja muiden menetelmien avulla, haastattelujen ja seulontatestien suorittaminen sekä suositusten antaminen palkkaamista varten. He voivat myös vastata uusien työntekijöiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta sekä rekrytointimittareiden seurannasta ja raportoinnista.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on muutamia muita HR-rekrytoijaan liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitkä ovat HR-rekrytoijan vastuualueet?

 • Luo ja julkaise työnkuvauksia, työpaikkailmoituksia ja ilmoituksia potentiaalisten hakijoiden houkuttelemiseksi.
 • Seuloa, tarkastele ja arvioi ansioluetteloita, hakemuksia ja muuta ehdokasmateriaalia.
 • Haastattelut (henkilökohtaisesti tai puhelimitse) mahdollisten ehdokkaiden kanssa.
 • Koordinoi yhteistyötä rekrytointipäälliköiden ja muiden tiimin jäsenten kanssa keskustellaksesi mahdollisista ehdokkaista.
 • Suorittaa taustatarkastukset, suositusten tarkistukset ja muut työhönottoa edeltävät seulonnat.
 • Avustaa uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja perehdyttämisprosessissa.
 • Pidä tarkkaa kirjaa kaikista rekrytointitoimista.
 • Avustaa rekrytointistrategioiden kehittämisessä ja toteuttamisessa.
 • Neuvontaa ja opastusta rekrytointipolitiikkoja ja -menettelyjä koskevissa asioissa rekrytointipäälliköille.
 • Pysyt ajan tasalla alan trendeistä ja parhaista käytännöistä.

Näyte HR rekrytoija ansioluettelo inspiraatiota varten

Nimi: Samantha Jones

Sijainti: London, UK

Yhteenveto: Kokenut ja pätevä HR-rekrytoija, jolla on todistetusti kokemusta uusien lahjakkuuksien hankkimisesta ja hankkimisesta. Hän on taitava haastattelemaan, seulomaan ja arvioimaan ehdokkaita. Todistettu kyky rakentaa ja ylläpitää suhteita potentiaalisiin ehdokkaisiin.

Työkokemus:

 • HR Recruiter, XYZ Company, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta (tammikuu 2020 - nykyhetki)
 • Onnistuneen rekrytointistrategian kehittäminen ja toteuttaminen
 • Hallinnoi rekrytointiprosessin alusta loppuun työpaikkailmoittelusta palvelukseen ottamiseen.
 • Tarkistanut ja seulonut ansioluetteloita, suorittanut haastatteluja ja suositusten tarkistuksia.

Koulutus:

 • Bachelor of Arts, henkilöstöjohtaminen, University of London, UK (2018)

Taidot:

 • Erinomaiset ihmissuhde-, viestintä- ja neuvottelutaidot
 • Vahvat organisointi- ja ongelmanratkaisutaidot
 • MS Word-, Excel- ja PowerPoint-taidot.

Sertifikaatit:

 • Certified Professional in Human Resources (PHR)
 • Sertifioitu rekrytoija (CR)

Kielet: Englanti, ranskaVinkkejä HR-rekrytoijalle

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset HR Recruiterin ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta HR Recruiter - Tutustu heidän neuvoihinsa, joiden avulla voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta kokemustasi rekrytointiohjelmistoista, kuten hakijaseurantajärjestelmistä (ATS) ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä (HRIS).
 • Esittele kokemuksesi siitä, että olet käyttänyt erilaisia lähteitä hakijoiden rekrytoimiseen, kuten työnvälitystilaisuuksia, sosiaalista mediaa, suosituksia ja muuta.
 • Osoita kykysi hallita koko rekrytointiprosessi hankinnasta ja esivalinnasta työhönottoon ja koulutukseen.
 • Mainitse mahdolliset saamasi henkilöstö- ja rekrytointialan sertifikaatit tai palkinnot.
 • Kuvaile kykysi luoda suhteita johtajiin ja rekrytointiryhmiin ymmärtämään heidän rekrytointitarpeitaan ja tavoitteitaan.


HR Recruiter ansioluettelon yhteenveto Esimerkkejä

Henkilöstörekrytoijan ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on tärkeä, jotta mahdolliset työnantajat saavat nopean yleiskuvan kokemuksestasi ja pätevyydestäsi. Se on myös hyvä tapa esitellä huipputaitojasi ja korostaa, miten kokemuksestasi on hyötyä yritykselle. Henkilöstön rekrytoijana sinulta odotetaan perusteellista ymmärrystä rekrytointiprosesseista, joten on tärkeää korostaa ymmärrystäsi näistä prosesseista ansioluettelosi tiivistelmässä tai tavoitteessa. Lisäksi voi olla hyödyllistä mainita mahdollinen erikoiskokemus, kuten työskentely tietyn ohjelmiston tai toimialan parissa, jotta työnantajat saavat paremman käsityksen osaamisestasi.

Esim:

 • Kokenut HR-rekrytoija, jolla on yli 5 vuoden kokemus potentiaalisten ehdokkaiden hankinnasta, seulonnasta ja haastatteluista eri toimialoilla.
 • Sitoutunut ammattilainen, jolla on todistetusti kokemusta huippulahjakkuuksien onnistuneesta hankinnasta ja palvelukseen ottamisesta. Taitava käyttämään erilaisia resursseja pätevien ehdokkaiden tunnistamiseksi ja arvioimiseksi.
 • Erittäin organisoitu ja yksityiskohtiin keskittyvä HR-rekrytoija, jolla on kyky asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen, hallita useita projekteja ja käyttää tehokkaita viestintätaitoja.
 • Tuloshakuinen HR-rekrytoija, jolla on tarkka silmä lahjakkuuksien suhteen. Kokenut taustatarkastusten, referenssitarkastusten ja työpaikkailmoitusten tekemisessä.
 • Kekseliäs HR-rekrytoija, jolla on positiivinen asenne ja erinomaiset ihmissuhdetaidot. Hänellä on kokemusta haastattelujen suorittamisesta, ehdokkaiden arvioinnista ja palautteen antamisesta rekrytoiville johtajille.


Rakenna vahva kokemusosa HR-rekrytoijan ansioluetteloonsa

Vahvan kokemusosion rakentaminen henkilöstövirkkailijan ansioluetteloon on tärkeää, koska sen avulla rekrytoijat voivat esitellä taitojaan ja saavutuksiaan alalla. Se auttaa heitä erottumaan muista hakijoista ja osoittamaan asiantuntemuksensa rekrytointiprosessissa. Korostamalla aiempia onnistumisiaan rekrytoijat voivat osoittaa kykynsä etsiä ja seuloa ehdokkaita, neuvotella työtarjouksista ja ottaa uudet työntekijät menestyksekkäästi palvelukseen. Lisäksi vahva kokemusosio voi auttaa rekrytoijia osoittamaan, että he tuntevat alan standardit ja käytännöt sekä ymmärtävät yrityksen kulttuurin ja arvot. Hyvin laadittu kokemusosio voi myös osoittaa rekrytoijien johtajuus-, ongelmanratkaisu- ja viestintätaidot - kaikki ominaisuudet, jotka ovat olennaisia rekrytoinnin onnistumiselle.

Esim:

 • Hallinnoi rekrytointiprosessia yrityksen eri tehtäviin hankinnasta työhönsijoitukseen.
 • Kehitti ja toteutti rekrytointisuunnitelmia ja -strategioita asiakkaille.
 • Suoritti työhaastatteluja ja hallinnoi hakijoiden valintaprosessia.
 • Arvioi hakijoiden pätevyyttä analysoimalla vastauksia, tarkistamalla suosituksia ja vertaamalla pätevyyttä työn vaatimuksiin.
 • Avustanut uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja tarjonnut jatkuvaa tukea.
 • Kehitti ja ylläpiti suhteita asiakkaisiin ja ehdokkaisiin.
 • Luonut työpaikkailmoituksia ja -ilmoituksia pätevien hakijoiden houkuttelemiseksi.
 • Ylläpitänyt tietokantaan potentiaalisia ehdokkaita tulevia tehtäviä varten.
 • Suoritti hakijoiden taustatarkastuksia, viitetarkastuksia ja huumeseulontoja.
 • Analysoi ja raportoi rekrytointimittareita ja -tuloksia.


HR Recruiter ansioluettelo koulutus esimerkki

Useimmat työnantajat toivovat, että rekrytoijilla on kandidaatin tutkinto henkilöstöhallinnosta, liiketaloudesta tai joltakin muulta alalta. Vaikka jotkut työnantajat voivat hyväksyä rekrytointikokemuksen tutkinnon sijasta, useimmat työnantajat pitävät parempana, että rekrytoijilla on alan muodollinen koulutus. Työnantajat etsivät rekrytoijia, joilla on vahvat viestintä-, vuorovaikutus- ja organisointitaidot sekä kyky työskennellä paineen alla ja noudattaa määräaikoja.

Seuraavassa on esimerkki HR-rekrytoijan ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Bachelor of Science in Human Resources Management, University of California, Berkeley, CA (2015 - 2019).
 • Certified Professional in Human Resources (CPHR) Human Resources Professional Associationin (HRPA) sertifioitu henkilöstöhallinnon ammattilainen (2019).
 • Society for Human Resource Managementin (SHRM) rekrytointiperiaatteiden sertifikaatti (2020).
 • American Staffing Associationin (ASA) haastattelutekniikan sertifikaatti (2020).


HR Recruiter Taitoja ansioluetteloon

On tärkeää lisätä taitoja HR Recruiterin ansioluetteloon, koska se antaa työnantajille selkeän käsityksen hakijan kyvyistä ja pätevyydestä täyttää työn vaatimukset. Taidot antavat kuvan henkilön osaamisesta keskeisillä aloilla, kuten viestinnässä, teknisessä osaamisessa, ongelmanratkaisussa ja ihmissuhteissa. Nämä tiedot voivat olla ratkaisevia sen suhteen, otetaanko henkilö tehtävään vai ei. Esimerkkejä ei tarvita, sillä työnantajat etsivät yhteenvetoa taidoista, eivät erityisiä esimerkkejä.

Pehmeät taidot:

 1. Johtajuus
 2. Viestintä
 3. Organisointi
 4. Ongelmanratkaisu
 5. Neuvottelut
 6. Valmennus
 7. Ihmisten väliset suhteet
 8. Ajanhallinta
 9. Sopeutumiskyky
 10. Verkostoituminen
< />
Kovat taidot:
 1. Rekrytointi ja palkkaaminen
 2. Korvaukset & edut
 3. Suorituskyvyn arviointi
 4. Henkilöstöhallinto
 5. Haastattelutaidot
 6. Organisaatiotaidot
 7. Konfliktinratkaisu
 8. Työntekijäsuhteet
 9. Tietojen analysointi
 10. HR-lainsäädännön noudattaminen


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää HR-rekrytoijan ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Keskeiset asiat HR-rekrytoijan ansioluetteloa varten

 • Korosta asiantuntemustasi koko rekrytointisyklin hallinnoinnissa.
 • Kerro myös kokemuksestasi työskentelystä eri hakijaseurantajärjestelmien (ATS) ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien (HRIS) kanssa.
 • Sisällytä mahdolliset rekrytointiin ja henkilöstöhallintoon liittyvät todistukset tai pätevyydet.
 • Esittele kykysi hankkia, seuloa ja haastatella ehdokkaita.
 • Mainitse onnistumiset uusien työntekijöiden palkkaamiseen kuluvan ajan lyhentämisessä ja uusien työntekijöiden pysyvyyden parantamisessa.
 • Korosta tietämystäsi työlainsäädännöstä ja parhaista käytännöistä
 • Osoitat kykyäsi luoda suhteita rekrytoiviin johtajiin ja ehdokkaisiin.
 • Mahdollinen kokemus perehdyttämis- ja perehdyttämisistuntojen järjestämisestä.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi