Tilintarkastusjohtajan ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo tilintarkastusjohtajan ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Tilintarkastusjohtaja ansioluettelo esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.2 (189 ääntä)
Tilintarkastusjohtaja ansioluettelo esimerkki

Tämä tarkastusjohtajan ansioluetteloesimerkki antaa yleiskuvan siitä, mitä työnantajat etsivät tarkastusjohtajalta. Siinä hahmotellaan keskeiset taidot ja kokemus, joita tarkastusjohtajalla tulisi olla, sekä se, miten nämä pätevyydet tulisi esittää ammattimaisessa ansioluettelossa. Artikkelissa annetaan myös hyödyllisiä vinkkejä ja neuvoja siitä, miten voit tehokkaasti esitellä pätevyytesi mahdollisille työnantajille.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä tarkastusjohtaja tekee?

Tilintarkastusjohtaja vastaa organisaation sisäisen tarkastuksen johtamisesta ja ohjaamisesta. Hän suunnittelee ja ohjaa sisäisen tarkastuksen toimintaa, mukaan lukien budjetointi ja henkilöstömitoitus, ja varmistaa, että tarkastusohjelma täyttää sekä sisäiset että ulkoiset vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Tarkastusjohtaja antaa myös näkemyksiä ja neuvoja riskienhallinnasta ja sisäisen valvonnan järjestelmistä organisaation johtoryhmälle ja johdolle. Hän tekee tiivistä yhteistyötä ylimmän johdon kanssa varmistaakseen, että organisaation riskienhallinta- ja valvontakehys on tehokas ja toimiva.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita tarkastusjohtajan ansioluetteloon liittyviä esimerkkejä:

Mitkä ovat tilintarkastusjohtajan vastuualueet?

 • Kehittää ja toteuttaa tarkastusstrategioita, -menettelyjä ja -menetelmiä.
 • suorittaa taloudellisia ja toiminnallisia tarkastuksia
 • Tarkastushenkilöstön johtaminen ja arviointi
 • Riskien ja valvonnan heikkouksien tunnistaminen
 • Tarkastuskertomusten ja suositusten laatiminen
 • Koordinointi ulkoisten tilintarkastajien kanssa
 • varmistaa sovellettavien lakien, asetusten ja standardien noudattaminen
 • Seuraa suuntauksia ja alan parhaita käytäntöjä
 • kehittää ja ylläpitää suhteita tärkeimpiin sidosryhmiin

Näyte tarkastusjohtaja ansioluettelo inspiraatiota varten

Tilintarkastusjohtaja

John Doe
111 Main Street, Anywhere, Yhdysvallat
johndoe@example.com
(555) 555-5555

John Doe on kokenut tilintarkastusjohtaja, jolla on yli 15 vuoden kokemus tilintarkastuksesta ja valvonnasta. Hän on erittäin organisoitunut ja yksityiskohtiin suuntautunut, ja hänellä on todistetusti kokemusta onnistuneista tarkastuksista ja tiimien menestyksekkäästä johtamisesta.

Työkokemus

 • Tilintarkastuspäällikkö, AnyCorp, Anywhere, Yhdysvallat (2013-2015)
  • Hallinnoi 10 tilintarkastajan tiimiä, joka keskittyi rahoitustarkastukseen.
  • Suorittanut useiden eri toimialojen asiakkaiden tilintarkastuksia.
  • Yksityiskohtaisten raporttien toimittaminen johdolle.
 • Vanhempi tilintarkastaja, AnotherCorp, Anywhere, Yhdysvallat (2009-2013)
  • Suorittanut useiden eri toimialojen asiakkaiden tilintarkastuksia.
  • Yksityiskohtaisten raporttien toimittaminen johdolle.

Koulutus

 • Bachelor of Science in Accounting, Anywhere University, Anywhere, USA (2005)
 • Certified Public Accountant, State Board of Accountancy, missä tahansa, Yhdysvallat (2007)

Taidot

 • Rahoitustarkastus
 • Tilintarkastuksen valvonta
 • Tiimin johtaminen
 • Taloudellisten tietojen analysointi
 • Raportin kirjoittaminen

Sertifikaatit

 • Certified Public Accountant, State Board of Accountancy, missä tahansa, Yhdysvallat (2007)

Kielet

 • Englanti (sujuvasti)


Vinkkejä tilintarkastusjohtajan ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Audit Directorin ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Audit Director - Tutustu heidän neuvoihinsa, joiden avulla voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta alan kokemusta ja kykyäsi ajatella strategisesti.
 • Sisällytä ansioluetteloosi mitattavissa olevia tuloksia ja saavutuksia.
 • Esittele rahoitusjärjestelmien ja -prosessien tuntemustasi.
 • Luettele kaikki asiaankuuluvat todistukset tai korkeakoulututkinnot.
 • Mainitse saamasi palkinnot tai tunnustukset.


Tilintarkastusjohtajan ansioluettelon yhteenveto Esimerkkejä

Yhteenveto tai tavoite on tärkeä osa onnistunutta tarkastusjohtajan ansioluetteloa. Se ei ainoastaan esittäydy työnantajalle, vaan antaa työnantajalle myös käsityksen hakijan pätevyydestä, taidoista ja kokemuksesta. Yhteenveto on kirjoitettava tiiviisti ja selkeästi, ja siinä on korostettava hakijan keskeisiä vahvuuksia, jotka tekevät hänestä loistavan ehdokkaan tehtävään. Siinä olisi myös osoitettava, miksi hakija sopii tehtävään ja miten hän voi edistää organisaation toimintaa. Tiivistelmä tai tavoite tulisi räätälöidä kyseistä työpaikkaa varten ja sen tulisi vastata organisaation tarpeita.

Esim:

 • Kokenut tilintarkastusjohtaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus tilinpäätöstarkastusten suunnittelusta, organisoinnista ja toteuttamisesta.
 • Erittäin taitava riskiperusteisten sisäisten tarkastusten suorittamisessa sekä taloudellisten ja toiminnallisten riskien arvioinnissa ja lieventämisessä.
 • Taitava laatimaan raportteja ja antamaan suosituksia ylimmälle johdolle tarkastustuloksista.
 • Hän on perehtynyt riippumattomien ja puolueettomien vakuutusneuvojen antamiseen asiakkaille.
 • Asiantuntemus sisäisen tarkastuksen toimintatapojen, menettelyjen ja prosessien kehittämisessä ja ylläpitämisessä.


Rakenna vahva kokemusosio tilintarkastusjohtajan ansioluetteloosi

Vahvan kokemusosion luominen tarkastusjohtajan ansioluetteloon on tärkeää, koska sen avulla mahdolliset työnantajat saavat selkeän kuvan hakijan ammatillisesta taustasta ja pätevyydestä. Se antaa työnantajille myös paremman käsityksen hakijan kokemuksesta ja siitä, miten hän sopisi organisaatioon. Kokemusta käsittelevän osion tulisi sisältää hakijan työkokemus, mukaan lukien organisaatioiden nimet, joissa hän on työskennellyt, asemat, joissa hän on toiminut, ja tehtävät, joita hän on suorittanut. Siinä olisi myös mainittava mahdolliset toteutetut erityishankkeet, saadut palkinnot ja mahdolliset lisätaidot. Antamalla nämä tiedot työnantajat voivat helposti arvioida hakijan pätevyyttä ja päättää, sopiiko hän tehtävään.

Esim:

 • Hallinnoi osaston päivittäistä toimintaa varmistaakseen, että kaikki tavoitteet ja määräajat saavutetaan.
 • Suoritti sekä sisäisiä että ulkoisia tarkastuksia varmistaakseen sovellettavien lakien, asetusten ja standardien noudattamisen.
 • Valmisteli yksityiskohtaisia tarkastuskertomuksia ja esitteli havainnot ylimmälle johdolle.
 • Kehitti ja toteutti tarkastusprotokollia tarkastusten tarkkuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.
 • Analysoi taloudellisia ja operatiivisia tietoja mahdollisten riskialueiden tunnistamiseksi.
 • Yhteistyö muiden osastojen kanssa sisäisten politiikkojen ja menettelyjen noudattamisen varmistamiseksi.
 • Tarkistanut ja arvioinut tilinpäätöksiä niiden oikeellisuuden ja täydellisyyden varmistamiseksi.
 • Ohjasi ja tuki sisäisen tarkastuksen henkilöstöä varmistaen ammatillisen kehityksen ja kasvun.
 • Avustanut uusien kirjanpito- ja taloushallintojärjestelmien käyttöönotossa.
 • Ylläpitänyt suhteita ulkoisiin tilintarkastajiin, sääntelyviranomaisiin ja muihin sidosryhmiin.


Tilintarkastusjohtaja ansioluettelo koulutus esimerkki

Useimmilla tilintarkastusjohtajilla on vähintään kandidaatin tutkinto kirjanpidosta, rahoituksesta tai joltakin muulta vastaavalta alalta. Jotkin työnantajat saattavat vaatia myös kauppatieteiden tai julkishallinnon maisterin tutkintoa. Lisäksi monet työnantajat edellyttävät, että tarkastusjohtajalla on vähintään viiden vuoden kokemus asiaan liittyvältä alalta. Myös sertifioitu sisäinen tarkastaja (CIA) tai sertifioitu julkinen tilintarkastaja (CPA) voidaan vaatia.

Seuraavassa on esimerkki tarkastusjohtajan ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Bachelor of Science in Accounting Michiganin yliopistosta (2013).
 • Kauppatieteiden maisteri Harvardin yliopistosta (2015).
 • KHT-tilintarkastaja (CPA) (2018)
 • Sertifioitu sisäinen tarkastaja (CIA) (2020)


Tilintarkastusjohtajan taidot ansioluetteloa varten

Taitojen lisääminen tarkastusjohtajan ansioluetteloon on tärkeää, koska se auttaa työnantajia tunnistamaan nopeasti työnhakijan pätevyyden ja kokemuksen. Se myös osoittaa työnantajille, että hakijalla on tarvittavat taidot ja tiedot tarkastusjohtajan tehtävän hoitamiseen. Tarkastusjohtajan ansioluetteloon voidaan sisällyttää esimerkiksi talousanalyysi, tilintarkastus, projektinhallinta, ongelmanratkaisu, viestintä ja johtajuus.

Pehmeät taidot:

 1. Johtajuus
 2. Organisaatio
 3. Analyyttisyys
 4. Strateginen ajattelu
 5. Viestintä
 6. Ongelmanratkaisu
 7. Projektinhallinta
 8. Riskienhallinta
 9. Yksityiskohtien huomioiminen
 10. Neuvottelut
< />
Kovat taidot:
 1. Riskienhallinta
 2. Taloudellinen analyysi
 3. Strateginen suunnittelu
 4. Tilintarkastuksen vaatimustenmukaisuus
 5. Tilintarkastusmenettelyt
 6. Lainsäädännön tuntemus
 7. Tietojen analysointi
 8. Kirjanpitostandardit
 9. Organisaatiotaidot
 10. Ongelmanratkaisu


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää kirjoittaessaan tarkastusjohtajan ansioluetteloa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Avainasiat tarkastusjohtajan ansioluetteloa varten

 • Korosta kokemusta tilintarkastusryhmien johtamisesta ja hallinnoinnista
 • osoittaa asiantuntemusta tarkastusten suorittamisessa ja sisäisen valvonnan prosessien toteuttamisessa.
 • osoittaa tuntevansa GAAP:n, SOX:n ja muut tilintarkastusta koskevat säännökset.
 • Kokemus taloudellisten riskien arvioinnista ja kustannussäästömahdollisuuksien tunnistamisesta.
 • Onnistuminen tarkastusten määräaikojen noudattamisessa.
 • Todisteet vahvoista viestintä-, ongelmanratkaisu- ja organisointitaidoista.
 • yksityiskohtainen kyky tunnistaa, analysoida ja raportoida taloudellisista poikkeamista.
 • kokemusta tarkastusohjelmien luomisesta ja ylläpidosta

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi