Kirjanpitopäällikön ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo kirjanpitopäällikön ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Keskimääräinen luokitus: 4.1 (121 ääntä)

Tässä artikkelissa on esimerkki kirjanpitopäällikön ansioluettelosta. Se sisältää kattavan yleiskatsauksen työnhakijan pätevyydestä, kuten koulutuksesta, työkokemuksesta ja avaintaidoista. Esimerkkiä on helppo seurata, ja sitä voi käyttää oppaana laadittaessa ansioluetteloa, jonka avulla voit erottua kilpailijoista. Artikkelissa annetaan myös vinkkejä pätevyyden korostamiseen ja ansioluettelon parantamiseen.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä kirjanpitopäällikkö tekee?

Kirjanpitopäällikkö vastaa kirjanpito-osaston päivittäisten toimintojen valvonnasta ja organisaation talousvalvonnasta. Tähän kuuluu tilinpäätöksen laatiminen, budjetoinnin valvonta, velkojen ja saamisten seuranta, pankkitilien ja sijoitusten täsmäyttäminen sekä avustaminen verojen valmistelussa. He myös valvovat sisäistä valvontaa ja varmistavat sovellettavien säännösten ja lakien noudattamisen. Kirjanpitopäälliköt vastaavat myös kirjanpitokäytäntöjen ja -menettelyjen kehittämisestä ja toteuttamisesta taloudellisten tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita kirjanpitopäällikön ansioluetteloon liittyviä esimerkkejä:

Mitkä ovat kirjanpitopäällikön vastuualueet?

 • kirjanpitojärjestelmien ja -menettelyjen käyttöönotto ja ylläpito
 • oikea-aikaisten ja tarkkojen talousraporttien varmistaminen
 • Budjetoinnin ja ennustamisen valvonta
 • kirjanpitohenkilöstön valvonta, ohjaaminen ja kouluttaminen
 • kirjanpitostandardien ja -määräysten noudattamisen varmistaminen
 • Sisäisten tarkastusten ja arviointien tekeminen
 • Suhteiden ylläpitäminen ulkoisiin tilintarkastajiin ja muihin sidosryhmiin.
 • Taloudellisten tietojen analysointi ja strategisten neuvojen antaminen

Näyte kirjanpitopäällikön ansioluettelo inspiraatiota varten

Nimi: Jane Doe

Yhteystiedot:
Puhelin: 555-555-5555
Sähköposti: janedoe@email.com

Yhteenveto: Jane Doe on kokenut kirjanpitopäällikkö, jolla on todistetusti onnistumisia prosessien virtaviivaistamisessa, kustannusten vähentämisessä ja taloudellisen suorituskyvyn parantamisessa. Hän on erittäin organisoitunut ja taitava käsittelemään useita projekteja samanaikaisesti tarkasti ja tehokkaasti.

Työkokemus:

 • Laskentapäällikkö, ABC Corporation, 2015-2019
  • Hallinnoi 8 työntekijän kirjanpitoryhmää, mukaan lukien palkkaaminen, perehdyttäminen, koulutus ja suorituskyvyn hallinta.
  • Virtaviivaisti prosesseja ja menettelyjä, mikä johti yleiskustannusten vähentämiseen 15 prosentilla.
  • Analysoi taloudellista suorituskykyä ja toimitti kuukausittain yksityiskohtaisia raportteja johtoryhmälle.
 • Kirjanpitoassistentti, XYZ Company, 2012-2015
  • Avustanut kirjanpitopäällikköä päivittäisissä toiminnoissa, mukaan lukien ostovelat, myyntisaamiset ja pääkirjanpito.
  • Täsmäytti pankkitilit, tiliotteet ja luottokorttilaskelmat.
  • Valmisteli kuukausittaisia tilinpäätöksiä ja laati talousraportteja johdon tarkastelua varten.

Koulutus:
Kalifornian yliopisto, 2011.

Taidot:

 • Taloudellinen analyysi
 • Kirjanpidon periaatteet
 • Verovalmistelu
 • Palkkahallinto
 • QuickBooks

Sertifikaatit:
Certified Public Accountant, Kalifornian valtion kirjanpitolautakunta, 2013.

Kielet:
Englanti (äidinkieli), espanja (sujuvasti)Vinkkejä kirjanpitopäällikön ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset kirjanpitopäällikön ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Accounting Manager - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta saavutuksia ja menestystarinoita.
 • Liitä mukaan yksityiskohtaiset tiedot saaduista palkinnoista tai tunnustuksista.
 • Mainitse kaikki asiaankuuluvat sertifikaatit tai ammatilliset järjestöt, joissa olet mukana.
 • Muista mainita kaikki asiaankuuluvat ohjelmistot tai teknologia.
 • Keskity ainutlaatuisiin taitoihin tai kokemukseen, jotka erottavat sinut muista hakijoista.


Kirjanpitopäällikön yhteenveto Esimerkkejä

Ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite voi antaa mahdolliselle työnantajalle selkeän kuvan pätevyydestäsi ja kokemuksestasi. Siinä voidaan myös selittää, miten voit olla hyödyksi hänen yritykselleen. Yhteenvedon tai tavoitteen käyttäminen on tärkeää, kun haet kirjanpitopäällikön paikkaa, koska se antaa työnantajille tiiviin yleiskuvan pätevyydestäsi ja kokemuksestasi. Sen avulla he voivat nopeasti arvioida, onko sinulla työn edellyttämät taidot ja kokemus. Se auttaa myös erottamaan sinut muista hakijoista ja saamaan sinut erottumaan joukosta.

Esim:

 • Kokenut kirjanpitopäällikkö, jolla on yli 6 vuoden kokemus työskentelystä nopeatempoisessa kirjanpitoympäristössä.
 • Tuloshakuinen kirjanpitopäällikkö, jolla on laaja tietämys tilinpäätöksistä ja säännösten noudattamisesta.
 • Erittäin organisoitu ja yksityiskohtaisesti orientoitunut kirjanpitopäällikkö, jolla on asiantuntemusta rahoitusanalyyseistä ja budjetoinnista.
 • Todistettu kokemus suurten kirjanpitäjäryhmien johtamisesta ja kirjanpitoprosessien virtaviivaistamisesta.
 • Luotettava kirjanpitopäällikkö, jolla on perusteellinen ymmärrys kirjanpitoperiaatteista ja parhaista käytännöistä.


Rakenna vahva kokemusosa kirjanpitopäällikön ansioluetteloosi

Vahvan kokemusosion luominen kirjanpitopäällikön ansioluetteloon on tärkeää, jotta voit tuoda esiin pätevyytesi ja auttaa työnantajia arvioimaan nopeasti taitojasi ja kykyjäsi. Sen tulisi sisältää yksityiskohtainen luettelo aiemmista työtehtävistäsi, saavutuksistasi ja taidoistasi. Siinä olisi myös korostettava tärkeimpiä kokemuksiasi ja sitä, miten ne soveltuvat hakemaasi työhön. Tässä osiossa on osoitettava, että sinulla on tarvittava kokemus kirjanpitoryhmän johtamiseen ja kirjanpitopäällikön työtehtävien hoitamiseen. Sisällyttämällä tämän osion ansioluetteloosi voit osoittaa työnantajille, että sinulla on tarvittavat tiedot ja kokemus tehokkaan kirjanpitopäällikön tehtäviin.

Esim:

 • Hallinnoi yli 1000 työntekijän kansainvälisen suuryrityksen päivittäistä kirjanpitotoimintaa.
 • Kehitti ja toteutti erilaisia kirjanpitomenettelyjä, -politiikkoja ja -valvontaa.
 • Tarkistanut ja analysoinut tilinpäätöksiä ja raportteja varmistaakseen niiden oikeellisuuden ja GAAP:n noudattamisen.
 • Avustanut talousarvioiden, ennusteiden ja kassavirtalaskelmien laatimisessa.
 • Valmisteli ja tarkisti kuukausittaiset, neljännesvuosittaiset ja vuotuiset tilinpäätökset.
 • Koordinoi tilintarkastusprosessia ulkoisten tilintarkastajien kanssa.
 • Tarkistanut ja hyväksynyt maksettavien ja saatavien tilitapahtumat.
 • Tarjosi koulutusta ja opastusta nuoremmalle kirjanpitohenkilöstölle.
 • Tunnistanut parannusalueita ja toteuttanut kustannussäästötoimenpiteitä.
 • Kehitti ja ylläpiti suhteita myyjiin ja rahoituslaitoksiin.


Accounting Manager ansioluettelo koulutus esimerkki

Kirjanpitopäällikkö tarvitsee yleensä vähintään kandidaatin tutkinnon kirjanpidosta, rahoituksesta tai muusta vastaavasta alasta. Lisäksi useimmat työnantajat suosivat hakijoita, jotka ovat suorittaneet maisterin tutkinnon kirjanpidossa, rahoituksessa tai jollakin siihen liittyvällä alalla ja/tai joilla on kirjanpidon ammattitutkinto, kuten Certified Public Accountant (CPA). Eduksi katsotaan myös usean vuoden kokemus kirjanpidosta tai siihen liittyvältä alalta.

Seuraavassa on esimerkki kirjanpitopäällikön ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • MBA in Finance, ABC University, 2019
 • Laskentatoimen kandidaatti, XYZ College, 2017
 • Certified Public Accountant, Kalifornian kirjanpitolautakunta, 2018
 • Certificate in Financial Planning, ABC University, 2016


Kirjanpitopäällikön taidot ansioluetteloon

On tärkeää lisätä taitoja kirjanpitopäällikön ansioluetteloon, koska se antaa mahdollisille työnantajille selkeän ja tiiviin yleiskuvan kokemuksestasi ja pätevyydestäsi tehtävään. Lisäämällä osaamisesi työnantajat voivat nopeasti ymmärtää, onko sinulla tarvittava pätevyys menestyksekkääseen kirjanpitopäällikön tehtävään. Esimerkkejä kirjanpitopäällikön ansioluetteloon sisällytettävistä taidoista voivat olla talousanalyysi ja raportointi, budjetointi, ennustaminen, kirjanpito, tilintarkastus ja verojen valmistelu.

Pehmeät taidot:

 1. Johtajuus
 2. Organisaatio
 3. Viestintä
 4. Ongelmanratkaisu
 5. Päätöksenteko
 6. Ajanhallinta
 7. Tiimityö
 8. Ihmisten väliset suhteet
 9. Analyyttinen
 10. Neuvottelut
< />
Kovat taidot:
 1. Taloudellinen analyysi
 2. Verotuksen kirjanpito
 3. Maksettavat tilit
 4. Tilintarkastus
 5. Kirjanpito
 6. Kustannuslaskenta
 7. Taloudellinen raportointi
 8. Budjetointi
 9. Ennustaminen
 10. Palkkahallinto


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää kirjanpitopäällikön ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Keskeiset asiat kirjanpitopäällikön ansioluetteloa varten

 • Kirjanpitoperiaatteiden, tilintarkastuskäytäntöjen ja tilinpäätösraportointia koskevien säännösten vahva tuntemus.
 • Taloushallinnon ohjelmistopakettien, kuten QuickBooks, SAP ja Microsoft Dynamics, osaaminen.
 • Erinomaiset organisointi-, ongelmanratkaisu- ja viestintätaidot.
 • Kyky analysoida taloudellisia tietoja, laatia tarkkoja raportteja ja kehittää tehokkaita ratkaisuja.
 • Vahvat johtamis- ja tiiminhallintataidot.
 • Kyky motivoida työntekijöitä saavuttamaan päämäärät ja tavoitteet.
 • Kyky seurata talousarvion toteutumista ja ehdottaa kustannussäästötoimenpiteitä.
 • Erinomainen ajanhallinta ja monitehtäväisyys.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi