Kirjanpitoasiantuntijan ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo kirjanpitoasiantuntijan ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Keskimääräinen luokitus: 4.8 (42 ääntä)

Tervetuloa kirjanpitoasiantuntijan ansioluetteloartikkeliin. Täältä saat tietoa siitä, miten luoda tehokas ansioluettelo kirjanpitoasiantuntijan tehtävään. Annamme sinulle kattavan yleiskatsauksen olennaisista elementeistä, jotka sinun on sisällytettävä ansioluetteloosi, sekä vinkkejä ja parhaita käytäntöjä, joilla varmistat, että ansioluettelosi erottuu kilpailijoiden joukosta. Oikeiden tietojen ja ohjeiden avulla voit luoda ammattimaisen ansioluettelon, joka tarjoaa vahvan perustan työnhaulle.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä kirjanpitoasiantuntija tekee?

Kirjanpitoasiantuntija vastaa organisaation taloushallinnon kirjanpidosta ja raportoinnista. Tehtäviin voi kuulua tilinpäätösten laatiminen, tilien täsmäyttäminen, päiväkirjamerkintöjen tekeminen, palkanlaskennan ja veroilmoitusten laatiminen sekä muut vastaavat tehtävät. Hän voi myös vastata sisäisen valvonnan kehittämisestä ja toteuttamisesta tarkkuuden ja säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita kirjanpitoasiantuntijan ansioluetteloon liittyviä esimerkkejä:

Mitkä ovat kirjanpitoasiantuntijan vastuualueet?

 • Taloudellisen kirjanpidon ylläpito
 • Tilien täsmäytys
 • Taloudellisten raporttien laatiminen
 • Budjettien laatiminen
 • Tietojen kokoaminen ja analysointi
 • Kuluraporttien luominen
 • Tarkastusten suorittaminen
 • Palkanlaskennassa avustaminen
 • Kassavirtojen seuranta
 • Sisäisen valvonnan politiikkojen kehittäminen

Näyte kirjanpitoasiantuntijan ansioluettelo inspiraatiota varten

Henkilökohtaiset tiedot:
Nimi: Michael Doe
Osoite: Michael Doe: 123 Main Street, New York, NY 10001.
Puhelin: (111) 111-1111
Sähköposti: michaeldoe@example.com

Profiilin yhteenveto:
Erittäin organisoitu kirjanpitoasiantuntija, jolla on yli 5 vuoden kokemus rahoitustoiminnasta ja kirjanpidosta. Todistettu kyky kehittää ja toteuttaa sisäistä talousvalvontaa, edistää organisaation politiikkojen noudattamista ja tukea ylempää johtoa taloudellisessa päätöksenteossa. Kokemusta saatavien ja velkojen hallinnasta, budjetoinnista ja ennustamisesta sekä tilinpäätöksen laatimisesta.

Työkokemus:

 • Kirjanpitoasiantuntija ABC-yrityksessä, New York, NY (2018 - Nykyinen)
  • Hallinnoi myyntisaatavia, ostovelkoja ja pääkirjanpitoa.
  • Valmistele, analysoi ja esitä kuukausittaiset, neljännesvuosittaiset ja vuosittaiset tilinpäätökset.
  • Kehittää, toteuttaa ja ylläpitää sisäistä talousvalvontaa organisaation politiikkojen noudattamisen varmistamiseksi.
  • Suorittaa budjetointi- ja ennustetoimia sekä kassavirta-analyysejä.
 • Kirjanpitäjä XYZ Corporation, New York, NY (2016 - 2018)
  • Käsitteli laskuja ja maksuja sekä täsmäytti tilejä.
  • Tarkasteli ja analysoi tilinpäätöksiä ja budjetteja.
  • Valmisteli raportteja ja antoi tukea kirjanpito-osastolle.

Koulutus:

 • Bachelor of Science in Accounting, ABC University, New York, NY (2014).

Taidot:

 • Taloudellinen raportointi
 • Maksettavat/vastattavat tilit
 • Tilintarkastus
 • Pääkirjanpito
 • Budjetointi ja ennusteet
 • Taloudellinen analyysi
 • Microsoft Office Suite

Sertifikaatit:

 • Certified Management Accountant (CMA)
 • Julkinen tilintarkastaja (CPA)

Kielet:

 • Englanti (sujuvasti)
 • espanja (keskusteleva)


Vinkkejä kirjanpitoasiantuntijan ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset kirjanpitoasiantuntijan ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme kokeneiden Accounting Specialist -asiantuntijoiden parhaat vinkit - tutustu heidän neuvoihinsa, joiden avulla voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta teknisiä taitojasi ja kokemustasi kirjanpito-ohjelmista.
 • Sisällytä mukaan osio, jossa korostat tärkeimpiä saavutuksiasi kirjanpidon tehtävissä.
 • Näytä, että kiinnität huomiota yksityiskohtiin ja käytät numeroita tarkasti.
 • Osoitat kykyäsi työskennellä laskentataulukoiden ja rahoitusmallien parissa.
 • Mainitse mahdolliset sertifikaatit tai lisenssit, kuten CPA tai CMA.


Kirjanpitoasiantuntijan ansioluettelon yhteenveto Esimerkkejä

Ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on hyvä tapa tehdä vahva ensivaikutelma mahdollisiin työnantajiin. Se auttaa tuomaan pätevyytesi ja kokemuksesi esiin lyhyesti ja selkeästi, jolloin työnantajien on helpompi ymmärtää nopeasti arvosi ja tietämyksesi. Hyvin laadittu tiivistelmä tai tavoite voi myös tuoda esiin persoonallisuutesi ja innostuksesi työtä kohtaan, mikä auttaa sinua erottumaan muista hakijoista.

Esim:

 • Kokenut kirjanpitoasiantuntija, jolla on yli 5 vuoden kokemus kirjanpidon, kirjanpidon, palkanlaskennan ja tilinpäätöksen laatimisen kaikista osa-alueista.
 • Osaat QuickBooksin, Sage 50:n ja Microsoft Excelin. Taitava työskentelemään talousasioissa sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa.
 • Erittäin organisoitu kirjanpitäjä, jolla on vahva tausta rahoitusanalyyseissä, budjetoinnissa ja ennusteissa. Pystyy nopeasti ja tarkasti arvioimaan ja analysoimaan taloudellisia tietoja.
 • Kirjanpitoasiantuntija, jolla on yli 10 vuoden kokemus alalta. Kokemusta maksettavista tileistä, saatavista, laskutuksesta ja palkanlaskennasta. Todistettu kyky tunnistaa ja ratkaista poikkeamat.
 • Dynaaminen kirjanpitoasiantuntija, jolla on kokemusta kuukauden lopun sulkemisesta, taloudellisesta raportoinnista ja budjetoinnista. Taitava käyttämään erilaisia ohjelmistosovelluksia tehokkuuden ja tarkkuuden parantamiseksi.


Rakenna vahva kokemusosa kirjanpitoasiantuntijan ansioluetteloosi

Kirjanpitoasiantuntijan ansioluettelon vahvan kokemusosion laatiminen on tärkeää, koska se tarjoaa työnantajille yksityiskohtaisen erittelyn henkilön aiemmasta kokemuksesta. Kokemusta käsittelevän osion olisi sisällettävä muun muassa työsuhteen kesto, tehtävänimikkeet sekä tehtävät ja vastuut. Tämän osion avulla työnantajat voivat nopeasti arvioida henkilön pätevyyttä, ja se antaa heille myös käsityksen hakijan asiantuntemuksen tasosta. Lisäksi se auttaa työnantajia tunnistamaan nopeasti hakijat, joilla on tehtävään tarvittava pätevyys.

Esim:

 • Hallinnoi ja ylläpiti useita taloudellisia tietokantoja ja varmisti kirjausten oikeellisuuden.
 • Käsitteli kuukausittaiset velat ja saamiset, mukaan lukien laskut, maksut ja laskut.
 • Tuotti tilinpäätökset ja raportit osastojen vaatimusten mukaisesti.
 • Luonut ja ylläpitänyt rahoitusasiakirjojen, raporttien ja pääkirjojen arkistointijärjestelmiä.
 • Avustaminen osaston vuotuisessa talousarviomenettelyssä.
 • Tukenut sisäisiä ja ulkoisia tarkastajia tarkastuskyselyissä.
 • Suoritti kuukauden lopun sulkemismenettelyt ja täsmäytykset.
 • Tarkistanut ja hyväksynyt kuluraportit yrityksen käytäntöjen mukaisesti.
 • Analysoi ja seurasi tilipoikkeamia mahdollisten poikkeamien tunnistamiseksi.
 • Tutki ja ratkaisi asiakkaiden tilitiedusteluja ajoissa.


Kirjanpitoasiantuntijan ansioluettelo koulutus esimerkki

Kirjanpitoasiantuntijoilta edellytetään yleensä vähintään kirjanpidon tai siihen liittyvän alan kandidaatin tutkintoa. Lisäpätevyyksiin voi kuulua kirjanpitäjän, sertifioidun sisäisen tarkastajan, sertifioidun johdon kirjanpitäjän tai sertifioidun petostentarkastajan pätevyys. Kurssit sisältävät tyypillisesti sellaisia aiheita kuin kirjanpidon perusteet, tilinpäätösanalyysi, tilintarkastus, verotus ja kustannuslaskenta. Useimmat työnantajat palkkaavat mieluummin kirjanpitoasiantuntijoita, joilla on kokemusta alalta.

Seuraavassa on esimerkki kirjanpitoasiantuntijan ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Kalifornian yliopisto, Los Angeles (UCLA), laskentatoimen kandidaatin tutkinto.
 • Julkinen tilintarkastaja (CPA)
 • Kauppatieteiden maisterin tutkinto, University of Southern California (USC).


Kirjanpitoasiantuntijan taidot ansioluetteloa varten

Taitojen lisääminen kirjanpitoasiantuntijan ansioluetteloon on tärkeää, koska se antaa työnantajille käsityksen hakijan pätevyydestä, kyvyistä ja kokemuksesta alalla. Se korostaa hakijan kirjanpito-ohjelmistojen tuntemusta sekä hänen ymmärrystään taloudellisesta raportoinnista ja muista kirjanpitokäsitteistä. Se auttaa työnantajia myös tunnistamaan nopeasti hakijan asiaankuuluvat taidot ja kyvyt, ja se voi olla ratkaiseva tekijä työhönottopäätöksessä.

Pehmeät taidot:

 1. Analyyttinen ajattelu
 2. Ongelmanratkaisukyky
 3. organisointitaidot
 4. ajanhallinta
 5. ihmissuhdetaidot
 6. Taloushallinto
 7. Tietojen analysointi
 8. Huomio yksityiskohtiin
 9. Viestintä
 10. Tiimityö
< />
Kovat taidot:
 1. Taloudellinen analyysi
 2. Kirjanpito
 3. Verovalmistelu
 4. Taloudellinen raportointi
 5. Tilien täsmäytys
 6. Tilintarkastus
 7. Budjetointi
 8. Kustannuslaskenta
 9. Tietojen syöttö
 10. Kassavirran hallinta


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää kirjanpitoasiantuntijan ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista sisällyttää yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tosissasi tehtävään.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Keskeiset asiat kirjanpitoasiantuntijan ansioluetteloa varten

 • Korosta asiaankuuluva kokemus, kuten kirjanpito, tilintarkastus, kirjanpito, verojen valmistelu, palkanlaskenta ja taloudellinen raportointi.
 • Mainitse mahdolliset erityistiedot tai -taidot, kuten QuickBooks, Microsoft Office, verovalmisteluohjelmat, rahoitusanalyysi ja pankkien täsmäytys.
 • Ilmoita mahdolliset sertifikaatit tai ammatilliset lisenssit, kuten CPA, CMA tai Enrolled Agent.
 • Osoita monitehtäväkykysi luetteloimalla kykysi työskennellä useiden hankkeiden parissa samanaikaisesti.
 • Korosta ongelmanratkaisu- ja analyysitaitojasi.
 • Osallistu myös parhaiden kirjanpitokäytäntöjen, kuten yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösperiaatteiden (GAAP) ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) tuntemukseen.
 • Osoita kykyäsi työskennellä erilaisten sidosryhmien, kuten asiakkaiden, myyjien ja muiden kollegoiden kanssa.
 • Näytä organisointi-, viestintä- ja ajanhallintataitosi.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi