Teknisen tuen päällikön ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo teknisen tuen päällikön ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Keskimääräinen luokitus: 4.6 (151 ääntä)

Tämä teknisen tuen päällikön ansioluetteloesimerkki on loistava resurssi niille, jotka haluavat luoda ammattimaisen ansioluettelon, joka tekee vaikutuksen. Se tarjoaa yleiskatsauksen siitä, mitä menestyvän teknisen tuen johtajan tulisi sisällyttää ansioluetteloonsa, sekä esimerkkejä teknisen tuen johtajien tehokkaista ansioluetteloista. Esimerkissä korostetaan myös tärkeimpiä taitoja ja pätevyyksiä, joita työnantajat etsivät teknisen tuen johtajilta.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä teknisen tuen päällikkö tekee?

Teknisen tuen päällikkö vastaa asiakaspalvelun ja teknisen tuen henkilöstön tiimin valvonnasta. Hänen vastuullaan on varmistaa, että asiakkaiden tiedusteluihin vastataan ajoissa ja tehokkaasti ja että asiakkaat ovat tyytyväisiä. Hän johtaa ja opastaa asiakaspalvelu- ja teknisen tuen tiimejä ja huolehtii asiakaspalvelun ja teknisen tuen henkilöstön aikataulutuksesta varmistaakseen, että henkilöstöä on riittävästi asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi. He myös analysoivat asiakaspalvelua koskevia tietoja, jotta he voivat tunnistaa kehityssuuntauksia, asettaa tavoitteita ja päämääriä sekä antaa suosituksia johdolle. Lisäksi he kehittävät ja panevat täytäntöön asiakaspalvelukäytäntöjä, -menettelyjä ja -standardeja.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita teknisen tuen päällikön ansioluetteloon liittyviä esimerkkejä:

Mitkä ovat teknisen tuen päällikön vastuualueet?

 • Kehittää, toteuttaa ja ylläpitää teknisen tuen toimintalinjoja ja menettelyjä.
 • Teknisen tukitiimin johtaminen ja ohjauksen, koulutuksen ja tuen antaminen.
 • Seuraa ja jäljitä asiakkaiden tukipyyntöjä ja tarjoa oikea-aikaisia ratkaisuja.
 • Arvioi asiakastukipyynnöt ja varmista asianmukainen ratkaisu.
 • Anna tiimille palautetta asiakaspalvelun suorituskyvystä ja parannusmahdollisuuksista.
 • Kehittää ja ylläpitää asiakassuhteita asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi.
 • Tunnistetaan nykyisten asiakastukiprosessien parannusalueet ja prosessien puutteet.
 • Analysoi asiakaspalautetta ja suuntauksia mahdollisten parannuskohteiden tunnistamiseksi.
 • Tee yhteistyötä muiden osastojen kanssa varmistaaksesi, että asiakaspalvelustandardit täyttyvät.
 • Raportoi asiakastuen suorituskyvystä ja muista keskeisistä mittareista.

Näyte teknisen tuen päällikön ansioluettelo inspiraatiota varten

Henkilökohtaiset tiedot:

 • Nimi: John Doe
 • Osoite: Katu 1, kaupunki, osavaltio, postinumero
 • Puhelin: 555-555-5555
 • Sähköposti: john.doe@example.com

Yhteenveto: John Doe on kokenut teknisen tuen päällikkö, jolla on yli 10 vuoden kokemus asiakaspalvelusta, teknisestä tuesta ja IT-hallinnosta. Hän on todistetusti onnistunut prosessien virtaviivaistamisessa, erinomaisen asiakaspalvelun tarjoamisessa ja vahvojen suhteiden kehittämisessä sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin. John on myös taitava eri teknologioissa ja kielissä.

Työkokemus:

 • Teknisen tuen päällikkö, ABC Yritys, kaupunki, osavaltio
  • Johtanut yli 25 henkilön teknisen tukihenkilöstön tiimiä ja valvonut päivittäisiä toimintoja.
  • Kehitti ja toteutti asiakaspalvelumenettelyjä ja -käytäntöjä organisaatiossa.
  • Varmisti asiakastyytyväisyyden ja tarjosi teknistä tukea asiakkaille.
  • Analysoi asiakaspalautetta ja yksilöi parannuskohteita
 • IT-päällikkö, XYZ-yritys, kaupunki, osavaltio
  • Hallinnoi pienen yrityksen IT-infrastruktuuria ja -toimintoja.
  • tarjosi teknistä tukea ja vianmääritystä laitteisto- ja ohjelmisto-ongelmissa.
  • Toteutti uusia teknologioita tehokkuuden ja asiakaspalvelun parantamiseksi.
  • Kehitti ja ylläpiti IT-prosessien ja -menettelyjen dokumentaatiota.

Koulutus:

 • Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti, ABC-yliopisto, kaupunki, osavaltio

Taidot:

 • Microsoft Office Suite -ohjelmiston (Word, Excel, PowerPoint) hallinta.
 • Windows- ja Mac-käyttöjärjestelmien tuntemus
 • Linux/Unix-järjestelmien tuntemus
 • Pystyy ratkaisemaan laitteisto- ja ohjelmisto-ongelmia.
 • Erinomaiset asiakaspalvelu- ja viestintätaidot

Sertifikaatit:

 • Microsoft Certified Professional (MCP)
 • CompTIA A+ sertifioitu teknikko

Kielet:
Englanti (sujuvasti), espanja (keskusteleva)Vinkkejä teknisen tuen johtajan ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset teknisen tuen päällikön ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Technical Support Manager - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta teknisiä taitojasi ja asiantuntemustasi, kuten tietämystäsi ohjelmisto- tai laitteisto-ongelmien vianmäärityksestä.
 • Ilmoita myös mahdollinen kokemus asiakaspalvelusta, kuten asiakasvalitusten ratkaisemisesta tai teknisen tuen antamisesta.
 • Korosta organisointi- ja ongelmanratkaisutaitojasi, kuten kykyäsi asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen ja hallita useita projekteja samanaikaisesti.
 • Esittele viestintätaitojasi, kuten kykysi selittää monimutkaisia teknisiä käsitteitä selkeästi ja tiiviisti.
 • Ilmoita mahdolliset tekniseen tukeen liittyvät sertifikaatit tai koulutus, kuten ITIL-sertifiointi tai Six Sigma -koulutus.


Teknisen tuen päällikkö Yhteenveto Esimerkkejä

Yhteenveto tai ansioluettelon tavoite on tärkeä osa teknisen tuen päällikön ansioluetteloa, sillä siinä tiivistetään nopeasti hänen kokemuksensa ja saavutuksensa. Se antaa työnantajille tilannekuvan henkilön pätevyydestä ja taustasta ja antaa heille mahdollisuuden arvioida nopeasti, sopiiko henkilö hyvin tehtävään. Hyvin laadittu ansioluettelon tiivistelmä tai tavoite voi ratkaista haastattelun saamisen tai saamatta jättämisen, joten on tärkeää räätälöidä se työtehtävään ja yritykseen sopivaksi.

Esim:

 • Teknisen tuen päällikkö, jolla on yli 8 vuoden kokemus monimutkaisten IT-projektien johtamisesta. Taitava ongelmanratkaisussa ja asiakaspalvelussa.
 • Kokenut teknisen tuen päällikkö, jolla on kokemusta onnistuneista projekteista, asiakastyytyväisyydestä ja ongelmanratkaisusta.
 • Erittäin organisoitunut ja yksityiskohtiin suuntautunut teknisen tuen päällikkö, jolla on yli 5 vuoden kokemus IT-hallinnosta. Erinomaiset viestintä- ja ongelmanratkaisutaidot.
 • Lahjakas teknisen tuen päällikkö, jolla on yli 5 vuoden kokemus IT-hallinnosta. Todistettu menestyksekkäiden projektien ja asiakastyytyväisyyden maine.
 • Kokenut teknisen tuen päällikkö, jolla on yli 10 vuoden kokemus IT-hallinnosta. Omaa erinomaiset ongelmanratkaisu- ja asiakaspalvelutaidot.


Rakenna vahvan kokemuksen osa teknisen tuen päällikön ansioluetteloosi

Vahvan kokemusosion luominen teknisen tuen johtajan ansioluetteloon on tärkeää, koska se antaa työnantajille käsityksen ammatillisesta taustastasi ja kyvyistäsi. Se osoittaa tietämyksesi ja kokemuksesi alalta ja korostaa saavutuksiasi. Se antaa työnantajille myös käsityksen siitä, miten olet hoitanut erilaisia teknisiä ongelmia ja asiakaspalvelutilanteita. Se osoittaa kykyäsi ratkaista ongelmia ja työskennellä hyvin asiakkaiden ja muiden tiimin jäsenten kanssa. Lopuksi se osoittaa asiantuntemuksesi teknisen tuen alalla ja sen, miten voit auttaa yritystä menestymään.

Esim:

 • Hallinnoi yli 10 teknisen tuen ammattilaisen tiimiä usean toimipisteen puhelinpalvelukeskuksen päivittäisessä toiminnassa.
 • Kehitti ja toteutti asiakaspalvelukäytäntöjä ja -menettelyjä tiukasti säännellyssä ympäristössä.
 • Koulutti ja valvoi asiakaspalvelijoita tuotetuntemuksessa, ongelmanratkaisutekniikoissa ja asiakaspalvelun parhaissa käytännöissä.
 • Seurasi ja analysoi asiakaspalvelun mittareita kehityssuuntausten ja parannuskohteiden tunnistamiseksi.
 • Suoritti laadunvarmistustarkastuksia varmistaakseen, että asiakaspalvelijat noudattivat vakiintuneita käytäntöjä ja menettelyjä.
 • Antoi palautetta tiimin jäsenille suorituskyvystä ja asiakaspalveluun liittyvistä kysymyksistä.
 • Ratkaisi asiakaspalvelua koskevat tiedustelut, valitukset ja eskaloituneet ongelmat ajoissa ja tehokkaasti.
 • Ylläpitänyt ajan tasalla olevaa tietoa tuotteista, palveluista ja asiakastukiprosesseista.
 • Luonut ja hallinnoin asiakaspalvelutiimin tavoitteita ja päämääriä.
 • Hyödynsi ohjelmistoja ja järjestelmiä asiakaspalvelulippujen ja kehityssuuntausten seuraamiseksi.


Teknisen tuen päällikön ansioluettelo koulutus esimerkki

Teknisen tuen päällikön on tyypillisesti suoritettava vähintään kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteen, tietotekniikan tai siihen liittyvän alan alalta. Jotkin työnantajat voivat kuitenkin hyväksyä alan korkeakoulututkinnon, johon liittyy asianmukaista työkokemusta. Teknisen tuen johtajilla tulisi olla myös tietoa vianetsinnästä, asiakaspalvelutaitoja ja kokemusta alalta. Lisäksi sertifioinnit, kuten CompTIA A+ ja Network+ tai Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA), voivat olla hyödyllisiä teknisen tuen johtajille.

Seuraavassa on esimerkki teknisen tuen päällikön ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti, Kalifornian yliopisto, Santa Cruz, CA (2006-2010).
 • Associate of Applied Science in Computer Network Technology, Ohlone College, Fremont, CA (2004-2006).
 • Cisco Certified Network Associate (CCNA) -sertifiointi (2009).
 • Microsoft Certified Professional (MCP) -sertifiointi (2010)
 • Six Sigma Green Belt -sertifiointi (2012)


Teknisen tuen päällikön taidot ansioluetteloon

Taitojen lisääminen teknisen tuen päällikön ansioluetteloon on tärkeää, koska se auttaa työnantajia tunnistamaan nopeasti hakijan pätevyyden ja kokemuksen. Sen avulla työnantajat voivat myös vertailla hakijoita helposti ja tarkasti. Teknisen tuen päällikön ansioluetteloon sisällytettäviä taitoja voivat olla tekninen asiantuntemus, kuten verkkojen ja laitteistojen kanssa työskentely, ohjelmistojen tuntemus, asiakaspalvelukokemus, ongelmanratkaisu ja projektinhallinta.

Pehmeät taidot:

 1. Johtajuus
 2. Tiimityö
 3. Viestintä
 4. Organisaatio
 5. Ongelmanratkaisu
 6. Ristiriitojen ratkaiseminen
 7. ajanhallinta
 8. Sopeutumiskyky
 9. Kriittinen ajattelu
 10. Kärsivällisyys
< />
Kovat taidot:
 1. Tietokoneverkot
 2. Ohjelmistojen vianmääritys
 3. Asiakaspalvelu
 4. Järjestelmänhallinta
 5. Help Desk -tuki
 6. Laitteiston huolto
 7. Ongelmanratkaisu
 8. Tietojen analysointi
 9. Projektinhallinta
 10. Tekninen kirjoittaminen


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää teknisen tuen johtajan ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Keskeiset asiat teknisen tuen päällikön ansioluetteloa varten

 • Osoitettua kokemusta vianetsinnästä ja teknisten ongelmien ratkaisemisesta.
 • Useiden ohjelmistojen ja laitteistoalustojen hallinta.
 • Erinomaiset asiakaspalvelu- ja viestintätaidot.
 • Pystyy luomaan ja ylläpitämään tekniseen tukeen liittyvää dokumentaatiota.
 • Vahvat organisointi- ja ongelmanratkaisutaidot.
 • Kyky työskennellä paineen alla ja noudattaa tiukkoja määräaikoja.
 • IT-palvelujen hallinnan ja ITSM-työkalujen tuntemus.
 • Kyky priorisoida ja hallita useita tehtäviä samanaikaisesti.
 • Kokemus tukihenkilöstön kouluttamisesta ja valvonnasta.
 • Verkon turvajärjestelmien tuntemus.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi