Security Administrator ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo turvallisuuspäällikön ansioluettelo, joka saa sinut haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Turvallisuuspäällikkö Resume Example
Keskimääräinen luokitus: 4.7 (183 ääntä)
Turvallisuuspäällikkö Resume Example

Etsitkö työtä turvallisuushallinnoijana? Tämä artikkeli tarjoaa esimerkin ansioluettelosta tehtävään, jotta pääset työnhaussa alkuun. Tämän esimerkin avulla opit laatimaan tehokkaan ansioluettelon, joka tuo esiin taitosi, pätevyytesi ja kokemuksesi verkko- ja tietoturvasta. Lue lisää, miten voit hyödyntää tätä ansioluetteloesimerkkiä parhaalla mahdollisella tavalla ja saada unelmiesi työpaikan.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä turvallisuusvalvoja tekee?

Tietoturvavastaava vastaa yrityksen verkon ja tietokonejärjestelmien turvallisuudesta. Hän suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää tietoturvakäytäntöjä, joilla suojellaan luvattomalta käytöltä, tietojen menetykseltä ja ilkivaltaisilta hyökkäyksiltä. Hän myös valvoo järjestelmän toimintaa ja tutkii tietoturvaloukkauksia. Tietoturvan ylläpitäjät voivat vastata myös käyttäjätilien hallinnasta, palomuurien perustamisesta ja virustorjuntaohjelmistojen päivittämisestä.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on muutamia muita turvallisuuspäällikköön liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitkä ovat turvallisuusvalvojan vastuualueet?

 • Turvallisuuspolitiikkojen, -standardien ja -menettelyjen kehittäminen ja täytäntöönpano.
 • Turvallisuusriskien arviointien ja tunkeutumistestien suorittaminen
 • Verkkoliikenteen ja järjestelmän toiminnan seuranta
 • Turvallisuusvälikohtauksiin vastaaminen
 • Turvallisuushaavoittuvuuksien tunnistaminen ja ratkaisujen suositteleminen
 • Säännöllisten järjestelmätarkastusten ja -katsausten tekeminen
 • Turvallisuuspolitiikkojen ja -menettelyjen täytäntöönpano
 • Käyttäjien kouluttaminen turvallisuuspolitiikoista ja -menettelyistä
 • Uusimpien tietoturvatekniikoiden ja -suuntausten ajan tasalla pitäminen.

Näyte Security Administrator ansioluettelo inspiraatiota varten

Henkilökohtaiset tiedot
Nimi: John Doe
Osoite: 123 Main Street, Anytown, Yhdysvallat
Puhelin: 123-456-7890
Sähköposti: johndoe@example.com

Yhteenveto
John Doe on kokenut tietoturvan ylläpitäjä, jolla on vahva tausta tietoturvaratkaisuista ja verkkotoiminnoista. Hän on hallinnoinut suurten verkkojen tietoturvaa, toteuttanut tietoturvakäytäntöjä ja -menettelyjä sekä tehnyt haavoittuvuusarviointeja ja tunkeutumistestauksia. Hän on sertifioitu eri tietoturvatuotteista ja -ratkaisuista, ja hänellä on syvällinen ymmärrys verkkoprotokollista, palomuureista ja tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmistä. John puhuu myös sujuvasti useita kieliä.

Työkokemus

 • Network Security Administrator, Acme Inc., Anytown, Yhdysvallat (2009-Present)
  • Hallinnoi suurten verkkojen tietoturvaa ja toteutti tietoturvapolitiikkoja ja -menettelyjä.
  • Suoritti haavoittuvuusarviointeja ja tunkeutumistestausta.
  • Suunnitteli ja toteutti verkkoturvaratkaisuja.
 • Verkkoanalyytikko XYZ Corporationissa, Anytown, Yhdysvallat (2005-2009).
  • Vastaa verkko- ja tietoturvaongelmien ylläpidosta ja vianmäärityksestä.
  • Teknisen tuen antaminen sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.
  • Kehitti ja ylläpiti verkkodokumentaatiota.

Koulutus
Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti, Anytownin yliopisto, Anytown, Yhdysvallat (2000-2005).

Taidot

 • Verkon turvallisuus
 • Verkkoprotokollat
 • Palomuurit
 • Tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmät
 • Vianmääritys
 • Tekninen tuki
 • Haavoittuvuusarvioinnit
 • Tunkeutumistestaus

Sertifikaatit

 • Certified Ethical Hacker (CEH)
 • Sertifioitu tietoturvapäällikkö (CISM)
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Kielet
englanti (sujuva), espanja (keskusteleva)Vinkkejä turvallisuushallinnoijan ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Security Administratorin ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Security Administrator - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta kokemustasi turvajärjestelmien, -politiikkojen ja -menettelyjen täytäntöönpanosta ja hallinnoinnista.
 • Ilmoita mahdolliset turvallisuushallintoon liittyvät todistukset tai pätevyydet.
 • Osoita kykysi pysyä ajan tasalla tietoturvateknologiasta ja -trendeistä.
 • Kerro yksityiskohtaisesti kokemuksestasi turvallisuuskoulutus- ja tietoisuusohjelmien kehittämisestä ja hallinnoinnista.
 • Kokemus tietoturvaloukkausten ja -ongelmien vianetsinnästä ja ratkaisemisesta.


Security Administrator ansioluettelo Yhteenveto Esimerkkejä

Turvallisuusvalvojan ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoitelausuma voi auttaa mahdollista työnantajaa päättelemään nopeasti, onko hakija sopiva tiettyyn tehtävään. Tässä pätevyysselvityksessä olisi korostettava hakijan keskeisiä turvallisuuteen liittyviä taitoja, pätevyyksiä ja kokemusta. Siinä olisi myös annettava yleiskatsaus hakijan saavutuksiin ja arvoon, jonka hän voi tuoda työhön. Turvallisuuspäällikön ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoiteseloste voi auttaa työnantajia tunnistamaan tehtävään parhaiten soveltuvan hakijan, koska siinä esitetään tiivis yhteenveto hakijan pätevyydestä.

Esim:

 • Kokenut turvallisuushallinnoija, jolla on yli 7 vuoden kokemus turvallisuusjärjestelmien hallinnoinnista ja turvallisuuskäytäntöjen täytäntöönpanosta.
 • Tietoverkkoturvallisuuden, palomuurin konfiguroinnin ja verkkoturvallisuuden periaatteiden tuntemus. Tuntee verkkoarkkitehtuurit.
 • Erittäin organisoitu ja yksityiskohtiin suuntautunut ammattilainen, jolla on kyky kehittää ja toteuttaa kattavia turvallisuussuunnitelmia.
 • Erinomaiset ongelmanratkaisutaidot ja todistettu kyky johtaa tiimejä ja tehdä yhteistyötä muiden osastojen kanssa.
 • Tuloshakuinen henkilö, joka on sitoutunut pitämään yllä korkeimpia turvallisuusstandardeja ja tarjoamaan parhaan asiakaspalvelukokemuksen.


Rakenna vahva kokemusosio turvallisuuspäällikön ansioluetteloosi

Vahvan kokemusta käsittelevän osion luominen turvallisuusvalvojan ansioluetteloon on tärkeää, koska sen avulla mahdolliset työnantajat voivat nopeasti ymmärtää hakijan pätevyyden ja taidot. Sen avulla työnantajat voivat myös nähdä, millaisia projekteja ja tehtäviä hakija on aiemmin suorittanut ja miten ne ovat edistäneet yrityksen tai organisaation menestystä. Kun hakijalla on hyvin laadittu kokemusosio, hän voi osoittaa tietonsa ja kykynsä turvallisuushallinnon alalla ja erottua muista hakijoista. Tämä voi lisätä hänen mahdollisuuksiaan saada haettu työpaikka.

Esim:

 • Analysoi ja toteutti tietoturvaratkaisuja, kuten palomuureja, virustorjuntaohjelmia ja tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmiä.
 • Ylläpitänyt ja valvonut turvajärjestelmiä organisaation tietojen suojaamisen varmistamiseksi.
 • Reagoi tietoturvaloukkauksiin, suoritti tapausten tutkimuksia ja toteutti korjaavia toimenpiteitä.
 • Kehitti ja toteutti turvallisuuspolitiikkoja, -menettelyjä ja -standardeja.
 • Suoritti turvallisuusriskien arviointeja ja tarkastuksia.
 • Varmistettiin sovellettavien lakien, asetusten ja alan standardien noudattaminen.
 • Tarjosi teknistä tukea ja opastusta turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
 • Suoritti turvallisuuskoulutusta ja tietoisuusohjelmia.
 • Luonut ja ylläpitänyt turvallisuusasiakirjoja.
 • Tutki, arvioi ja suositteli uusia turvatekniikoita.


Security Administrator ansioluettelo koulutus esimerkki

Tietoturvan ylläpitäjän on yleensä suoritettava vähintään kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteestä, tietotekniikasta tai muusta vastaavasta alasta. On myös hyödyllistä suorittaa verkkoturvallisuuden alan sertifikaatit, kuten Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Information Security Manager (CISM) ja CompTIA Security+. Lisäksi tietoturvan ylläpitäjillä tulisi olla vahva ymmärrys verkkoturvallisuuteen ja -hallintaan liittyvistä tekniikoista, kuten palomuureista, salauksesta, todennuksesta, tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmistä ja haavoittuvuuden arviointityökaluista.

Seuraavassa on esimerkki Security Administrator -ansioluetteloon sopivasta kokemuksen luettelosta:

 • Tietotekniikan kandidaatin tutkinto New Yorkin yliopistosta, 2012-2016.
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP) ISC2:lta, 2016.
 • Certified Ethical Hacker (CEH) EC-Councililta, 2017
 • Certified Cloud Security Professional (CCSP) ISC2:lta, 2018


Security Administrator Taitoja ansioluetteloon

On tärkeää lisätä taitoja Security Administrator -ansioluetteloon, koska se antaa mahdollisille työnantajille käsityksen teknisistä valmiuksistasi ja kokemuksestasi. Se auttaa heitä myös päättelemään, oletko sopiva ehdokas tehtävään. Taitoja voivat olla esimerkiksi laitteistojen ja ohjelmistojen vianmääritys, verkkoturvallisuus, verkonhallinta, salaustekniikat, palomuurin konfigurointi ja hallinta, palvelinten hallinta, järjestelmän ja verkon valvonta, häiriötilanteisiin vastaaminen ja paljon muuta. Esimerkkejä aiemmista projekteista tai suorittamistasi sertifioinneista voi myös auttaa osoittamaan asiantuntemuksesi näillä aloilla.

Pehmeät taidot:

 1. Kriittinen ajattelu
 2. Ongelmanratkaisu
 3. organisointitaidot
 4. Tarkkaavaisuus
 5. ajanhallinta
 6. viestintätaidot
 7. Yhteistyötaidot
 8. Johtajuus
 9. Tiimityö
 10. Sopeutumiskyky
< />
Kovat taidot:
 1. Tietoturva
 2. Palomuurin hallinta
 3. Riskianalyysi
 4. Salaus
 5. Tunkeutumisen havaitseminen
 6. Haavoittuvuuksien skannaus
 7. Tietojen salaus
 8. Identiteetin hallinta
 9. Pääsynvalvonta
 10. Järjestelmän tarkastus


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää kirjoittaessasi Security Administrator Resume -ansioluetteloa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automaattisiin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Keskeiset tiedot turvallisuuspäällikön ansioluetteloa varten

 • osoittaa tuntevansa tietoturvan perusteet ja alan standardit.
 • Todisteet kokemuksesta turvajärjestelmien konfiguroinnista, hallinnoinnista ja valvonnasta.
 • Korostetaan asiantuntemusta turvallisten verkkojen suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta.
 • Osoittaa kykyä vianmääritykseen ja tietoturvaloukkauksiin vastaamiseen.
 • Mainitse kyky tehdä turvallisuustarkastuksia ja -arviointeja.
 • Palomuurien, salausjärjestelmien ja todennusprotokollien tuntemus.
 • Sisällytä sertifioinnit, kuten CISSP tai CISA.
 • Luettelo kyvystä työskennellä sidosryhmien ja teknisten tiimien kanssa.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi