Teknisen johtajan ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo Technical Lead -ansioluettelo, jolla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja saat haastattelun jo tänään.

Tekninen johtaja Ansioluettelo Esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.2 (173 ääntä)
Tekninen johtaja Ansioluettelo Esimerkki

Tämä teknisen johtajan ansioluetteloesimerkki tarjoaa kattavan yleiskatsauksen siitä, miten luoda tehokas ansioluettelo teknisen johtajan tehtävään. Siinä hahmotellaan onnistuneen ansioluettelon keskeiset osatekijät, kuten rakenne, muoto ja sisältö. Siinä annetaan myös vinkkejä ja neuvoja siitä, miten saat ansioluettelosi erottumaan kilpailijoista ja miten työnantajat huomaavat sen. Tämän oppaan avulla pystyt laatimaan ammattimaisen, huomiota herättävän ansioluettelon, joka kertoo teknisestä asiantuntemuksestasi ja johtamiskyvyistäsi.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä tekninen johtaja tekee?

Tekninen johtaja on ylemmän tason ohjelmistosuunnittelija, joka vastaa kehittäjätiimin johtamisesta ohjelmistosovellusten suunnittelussa ja kehittämisessä. Teknisten johtajien tehtävänä on antaa teknistä ohjausta tiimilleen, varmistaa, että tiimi noudattaa määräaikoja, ja huolehtia laadunvarmistuksesta. He toimivat usein myös yhteyshenkilöinä projektiryhmän ja asiakkaan välillä, antavat palautetta ja varmistavat, että projekti sujuu ongelmitta. Tekniset johtajat voivat myös osallistua tiimin uusien jäsenten palkkaamiseen ja perehdyttämiseen.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita tekniseen johtajuuteen liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitkä ovat teknisen johtajan vastuualueet?

 • Teknisten strategioiden ja etenemissuunnitelmien kehittäminen.
 • Hankesuunnittelun, -suunnittelun ja -toteutuksen johtaminen.
 • Oikea-aikaisen ja laadukkaan toimituksen varmistaminen.
 • Teknisten ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen.
 • Viestintä sidosryhmien ja tiimin jäsenten kanssa.
 • Tiimin suorituskyvyn ja työmäärän hallinta.
 • Mentorointi ja teknisen ohjauksen antaminen.
 • Teknisen tuen antaminen tiimin jäsenille.
 • Koodausstandardien ja -käytäntöjen määrittely.
 • Teknisten ratkaisujen ja välineiden suositteleminen.
 • Koodikatselmusten tekeminen ja palautteen antaminen.

Näyte Technical Lead ansioluettelo inspiraatiota varten

John Smith

John Smith on tekninen johtaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus ohjelmistosuunnittelualalta. Hänellä on kokemusta työskentelystä monenlaisten teknologioiden ja ohjelmistosovellusten parissa. Hänellä on todistetusti kyky johtaa tiimejä ja kehittää ohjelmistoratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

Työkokemus
 • Tekninen johtaja - ABC Software Solutions (5 vuotta)
 • Ohjelmistoinsinööri - XYZ Solutions (3 vuotta)
 • Ohjelmistokehittäjä - LMN Technologies (2 vuotta)
Koulutus
 • Tietojenkäsittelytieteen kandidaatin tutkinto, XYZ-yliopisto (2009).
Taidot
 • Ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen
 • Ohjelmistotestaus ja laadunvarmistus
 • Projektinhallinta ja johtaminen
 • Ohjelmiston dokumentointi
Sertifikaatit
 • Sertifioitu ohjelmistosuunnittelija (CSE)
 • Certified Software Testing Professional (CSTP)
Kielet
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript


Vinkkejä teknisen johtajan ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Technical Lead -ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Technical Lead - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta teknisiä taitojasi, erityisesti niitä, jotka ovat olennaisia tehtävän kannalta.
 • Esittele johtajakokemuksesi ja se, miten johdat tiimejä.
 • Osoita ongelmanratkaisu- ja analyysitaitosi.
 • Mainitse kokemuksesi monimutkaisten hankkeiden hallinnoinnista alusta loppuun.
 • Kerro konkreettisia esimerkkejä siitä, miten olet parantanut prosesseja tai tehostanut toimintoja.


Tekninen johtaja Yhteenveto Esimerkkejä

Teknisen johtajan ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on tärkeä, koska sen avulla mahdolliset työnantajat saavat nopeasti lisätietoja pätevyydestäsi ja kokemuksestasi. Nämä tiedot voivat auttaa heitä päättämään, sopisitko hyvin tehtävään. Tiivistelmässä tai tavoitteessa olisi korostettava asiaankuuluvia taitojasi ja kokemustasi ja osoitettava, miksi olet paras ehdokas tehtävään. Siinä olisi myös esitettävä lyhyt katsaus urasi saavutuksiin ja osoitettava, että sinulla on teknisen tiimin johtamiseen tarvittava kokemus ja taidot. Näin voit erottua kilpailijoista ja osoittaa työnantajille, että olet oikea henkilö tehtävään.

Esim:

 • Kokenut tekninen johtaja, jolla on yli 8 vuoden kokemus verkkosovellusten kehittämisestä ja työskentelystä monenlaisten ohjelmistoteknologioiden kanssa.
 • Erittäin ammattitaitoinen tekninen johtaja, jolla on todistetusti kokemusta menestyksekkäistä kehityshankkeista ja teknisen ohjauksen antamisesta tiimin jäsenille.
 • Motivoitunut tekninen johtaja, jolla on perusteellinen ymmärrys ohjelmistokehityksestä ja taito ratkaista monimutkaisia ongelmia.
 • Taitava tekninen johtaja, jolla on asiantuntemusta ketterästä kehittämisestä, järjestelmäsuunnittelusta ja projektinhallinnasta.
 • Innovatiivinen tekninen johtaja, jolla on vahvat viestintä- ja ongelmanratkaisutaidot sekä intohimo ohjelmistokehitystä kohtaan.


Rakenna vahva kokemusosio teknisen johtajan ansioluetteloosi

Teknisen johtajan ansioluettelon vahvan kokemusosion luominen on tärkeää, koska se osoittaa kykyäsi ajatella strategisesti, johtaa tiimejä ja hallita monimutkaisia projekteja. Se osoittaa myös mahdollisille työnantajille, että sinulla on tarvittavat taidot teknisen johtajan tehtävien hoitamiseen. Lisäksi vahva kokemusosio korostaa saavutuksiasi ja menestystäsi työpaikalla, mikä auttaa sinua erottumaan joukosta ja tekemään ikimuistoisen vaikutuksen. Vahva kokemusosio voi myös antaa työnantajille paremman käsityksen alan tuntemuksestasi ja kokemuksestasi, mikä auttaa heitä arvioimaan, oletko sopiva tehtävään.

Esim:

 • Johtanut 8 hengen tiimiä monimutkaisen verkkosovelluksen suunnittelussa ja kehittämisessä, jonka tuloksena asiakastyytyväisyys parani 20 prosenttia.
 • Hallitsi 14 kehittäjän ja testaajan ketterää ohjelmistokehitystiimiä varmistaakseen, että tuotteen välitavoitteet saavutetaan ajallaan.
 • Yhteistyö tuotteen omistajien kanssa projektin laajuuden, aikataulujen ja tulosten määrittelemiseksi.
 • Ohjasi päivittäisiä stand-up-kokouksia, sprinttien suunnittelua, sprinttiarviointeja ja sprinttien jälkikäteen tapahtuvia tarkasteluja.
 • Määritteli, toteutti ja valvoi ohjelmistokehityksen prosessi- ja laatustandardeja.
 • Ohjasi ja valmensi nuorempia kehittäjiä teknisessä ja ammatillisessa kehityksessä.
 • Kehitti ohjelmistoja käyttäen Java-, JavaScript-, HTML- ja CSS-ohjelmia.
 • Suoritti koodin tarkistuksia ja teknisiä analyysejä ohjelmistokehitysprojekteissa.
 • Ohjelmistojen käyttöönotto tuotantopalvelimille Jenkinsin, Mavenin ja Dockerin avulla.
 • Tunnistanut ja ratkaissut ohjelmistojen ja järjestelmien suorituskykyyn liittyviä ongelmia.


Technical Lead ansioluettelo koulutus esimerkki

Teknisen johtajan tehtäviin vaaditaan yleensä kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteestä, ohjelmistotekniikasta tai muusta vastaavasta alasta. Lisäksi hänellä voi olla laaja kokemus ohjelmistokehityksestä ja siihen liittyvistä tekniikoista, kuten tietokannoista ja verkkokehityksestä. Teknisillä johtajilla tulisi olla myös vahvat johtamis- ja viestintätaidot, sillä heidän vastuullaan on ohjata muiden insinöörien työtä sekä hallita asiakassuhteita ja odotuksia. Lisäksi heidän tulisi olla hyvin perehtyneitä projektinhallintaan, ongelmanratkaisuun ja ongelmanratkaisutekniikoihin.

Seuraavassa on esimerkki teknisen johtajan ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Tietotekniikan kandidaatin tutkinto, Kalifornian yliopisto (2012-2016).
 • Master's Degree in Information Technology, University of California (2016-2018).
 • Certified Technical Lead, The Open Group (2018)
 • Projektinhallinnan sertifiointi, The Open Group (2019)


Teknisen johtajan taidot ansioluetteloon

On tärkeää lisätä taitoja teknisen johtajan ansioluetteloon, koska sen avulla rekrytoijat ja palkkaavat johtajat voivat nopeasti arvioida, sopisitko tehtävään hyvin. Ilman kattavaa luetteloa taidoistasi ja pätevyyksistäsi työnantajat eivät välttämättä saa täydellistä kuvaa kyvyistäsi ja saattavat ohittaa ansioluettelosi. Kattavan luettelon sisällyttäminen ansioluetteloosi asiaankuuluvista teknisistä taidoista ja pätevyyksistä osoittaa, että sinulla on tarvittava tietämys ja kokemus, jotta voit menestyä tehtävässä. Se osoittaa työnantajille myös, että olet hyvin valmistautunut ottamaan teknisen johtajan tehtävät vastaan.

Pehmeät taidot:

 1. Johtajuus
 2. Viestintä
 3. Organisaatio
 4. ongelmanratkaisu
 5. Ajanhallinta
 6. Tiimin rakentaminen
 7. Ristiriitojen ratkaiseminen
 8. Sopeutumiskyky
 9. Strateginen suunnittelu
 10. Motivaatio
< />
Kovat taidot:
 1. Ohjelmistokehitys
 2. Projektinhallinta
 3. Ongelmanratkaisu
 4. Tekninen kirjoittaminen
 5. Tietokannan hallinta
 6. Järjestelmäanalyysi
 7. Johtamistaidot
 8. Tiimin rakentaminen
 9. Tietojen analysointi
 10. Verkostoitumistaidot


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää teknisen johtajan ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Keskeiset asiat teknisen johtajan ansioluetteloa varten

 • osoittaa johtamistaitoja ja asiantuntemusta teknisten tiimien johtamisessa.
 • Korosta kokemusta ohjelmistojen, järjestelmien ja projektien kehittämisestä.
 • Onnistuminen kehitystoimien koordinoinnissa ja parhaiden käytäntöjen täytäntöönpanossa.
 • Kyky ratkaista teknisiä ongelmia ja vianmääritystä.
 • Ohjelmointikielten, -alustojen ja -välineiden tuntemuksen korostaminen
 • maininta kokemuksesta tiimin jäsenten kouluttamisesta ja ohjaamisesta.
 • Vahvat viestintä- ja yhteistyötaidot
 • yksityiskohtainen tietämys ohjelmistokehityksen elinkaaren (SDLC) prosesseista.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi