Mainonnan myyntijohtaja ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo mainosmyyntipäällikön ansioluettelo, jonka avulla saat haastattelun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Mainonnan myyntijohtaja Resume Example
Keskimääräinen luokitus: 4.4 (51 ääntä)
Mainonnan myyntijohtaja Resume Example

Oletko lahjakas mainosmyyntipäällikkö, joka etsii uutta työtilaisuutta? Artikkelissamme Advertising Sales Executive Resume Example (Esimerkki ansioluettelosta) tarkastellaan perusteellisesti, miten laatia tehokas ansioluettelo, joka esittelee ainutlaatuiset taitosi ja pätevyytesi mahdollisille työnantajille. Annamme hyödyllisiä vinkkejä ja neuvoja siitä, miten voit korostaa kokemustasi ja saavutuksiasi, sekä siitä, mitä palkkaavat johtajat etsivät, kun he tarkastelevat ansioluetteloita. Lue lisää ja opi, miten voit laatia kiinnostavan ja ammattimaisen ansioluettelon, joka auttaa sinua erottumaan kilpailijoista.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä mainosmyyntipäällikkö tekee?

Mainosmyyntipäälliköt vastaavat mainostilan myynnistä painetuissa, yleisradioiduissa ja digitaalisissa tiedotusvälineissä. He työskentelevät asiakkaiden kanssa niiden kohdemarkkinoiden tunnistamiseksi ja strategisen suunnitelman luomiseksi niiden tavoittamiseksi. Heidän on kehitettävä suhteita potentiaalisiin asiakkaisiin, neuvoteltava hinnoittelusta ja tehtävä sopimuksia. He myös hoitavat olemassa olevia asiakkuuksia ja seuraavat myynnin tulosta.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita mainonnan myyntijohtajan ansioluetteloon liittyviä esimerkkejä:

Mitkä ovat mainosmyyntipäällikön vastuualueet?

 • Suhteiden kehittäminen potentiaalisiin asiakkaisiin myynnin luomiseksi
 • Myyntitavoitteiden ja -päämäärien saavuttaminen
 • Markkinointistrategioiden laatiminen ja toteuttaminen
 • Markkinoiden tutkiminen liidien ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi.
 • Mainos- ja myynninedistämissuunnitelmien esittäminen asiakkaille
 • Sopimusehtojen neuvotteleminen asiakkaiden kanssa
 • Asiakaspalvelun tarjoaminen ja asiakaskyselyjen vianmääritys.
 • Alan kehityssuuntausten ja kilpailijoiden toiminnan seuranta
 • Hallinnollisten tehtävien, kuten tilausten käsittelyn ja laskutuksen, hoitaminen.

Näyte mainonnan myyntijohtaja ansioluettelo inspiraatiota varten

Mainonnan myyntijohtaja

John Doe on kokenut mainosalan johtaja, jolla on todistetusti kokemusta menestyksestä myyntistrategioiden kehittämisessä ja toteuttamisessa. Johnilla on yli 10 vuoden kokemus alalta, ja hänellä on vahva ymmärrys markkinointimaisemasta ja ainutlaatuinen kyky tunnistaa kasvu- ja laajentumismahdollisuuksia. Hän on energinen, luova ja hyvin organisoitu ammattilainen, joka on innoissaan voidessaan tuoda asiantuntemuksensa uuteen tiimiin.

  Työkokemus:
 • ABC Corporationin mainosmyyntipäällikkö, 2015-nykyisin.
 • Asiakkuuspäällikkö XYZ-yrityksessä, 2009-2015.
  Koulutus:
 • Kauppatieteiden kandidaatti, Kalifornian yliopisto, 2007.
  Taidot:
 • Markkinatutkimus & analyysi
 • Myynti ja neuvottelut
 • Strateginen suunnittelu
 • Johtaminen & tiimin rakentaminen
 • Projektinhallinta
  Sertifikaatit:
 • Certified Advertising Professional (CAP), 2016.
  Kielet:
 • englanti (äidinkieli)
 • Espanja (taitava)


Ansioluettelovinkkejä mainonnan myyntijohtajalle

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Advertising Sales Executive -ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Advertising Sales Executive - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta myyntisaavutuksiasi ja -menestystäsi.
 • Osoitetaan alan ja kohdemarkkinoiden ymmärtäminen.
 • Esittele luovan ajattelun kykyjäsi.
 • Luettele saamasi palkinnot tai tunnustukset.
 • Ilmoita mahdolliset erityiskoulutuksesi tai sertifikaattisi.


Mainonnan myyntipäällikkö ansioluettelon yhteenveto Esimerkkejä

Yhteenveto tai tavoite on tärkeä osa ansioluetteloa mainosmyynnin johtajan virkaa varten. Se antaa työnantajille lyhyen katsauksen hakijan taustasta, taidoista ja tavoitteista. Se on tilaisuus tehdä vakuuttava ensivaikutelma ja osoittaa, että henkilö sopii ihanteellisesti tehtävään. Tiivistelmä tai tavoite olisi räätälöitävä juuri kyseistä työpaikkaa varten, ja sen olisi sisällettävä olennaisimmat ja vaikuttavimmat tiedot henkilöstä. Tämä kohta voi olla työtarjouksen ja irtisanomisen välinen ero.

Esim:

 • Dynaaminen ja tuloshakuinen mainosmyyntipäällikkö, jolla on yli 5 vuoden kokemus mediamyynnistä. Todistettu kokemus myyntitavoitteiden ylittämisestä kilpailluilla markkinoilla.
 • Tuloshakuinen mainosmyyntipäällikkö, jolla on yli 8 vuoden kokemus digitaalisesta markkinoinnista ja myynnistä. Taitava kehittämään ja toteuttamaan menestyksekkäitä myyntistrategioita.
 • Erittäin ammattitaitoinen mainosmyynnin johtaja, jolla on yli 12 vuoden kokemus mediamyynnistä. Poikkeukselliset viestintätaidot, joilla pystyy tehokkaasti vakuuttamaan asiakkaat ja sulkemaan myyntiä.
 • Motivoitunut mainosmyynnin johtaja, jolla on yli 5 vuoden kokemus myynnistä ja markkinoinnista. Taitava kehittämään liiketoimintastrategioita ja käyttämään luovia taktiikoita myyntitavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Innovatiivinen mainosmyynnin johtaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus mediamyynnistä. Hänellä on kokemusta kohdennettujen kampanjoiden kehittämisestä uusien asiakkaiden tehokkaaksi tavoittamiseksi ja myynnin lisäämiseksi.


Rakenna vahva kokemusosio mainonnan myyntijohtajan ansioluetteloosi

Vahvan kokemusosion rakentaminen mainonnan myyntijohtajan ansioluetteloon on tärkeää, koska sen avulla palkkaava johtaja voi nopeasti arvioida hakijan pätevyyttä ja taitoja. Siinä olisi korostettava hakijan aiempia onnistumisia alalla ja osoitettava hänen kykynsä hallinnoida menestyksekkäästi mainoskampanjoita, luoda johtolankoja ja ylläpitää asiakassuhteita. Tässä osiossa olisi myös osoitettava hakijan ymmärrys alan uusimmista suuntauksista ja annettava näyttöä hänen kyvystään saavuttaa ja ylittää tavoitteet jatkuvasti. Lisäksi siinä olisi mainittava mahdolliset palkinnot tai sertifikaatit, jotka henkilö on saanut, ja osoitettava sitoutuminen jatkuvaan ammatilliseen kehitykseen.

Esim:

 • Myi menestyksekkäästi mainospaketteja painettuun, televisio- ja verkkomediaan.
 • Todistettu kokemus asetettujen myyntitavoitteiden saavuttamisesta ja ylittämisestä.
 • Kehitti vahvat suhteet asiakkaisiin asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi.
 • Suunnitteli ja toteutti myyntistrategioita tulojen kasvattamiseksi.
 • Markkinatutkimuksen tekeminen mahdollisten uusien asiakkaiden tunnistamiseksi.
 • Tarjosi ammattimaisia esittelyjä ja demonstraatioita mahdollisille uusille asiakkaille.
 • Järjestänyt ja osallistunut messuille ja alan tapahtumiin.
 • Avustanut luovien mainoskampanjoiden kehittämisessä.
 • Luonut raportteja myynnin suorituskyvyn ja tulosten seuraamiseksi.
 • Hallinnoi mainosmyyntiosaston päivittäistä toimintaa.


Advertising Sales Executive ansioluettelo koulutus esimerkki

Mainonnan myyntijohtajilta vaaditaan yleensä markkinoinnin, mainonnan tai siihen liittyvän alan kandidaatin tutkinto. Monet työnantajat etsivät ehdokkaita, joilla on kokemusta myynnistä tai asiakaspalvelusta. Tässä tehtävässä hyödyllisiä lisätaitoja ovat erinomaiset viestintä-, neuvottelu- ja organisointitaidot. Digitaalisen ja sosiaalisen median markkinoinnin tuntemus sekä alan trendien tuntemus voivat myös olla eduksi.

Tässä on esimerkki mainosmyyntipäällikön ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Taiteen kandidaatti mainonnassa/markkinoinnissa, Kalifornian yliopisto, Berkeley, CA (2004-2008).
 • Associate of Arts in Business Administration, California State University, Los Angeles, CA (2002-2004).


Mainonnan myyntijohtaja Taitoja ansioluetteloon

Taitojen lisääminen mainonnan myyntijohtajan ansioluetteloon on tärkeää, koska sen avulla mahdolliset työnantajat voivat nopeasti tunnistaa ammattilaisen kyvyt ja pätevyyden. Taitojen tulisi olla räätälöityjä tiettyyn tehtävään ja korostaa henkilön vahvuuksia, kuten vahvoja viestintä- ja neuvottelutaitoja, mainosalan tuntemusta sekä markkinointi- ja myyntitaitoja. Mainitsemalla nämä taidot työnantajat voivat helpommin määrittää, sopiiko hakija tehtävään. Esimerkkejä ei tarvita, sillä työnantajat pystyvät tunnistamaan taidot henkilön työkokemuksen ja koulutuksen perusteella.

Pehmeät taidot:

 1. Johtajuus
 2. Viestintä
 3. Verkostoituminen
 4. Neuvottelut
 5. Esittely
 6. Strateginen ajattelu
 7. Ongelmanratkaisu
 8. Ajanhallinta
 9. Tiimityö
 10. Luovuus
< />
Kovat taidot:
 1. Asiakaspysyvyys
 2. Neuvottelu
 3. Liidien luominen
 4. Asiakkuudenhallinta
 5. Myyntistrategiat
 6. Kampanjan optimointi
 7. Data-analyysi
 8. Copywriting
 9. Digitaalinen media
 10. Markkinoinnin automatisointi


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää mainonnan myyntijohtajan ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tosissasi tehtävään.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Keskeiset asiat mainonnan myyntipäällikön ansioluetteloa varten

 • Korosta myyntikokemustasi ja saavutuksiasi
 • Sisällytä kaikki asiaankuuluvat todistukset ja koulutus
 • Yksityiskohtainen asiakaspalvelukokemus
 • Korosta viestintä-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutaitojasi.
 • Osoitat kykyäsi työskennellä eri media-alustojen kanssa.
 • Korostakaa digitaalisen markkinoinnin tuntemusta tai kokemusta
 • Mainonnan periaatteiden ja käytäntöjen tuntemus
 • Esittele tietämystäsi ja asiantuntemustasi analytiikan ja markkinatutkimuksen alalla.
 • Luettele mahdolliset palkinnot tai tunnustukset, joita olet saanut myynnissä.
 • Kuvaile johtamiasi erityishankkeita tai -kampanjoita.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi