Brand Marketing Manager ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo brändimarkkinointipäällikön ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja saat haastattelun jo tänään.

Keskimääräinen luokitus: 4.7 (137 ääntä)

Etsitkö työtä tuotemerkkien markkinointipäällikkönä? Tämä artikkeli auttaa sinua luomaan ansioluettelon, jossa korostuvat koulutuksesi, kokemuksesi ja taitosi brändimarkkinoinnin alalla. Se sisältää esimerkin ansioluettelosta, vinkkejä siihen sisällytettävistä tiedoista ja neuvoja siitä, miten saat ansioluettelosi erottumaan muista. Oikeanlaisella ansioluettelolla voit saada jalan unelmatyösi ovelle.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä brändimarkkinointipäällikkö tekee?

Brändimarkkinointipäällikkö vastaa yrityksen brändistrategian kaikkien osa-alueiden valvonnasta ja hallinnasta. Tähän kuuluu markkinointikampanjoiden kehittäminen ja toteuttaminen, suhteiden luominen tärkeimpiin sidosryhmiin, brändin suorituskyvyn seuranta ja brändiviestinnän johtaminen. Brändimarkkinointipäällikkö vastaa myös vahvan brändiläsnäolon kehittämisestä ja ylläpitämisestä verkossa ja sen ulkopuolella. Lisäksi brändimarkkinointipäällikön tulisi tuntea markkinatutkimus ja analytiikka, jotta hän voi luoda käyttökelpoisia näkemyksiä ja strategioita.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita brändimarkkinointipäällikön ansioluetteloon liittyviä esimerkkejä:

Mitkä ovat brändimarkkinointipäällikön vastuualueet?

 • Kehittää brändistrategioita ja markkinointisuunnitelmia myynnin lisäämiseksi ja markkinaosuuden parantamiseksi.
 • Seuraa tuotemerkin suorituskykyä ja antaa parannussuosituksia
 • hallinnoi myynninedistämismateriaalien ja mainoskampanjoiden tuotantoa.
 • tekee yhteistyötä suunnittelutiimien kanssa yhtenäisten brändimateriaalien luomiseksi.
 • Tekee markkinatutkimuksia pysyäkseen ajan tasalla alan suuntauksista.
 • Analysoi asiakaspalautetta ja kehittää strategioita asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.
 • Hallinnoi markkinointitoimien talousarviota ja seuraa kuluja.
 • Rakentaa ja ylläpitää suhteita tiedotusvälineisiin ja mainoskumppaneihin.
 • Kehittää sisältömarkkinointistrategioita brändin edistämiseksi
 • Järjestää tuotemerkkiin liittyviä tapahtumia ja tuotelanseerauksia.

Näyte brändin markkinointipäällikön ansioluettelo inspiraatiota varten

Brand Marketing Manager

Henkilökohtaiset tiedot:
Nimi: Nimi: John Smith
Osoite: John Smith 123 Main Street, Anytown, Yhdysvallat
Puhelin: (123) 456-7890.
Sähköposti: johnsmith@example.com

Yhteenveto:
John Smith on kokenut tuotemerkkien markkinointipäällikkö, jolla on asiantuntemusta tuotteiden asemoinnista, markkinointistrategian kehittämisestä ja tuotemerkkien myynninedistämisestä. Hän on todistetusti onnistunut menestyksekkäästi luomaan brändiviestejä, jotka herättävät vastakaikua kohdeyleisöissä ja lisäävät myyntiä. Johnilla on laaja tausta kattavien kampanjoiden kehittämisessä, jotka tukevat liiketoiminnan tavoitteita ja herättävät brändit henkiin.

Työkokemus:

 • Brand Marketing Manager, Big Company Inc., Anytown, Yhdysvallat (2016-Present)
  • Kehittää markkinointistrategioita, joilla tuetaan liiketoiminnan tavoitteita, tuotteiden asemointia ja tuotemerkin edistämistä.
  • Luo kattavia kampanjoita, jotka toteutetaan useissa eri kanavissa.
  • Analysoi asiakastutkimuksia ja -tietoa tehokkaan brändiviestinnän kehittämiseksi.
  • Hallinnoi budjettia ja kohdista resursseja kampanjan onnistumisen varmistamiseksi.
  • Yhteistyö monialaisten tiimien kanssa hankkeiden toteuttamisen varmistamiseksi.
 • Markkinointipäällikkö, Small Company Inc., Anytown, Yhdysvallat (2014-2016)
  • Suunnitellut ja toteuttanut markkinointikampanjoita liiketoiminnan tavoitteiden tukemiseksi.
  • Kehitti strategisia suunnitelmia tuotelanseerauksia ja tuotemerkin myynninedistämistä varten.
  • Analysoi asiakastutkimuksia ja -tietoa tehokkaan viestinnän luomiseksi.
  • Hallinnoi budjettia ja jakoi resursseja kampanjoiden onnistumisen varmistamiseksi.
  • Yhteistyö monialaisten tiimien kanssa sen varmistamiseksi, että hankkeet toteutettiin ajallaan ja budjetin mukaisesti.

Koulutus:
Anytown University, Anytown, Yhdysvallat (2009-2013).

Taidot:
Tuotepositionointi, strateginen suunnittelu, tuotemerkin myynninedistäminen, markkinointistrategian kehittäminen, kampanjanhallinta, budjetinhallinta, resurssien kohdentaminen, monialainen yhteistyö.

Sertifikaatit:
Digital Marketing Institute (2018).

Kielet:
Englanti (sujuvasti)
espanja (keskusteleva)Vinkkejä brändin markkinointipäällikön ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Brand Marketing Manager -ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Brand Marketing Manager - Tutustu heidän neuvoihinsa, joiden avulla voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta saavutuksiasi, jotka osoittavat vaikutuksesi aiempiin organisaatioihin.
 • Kerro tarkat tiedot johtamistasi projekteista, kuten budjetit, aikataulut ja tulokset.
 • Selitä, miten olet käyttänyt tietoja ja analyysejä päätöksenteossa.
 • Esittele tietämystäsi alan trendeistä, uusista teknologioista ja markkinointivälineistä.
 • Osoita, että ymmärrät yrityksen kohderyhmän ja miten olet vastannut heidän tarpeisiinsa.


Brand Marketing Manager Yhteenveto Esimerkkejä

Hyvin kirjoitettu ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite voi toimia tehokkaana esittelynä mahdolliselle työnantajalle. Siinä esitetään yleiskatsaus ammatillisesta taustastasi ja saavutuksistasi sekä muutamia yksityiskohtia nykyisestä tai viimeaikaisesta työstäsi tuotemerkkien markkinointipäällikkönä. Antaessasi informatiivisen ja tiiviin yhteenvedon kokemuksestasi ja pätevyydestäsi voit auttaa varmistamaan, että ansioluettelosi erottuu kilpailijoista. Lisäksi yhteenveto tai tavoite voi auttaa korostamaan erityisiä taitoja ja ominaisuuksia, jotka tekevät sinusta ihanteellisen ehdokkaan tehtävään.

Esim:

 • Dynaaminen brändimarkkinointipäällikkö, jolla on yli 8 vuoden kokemus kattavien markkinointisuunnitelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta.
 • Energinen brändimarkkinointipäällikkö, jolla on todistetusti onnistunut menestys brändin läsnäolon rakentamisessa ja asiakkaiden sitoutumisen lisäämisessä.
 • Erittäin luova brändimarkkinointipäällikkö, jolla on menestyksekäs kokemus brändin kasvun edistämisestä innovatiivisten kampanjoiden avulla.
 • Tuloshakuinen brändimarkkinointipäällikkö, jolla on laaja tausta digitaalisesta markkinoinnista ja kokemusta liidien tuottamisesta.
 • Strateginen brändimarkkinointipäällikkö, jolla on todistetusti onnistunut menestyksekkäitä kampanjoita, jotka lisäävät brändin tunnettuutta.


Rakenna vahva kokemusosio brändimarkkinointipäällikön ansioluetteloosi

Vahvan kokemusosion luominen tuotemerkkien markkinointipäällikön ansioluetteloon on tärkeää, koska se auttaa osoittamaan hakijan pätevyyden ja asiantuntemuksen alalla. Se antaa työnantajalle selkeän yleiskuvan hakijan merkityksellisestä työkokemuksesta ja saavutuksista alalla. Se auttaa myös korostamaan hakijan keskeisiä taitoja ja saavutuksia, jotka tekevät hänestä sopivan tehtävään. Lisäksi se antaa työnantajalle käsityksen siitä, miten hakija toimii vuorovaikutuksessa muiden osastojen, asiakkaiden ja organisaation sidosryhmien kanssa.

Esim:

 • Hallinnoi menestyksekkään brändin tunnettuuskampanjan kehittämistä vakiintuneelle rahoitusalan yritykselle.
 • Suoritti markkinatutkimuksia ja seurasi asiakaspalautetta brändin markkinointistrategian laatimiseksi ja mukauttamiseksi.
 • Kehitti ja toteutti kattavan myynninedistämisstrategian useissa eri kanavissa.
 • Luonut ja ylläpitänyt vahvaa yritysidentiteettiä ja brändi-imagoa.
 • Yhteistyö sisäisten sidosryhmien kanssa sen varmistamiseksi, että brändin visio ja arvot vastaavat toisiaan.
 • Järjestänyt ja hallinnoinut tapahtumia, lehdistötilaisuuksia ja tuotelanseerauksia.
 • Luonut ja ylläpitänyt suhteita ulkoisiin sidosryhmiin, kuten tiedotusvälineisiin ja vaikuttajiin.
 • Analysoi ja seurasi markkinointikampanjoita tehokkuuden ja ROI:n varmistamiseksi.
 • Luonut, optimoinut ja hallinnoinut digitaalisia mainoskampanjoita eri alustoilla.
 • Kehitti ja toteutti uusia ja innovatiivisia tapoja lisätä brändin näkyvyyttä ja sitoutumista.


Brand Marketing Manager ansioluettelo koulutus esimerkki

Brändimarkkinointipäällikkö tarvitsee yleensä kandidaatin tutkinnon markkinoinnin, liiketalouden, viestinnän tai muun vastaavan alan alalta. Markkinoinnin periaatteiden, asiakassegmentoinnin, digitaalisen median ja analytiikan tuntemus on myös hyödyllistä. Tehtävässä menestyminen edellyttää myös vahvoja organisointi- ja viestintätaitoja.

Tässä on esimerkki brändimarkkinointipäällikön ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Master of Business Administration in Marketing, University of California, Berkeley, CA - 2016
 • Taloustieteen kandidaatti, University of California, Berkeley, CA - 2013
 • Certified Social Media Marketing Professional, Online Marketing Institute - 2017
 • Google Adwords Certified, Google - 2018


Brand Marketing Manager Taitoja ansioluetteloon

Taitojen lisääminen brändimarkkinointipäällikön ansioluetteloon on tärkeää, koska se auttaa rekrytoijia ja henkilöstöpäälliköitä tunnistamaan ja arvioimaan hakijan pätevyyttä tehtävään. Se osoittaa myös hakijan tietämyksen ja kyvyt suoriutua tehtävän edellyttämistä tehtävistä. Taitoja voivat olla esimerkiksi digitaalinen markkinointi, sisällön luominen, strategian kehittäminen, markkinatutkimus, asiakassegmentointi, brändin asemointi ja kampanjoiden hallinta.

Pehmeät taidot:

 1. Johtajuus
 2. Luovuus
 3. Viestintä
 4. Verkostoituminen
 5. Strateginen suunnittelu
 6. Organisaatio
 7. Ongelmanratkaisu
 8. Tiimityö
 9. Esittely
 10. Ajanhallinta
< />
Kovat taidot:
 1. Strateginen suunnittelu
 2. Budjetointi
 3. Mainonta
 4. Sosiaalinen media
 5. Data-analyysi
 6. Graafinen suunnittelu
 7. Copywriting
 8. Julkiset suhteet
 9. Projektinhallinta
 10. Sisällön luominen


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää brändimarkkinointipäällikön ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Brand Marketing Managerin ansioluettelon tärkeimmät asiat

 • osoitettua kokemusta kattavien tuotemerkkien markkinointisuunnitelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta
 • Vahvat projektinhallinta-, viestintä- ja organisointitaidot.
 • Uusimpien digitaalisten markkinointistrategioiden ja -tekniikoiden hyödyntämisen osaaminen
 • Kokemus monialaisten tiimien ja sidosryhmien johtamisesta
 • Kuluttajien käyttäytymisen, markkinasuuntausten ja kilpailuanalyysin perusteellinen tuntemus.
 • Kyky luoda ja analysoida tietoon perustuvia raportteja.
 • Taitava luovien esitysten ja esittelyjen laatimisessa.
 • Vahvat budjetointi- ja taloushallintotaidot

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi