Henkilöstöpäällikön ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo henkilöstöpäällikön ansioluettelo, jolla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Keskimääräinen luokitus: 5.0 (47 ääntä)

Etsitkö työtä henkilöstöpäällikkönä? Silloin tarvitset esimerkillisen ansioluettelon erottuaksesi kilpailijoista. Henkilöstöpäällikön ansioluetteloesimerkkimme tarjoaa täydellisen mallin sellaisen ansioluettelon laatimiseen, jonka avulla sinut huomataan. Esimerkkimme sisältää yksityiskohtaiset tiedot siitä, mitä kaikkea siihen tulee sisällyttää, ja ansioluettelosi laatiminen on helppoa ja nopeaa. Jos siis olet valmis ottamaan seuraavan askeleen urallasi, aloita lukeminen henkilöstöpäällikön ansioluetteloesimerkkimme avulla nyt.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä henkilöstöpäällikkö tekee?

Henkilöstöpäällikön tehtävänä on valvoa yrityksen henkilöstöosaston päivittäistä toimintaa. Siihen kuuluu rekrytointi- ja palkkaamisprosessin hallinta, työlainsäädännön noudattamisen varmistaminen, henkilöstöetuuksien hallinnointi, palkanlaskenta sekä henkilöstöpolitiikkojen ja -menettelyjen kehittäminen ja toteuttaminen. Lisäksi henkilöstöpäällikkö voi auttaa kehittämään strategioita työntekijöiden sitouttamiseksi, kouluttamiseksi ja kehittämiseksi sekä työsuhdekysymysten käsittelemiseksi.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita henkilöstöpäällikön ansioluetteloon liittyviä esimerkkejä:

Mitkä ovat henkilöstöpäällikön vastuualueet?

 • Uusien työntekijöiden rekrytointi, haastattelut ja valinta
 • Yrityspolitiikkojen kehittäminen ja täytäntöönpano
 • Palkanlaskennan ja etuuksien hallinnointi
 • Suoritusarviointien ja kurinpitotoimien hallinnointi
 • Työntekijöiden koulutus- ja kehitysohjelmien järjestäminen
 • Henkilöstörekisterin ylläpito
 • Toimiminen ylimmän johdon neuvonantajana henkilöstöhallintoon liittyvissä kysymyksissä.
 • Työntekijöiden vaihtuvuuden analysointi ja strategioiden suosittelu

Näyte henkilöstöpäällikön ansioluettelo inspiraatiota varten

Henkilökohtaiset tiedot:
Nimi: Nimi: Jane Doe
Osoite: 123 Main St., Anytown, CA 99999.
Puhelin: (555) 555-5555.
Sähköposti: jane@example.com

Yhteenveto:
Tuntematon henkilö on kokenut henkilöstöpäällikkö, jolla on yli 10 vuoden kokemus rekrytoinnista, palvelukseen ottamisesta, työntekijäsuhteista ja koulutuksesta. Hän on sertifioitu henkilöstöhallinnon ammattilainen (PHR) ja puhuu sujuvasti espanjaa. Hän on järjestelmällinen ja yksityiskohtiin keskittyvä ammattilainen, jolla on todistetusti menestystä henkilöstöalalla.

Työkokemus:
ABC Company, Anytown, CA.
Kesäkuu 2013 - Nykyinen

 • Johda rekrytointiprosessia alusta loppuun, mukaan lukien työpaikkailmoitukset, haastattelut, referenssitarkastukset ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen.
 • Kehittää ja hallinnoida työntekijöiden etuusohjelmia ja -käytäntöjä, kuten sairausvakuutusta ja loma-aikaa.
 • Neuvontaa ja neuvontaa esimiehille ja työntekijöille henkilöstösuhdeasioissa, kuten työsuoritukseen liittyvissä kysymyksissä ja kurinpitotoimissa.
 • Hallinnoi työntekijöiden koulutusohjelmia, mukaan lukien perehdytys ja ammatillinen kehitys.
 • Kehittää ja toteuttaa henkilöstöjärjestelmiä, -politiikkoja ja -menettelyjä, joilla varmistetaan sovellettavien liittovaltion ja osavaltioiden lakien noudattaminen.

Koulutus:
Anytownin yliopisto, Anytown, CA
Toukokuu 2011

Taidot:
Rekrytointi, työsuhteet, etuuksien hallinnointi, HR-järjestelmät, koulutus, vaatimustenmukaisuus.

Sertifikaatit:
PHR (Certified Professional in Human Resources)

Kielet:
Englanti (äidinkieli), espanja (sujuvasti)Henkilöstöpäällikön ansioluettelovinkit

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset henkilöstöpäällikön ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta henkilöstöpäälliköiltä - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta olennaisinta kokemustasi. Esittele hakemasi työpaikan kannalta olennaisimmat kokemuksesi henkilöstöhallinnosta.
 • Määrittele saavutuksesi. Kerro yksityiskohtaisesti, miten hyvin olet onnistunut HR-tehtävissäsi, esimerkiksi kuinka paljon olet lisännyt työntekijöiden sitoutumista.
 • Pidä se tiiviinä. Vältä epäolennaisten tietojen sisällyttämistä ja yritä pitää ansioluettelosi yhdessä sivussa.
 • Sisällytä avainsanat. Käytä työpaikkailmoituksen mukaista kieltä osoittaaksesi, että olet sopiva tehtävään.
 • Tarkista. Varmista, ettei ansioluettelossasi ole kirjoitusvirheitä ja että se on virheetön.


Henkilöstöpäällikön ansioluettelo Yhteenveto Esimerkkejä

Henkilöstöpäällikön ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on tärkeä, jotta voit tuoda nopeasti esiin tärkeimmät taitosi ja kokemuksesi, jotka ovat tärkeimpiä haettavan tehtävän kannalta. Sen avulla työnantajat näkevät nopeasti, miksi olet pätevä tehtävään ja miksi sinut pitäisi valita tehtävään. Tämä osio olisi räätälöitävä kutakin haettavaa tehtävää varten, joten on tärkeää varmistaa, että korostat juuri kyseisen tehtävän kannalta olennaisimpia taitoja ja kokemusta.

Esim:

 • Yli 10 vuoden kokemus henkilöstöpäällikön tehtävistä eri toimialoilla. Taitava kehittämään ja toteuttamaan henkilöstöstrategioita ja -ratkaisuja.
 • Kokenut henkilöstöpäällikkö, jolla on todistetusti kokemusta huippulahjakkuuksien onnistuneesta rekrytoinnista ja säilyttämisestä. Erinomaiset viestintä- ja ongelmanratkaisutaidot.
 • Dynaaminen henkilöstöpäällikkö, jolla on yli 8 vuoden kokemus henkilöstöaloitteiden kehittämisestä ja toteuttamisesta. Onnistunut todistetusti työntekijöiden sitouttamisessa, sääntöjen noudattamisessa ja etuuksien hallinnoinnissa.
 • Henkilöstöpäällikkö, jolla on yli 7 vuoden kokemus suorituskyvyn hallinnasta ja työntekijäsuhteista. Taitava ratkaisemaan konflikteja ja hoitamaan työntekijöiden valituksia.
 • Tuloshakuinen henkilöstöpäällikkö, jolla on yli 5 vuoden kokemus rekrytoinnista, toimintatapojen kehittämisestä ja työsuhteista. Hänellä on kokemusta vahvojen suhteiden kehittämisestä henkilöstön ja ylimmän johdon kanssa.


Rakenna vahva kokemusosa henkilöstöpäällikön ansioluetteloonsa

Henkilöstöpäällikön ansioluettelon vahva kokemusosio on tärkeä useista syistä. Ensinnäkin se osoittaa, että hakijalla on tehtävän hoitamiseen tarvittavat taidot, tiedot ja kokemus. Se osoittaa myös mahdollisille työnantajille, että he voivat luottaa siihen, että henkilö pystyy hoitamaan tehtävään liittyvät velvollisuudet. Lopuksi kattava kokemusosio antaa työnantajille kattavan käsityksen hakijan pätevyydestä, työhistoriasta ja uran saavutuksista. Lyhyesti sanottuna se on ansioluettelon tärkein osio, ja siihen on kiinnitettävä sen ansaitsemaa huomiota.

Esim:

 • Hallinnoi organisaation rekrytointi- ja palkkaamisprosesseja ja varmisti, että kaikki työnkuvaukset, ilmoitukset ja hakijavaatimukset olivat ajan tasalla ja sovellettavien lakien mukaisia.
 • Kehitti ja ylläpiti suhteita rekrytointitoimistoihin, yliopistoihin, ammatillisiin järjestöihin ja muihin potentiaalisten lahjakkuuksien lähteisiin.
 • Kehitti, toteutti ja ylläpiti tehokkaita suorituksenhallintajärjestelmiä työntekijöille.
 • Neuvoi ja opasti johtoa kaikissa työntekijäsuhteisiin liittyvissä asioissa.
 • Laati ja tarkisti organisaation toimintalinjoja ja menettelyjä lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi.
 • Luonut ja ylläpitänyt myönteisiä yhteistyösuhteita organisaation kaikkien osastojen kanssa.
 • toimi yhteyshenkilönä työntekijöiden ja johdon välillä kaikissa henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa.
 • Suoritti uusien työntekijöiden perehdyttämis- ja aloitusprosesseja.
 • Ohjasi ja neuvoi esimiehiä ja työntekijöitä työntekijäsuhteissa, -politiikassa ja -menettelyissä.
 • Suoritti lähtevien työntekijöiden kanssa poistumishaastatteluja, joissa kartoitettiin parannusalueita.


Henkilöstöpäällikön ansioluettelo koulutus esimerkki

Henkilöstöpäällikön on yleensä suoritettava vähintään kandidaatin tutkinto henkilöstöhallinnosta, liiketaloudesta tai joltakin muulta alalta. Monet työnantajat suosivat myös hakijoita, joilla on henkilöstöhallinnon, työsuhteiden tai liiketalouden maisterin tutkinto. Lisäksi monet työnantajat vaativat henkilöstöpäälliköiltä ammatillisia sertifikaatteja, kuten Society for Human Resource Managementin Certified Professional (SHRM-CP) tai Senior Certified Professional (SHRM-SCP) -sertifikaatteja.

Seuraavassa on esimerkki henkilöstöpäällikön ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • M.A. in Human Resources Management, University of Florida, Gainesville, FL, 2011-2013.
 • Kauppatieteiden kandidaatti, University of Texas, Austin, TX, 2008-2011.
 • Henkilöstöhallinnon sertifiointi, Penn State University, Harrisburg, PA, 2006-2008.


Henkilöstöpäällikön taidot ansioluetteloon

Taitojen lisääminen henkilöstöpäällikön ansioluetteloon on tärkeää, koska sen avulla mahdolliset työnantajat voivat nopeasti arvioida hakijan taitoja ja päättää, sopiiko hän hyvin tehtävään. Se antaa myös kuvan hakijan vahvuuksista ja pätevyydestä, mikä voi auttaa työnantajia tekemään tietoon perustuvan päätöksen. Henkilöstöpäällikön ansioluetteloon tulisi sisällyttää esimerkiksi seuraavat taidot: johtajuus, viestintä, ongelmanratkaisu, konfliktinratkaisu, organisointitaidot, työntekijäsuhteet ja työlainsäädännön tuntemus.

Pehmeät taidot:

 1. Johtajuus
 2. Viestintä
 3. Organisointikyky
 4. Ihmisten väliset taidot
 5. Ongelmanratkaisu
 6. Ajanhallinta
 7. Analyyttinen
 8. Päätöksenteko
 9. Tiimityöskentely
 10. Ristiriitojen ratkaiseminen
< />
Kovat taidot:
 1. Rekrytointi
 2. Henkilöstöhallinto
 3. Henkilöstösuhteet
 4. Etuuksien hallinnointi
 5. Palkkaneuvottelut
 6. HR-politiikan suunnittelu
 7. Organisaation kehittäminen
 8. Talenttien hankkiminen
 9. Suorituskyvyn hallinta
 10. Konfliktinratkaisu


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää, kun kirjoitat henkilöstöpäällikön ansioluetteloa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automaattisiin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tosissasi tehtävään.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Henkilöstöpäällikön ansioluettelon tärkeimmät asiat

 • Korosta kokemusta menestyksekkäiden henkilöstöaloitteiden johtamisesta
 • Ilmoita koulutustaustasi ja mahdolliset asiaankuuluvat todistukset.
 • osoittaa kykynsä hallita henkilöstöasioita, kuten palkkausta, koulutusta, henkilöstösuhteita ja säännösten noudattamista.
 • Näytä tietämyksesi henkilöstölaeista, -säädöksistä ja parhaista käytännöistä.
 • Kuvaile kokemustasi palkanlaskentajärjestelmistä, etuusohjelmista ja korvausrakenteista.
 • Hahmottele ongelmanratkaisuun, viestintään ja johtamiseen liittyvät taidot ja kyvyt.
 • Osoitat kykyäsi pysyä organisoituna, hoitaa useita tehtäviä ja noudattaa määräaikoja.
 • Korosta mahdolliset palkinnot tai tunnustukset, joita olet saanut henkilöstöalan saavutuksistasi.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi