Ympäristöinsinöörin ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo ympäristöinsinöörin ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Keskimääräinen luokitus: 4.4 (195 ääntä)

Etsitkö esimerkkiä ympäristöinsinöörin ansioluettelosta? Tässä artikkelissa on esimerkki ympäristöinsinöörin ansioluettelosta sekä tietoa keskeisistä taidoista ja tiedoista, joita työssä tarvitaan. Annamme myös vinkkejä siitä, miten voit optimoida ansioluettelosi ja saada sen erottumaan kilpailijoista. Lue lisää.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä ympäristöinsinööri tekee?

Ympäristöinsinöörit pyrkivät suojelemaan ympäristöä kehittämällä prosesseja ja käytäntöjä, joilla minimoidaan ihmisen aiheuttamat vaikutukset. He analysoivat ja kehittävät ratkaisuja ympäristöongelmiin, kuten ilman ja veden pilaantumiseen, vaarallisten jätteiden käsittelyyn ja ilmastonmuutokseen. He myös suunnittelevat järjestelmiä saastumisen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi, laativat suunnitelmia luonnonvarojen kestävään hallintaan ja neuvovat yrityksiä ja valtion virastoja ympäristösäännösten noudattamisessa.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on muutamia muita ympäristöinsinöörin ansioluetteloon liittyviä esimerkkejä:

Mitkä ovat ympäristöinsinöörin tehtävät?

 • Kehitetään suunnitelmia pilaantumisen ehkäisemiseksi ja valvomiseksi
 • Suunnitellaan järjestelmiä jätteiden vähentämiseksi, energian ja resurssien säästämiseksi ja ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi.
 • Seuraa ja tarkastaa työmaita ympäristösäännösten noudattamisen varmistamiseksi.
 • Tutkimuksen tekeminen uusien ympäristönsuojeluteknologioiden kehittämiseksi ja testaamiseksi.
 • Arvioida ehdotettujen rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia.
 • Suoritetaan riskinarviointeja mahdollisten ympäristöriskien määrittämiseksi
 • analysoida tietoja ja laatia raportteja ympäristöhankkeista
 • Kehitetään suunnitelmia saastuneiden alueiden kunnostamiseksi
 • antaa teknistä neuvontaa ja ohjausta julkisille ja yksityisille organisaatioille.
 • Ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen edistäminen

Näyte ympäristöinsinööri ansioluettelo inspiraatiota varten

Henkilökohtaiset tiedot
Nimi: John Smith
Sijainti: John Smith Smith Smith, Yhdysvallat: Anytown, US
Puhelin: 123-456-7890
Sähköposti: johnsmith@example.com

Yhteenveto
John Smith on kokenut ympäristöinsinööri, jolla on asiantuntemusta vihreistä energiajärjestelmistä, jätehuollosta ja kestävästä kehityksestä. Hänellä on yli 8 vuoden työkokemus insinöörityön alalta, mikä antaa hänelle johtamistaitoja ja teknisiä taitoja, joita tarvitaan projektien johtamiseen onnistuneesti loppuun asti. Johnilla on ympäristötekniikan tutkinto sekä useita alaan liittyviä sertifikaatteja. Hän hallitsee sekä englannin että espanjan kielen.

Työkokemus

 • Ympäristöinsinööri, ABC Company, Anytown, Yhdysvallat (2018-Present)
  • Kehitettiin ja toteutettiin vihreän energian järjestelmiä sähköntuotantoa ja energiatehokkuuden optimointia varten.
  • valvoi vaarallisten jätevirtojen hallintaa ja tarjosi ratkaisuja niiden hävittämiseen.
  • Suoritti tutkimuksia hankkeiden ympäristövaikutusten arvioimiseksi ja ehdotti parannusratkaisuja.
 • Environmental Engineer, DEF Company, Anytown, Yhdysvallat (2012-2018)
  • Jätehuoltojärjestelmien suunnittelun ja asennuksen hallinnointi
  • Kehittänyt ja toteuttanut organisaatioiden kestävyysstrategioita
  • opastanut ja tukenut muita insinöörejä vihreän energian ratkaisujen kehittämisessä.

Koulutus
B.S. ympäristötekniikassa, Anytownin yliopisto, Anytown, Yhdysvallat (2008-2012).

Taidot

 • Vihreät energiajärjestelmät
 • Jätehuolto
 • Kestävän kehityksen strategiat
 • Projektinhallinta
 • Tekninen kirjoittaminen

Sertifikaatit

 • Sertifioitu energiapäällikkö (CEM) - International Association of Certified Energy Managers (IACEM), 2018.
 • Certified Sustainable Building Advisor (CSBA) - International Code Council (ICC), 2017.
 • Certified Hazardous Materials Manager (CHMM) - Institute of Hazardous Materials Management (IHMM), 2016.

Kielet
englanti (sujuvasti), espanja (sujuvasti)Vinkkejä ympäristöinsinöörin ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset ympäristöinsinöörin ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme kokeneiden ympäristöinsinöörien parhaat vinkit - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta kokemustasi ympäristöteknisistä hankkeista
 • Sisältää ympäristötekniikkaan liittyviä teknisiä erityistaitoja
 • Anna esimerkkejä siitä, miten olet onnistuneesti johtanut hankkeita.
 • Osoita ongelmanratkaisutaitosi
 • Ilmoittakaa kaikki saamanne todistukset tai lisenssit.


Ympäristöinsinöörin ansioluettelon yhteenveto Esimerkkejä

Ansioluettelon tiivistelmässä tai tavoitteessa on esiteltävä taitosi, pätevyytesi ja kokemuksesi ympäristötekniikan alalla. Käyttämällä ansioluettelon tiivistelmää tai tavoitetta voit nopeasti välittää mahdollisille työnantajille, miten voit edistää heidän yritystään, sekä antaa lyhyen yleiskatsauksen pätevyydestäsi ja kokemuksestasi. Näin voit erottua muista hakijoista ja tehdä hyvän ensivaikutelman.

Esim:

 • Tuloshakuinen ympäristöinsinööri, jolla on yli 5 vuoden kokemus jätehuollosta ja energiatehokkuudesta. Taitava kehittämään kustannustehokkaita ja kestäviä käytäntöjä.
 • Ympäristöinsinööri, joka on erikoistunut ilman, veden ja maaperän pilaantumisen valvontaan, vaarallisten jätteiden käsittelyyn ja luonnonvarojen suojeluun. Asiantuntija alan standardiohjelmistojen käytössä.
 • Ympäristöinsinööri, jolla on todistetusti kokemusta kestävien ympäristöhankkeiden kehittämisestä. Hänellä on kokemusta ympäristövaikutusten arvioinneista ja ympäristöasioiden hallintasuunnitelmien laatimisesta.
 • Ympäristöinsinööri, jolla on 7 vuoden kokemus ympäristönsuojelusta, luonnonvarojen hallinnasta ja ympäristöarvioinnista. Taitava ympäristölainsäädännön noudattamisessa.
 • Kokenut ympäristöinsinööri, jolla on vahva tausta ympäristön seurannassa ja mallintamisessa. Taitava CAD-, GIS- ja muiden suunnitteluohjelmistojen käyttäjä. Todistettu kyky kehittää innovatiivisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin.


Rakenna vahva kokemusosio ympäristöinsinöörin ansioluetteloosi

Ympäristöinsinöörin ansioluettelon vahvan kokemusosion rakentaminen on tärkeää, jotta voit osoittaa mahdollisille työnantajille, että sinulla on tiedot, taidot ja kyvyt, jotka ovat välttämättömiä tehtävässä menestymisen kannalta. Vahva kokemusosio voi tuoda esiin teknisen asiantuntemuksesi, johtamiskykysi ja ongelmanratkaisutaitosi. Se voi myös osoittaa kykyäsi työskennellä tiimiympäristössä ja hallita projekteja tehokkaasti. Hyvin laadittu kokemusosio voi auttaa sinua erottumaan muista hakijoista ja tekemään hyvän ensivaikutelman.

Esim:

 • Hallinnoi merkittävän insinööritoimiston tärkeimpien ympäristöaloitteiden tutkimusta, kehittämistä ja toteuttamista.
 • Suoritti tarkastuksia paikan päällä arvioidakseen liittovaltion, osavaltioiden ja paikallisten säännösten noudattamista ympäristöasioissa.
 • Kehittänyt ja toteuttanut ympäristöjärjestelmiä, valvontasuunnitelmia ja hätätilanteiden toimintasuunnitelmia.
 • Valvoi ympäristönsuojelulaitteiden ja seurantajärjestelmien asennusta.
 • Arvioi ympäristönsuojelun tasoa ja sovellettavien säännösten noudattamista.
 • Avustanut ympäristöpolitiikkojen ja -menettelyjen kehittämisessä.
 • Tekninen neuvonta ja opastus insinööritiimille kaikissa ympäristökysymyksissä.
 • Analysoi ja seurasi ilman, veden ja maaperän saastumiseen liittyviä tietoja.
 • Kehitettiin pitkän aikavälin strategioita ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja kestävyyden parantamiseksi.
 • Suoritti tutkimusta mahdollisten ympäristökysymysten tunnistamiseksi ja ratkaisujen kehittämiseksi.


Ympäristöinsinööri ansioluettelo koulutus esimerkki

Ympäristöinsinööri tarvitsee yleensä kandidaatin tutkinnon ympäristötekniikassa tai siihen liittyvällä alalla, kuten rakennustekniikassa, kemiassa tai biologiassa. Hänen on myös osattava matematiikkaa, fysiikkaa ja tietotekniikkaa. Lisäksi hänellä on oltava vahva ymmärrys ympäristösäännöksistä, -politiikoista ja -laeista. Erikoiskurssit esimerkiksi hydrologian, vesihuollon ja toksikologian aloilla voivat myös olla hyödyllisiä.

Seuraavassa on esimerkki ympäristöinsinöörin ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • B.S. ympäristötekniikassa, Kalifornian yliopisto, Berkeley, CA (2009-2013).
 • Ekologian ja evoluution sivuaine, Kalifornian yliopisto, Berkeley, CA (2009-2013).
 • Certificate in Environmental Studies, University of California, Berkeley, CA (2009-2013).


Ympäristöinsinöörin taidot ansioluetteloon

Taitojen lisääminen ympäristöinsinöörin ansioluetteloon on tärkeää, koska se osoittaa mahdollisille työnantajille, mitä kykyjä ja osaamista hakija on hankkinut uransa aikana. Näyttämällä työnantajille, mitä asiaankuuluvia taitoja hakijalla on, hakijat voivat antaa työnantajille käsityksen siitä, miten he voivat antaa panoksensa yritykselle ja miten he voivat menestyä tehtävässä. Taidot olisi valittava siten, että ne liittyvät nimenomaan haettavaan tehtävään, kuten ympäristölainsäädännön tuntemus, projektinhallinta, tekninen kirjoittaminen ja tutkimus. Tällaisten taitojen sisällyttäminen osoittaa työnantajille, että hakija on pätevä tehtävään.

Pehmeät taidot:

 1. Ongelmanratkaisu
 2. Tiimityö
 3. Johtajuus
 4. Viestintä
 5. Analyyttiset taidot
 6. Organisointikyky
 7. Tekninen asiantuntemus
 8. Tutkimustaidot
 9. Projektinhallinta
 10. päätöksenteko
< />
Kovat taidot:
 1. Ympäristöanalyysi
 2. GIS-kartoitus
 3. Tietojen analysointi
 4. Lainsäädännön noudattaminen
 5. Ilmanlaadun seuranta
 6. Veden laadun testaus
 7. Saastumisen valvonta
 8. Vaarallisten jätteiden hallinta
 9. Riskinarviointi
 10. Ympäristön kunnostaminen


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää ympäristöinsinöörin ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Ympäristöinsinöörin ansioluettelon tärkeimmät asiat

 • Korosta asiaankuuluva koulutus ja todistukset.
 • Luettele mahdolliset alaan liittyvät tutkimukset, hankkeet, harjoittelut tai vapaaehtoistyö.
 • Sisällytä avaintaidot ja niihin liittyvä tekninen asiantuntemus.
 • Jaa kokemuksia ympäristöjärjestelmistä, -asetuksista ja -laeista.
 • Mainitse mahdolliset saavutukset tai palkinnot.
 • Ongelmanratkaisutaidot, analyyttinen ajattelu ja viestintätaidot.
 • Yksityiskohtaiset tiedot kaikista asiaan liittyvistä ohjelmistoista, ohjelmistotekniikasta tai data-analyysistä saadusta kokemuksesta.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi