Ohjelmistotekniikan johtaja ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo ohjelmistosuunnittelun johtajan ansioluettelo, joka saa sinut haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Ohjelmistotekniikan johtaja Resume Esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.4 (36 ääntä)
Ohjelmistotekniikan johtaja Resume Esimerkki

Tässä artikkelissa on esimerkki ohjelmistosuunnittelujohtajan ansioluettelosta. Se tarjoaa näkemyksen tähän tehtävään vaadittavista keskeisistä pätevyyksistä ja taidoista sekä kattavan yleiskatsauksen alalla menestymiseen tarvittavasta työkokemuksesta ja koulutuksesta. Tämä artikkeli on tarkoitettu hyödylliseksi apuvälineeksi kaikille, jotka ovat kiinnostuneita urasta ohjelmistotekniikan alalla.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä ohjelmistosuunnittelun johtaja tekee?

Ohjelmistotekniikan johtaja vastaa ohjelmistotuotteiden ja -palvelujen kehittämisestä ja käyttöönotosta. Hän osallistuu ohjelmistojen suunnitteluun, suunnitteluun, kehittämiseen ja testaukseen sekä ohjelmistokehitystiimin johtamiseen. Hän varmistaa, että ohjelmistokehitys on tehokasta, kustannustehokasta ja vastaa asiakkaiden tarpeita. He myös pyrkivät varmistamaan ohjelmistotuotteiden ja -palvelujen laadun, skaalautuvuuden ja ylläpidettävyyden. He vastaavat ohjelmistokehitysprosessin valvonnasta, mukaan lukien vaatimusten kerääminen, ohjelmistosuunnitelmien ja -arkkitehtuurien kehittäminen, koodausstandardien kehittäminen ja sen varmistaminen, että ohjelmisto testataan asianmukaisesti. He tekevät myös yhteistyötä muiden tiimien ja sidosryhmien kanssa varmistaakseen, että ohjelmisto vastaa yrityksen liiketoimintatarpeita.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita Director Of Software Engineering -tehtävään liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitkä ovat ohjelmistosuunnittelujohtajan vastuualueet?

 • kehittää ja toteuttaa ohjelmistosuunnittelustrategioita ja -prosesseja
 • palkata, kouluttaa ja johtaa ohjelmistosuunnittelutiimejä
 • valvoa ohjelmistotuotteiden ja sovellusten kehittämistä
 • Varmistaa, että ohjelmistosuunnittelutiimit noudattavat alan standardeja ja parhaita käytäntöjä.
 • Ohjelmistotekniikan budjettien hallinta ja ylläpito
 • Ohjelmistoteknisten ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen
 • ylläpitää ja päivittää ohjelmistoteknistä dokumentaatiota
 • Suorittaa säännöllisiä koodin tarkistuksia ja laadunvarmistustestejä.
 • Pysyt ajan tasalla uusimmista ohjelmistosuunnittelun trendeistä ja teknologioista.

Näyte johtaja ohjelmistotekniikan ansioluettelo inspiraatiota varten

Ohjelmistotekniikan johtaja

John Doe, 35-vuotias, New Yorkista.

John on kokenut ohjelmistosuunnittelun johtaja, jolla on menestyksekäs kokemus IT-alalta. Hänen asiantuntemuksensa perustuu ohjelmistosuunnittelutiimien kehittämiseen, johtamiseen ja hallinnointiin eri aloilla. Hänellä on todistetusti kyky ymmärtää asiakkaiden vaatimuksia ja tarjota tarvittavia ratkaisuja onnistuneiden projektien loppuunsaattamiseksi. John on erittäin motivoitunut ja organisoitu ammattilainen, joka on erinomainen tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa.

Työkokemus

 • Ohjelmistotekniikan johtaja, ABC Company, New York City (2019 - Nykyinen)
 • Ohjelmistoinsinööri, XYZ Corporation, New York City (2016 - 2019)

Koulutus

 • Tietojenkäsittelytieteen maisteri, New Yorkin yliopisto (2014 - 2016)
 • BSc tietojenkäsittelytieteessä, New Yorkin yliopisto (2010 - 2014)

Taidot

 • Ohjelmistojen kehittäminen
 • Ohjelmistotekniikan tiimin johtaminen
 • Ohjelmistoarkkitehtuuri
 • Ohjelmistoprojektien hallinta
 • Ohjelmistotestaus
 • Ohjelmiston käyttöönotto
 • Ohjelmiston suorituskyvyn optimointi

Sertifikaatit

 • Certified Software Engineer, Software Engineering Institute (2017)
 • Certified Software Architect, Software Engineering Institute (2019)

Kielet

 • Englanti
 • Espanjan
 • Ranskan


Ohjelmistotekniikan johtajan ansioluettelovinkit

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Director Of Software Engineering -ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Director Of Software Engineering - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta teknistä asiantuntemustasi ja kokemustasi. Osoita kykysi johtaa ja motivoida tiimejä sekä keskittyä innovatiivisiin ratkaisuihin.
 • Esittele saavutuksiasi, kuten onnistuneita projekteja, joita olet johtanut, ja niiden myönteistä vaikutusta organisaatioon.
 • Kerro yksityiskohtaisesti aiemmista vastuualueistasi, kuten ohjelmistosuunnittelustrategioiden kehittämisestä ja toteuttamisesta.
 • Osoitat tietämyksesi ohjelmistosuunnittelun parhaista käytännöistä, kuten ketteristä menetelmistä, ohjelmistojen suunnittelumalleista ja turvallisen koodauksen periaatteista.
 • Kerro kokemuksestasi työkaluista, kuten koodauskielistä, virheenkorjaustyökaluista, projektinhallintaohjelmista ja versionhallintajärjestelmistä.


Johtaja ohjelmistotekniikan ansioluettelo yhteenveto esimerkkejä

Ansioluettelon tiivistelmän tai ansioluettelon tavoitteen käyttäminen on tärkeää, jotta voit tuoda esiin pätevyytesi ja kokemuksesi ohjelmistosuunnittelun johtajana. Sen avulla työnantajat saavat nopeasti käsityksen taustastasi ja taidoistasi, jotta he voivat päättää, sopisitko hyvin tehtävään, johon he ovat palkkaamassa. Sisällyttämällä kattavan yhteenvedon tai tavoitteen voit osoittaa ammattimaisuutesi ja osoittaa, että olet järjestelmällinen ja yksityiskohtiin keskittyvä hakija. Lisäksi ansioluettelon tiivistelmä tai tavoite on hyvä tapa erottua muista hakijoista ja osoittaa, miksi juuri sinä sopisit parhaiten tehtävään.

Esim:

 • Ohjelmistotekniikan johtaja, jolla on yli 8 vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä ja -johtamisesta. Todistettu kokemus onnistuneesta projektinhallinnasta ja onnistuneesta ohjelmistojen julkaisusta.
 • Kokenut ohjelmistosuunnittelujohtaja, jolla on yli 15 vuoden kokemus ohjelmistokehitystiimien johtamisesta. Taitava ketterissä menetelmissä ja hallitsee useita koodauskieliä.
 • Ohjelmistotekniikan johtaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä, projektinhallinnasta ja tiimin johtamisesta. Todistettu menestys kustannustehokkaiden ratkaisujen toimittamisessa aikataulussa ja budjetissa.
 • Ohjelmistotekniikan johtaja, jolla on yli 12 vuoden kokemus ohjelmistokehitystiimien johtamisesta. Taitava ohjelmistoarkkitehtuurissa, järjestelmäsuunnittelussa ja käyttöönotossa. Kokemusta pilvipohjaisista järjestelmistä ja mobiilisovelluksista.
 • Ohjelmistotekniikan johtaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus ohjelmistokehitysprojektien johtamisesta. Hänellä on kokemusta ohjelmistokehitysmenetelmistä, ohjelmistoarkkitehtuurista ja järjestelmäsuunnittelusta. Todistettu kokemus onnistuneesta projektitoimituksesta.


Rakenna vahva kokemusosio ohjelmistosuunnittelun johtajan ansioluetteloosi

Vahvan kokemusosion rakentaminen ohjelmistosuunnittelun johtajan ansioluetteloon on tärkeää, koska se osoittaa henkilön tekniset kyvyt, johtamiskokemuksen ja johtamisosaamisen. Se antaa myös mahdollisille työnantajille yksityiskohtaisen yleiskuvan hakijan pätevyydestä ja kyvystä täyttää tehtävän vaatimukset. Hyvin laadittu kokemusosio osoittaa hakijan kokemuksen laajuuden ja syvyyden, ja siinä tuodaan esiin tärkeimmät saavutukset, jotka osoittavat hakijan tekniset ja johtamiskyvyt. Tämä auttaa hakijaa erottumaan kilpailijoista ja lisää hänen mahdollisuuksiaan tulla valituksi tehtävään.

Esim:

 • Johti 15 ohjelmistosuunnittelijan tiimiä, joka kehitti ja ylläpiti web-sovelluksia.
 • Suunnitteli, kehitti ja otti käyttöön ohjelmistojärjestelmän, joka lisäsi organisaation toiminnan tehokkuutta.
 • Tarjosi teknistä ohjausta ja mentorointia ohjelmistosuunnittelijoille varmistaakseen, että projektit saatiin valmiiksi ajallaan ja budjetin puitteissa.
 • Kehitti ja ylläpiti ohjelmistokehityksen elinkaariprosesseja varmistaen parhaiden käytäntöjen ja standardien noudattamisen.
 • Määritteli ja tiedotti ohjelmistokehitys- ja julkaisuaikataulut varmistaakseen, että kaikki sidosryhmät olivat tietoisia edistymisestä.
 • Yhteistyö muiden osastojen kanssa ohjelmistoratkaisujen määrittelemiseksi ja kehittämiseksi liiketoiminnan vaatimusten täyttämiseksi.
 • Kehitti ja ylläpiti ohjelmistotestausmenettelyjä varmistaakseen, että laatuvaatimukset täyttyvät.
 • Luonut ja ylläpitänyt ohjelmistojen suunnittelu-, kehitys- ja testausprosessien dokumentaatiota.
 • Kehitti ja ylläpiti toimintatapoja ja menettelyjä ohjelmistojen laadun ja suorituskyvyn varmistamiseksi.
 • Työskenteli tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa niiden tarpeiden kartoittamiseksi ja niiden vaatimukset täyttävien ohjelmistoratkaisujen kehittämiseksi.


Director Of Software Engineering ansioluettelo koulutus esimerkki

Ohjelmistotekniikan johtajan on tyypillisesti suoritettava kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteestä, ohjelmistotekniikasta tai muusta vastaavasta alasta. Monet työnantajat edellyttävät maisterin tai tohtorin tutkintoa tai kokemusta alaan liittyvältä alalta. Lisäksi ohjelmistosuunnittelujohtajalla tulisi olla vahvat tekniset, ihmissuhde- ja viestintätaidot sekä kokemusta tiimien johtamisesta, laajojen projektien hallinnasta ja ohjelmistosovellusten kehittämisestä.

Seuraavassa on esimerkki ohjelmistosuunnittelun johtajan ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Illinoisin yliopisto, Urbana-Champaign, IL, tietojenkäsittelytieteen kandidaatti, 2003.
 • Stanfordin yliopisto, Stanford, CA, Master of Science in Computer Science, 2005.
 • Stanfordin yliopisto, Stanford, CA, kauppatieteiden maisteri, 2008.


Ohjelmistotekniikan johtaja Taitoja ansioluetteloon

Taitojen lisääminen ohjelmistosuunnittelun johtajan ansioluetteloon on tärkeää, koska sen avulla työnantajat voivat nopeasti tunnistaa työnhakijan pätevyyden ja asiantuntemuksen. Taitojen tulisi olla räätälöityjä haettavaan työpaikkaan, ja niiden tulisi osoittaa kyvyt ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä tehtävässä menestymisen kannalta. Esimerkkejä ohjelmistosuunnittelun johtajan ansioluettelon taidoista voivat olla seuraavat: ohjelmistotekniikka ja -kehitys, projektinhallinta, ongelmanratkaisu, johtajuus, viestintä, tiimityö, organisointi ja tekninen tietämys.

Pehmeät taidot:

 1. Johtajuus
 2. Viestintä
 3. ongelmanratkaisu
 4. Organisaatio
 5. Strateginen suunnittelu
 6. Ihmisten väliset suhteet
 7. Tiimin rakentaminen
 8. Luova ajattelu
 9. Päätöksenteko
 10. ajanhallinta
< />
Kovat taidot:
 1. Ohjelmistokehitys
 2. Ohjelmistoarkkitehtuuri
 3. Projektinhallinta
 4. Johtajuus
 5. Ketterät menetelmät
 6. Ongelmanratkaisu
 7. Data-analyysi
 8. Tietokannan suunnittelu
 9. Ohjelmointikielet
 10. Ohjelmistotestaus


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää kirjoittaessasi ohjelmistosuunnittelun johtajan ansioluetteloa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Ohjelmistotekniikan johtajan ansioluettelon keskeiset asiat

 • osoitettua johtajuutta ohjelmistosuunnittelutiimien kehittämisessä ja johtamisessa
 • Kokemus ohjelmistoarkkitehtuurien suunnittelusta ja kehittämisestä
 • Nykyisten ohjelmistosuunnittelutekniikoiden ja -suuntausten tuntemus
 • Kyky johtaa monimutkaisia hankkeita ja ohjata tiimejä.
 • vahva ymmärrys ohjelmistokehityksen elinkaaren (SDLC) prosessista
 • Järjestelmätestauksen ja laadunvarmistuksen asiantuntemus
 • Osaat koodata useilla ohjelmointikielillä
 • Erinomaiset ongelmanratkaisu- ja viestintätaidot

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi