Biologi ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo biologi ansioluettelo, joka saa sinut haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja saat haastattelun jo tänään.

Keskimääräinen luokitus: 4.9 (55 ääntä)

Oletko biologi ja etsit työtä? Jos näin on, tämä artikkeli on sinua varten! Tarjoamme kattavan yleiskatsauksen siitä, mitä sinun on sisällytettävä ansioluetteloosi varmistaaksesi, että erotut kilpailijoista. Biologin ansioluetteloesimerkkimme sisältää vinkkejä siitä, miten voit korostaa erikoisalaasi, luetella saavutuksiasi ja osoittaa sitoutumisesi alalle. Lisäksi se sisältää ladattavan esimerkin ansioluettelosta, johon voit viitata. Lue lisää täydellisen biologin ansioluettelon laatimisesta jo tänään.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä biologi tekee?

Biologit tutkivat eläviä organismeja ja niiden suhdetta ympäristöönsä. He tarkkailevat, analysoivat ja dokumentoivat kasvien, eläinten ja muiden elävien organismien käyttäytymistä, rakennetta ja fysiologisia prosesseja. Biologit käyttävät havaintojaan uusien lääketieteellisten hoitojen kehittämiseen, ruoantuotannon lisäämiseen ja uhanalaisten lajien suojeluun. Biologit tutkivat myös eliöiden evoluutiota ja keskinäisiä suhteita ymmärtääkseen paremmin elävien olentojen kehitystä ja toimintaa.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita biologiin liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitkä ovat biologin vastuualueet?

 • Tieteellisten kokeiden tekeminen, tietojen analysointi ja tulosten julkaiseminen.
 • Tutkimukseen ja havaintoihin perustuvien teorioiden kehittäminen
 • Kasvien, eläinten ja muiden eliöiden tunnistaminen ja tutkiminen.
 • Suojelusuunnitelmien laatiminen uhanalaisia lajeja varten
 • Yleisön valistaminen biologisista aiheista
 • Ympäristömuutosten vaikutusten tutkiminen eläviin organismeihin.
 • Biologista tietoa sisältävien tietokantojen luominen ja ylläpito
 • Uuden teknologian kehittäminen biologisen tutkimuksen edistämiseksi

Näyte biologi ansioluettelo inspiraatiota varten

.

Nimi: John Doe

Osoite: 1234 Main Street, Anytown, ST 12345

Puhelin: (123) 456-7890.

Sähköposti: john.doe@example.com

John Doe on omistautunut biologi, jolla on vuosikymmenen kokemus uusien tuotteiden tutkimuksesta ja kehittämisestä. Hänellä on alan tohtorin tutkinto, ja hän tuntee molekyyli- ja solubiologian periaatteet ja tekniikat. Hän on tehnyt huippututkimusta sekä laboratorio- että kenttäolosuhteissa, ja hänen julkaisujaan on julkaistu korkeatasoisissa tieteellisissä lehdissä. Johnilla on intohimo opettamiseen, ja hän on toiminut apulaisprofessorina useissa yliopistoissa.

Työkokemus:

 • Tutkija, ABC Corporation (2012-nykyinen)
  • Tutki uusien tuotteiden kehittämistä sekä laboratorio- että kenttäolosuhteissa.
  • Julkaistu artikkeleita johtavissa tieteellisissä lehdissä.
  • Toiminut mentorina nuoremmille tutkijoille.
 • Tutkimusavustaja, XYZ-yliopisto (2008-2012)
  • Avustanut tietojen analysoinnissa ja tulkinnassa.
  • Kirjoitti laboratorioraportteja ja yhteenvetoja.
  • Suoritti kenttätutkimuksia useista eri aiheista.

Koulutus:

 • Biologian tohtori, XYZ:n yliopisto (2008).
 • B.S. biologiassa, ABC:n yliopisto (2005).

Taidot:

 • Molekyyli- ja solubiologia
 • Tietojen analysointi ja tulkinta
 • Tieteellinen kirjoittaminen ja raportointi
 • Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus

Sertifikaatit:American Association for the Advancement of Science (American Association for the Advancement of Science)

Kielet:englanti (äidinkieli), espanja (sujuva)Biologin ansioluettelovinkkejä

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset biologi ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Biologist - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta et vain helpottaisi kirjoittamisprosessia vaan myös lisäisit mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Kerro tärkeimmät taitosi ja saavutuksesi ansioluettelosi yläosassa.
 • Keskity niihin taitoihin ja pätevyyksiin, jotka tekevät sinusta loistavan biologin.
 • Ilmoita yksityiskohtaiset tiedot mahdollisesta työkokemuksesta, tutkimuksesta tai harjoittelusta.
 • Korosta mahdolliset palkinnot tai saavutukset, joita olet saanut biologian alalla.
 • Mainitse mahdolliset biologian alan kurssit tai koulutus, jotka olet suorittanut.


Biologi ansioluettelo Yhteenveto Esimerkkejä

Biologin ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on hyvä tapa, jolla biologi voi tiivistää työkokemuksensa, taitonsa ja saavutuksensa. Sen avulla hän voi tuoda nopeasti esiin parhaat pätevyytensä ja tehdä myönteisen vaikutuksen palkkaavaan esimieheen. Se auttaa biologia myös erottumaan muiden hakijoiden joukosta. Hyvin laadittu yhteenveto tai tavoite voi antaa palkkaavalle esimiehelle hyvän käsityksen biologin kokemuksesta ja kyvyistä sekä hänen halukkuudestaan oppia ja sopeutua uusiin haasteisiin. Käyttämällä ansioluettelon tiivistelmää tai tavoitetta biologi voi tuoda parhaansa esiin ja lisätä mahdollisuuksiaan saada haluamansa työpaikka.

Esim:

 • Kokenut biologi, jolla on 8 vuoden tutkimuskokemus ekologian ja ympäristötieteiden aloilta. Taitava tietojen analysoinnissa ja laboratoriotekniikoissa.
 • Biologian ammattilainen, jolla on intohimo edistää genetiikan alaa tutkimuksen avulla. Erinomaiset ongelmanratkaisu- ja viestintätaidot.
 • Innovatiivinen biologi, jolla on asiantuntemusta biokemiasta ja molekyylibiologiasta. Todistettu kokemus projektinhallinnasta ja tutkimuksesta.
 • Omistautunut biologi, jolla on 8 vuoden kokemus eläintieteestä ja eläinten käyttäytymisestä. Taitava laboratoriotekniikoissa ja kenttätutkimuksissa.
 • Erittäin asiantunteva biologi, jolla on kokemusta valuma-alueiden hallinnasta ja vesiekologiasta. Erinomaiset analyyttiset, ongelmanratkaisu- ja viestintätaidot.


Rakenna vahva kokemusosio biologin ansioluetteloosi

Biologin ansioluettelon vahva kokemusosio on tärkeä, jotta ammatillinen taustasi ja pätevyytesi voidaan esitellä mahdollisille työnantajille. Se on tilaisuus osoittaa asiantuntemuksesi alalla ja korostaa saavutuksiasi. Se on yksi ansioluettelon tärkeimmistä kohdista, sillä se auttaa työnantajia saamaan paremman käsityksen osaamisestasi ja pätevyydestäsi tehtävään. Vahva kokemusosio auttaa sinua myös erottumaan muista hakijoista ja varmistaa, että ansioluettelosi huomataan.

Esim:

 • Suoritti laboratoriotekniikoita, kuten DNA:n uuttamista ja PCR:ää, erilaisille kasvi- ja eläinnäytteille.
 • Avustanut kenttätutkimuksista saatujen biologisten tietojen keräämisessä ja analysoinnissa.
 • Kehitti ja toteutti tutkimushankkeita, joissa arvioitiin ympäristömuutosten vaikutusta paikallisiin lajeihin.
 • Tutki erilaisten lajien ekologiaa, käyttäytymistä ja suojelua.
 • Seurataan ja arvioidaan ekosysteemien ja niiden lajien terveyttä.
 • Analysoi ja tulkitsi tutkimustuloksia ja tietoja kattavien raporttien laatimiseksi.
 • Yhteistyö biologien, ekologien ja kenttätutkijoiden ryhmän kanssa.
 • Analysoi kasvi- ja eläinnäytteitä käyttäen erilaisia välineitä ja tekniikoita.
 • Kehitti protokollia ja menetelmiä biologisten tietojen keräämistä ja analysointia varten.
 • Valmisteli ja esitteli raportteja ja tuloksia sidosryhmille ja rahoituslaitoksille.


Biologi ansioluettelo koulutus esimerkki

Biologi tarvitsee yleensä vähintään biologian tai siihen liittyvän alan, kuten biokemian, ekologian tai eläintieteen, kandidaatin tutkinnon. Joissakin tapauksissa voidaan vaatia myös maisterin tai tohtorin tutkintoa. Kurssimuotoisen opiskelun lisäksi monet biologit suorittavat myös harjoittelu- tai kenttätöitä saadakseen käytännön kokemusta.

Seuraavassa on esimerkki biologin ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Biologian kandidaatti, Kalifornian yliopisto, Los Angeles, CA, toukokuu 2020.
 • Asiaankuuluvat kurssit: Biokemia, ekologia, evoluutio, genetiikka ja molekyylibiologia.
 • Certificate in Microbial Technology, Kalifornian yliopisto, Los Angeles, CA, lokakuu 2018.
 • Suorittanut itsenäisen tutkimushankkeen ilmastonmuutoksen vaikutuksesta erään kalalajin genetiikkaan.
 • Osallistui tutkimustekniikoita ja koesuunnittelua käsitteleviin seminaareihin.


Biologin taidot ansioluetteloon

Taitojen lisääminen biologin ansioluetteloon on tärkeää, koska sen avulla työnantajat voivat nopeasti tunnistaa hakijan osaamisalueet ja ymmärtää hänen tietämyksensä laajuuden. Taidot auttavat työnantajia paitsi arvioimaan hakijan pätevyyttä tehtävään myös osoittamaan, että hakijalla on kyky oppia ja sopeutua uusiin haasteisiin. Liittämällä luettelon asiaankuuluvista taidoista hakija voi osoittaa työnantajille, että hän on perehtynyt alaansa hyvin, että hänellä on monenlaisia kykyjä ja että hän voi olla tiimin tehokas voimavara.

Pehmeät taidot:

 1. Kriittinen ajattelu
 2. Ongelmanratkaisu
 3. Tietojen analysointi
 4. Tutkimustaidot
 5. Viestintä
 6. Ihmissuhdetaidot
 7. ajanhallinta
 8. Organisointitaidot
 9. Yhteistyö
 10. Johtajuus
< />
Kovat taidot:
 1. DNA:n sekvensointi
 2. Data-analyysi
 3. Laboratorio-taidot
 4. Mikroskopointi
 5. Genetiikka
 6. Biokemia
 7. Soluviljely
 8. Molekyylibiologia
 9. Immunologia
 10. Bioinformatiikka


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää kirjoittaessasi biologin ansioluetteloa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Biologin ansioluettelon tärkeimmät asiat

 • Korosta tutkimuskokemustasi ja tieteellisiä julkaisujasi
 • Sisällytä selkeä ja tiivis yhteenveto ammatillisesta pätevyydestäsi.
 • Luettele mahdolliset laboratoriotaitosi ja -tekniikkasi
 • Mainitse saamasi palkinnot tai kunniamaininnat.
 • osoittaa tietämyksensä tieteellisistä periaatteista ja teorioista.
 • Mahdollinen opetuskokemus
 • Esittele ongelmanratkaisu- ja analyysitaitojasi.
 • Ilmoita mahdolliset vapaaehtois- tai harjoittelukokemukset
 • Mainitse tietämyksesi tietokoneohjelmista ja -ohjelmistoista

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi