Support Manager ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo tukipäällikön ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Tukipäällikkö ansioluettelo esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.6 (133 ääntä)
Tukipäällikkö ansioluettelo esimerkki

Tervetuloa tukipäällikön ansioluetteloon. Tästä artikkelista saat kaikki olennaiset tiedot, joita tarvitset tehokkaan ansioluettelon laatimiseen tukipäällikön tehtävään. Annamme sinulle kattavan erittelyn tukipäällikön tehtävistä ja vastuualueista sekä siitä, miten voit korostaa taitojasi ja saavutuksiasi ansioluettelossasi. Annamme myös vinkkejä ja neuvoja siitä, miten voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu kilpailijoista. Lue lisää tehokkaan ansioluettelon laatimisesta tukipäällikön tehtävää varten.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä tukipäällikkö tekee?

Tukipäällikkö valvoo asiakaspalvelutiimiä ja käsittelee asiakkaiden tiedusteluja, valituksia ja palautetta. Hänen vastuullaan on varmistaa, että asiakaspalvelutiimi tarjoaa korkeatasoista asiakaspalvelua, ratkaisee asiakkaiden ongelmia ja parantaa asiakaspalveluprosesseja. He tekevät myös tiivistä yhteistyötä muiden osastojen kanssa asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi ja voivat auttaa asiakaspalvelustrategioiden kehittämisessä.


Mitkä ovat tukipäällikön vastuualueet?

 • Asiakaspalveluhenkilöstön hallinnointi, mukaan lukien palkkaaminen, koulutus ja aikatauluttaminen
 • Asiakaspalvelumenettelyjen, -käytäntöjen ja -standardien kehittäminen
 • Vastaa asiakkaiden tiedusteluihin, valituksiin ja ongelmiin oikea-aikaisesti ja ammattimaisesti.
 • Seuraa asiakaspalvelun mittareita, kuten vastausaikaa ja asiakastyytyväisyyttä.
 • Pidä tuote- ja palvelutiedot ajan tasalla vastataksesi asiakkaiden kysymyksiin.
 • Tunnistetaan parannusalueet ja kehitetään strategioita asiakaspalvelun laadun parantamiseksi.
 • Käsittele eskaloituneet asiakaspalvelukysymykset
 • Luo raportteja ja analysoi asiakaspalautetietoja
 • Varmistaa, että asiakaspalvelun parhaita käytäntöjä noudatetaan

Näyte Support Manager ansioluettelo inspiraatiota varten

Tukipäällikkö

John Doe
123 Main Street
Anytown, ST 12345
(123) 456-7890
john@doe.com

Support Manager, jolla on yli 10 vuoden kokemus asiakaspalvelusta, ongelmanratkaisusta ja teknisestä tuesta. Asiantuntemusta menestyksekkäiden suhteiden kehittämisestä ja ylläpitämisestä asiakkaiden, myyjien ja kumppaneiden kanssa. Todistettu kyky ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja toimittaa ratkaisuja oikea-aikaisesti. Taitava tunnistamaan ja ratkaisemaan ongelmia asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi.

Työkokemus:

 • XYZ Solutions - tukipäällikkö, Anytown, ST, 2015-nykyisin
  • Johtanut 10 hengen tukihenkilöstön tiimiä.
  • Teki yhteistyötä ylemmän johdon kanssa tukistrategioiden kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.
  • Tarjosi käytännön teknistä tukea ja koulutusta asiakkaille.
  • Avusti asiakaskohtaisen tukimateriaalin kehittämisessä.
 • ABC Technologies - tukiteknikko, Anytown, ST, 2005-2015
  • Ratkaisi asiakaspalveluun liittyvät ongelmat ajoissa ja ammattimaisesti.
  • Tarjosi teknistä tukea asiakkaille puhelimitse, sähköpostitse ja online-chatin kautta.
  • Suoritti koulutustilaisuuksia asiakkaille ja henkilökunnalle.

Koulutus:

 • Tietotekniikan kandidaatti, Anytownin yliopisto, Anytown, ST, 2002-2005.

Taidot:

 • Asiakaspalvelu
 • Vianmääritys
 • Projektinhallinta
 • Tiimin johtaminen
 • Tekninen tuki
 • Ohjelmistokoulutus

Sertifikaatit:

 • Microsoft Certified Professional
 • CompTIA A+ sertifioitu

Kielet:

 • Englanti (sujuvasti)
 • Espanja (perus)


Vinkkejä tukipäällikön ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Support Manager -ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Support Manager - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta asiakaspalvelu- ja viestintätaitojasi
 • Näytä kykysi käsitellä vaikeita tilanteita
 • Luettele kaikki asiaankuuluvat todistukset tai tutkinnot
 • Kuvaile ongelmanratkaisutaitojasi.
 • Mahdollinen kokemus lipunmyyntiohjelmistoista ja/tai tietokannoista.


Tukipäällikön ansioluettelon yhteenveto Esimerkkejä

Ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on tärkeä osa tukipäällikön ansioluetteloa, koska se antaa mahdollisille työnantajille käsityksen hakijan työkokemuksesta, taidoista ja pätevyydestä. Siinä olisi esiteltävä hakijan tärkeimmät vahvuudet ja saavutukset, jotta voidaan osoittaa hänen soveltuvuutensa tehtävään. Sen tulisi olla tiivis, helppolukuinen ja räätälöity työtehtäviin liittyvien erityisvaatimusten mukaisesti.

Esimerkki:

 • Erittäin organisoitu tukipäällikkö, jolla on yli 10 vuoden kokemus asiakaspalvelusuunnitelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta. Taitava ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia, toteuttamaan käytäntöjä ja menettelyjä sekä johtamaan tehokkaasti tiimejä.
 • Kokenut tukipäällikkö, jolla on todistetusti kokemusta asiakaspalvelutiimien menestyksekkäästä johtamisesta. Taitava ongelmanratkaisussa, konfliktien ratkaisemisessa ja asiakaspalveluhenkilöstön kouluttamisessa.
 • Dedicated Support Manager, jolla on 8 vuoden kokemus IT-tuesta, asiakaspalvelusta ja verkonhallinnasta. Taitava tarjoamaan erinomaista asiakaspalvelua ja ratkaisemaan asiakkaiden tiedusteluja.
 • Tuloshakuinen tukipäällikkö, jolla on laaja tietämys asiakaspalvelusta, ongelmanratkaisusta ja tiimin johtamisesta. Kokenut asiakaspalvelutiimien johtamisesta, teknisen tuen tarjoamisesta ja asiakkaiden ongelmien ratkaisemisesta.
 • Dynaaminen tukipäällikkö, jolla on yli 5 vuoden kokemus asiakaspalvelutiimien johtamisesta ja asiakaspalvelustrategioiden kehittämisestä. Taitava asiakastyytyväisyydessä, riitojenratkaisussa ja asiakaspalautteen analysoinnissa.


Rakenna vahva kokemusosio tukipäällikön ansioluetteloosi

Tukipäällikön ansioluettelon vahva kokemusosio on tärkeä, koska se osoittaa mahdollisille työnantajille, että sinulla on tarvittavat taidot ja tiedot, jotta voit menestyä tehtävässä. Siinä korostetaan saavutuksiasi ja annetaan yksityiskohtaisia esimerkkejä siitä, miten olet käyttänyt taitojasi ja asiantuntemustasi tulosten saavuttamiseksi. Se voi myös osoittaa kykyäsi työskennellä erilaisten tiimien ja sidosryhmien kanssa sekä kykysi käsitellä tehokkaasti asiakaspalvelukysymyksiä. Lisäksi työnantajat ovat todennäköisemmin vaikuttuneita, jos kokemusta käsittelevä osio on tiivis ja jäsennelty, sillä se osoittaa, että olet yksityiskohtiin suuntautunut ja sinulla on vahvat organisointitaidot.

Esim:

 • Hallinnoi yli 10 tukihenkilön tiimiä ja laati päivittäiset ja viikoittaiset aikataulut.
 • Toteutti uusia asiakaspalvelualoitteita, joiden ansiosta asiakastyytyväisyys kasvoi 85 prosentista 97 prosenttiin.
 • Kehitti ja seurasi asiakaspalvelun suorituskykymittareita varmistaakseen, että asiakaspalvelutavoitteet saavutettiin.
 • Laadunvalvontanormien laatiminen ja noudattaminen sen varmistamiseksi, että asiakaspalvelupuhelut hoidetaan yrityksen politiikkojen ja menettelyjen mukaisesti.
 • Tarjosi teknistä tukea ja vianmääritystä asiakaspalvelun edustajille.
 • Järjestänyt kuukausittaisia henkilöstökokouksia, joissa arvioitiin asiakaspalvelun toimivuutta ja keskusteltiin uusista parannusstrategioista.
 • Valmensi ja koulutti uusia asiakaspalvelijoita asianmukaisiin asiakaspalvelutekniikoihin.
 • Luonut asiakaspalvelukäsikirjoituksia ja -ohjeita varmistaakseen, että asiakaspalvelijat noudattavat samoja palvelustandardeja.
 • Kehitti asiakaspalvelumenettelyjä ja -politiikkoja laadukkaan asiakaspalvelun varmistamiseksi.
 • Ratkaisi asiakaspalvelua koskevat tiedustelut ja valitukset ajoissa.


Support Manager ansioluettelo koulutus esimerkki

Tukipäällikkö tarvitsee yleensä kandidaatin tutkinnon tietotekniikkaan, tietotekniikkaan tai liiketoimintaan liittyvältä alalta. Hänellä tulisi myös olla kokemusta asiakaspalvelusta, teknisestä tuesta ja/tai projektinhallinnasta. Lisäksi hänellä tulisi olla poikkeukselliset viestintä- ja ongelmanratkaisutaidot sekä perustiedot ohjelmistoista, laitteistoista ja verkottumisesta.

Seuraavassa on esimerkki tukipäällikön ansioluetteloon soveltuvasta kokemusluettelosta:

 • Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti, ABC University, 2013
 • Certified IT Support Manager, XYZ Professional Institute, 2018
 • Certified Network Administrator, ABC Professional Institute, 2016


Tukipäällikön taidot ansioluetteloa varten

Taitojen lisääminen tukipäällikön ansioluetteloon on tärkeää, koska se auttaa osoittamaan hakijan tiedot, kokemuksen ja kyvyt kyseisellä alalla. Se auttaa myös erottamaan hakijan muista hakijoista ja osoittamaan, että hänellä on tarvittava pätevyys ja asiantuntemus menestyäkseen tehtävässä. Tukipäällikön ansioluetteloon voidaan sisällyttää esimerkiksi asiakaspalvelua, ongelmanratkaisua, teknistä tukea, projektinhallintaa, viestintää ja johtajuutta koskevia taitoja.

Pehmeät taidot:

 1. Viestintä
 2. Tiimityö
 3. Johtajuus
 4. ajanhallinta
 5. Organisaatio
 6. Ongelmanratkaisu
 7. Ihmisten välinen
 8. Neuvottelut
 9. Sopeutumiskyky
 10. Asiakaspalvelu
< />
Kovat taidot:
 1. Tekninen tuki
 2. Asiakaspalvelu
 3. Ongelmanratkaisu
 4. Projektinhallinta
 5. IT-hallinto
 6. Tietojen analysointi
 7. Ohjelmistotestaus
 8. Verkonhallinta
 9. Muutoksenhallinta
 10. Vianmääritys


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää tukipäällikön ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Support Managerin ansioluettelon tärkeimmät tiedot

 • Korosta kokemustasi asiakaspalvelusta tai teknisestä tuesta.
 • Mainitse myös mahdollinen kokemuksesi tiimien tai projektien johtamisesta.
 • Esittele ongelmanratkaisutaitojasi.
 • Mainitse mahdollinen pätevyytesi asiaan liittyvällä alalla.
 • Mainitse myös mahdolliset saamasi palkinnot tai tunnustukset.
 • Kerro yksityiskohtaisesti kyvystäsi pysyä järjestyksessä ja hallita useita tehtäviä.
 • Esittele viestintätaitojasi.
 • Anna esimerkkejä siitä, miten olet lisännyt asiakastyytyväisyyttä.
 • Korosta kykyäsi pysyä ajan tasalla alan suuntauksista ja uusista teknologioista.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi