Content Developer ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo Content Developer -ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja saat haastattelun jo tänään.

Sisällön kehittäjä Resume Example
Keskimääräinen luokitus: 4.7 (66 ääntä)
Sisällön kehittäjä Resume Example

Tässä artikkelissa on kattava opas sisällönkehittäjän ansioluettelon kirjoittamiseen. Se sisältää vinkkejä ja neuvoja siitä, miten laatia ansioluettelo, joka erottuu muista ja korostaa ainutlaatuisia taitojasi ja kokemustasi. Siinä annetaan myös esimerkki hyvin kirjoitetusta sisällönkehittäjän ansioluettelosta, jota voit käyttää mallina oman ansioluettelosi laatimisessa. Tämän artikkelin avulla sinulla on täydellinen ansioluettelo hetkessä.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä sisällön kehittäjä tekee?

Sisällön kehittäjä vastaa sisällön luomisesta ja hallinnoinnista digitaalisen median alustoille, kuten verkkosivustoille, blogeihin ja sosiaaliseen mediaan. Hän yleensä kirjoittaa ja muokkaa sisältöä, hallinnoi sisällöntuotantoa ja koordinoi toimintaa suunnittelijoiden ja web-kehittäjien kanssa. Sisällönkehittäjät voivat myös vastata aiheiden tutkimisesta, sisällön optimoinnista hakukoneoptimointia varten ja työskentelystä analytiikan kanssa sisällön onnistumisen mittaamiseksi.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita Content Developer -ansioluettelon esimerkkejä:

Mitkä ovat sisällönkehittäjän vastuualueet?

 • Sisällön luominen ja muokkaaminen verkkosivustoille, intraneteille ja muille digitaalisille alustoille.
 • Sisältöstrategioiden ja -suunnitelmien kehittäminen erityistavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Sisällön kehittäminen käyttäjien sitoutumisen ja brändin tunnettuuden lisäämiseksi
 • Hakukoneoptimoinnin (SEO) kannalta optimoidun sisällön luominen.
 • alan kehityssuuntausten ja parhaiden käytäntöjen tutkiminen ja ajan tasalla pitäminen
 • Työskentely suunnittelijoiden ja kehittäjien kanssa sisällön tehokkaan esittämisen varmistamiseksi.
 • Sisällön suorituskyvyn mittaaminen ja analysointi sisällön optimoimiseksi.
 • Sisällönhallintajärjestelmien ja -prosessien kehittäminen
 • Yhteistyö muiden osastojen kanssa sen varmistamiseksi, että sisältö vastaa niiden tarpeita.

Näyte Content Developer ansioluettelo inspiraatiota varten

Nimi: John Doe

Ikä: 32

Sijainti: Los Angeles, CA

John Doe on kokenut sisällön kehittäjä, jolla on intohimo luoda kiinnostavaa ja informatiivista sisältöä. Hänellä on todistetusti kokemusta sisällön kehittämisestä printti-, verkko- ja mobiilimedioihin. Erittäin organisoitu ammattilainen, jolla on erinomaiset viestintätaidot, John Doe on taitava työskentelemään tiimien kanssa ja itsenäisesti kehittääkseen sisältöä, joka vastaa kohdeyleisön tarpeita.

Työkokemus

 • Sisällön kehittäjä (2015-nykyisin)
  ABC Corporation, San Francisco, CA
  Teki yhteistyötä suunnittelutiimin kanssa kehittääkseen sisältöstrategioita ja -suunnitelmia digitaalisia ja painettuja mediakampanjoita varten.
 • Sisällöntoimittaja (2013-2015)
  XYZ Corporation, Los Angeles, CA
  Editoi ja oikoluki sisältöä verkkosivustoille, blogeihin ja muihin digitaalisiin medioihin. Varmisti verkkosivustojen ja muun digitaalisen median sisällön oikeellisuuden.

Koulutus

 • Taiteen kandidaatti viestinnässä
  University of California, Los Angeles, CA

Taidot

 • Sisältöstrategia
 • Copywriting
 • Muokkaus ja oikoluku
 • Adobe Creative Suite
 • Sisällönhallintajärjestelmät

Sertifikaatit

 • Sertifioitu sisältömarkkinoija (2020)

Kielet

 • HTML


Vinkkejä sisällön kehittäjän ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Content Developer -ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Content Developer - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Liitä mukaan mahdolliset asiaankuuluvat todistukset tai palkinnot.
 • Nosta esiin kaikki sisältöjen kehittämisen alaan liittyvät asiantuntemuksesi.
 • Osoita kykysi luoda vaikuttavaa ja tehokasta sisältöä.
 • Mainitse kaikki aiemmat sisällön kehittämiseen liittyvät työtehtäväsi.
 • Mainitse myös kaikki ohjelmistot tai työkalut, joiden kanssa sinulla on kokemusta.


Content Developer ansioluettelon yhteenveto Esimerkkejä

Sisällönkehittäjän ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on työnhakijoille tärkeä väline, jonka avulla he voivat esitellä taitojaan, kokemustaan ja pätevyyttään tiiviissä ja helposti luettavassa muodossa. Siinä korostetaan hakijan taustan olennaisimpia ja vaikuttavimpia näkökohtia, ja se toimii johdantona ansioluettelon muuhun osaan. Se herättää myös henkilöstöpäälliköiden ja rekrytoijien huomion, mikä saa heidät lukemaan ansioluettelon loputkin osat. Sisällönkehittäjän ansioluettelon tiivistelmä tai tavoite olisi räätälöitävä sen työn mukaan, jota hakija hakee, ja siinä olisi korostettava niitä hakijan taustan osa-alueita, jotka vastaavat parhaiten tehtävän vaatimuksia.

Esim:

 • Erittäin motivoitunut ja organisoitu sisällön kehittäjä, jolla on 4 vuoden kokemus multimediatuotannosta, verkkosuunnittelusta ja sisällön kehittämisestä.
 • Kokenut sisällönkehittäjä, jolla on monipuoliset taidot videotuotannossa, sisällön luomisessa ja verkkosuunnittelussa.
 • Luova sisällön kehittäjä, jolla on intohimo luoda kiinnostavaa sisältöä ja kehittää mediaprojekteja, joissa keskitytään käyttäjäkokemukseen.
 • Ammattitaitoinen sisällön kehittäjä, jolla on kokemusta sisältöstrategiasta, SEO:sta ja digitaalisesta markkinoinnista. Taitava luomaan kiinnostavaa ja luovaa sisältöä.
 • Yksityiskohtaisesti orientoitunut sisällön kehittäjä, jolla on taustaa multimediatuotannosta, verkkosuunnittelusta ja sisällön kehittämisestä. Taitava projektinhallinnassa ja yhteistyössä.


Rakenna vahva kokemusosa Content Developer -ansioluetteloosi

Sisällönkehittäjän ansioluettelon vahva kokemusosio on tärkeä muutamasta syystä. Ensinnäkin se antaa työnantajille yksityiskohtaisen selvityksen hakijan aiemmasta työkokemuksesta ja saavutuksista. Näin työnantajat saavat paremman käsityksen hakijan teknisistä taidoista ja tiedoista. Lisäksi työnantajat voivat sen avulla ymmärtää, miten hakija on aiemmin hoitanut projekteja ja tehtäviä ja miten hän voisi edistää yrityksen menestystä. Lopuksi vahva kokemusosio ansioluettelossa auttaa hakijaa erottumaan muista hakijoista ja lisää mahdollisuuksia saada haastattelu.

Esim:

 • Kehitti, muokkasi ja ylläpiti verkkosivuston sisältöä ja blogikirjoituksia eri tuotteille ja palveluille.
 • Luonut ja hallinnoinut sisällön kehittämishankkeita, mukaan lukien koordinointi sidosryhmien kanssa, määräaikojen ja aikataulujen asettaminen sekä laadunvalvonta.
 • Yhteistyö muiden osastojen kanssa sisällön tarkkuuden ja täydellisyyden varmistamiseksi.
 • Kirjoittanut ja muokannut monenlaista sisältöä, kuten verkkotekstejä, tuotetietoja, käyttöoppaita, käsikirjoja, artikkeleita ja blogikirjoituksia.
 • Kehitti vakuuttavaa sisältöä digitaalisia markkinointialoitteita varten, mukaan lukien sähköpostikampanjat ja sosiaalisen median tiedotus.
 • Suunnitellut, aikatauluttanut ja hallinnoinut sisällöntuotantoa ja julkaisemista sisällönhallintajärjestelmien avulla.
 • Kehitti ja toteutti strategian sisällön optimoimiseksi hakukonenäkyvyyttä varten.
 • Teki tutkimusta ja analyysejä sisällön kehittämishankkeita varten.
 • Tutki ja kirjoitti tapaustutkimuksia ja valkoisia papereita asiakkaille.
 • Seurasi ja analysoi verkkosivuston liikennettä, sisällön suorituskykyä ja käyttäjien sitoutumista.


Content Developer ansioluettelo koulutus esimerkki

Sisällönkehittäjät tarvitsevat yleensä kandidaatin tutkinnon viestinnän, journalismin, englannin, markkinoinnin tai jonkin vastaavan alan alalta. Vastaava kokemus sisällön luomisesta ja hallinnoinnista on myös hyödyllistä. Sisällönkehittäjillä on oltava vahvat kirjalliset ja suulliset viestintätaidot, he ovat hyvin organisoituja ja heillä on oltava hyvä ymmärrys kohderyhmästä. Heillä tulisi myös olla vankka tietämys verkkojulkaisutyökaluista ja sisällönhallintajärjestelmistä. Hakukoneoptimoinnin (SEO) tuntemus on eduksi.

Tässä on esimerkki Content Developer -ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti ABC-yliopistosta, 2017
 • Master of Science in Professional Writing yliopistosta XYZ, 2020
 • Web-sisällön suunnittelun sertifikaatti LMN Institutesta, 2021


Sisällön kehittäjän taidot ansioluetteloon

Taitojen lisääminen Content Developer -ansioluetteloon on tärkeää, koska sen avulla voit korostaa taitojasi ja osoittaa mahdollisille työnantajille, että olet pätevä ehdokas tehtävään. Taidot olisi räätälöitävä hakemaasi työpaikkaan sopiviksi, ja niiden olisi sisällettävä sekä teknisiä että pehmeät taidot, joita tarvitaan kyseisessä tehtävässä. Esimerkkejä sisällönkehittäjän teknisistä taidoista voisivat olla sisällönhallintajärjestelmien tuntemus, SEO-optimointi, HTML- ja CSS-koodaus. Esimerkkejä pehmeistä taidoista voisivat olla vahvat kirjoitus- ja muokkaustaidot, kyky työskennellä itsenäisesti, vahvat viestintätaidot ja kyky noudattaa määräaikoja.

Pehmeät taidot:

 1. Tehokas viestintä
 2. Tutkimustaidot
 3. Luova ajattelu
 4. Tiimityö
 5. Organisaatiotaidot
 6. ajanhallinta
 7. Ongelmanratkaisu
 8. Sopeutumiskyky
 9. Tarkkaavaisuus
 10. ihmissuhdetaidot
< />
Kovat taidot:
 1. Graafinen suunnittelu
 2. Copywriting
 3. Sisältöstrategia
 4. Toimitus
 5. Tutkimus
 6. SEO
 7. Verkkosuunnittelu
 8. Sosiaalinen media
 9. Analytiikka
 10. Projektinhallinta


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää Content Developer -ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista sisällyttää yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tosissasi tehtävään.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Keskeiset asiat Content Developer -ansioluettelon laatimiseksi

 • Korosta asiaankuuluvia taitoja, kuten kirjoittamista, muokkaamista ja viestintää.
 • Yksityiskohtaiset tiedot mahdollisesta merkityksellisestä koulutuksesta ja sertifikaateista
 • Sisällytä aiemmat sisällön kehittämishankkeet ja kokemus
 • Anna esimerkkejä tuottamastasi sisällöstä
 • Mainitse mahdolliset erikoisohjelmistot tai -työkalut, joita osaat käyttää.
 • Kuvaile, miten pysyt ajan tasalla alan trendeistä.
 • Osoita, miten teet tehokasta yhteistyötä sidosryhmien kanssa.
 • Korosta saamiasi palkintoja tai tunnustuksia

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi