Sales Account Executive ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo myyntiasiakaspäällikön ansioluettelo, jolla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Keskimääräinen luokitus: 4.4 (187 ääntä)

Oletko myynnin ammattilainen, joka etsii uutta haastetta? Myyntiasiakkuuspäällikön ansioluetteloesimerkkimme voi auttaa sinua erottumaan kilpailijoista ja saamaan seuraavan työtehtäväsi. Tässä kattavassa oppaassa käydään läpi ansioluettelon jokainen osa henkilökohtaisista tiedoista ammatilliseen yhteenvetoon ja avaintaitoihin. Annamme myös vinkkejä ja niksejä, joiden avulla voit luoda ansioluettelon, joka saa sinut huomatuksi. Jos siis olet valmis ottamaan seuraavan askeleen urallasi, aloitetaan!

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä myyntiasiamies tekee?

Sales Account Executive vastaa asiakassuhteiden hoitamisesta ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisesta. Hänen tehtäviinsä kuuluu myyntistrategioiden kehittäminen, esitysten laatiminen ja pitäminen, sopimusneuvottelut ja asiakassuhteiden ylläpito. Hän voi myös työskennellä markkinointitiimien kanssa kampanjoiden luomiseksi ja toteuttamiseksi, tietojen analysoimiseksi ja suorituskykymittareiden seuraamiseksi.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita Sales Account Executive -ansioluetteloon liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitkä ovat Sales Account Executiven vastuualueet?

 • Asiakas- ja asiakassuhteiden kehittäminen ja ylläpitäminen
 • Asiakkaiden tarpeiden analysointi ja myyntimahdollisuuksien tunnistaminen
 • Myyntisuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Markkinatutkimuksen tekeminen alan muutosten seuraamiseksi.
 • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja strategioiden kehittäminen niiden hyödyntämiseksi.
 • myyntiehdoista neuvotteleminen asiakkaiden ja asiakkaiden kanssa
 • Myyntitoimien ja asiakastietojen tarkan kirjanpidon ylläpitäminen.
 • Avustaminen markkinointi- ja myynninedistämismateriaalin kehittämisessä.
 • Palautteen antaminen johdolle markkinaolosuhteista ja asiakassuuntauksista.

Näyte Myyntiasiakkuuspäällikkö ansioluettelo inspiraatiota varten

John Doe
Osoite: 123 Main Street, Anytown, CA 12345.
Puhelin: (555) 555-5555.
Sähköposti: john.doe@email.com

Yhteenveto
John Doe on kokenut myyntiasiakkuusjohtaja, jolla on vaikuttava menestystarina myyntialalla. Hänellä on todistetusti kyky rakentaa suhteita, solmia sopimuksia ja tuottaa tuloksia. Hän on erinomainen viestijä, neuvottelija ja ongelmanratkaisija, jolla on kyky ajatella strategisesti ja taktisesti tavoitteiden saavuttamiseksi. Hänen kokemuksensa ja omistautumisensa tekevät hänestä erinomaisen voimavaran mihin tahansa tiimiin.

Työkokemus

 • Myyntiasiamies, ABC Corporation - Anytown, CA (2020 - Nykyinen)
  • Kehitti ja toteutti myyntistrategian tulotavoitteiden ylittämiseksi.
  • Luonut johtolankoja, tunnistanut mahdollisuuksia ja solminut sopimuksia.
  • Luonut ja ylläpitänyt vahvoja asiakassuhteita.
  • Markkinatutkimuksen, kilpailija-analyysin ja ennusteiden tekeminen.
 • Myyntipäällikkö, XYZ Corporation - Anytown, CA (2015 - 2020)
  • Hallitsi 10 myyjän tiimiä.
  • Kehitti ja toteutti myyntistrategioita tulotavoitteiden ylittämiseksi.
  • Koulutti ja valmensi myyntityöntekijöitä myyntitaitojen kehittämisessä.
  • Luonut ja ylläpitänyt asiakassuhteita.

Koulutus
Kauppatieteiden kandidaatti, Anytownin yliopisto, Anytown, CA (2011-2015).

Taidot
Myyntistrategian kehittäminen, Suhteiden hallinta, Neuvottelut, Asiakashankinta, Ongelmanratkaisu, Viestintä.

Sertifikaatit
Sertifioitu myynnin ammattilainen (CSP)

Kielet
englanti (äidinkieli), espanja (perus)Ansioluettelovinkkejä myyntiasiamiehelle

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Sales Account Executive -ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Sales Account Executive - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta asiakaspalvelu- ja myyntikokemustasi
 • Määrittele saavutuksesi numeroin
 • Varmista, että luettelet työn kannalta olennaiset taidot.
 • Tarkista ansioluettelosi oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Mainitse mahdolliset palkinnot tai todistukset.


Sales Account Executive ansioluettelon tiivistelmä Esimerkkejä

Yhteenveto ansioluettelosta tai ansioluettelon tavoite on tärkeä osa myyntitilinpäällikön ansioluetteloa. Se auttaa työnantajia ymmärtämään nopeasti, kuka olet ja miksi olet paras ehdokas tehtävään. Siinä olisi esitettävä yhteenveto pätevyydestäsi, saavutuksistasi ja kokemuksestasi, jotka osoittavat, miksi sovit tehtävään erinomaisesti. Käyttämällä ansioluettelon tiivistelmää tai ansioluettelon tavoitetta työnantajat pystyvät nopeasti päättelemään, onko sinulla heidän etsimänsä taidot ja asiantuntemus.

Esim:

 • Erittäin motivoitunut myyntitilin johtaja, jolla on 7 vuoden kokemus suhteiden kehittämisestä ja erinomaisen asiakaspalvelun tarjoamisesta.
 • Taitava myyntitilin johtaja, jolla on todistetusti kokemusta myyntitavoitteiden saavuttamisesta ja ylittämisestä. Taitava rakentamaan asiakassuhteita.
 • Dynaaminen myyntitilivastaava, jolla on yli 10 vuoden kokemus markkina-analyyseistä, tuotteiden myynninedistämisestä ja asiakassuhteista.
 • Vetovoimainen myyntitilin johtaja, jolla on erinomaiset tiedot myyntitaktiikoista ja asiakaspalvelusta. Todistettu kyky luoda uusia johtolankoja ja solmia sopimuksia.
 • Kokenut myyntitilivastaava, jolla on vahva tausta myyntistrategioiden kehittämisessä ja asiakastilien hallinnoinnissa. Taitava prospektointi ja myynnin päättäminen.


Rakenna vahva kokemusosio myyntitilinpäällikön ansioluetteloosi

Vahvan kokemusta käsittelevän osion luominen myyntitilinpäällikön ansioluetteloon on tärkeää, jotta voit osoittaa mahdollisille työnantajille, että sinulla on tarvittavat taidot ja pätevyys tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen. Kokemusta käsittelevässä osiossa olisi korostettava aiempaa menestystäsi myynnissä, asiakaspalvelussa ja asiakkuudenhallinnassa. Sen tulisi myös osoittaa kykysi saavuttaa tai ylittää myyntikiintiöt, kehittää vahvoja asiakassuhteita ja kasvattaa asiakkuuksia. Lisäksi sinun tulisi tuoda esiin kaikki tehtävän kannalta merkitykselliset koulutuksesi ja sertifikaattisi. Jos käytät aikaa kattavan kokemusta käsittelevän osion laatimiseen, voit erottua edukseen ja osoittaa mahdollisille työnantajille, että sinulla on hyvät valmiudet menestyksekkääseen myyntitilinpäällikön tehtävään.

Esimerkki:

 • Hallinnoi menestyksekkäästi avainasiakassalkkua, minkä ansiosta myynti kasvoi 10 prosenttia 12 kuukauden aikana.
 • Kehitti ja toteutti menestyksekkään myyntistrategian, jonka tuloksena tietyn tuotteen myynti kasvoi 15 prosenttia.
 • Luonut ja ylläpitänyt vahvoja asiakassuhteita, mikä on johtanut korkeaan asiakastyytyväisyyteen.
 • Tutki ja tunnisti uusia potentiaalisia asiakkaita, minkä ansiosta myynti kasvoi 25 prosenttia 6 kuukauden aikana.
 • Neuvotellut sopimuksia myyjien kanssa, mikä johti 10 prosentin kustannussäästöihin.
 • Kehitti ja toteutti strategioita asiakasuskollisuuden lisäämiseksi, mikä johti uusintamyynnin lisääntymiseen.
 • Analysoi asiakastietoja trendien ja kasvumahdollisuuksien tunnistamiseksi.
 • Tarjosi säännöllistä koulutusta ja tukea myyntitiimin jäsenille.
 • Luonut ja toteuttanut tehokkaita myyntikampanjoita myynnin lisäämiseksi.
 • Hallitsi 10 myyntiedustajan tiimiä, jonka tuloksena myynti kasvoi 20 prosenttia 6 kuukauden aikana.


Sales Account Executive ansioluettelo koulutus esimerkki

Myyntiasiakaspäälliköiltä vaaditaan yleensä vähintään kandidaatin tutkinto liiketalouden, myynnin, markkinoinnin tai siihen liittyvän alan opinnoista. Monet työnantajat suosivat hakijoita, joilla on maisterin tutkinto. Erityisiä opintojaksoja voivat olla esimerkiksi myynti, taloustiede, rahoitus, viestintä, markkinointi ja liikkeenjohto. Myyntiasiakkuusjohtajilla tulisi olla myös vahvat ihmissuhde- ja viestintätaidot, erinomaiset organisointitaidot ja vankka tietämys myytävästä tuotteesta tai palvelusta.

Seuraavassa on esimerkki Sales Account Executive -ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Kauppatieteiden kandidaatti, University of California, Los Angeles, CA (2017).
 • Certificate in Sales & Account Management, ABC University, San Francisco, CA (2018).
 • Certificate in Advanced Sales & Account Management, DEF University, Santa Cruz, CA (2019)


Myyntiasiakkuusjohtajan taidot ansioluetteloa varten

Taitojen lisääminen Sales Account Executive -ansioluetteloon on tärkeää, koska sen avulla mahdolliset työnantajat voivat nopeasti arvioida työnhakijan kokemusta ja kykyjä. Taidot olisi räätälöitävä haettavan toimen mukaan, ja niiden olisi sisällettävä sekä kovia että pehmeitä taitoja. Kovia taitoja ovat ne taidot, jotka liittyvät nimenomaan kyseiseen tehtävään, kuten tietyn ohjelmiston tuntemus tai tietyntyyppisen asiakastietokannan perehtyneisyys. Pehmeillä taidoilla tarkoitetaan yleisempiä taitoja, kuten viestintä-, ongelmanratkaisu- ja ihmissuhdetaitoja. Luettelemalla ansioluettelossaan asiaankuuluvat taidot työnhakijat pystyvät paremmin osoittamaan, että heillä on työn edellyttämä pätevyys. Tämä voi auttaa erottamaan heidät muista hakijoista ja tehdä heistä houkuttelevampia potentiaalisille työnantajille.

Pehmeät taidot:

 1. Viestintä
 2. Verkostoituminen
 3. Neuvottelut
 4. Johtajuus
 5. Organisaatio
 6. Strateginen
 7. Ongelmanratkaisu
 8. Tutkimus
 9. Ihmisten välinen
 10. Ajanhallinta
< />
Kovat taidot:
 1. Lead Generation
 2. Asiakassuhteet
 3. Tuotetuntemus
 4. Myyntistrategiat
 5. Markkinointitaktiikat
 6. Neuvottelutaidot
 7. Tietojen analysointi
 8. CRM-järjestelmät
 9. Taloudellinen ajattelutapa
 10. Ajanhallinta


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää kirjoittaessasi myyntitilinpäällikön ansioluetteloa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista sisällyttää yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Keskeiset asiat Sales Account Executive -ansioluetteloa varten

 • Korosta myyntisaavutuksia, mukaan lukien saadut palkinnot ja tunnustukset.
 • Sisältää asiaankuuluvia teknisiä taitoja, kuten asiakassuhteiden hallintaohjelmiston tuntemusta.
 • Luettele mahdollinen kokemus myyntistrategioista ja -taktiikoista, kuten kylmäkäynnit, myyntiesittelyt ja asiakaspalvelu.
 • Vahvat viestintä-, analyysi- ja ongelmanratkaisutaidot.
 • Markkinatrendien ja alan standardien tuntemus.
 • Yksityiskohtaiset tiedot mahdollisesta kokemuksesta markkinatutkimuksesta tai tietojen analysoinnista.
 • Ilmoita mahdolliset asiaankuuluvat todistukset tai koulutus.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi