Liiketoiminnan kehittämisen edustaja ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo ansioluettelo, jolla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Keskimääräinen luokitus: 4.8 (185 ääntä)

Tervetuloa Business Development Representative ansioluettelomme esimerkkiin! Tämä artikkeli tarjoaa sinulle perusteellisen katsauksen siihen, mitä tarvitaan menestyksekkään ansioluettelon laatimiseen liiketoiminnan kehittämisen edustajan tehtävään. Käymme läpi, mitä kuhunkin osioon tulee sisällyttää, ja annamme esimerkin hyvin laaditusta ansioluettelosta oppaaksi. Lisäksi tarjoamme parhaita käytäntöjä tehokkaan ansioluettelon laatimiseen, joka auttaa sinua erottumaan kilpailijoista. Aloitetaan!

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä liiketoiminnan kehittämisedustaja tekee?

Liiketoiminnan kehittämisedustajan tehtävänä on edistää yrityksen kasvua tunnistamalla ja kehittämällä suhteita potentiaalisiin asiakkaisiin ja kumppaneihin. Tehtävään kuuluu monia tehtäviä, kuten potentiaalisten asiakkaiden tutkiminen, kylmäkutsujen tekeminen tai sähköpostiviestien lähettäminen mahdollisille asiakkaille, myyntikokousten järjestäminen ja niihin osallistuminen sekä myyntistrategioiden kehittäminen kauppojen solmimiseksi. Lisäksi he tekevät usein tiivistä yhteistyötä muiden osastojen, kuten markkinoinnin, kanssa kehittäessään kampanjoita, jotka tukevat heidän pyrkimyksiään ja maksimoivat ROI:n.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita ansioluetteloesimerkkejä, jotka liittyvät liiketoiminnan kehittämiseen:

Mitkä ovat liiketoiminnan kehittämisedustajan vastuualueet?

 • Tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia tutkimalla alan suuntauksia ja markkinaolosuhteita.
 • Kehittää suhteita potentiaalisiin asiakkaisiin, rakentaa ja ylläpitää kontaktiverkostoa.
 • Kehittää ja toteuttaa strategisia suunnitelmia markkinaosuuden ja tulojen kasvattamiseksi.
 • Markkinatutkimuksen tekeminen potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseksi ja asiakkaiden tarpeiden arvioimiseksi.
 • Luo esityksiä mahdollisille asiakkaille
 • Sopimusneuvottelut ja sopimusten tekeminen
 • Kehitetään ja toteutetaan strategioita asiakasuskollisuuden ja asiakaspysyvyyden lisäämiseksi.
 • Seuraa toimialan suuntauksia ja kilpailijoiden toimintaa
 • Yhteistyö sisäisten tiimien kanssa strategioiden onnistuneen täytäntöönpanon varmistamiseksi.
 • raportoida säännöllisesti johdolle edistymisestä ja suorituskyvystä.

Näyte liiketoiminnan kehittämisen edustaja ansioluettelo inspiraatiota varten

Liiketoiminnan kehittämisen edustaja

John Doe on kokenut liiketoiminnan kehittämisedustaja, joka on ollut alalla 10 vuotta. Hänellä on kokemusta asiakassuhteista, liidien luomisesta ja myynnistä. Johnilla on intohimo kehittää asiakassuhteita, ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja käyttää analyyttisiä taitoja menestysstrategioiden rakentamiseen. Hän on tavoitteellinen henkilö, joka nauttii ongelmanratkaisun haasteista ja siitä, että hän auttaa asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa.

 • Työkokemus
 • Business Development Representative, ABC Company, 2014 - nykyisin
 • Kehitti ja toteutti strategioita myynnin lisäämiseksi ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.
 • Luonut vahvat asiakassuhteet ja tarjonnut asiakaspalvelua.
 • Markkinatutkimuksen tekeminen asiakkaiden tarpeiden ja suuntausten tunnistamiseksi.
 • Koulutus
 • Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto, XYZ-yliopisto, 2010.
 • Taidot
 • Asiakassuhteet
 • Lead Generation
 • Myynti
 • Analyyttiset taidot
 • Strategian kehittäminen
 • Sertifikaatit
 • Sertifioitu ammattimainen myyntiedustaja, ABC Company, 2018
 • Kielet
 • englanti (sujuvasti)
 • espanja (keskusteleva)


Ansioluettelovinkkejä liiketoiminnan kehittämisedustajalle

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Business Development Representative -yhteistyökumppanin ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Business Development Representative - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta asiakaspalvelu- ja viestintätaitojasi
 • Sisällytä mahdolliset myyntikokemukset tai menestystarinat
 • Keskity aseman kannalta olennaisimpiin taitoihin.
 • Anna konkreettisia esimerkkejä saavutuksistasi
 • Näytä kykysi rakentaa suhteita asiakkaisiin


Liiketoiminnan kehittämisen edustaja Yhteenveto Esimerkkejä

Yhteenveto ansioluettelosta tai ansioluettelon tavoite on tärkeä osa liiketoiminnan kehittämisen edustajan ansioluetteloa, sillä sen avulla hän voi nopeasti ja tiiviisti kertoa pätevyydestään, kokemuksestaan ja tavoitteistaan rekrytoiville johtajille. Yhteenvedossa tulisi lyhyesti selittää, miksi hän on oikea ehdokas tehtävään ja miksi hänestä olisi hyötyä organisaatiolle. Siinä olisi myös korostettava keskeisiä taitoja, saavutuksia ja ainutlaatuisia piirteitä, jotka tekevät hänestä ihanteellisen henkilön tehtävään.

Esimerkki:

 • Erittäin motivoitunut liiketoiminnan kehittämisen edustaja, jolla on yli 5 vuoden kokemus asiakassuhteista ja myynnistä.
 • Tuloshakuinen liiketoiminnan kehittämisen edustaja, jolla on yli 7 vuoden kokemus asiakkuuksien hallinnasta ja liiketoiminnan kehittämisestä.
 • Dynaaminen liiketoiminnan kehittämisen edustaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus myynnistä ja asiakassuhteista.
 • Kekseliäs liiketoiminnan kehittämisen edustaja, jolla on yli 4 vuoden kokemus markkinatutkimuksesta ja liidien luomisesta.
 • Innovatiivinen liiketoiminnan kehittämisen edustaja, jolla on yli 8 vuoden kokemus markkina-analyysistä ja asiakashankinnasta.


Rakenna vahva kokemusosio liiketoiminnan kehittämisen edustajan ansioluetteloosi

Liiketoiminnan kehittämisedustajan ansioluettelon vahva kokemusosio on tärkeä, koska sen avulla työnantajat näkevät nopeasti hakijan pätevyyden ja saavutukset. Sen avulla voidaan myös osoittaa hakijan kyky rakentaa menestyksekkäästi suhteita, tunnistaa potentiaalisia mahdollisuuksia ja luoda menestyksekkäitä strategioita yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Osoittamalla kykynsä saavuttaa tavoitteet johdonmukaisesti ja tehokkaasti työnantajat pystyvät paremmin arvioimaan hakijan pätevyyttä ja määrittelemään hänen kykynsä ottaa vastaan liiketoiminnan kehittämisedustajan tehtävä.

Esim:

 • Kehitti ja toteutti myyntistrategioita ja -taktiikoita uuden liiketoiminnan hankkimiseksi ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi.
 • Ylläpitänyt yksityiskohtaista kirjanpitoa myyntitoimista ja asiakaskohtaamisista Salesforce CRM:n avulla.
 • Tunnistanut ja kehittänyt menestyksekkäästi uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Yhteistyö markkinointi- ja tuotetiimien kanssa markkinointikampanjoiden ja tuotemateriaalien luomiseksi.
 • Tuotteiden esittelyt ja esittelyt keskeisille sidosryhmille.
 • Luonut ja ylläpitänyt suhteita nykyisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin.
 • Tehokkaiden ehdotusten ja myyntisopimusten laatiminen asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi.
 • Markkinatutkimuksen tekeminen kohdemarkkinoiden ja asiakkaiden mieltymysten tunnistamiseksi.
 • Analysoi asiakaspalautetta ja mukautti strategioita asiakastyytyväisyyden optimoimiseksi.
 • Yhteistyö muiden osastojen kanssa asiakastyytyväisyyden ja palvelujen oikea-aikaisen toimittamisen varmistamiseksi.


Business Development Representative ansioluettelo koulutus esimerkki

Yrityskehityksen edustajalla on mieluiten kandidaatin tutkinto liiketaloudesta, markkinoinnista tai joltakin vastaavalta alalta. Hänellä tulisi myös olla vahvat viestintä-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutaidot. Lisäksi myynti- ja markkinointitekniikoiden, asiakaspalvelun periaatteiden ja alan yleisten suuntausten tuntemus on eduksi.

Seuraavassa on esimerkki Business Development Representative -ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Kauppatieteiden kandidaatti, University of California, San Diego, CA, 2019
 • Associate's Degree in Business, San Diego Community College, San Diego, CA, 2016.
 • Certificate in Business Development, San Diego State University, San Diego, CA, 2018


Liiketoiminnan kehittämisen edustaja Taitoja ansioluetteloon

On tärkeää lisätä taitoja liiketoiminnan kehittämisedustajan ansioluetteloon, jotta voit tuoda esiin tiedot ja kyvyt, joita tarvitaan tehtävässä menestymiseen. Näihin kuuluvat sellaiset taidot kuin myynti, markkinointi, asiakaspalvelu, suhteiden luominen, ongelmanratkaisu, viestintä, neuvottelut ja tietojen analysointi. Näyttämällä nämä taidot työnantajat pystyvät paremmin arvioimaan, sopiiko hakija tehtävään. Esimerkkien lisääminen siitä, miten hakija on käyttänyt näitä taitoja aiemmin, on myös hyödyllistä.

Pehmeät taidot:

 1. Viestintä
 2. Ihmisten väliset taidot
 3. Esittäminen
 4. Johtajuus
 5. Neuvottelut
 6. Verkostoituminen
 7. Ongelmanratkaisu
 8. Organisaatio
 9. Tavoitteellisuus
 10. Ajanhallinta
< />
Kovat taidot:
 1. Taidot: Myyntityö
 2. Lead Generation
 3. CRM-hallinta
 4. Markkinatutkimus
 5. Asiakkuudenhallinta
 6. Ehdotusten kirjoittaminen
 7. Tietojen analysointi
 8. Suhteiden rakentaminen
 9. Strateginen suunnittelu
 10. Projektinhallinta


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää kirjoittaessasi liiketoiminnan kehittämisen edustajan ansioluetteloa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista sisällyttää yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tosissasi tehtävään.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Keskeiset asiat liiketoiminnan kehittämisedustajan ansioluetteloa varten

 • Korosta asiaankuuluvaa kokemusta myynnistä tai asiakaspalvelusta
 • osoittaa tuntevansa toimialan ja tuote-/palvelutarjonnan.
 • Pääpiirteittäin tärkeimmät saavutukset ja tulokset
 • Viestintä-, ihmissuhde- ja neuvottelutaidot korostuvat.
 • Sisältää vastaukset asiakkaiden tiedusteluihin ja valituksiin.
 • Kuvaile kokemusta asiakkuuksien hallinnasta
 • Mainitse saadut palkinnot tai tunnustukset
 • Ilmoita mahdolliset muut asiaankuuluvat todistukset tai koulutus

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi