Kirjanpidon johtaja ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo kirjanpitojohtajan ansioluettelo, joka saa sinut haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Kirjanpidon johtaja Ansioluettelo Esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.7 (166 ääntä)
Kirjanpidon johtaja Ansioluettelo Esimerkki

Kirjanpitojohtajan ansioluetteloesimerkkimme tarjoaa kattavan katsauksen siihen, miltä onnistuneen kirjanpitojohtajan ansioluettelon tulisi näyttää. Tämä esimerkki tarjoaa lähtökohdan, jonka avulla voit laatia oman ammatillisen ansioluettelosi, jossa korostuu asiaankuuluva pätevyytesi ja kokemuksesi. Esimerkkimme avulla voit varmistaa, että sinulla on kaikki tarvittavat osat valmiina, jotta voit tehdä loistavan ensivaikutelman mahdollisiin työnantajiin.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä kirjanpitojohtaja tekee?

Kirjanpitojohtajan tehtävänä on valvoa kirjanpitohenkilöstön työtä ja varmistaa, että kaikki kirjanpitotoimet ovat yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisia. Hänen vastuullaan on myös kehittää ja ylläpitää kirjanpitokäytäntöjä ja -menettelyjä, valvoa ja täsmäyttää tilejä, laatia tilinpäätöksiä ja raportteja sekä tukea ja opastaa kirjanpitohenkilöstöä. Lisäksi he voivat osallistua talousarvioiden laatimiseen, ennusteiden laatimiseen ja taloustietojen analysointiin.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita Director Of Accounting -tehtävään liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitkä ovat kirjanpitojohtajan vastuualueet?

 • Valvoo talousraporttien, talousarvioiden ja muiden tarvittavien asiakirjojen laatimista.
 • Varmistaa kaikkien paikallisten, osavaltioiden ja liittovaltion rahoitusmääräysten noudattaminen.
 • Kehittää ja toteuttaa tehokasta sisäistä valvontaa yrityksen varojen suojaamiseksi.
 • Kirjanpitohenkilöstön johtaminen ja kehittäminen.
 • Taloudellisten analyysien tekeminen ja strategisten neuvojen ja ohjeiden antaminen ylimmälle johdolle.
 • Analysoi suuntauksia, kustannuksia, tuloja ja rahoitussitoumuksia.
 • Luoda ja ylläpitää suhteita pankki- ja sijoitusalan kontakteihin.
 • Koordinoi ja osallistuu tarkastuksiin sekä laatii tarkastusaikataulut.
 • Antaa suosituksia kirjanpitojärjestelmien, menettelyjen ja toimintatapojen parantamiseksi.

Näyte kirjanpitojohtajan ansioluettelo inspiraatiota varten

Kirjanpitojohtaja Mary Smith

Mary Smith on erittäin kokenut ja lahjakas kirjanpitojohtaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus alalta. Hän on hyvin organisoitu ja tehokas johtaja, jolla on luontainen kyky analysoida monimutkaisia ongelmia ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja. Hän on toiminut useissa rahoitusalan tehtävissä, ja hänellä on vahva talousosaaminen ja asiantuntemus kirjanpidon alalla, ja hän on taitava hoitamaan taloudellisia toimintoja ja prosesseja.

Työkokemus:

 • Hallinnoi koko organisaation budjetointiprosessia.
 • Valvoi kirjanpitojärjestelmien suunnittelua ja toteuttamista.
 • Kehitti ja ylläpiti rahoituspolitiikkaa ja -menettelyjä.
 • Valmisteli tilinpäätökset ja raportit kuukausittain ja vuosittain.
 • Analysoi taloudellisia tietoja ja antoi suosituksia ylimmälle johdolle.
 • Seurasi ja tarkasti maksettavaa kirjanpitoa, saatavia ja palkanmaksua.
 • Tarkistanut ja hyväksynyt kaikki rahoitusasiakirjat.

Koulutus:
Texas University of Texas, Austin, TX.

Taidot:
Taloudellinen analyysi, budjetointi, kirjanpito, tilintarkastus, verovalmistelu, taloudellinen raportointi, taloudellinen suunnittelu.

Sertifikaatit:
Certified Public Accountant (CPA)

Kielet:
Englanti, espanjaVinkkejä kirjanpitojohtajan ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Director Of Accounting -ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Director Of Accounting - Tutustu heidän neuvoihinsa, joiden avulla voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta kokemustasi kirjanpidosta, budjetoinnista ja rahoitusanalyysistä.
 • Ilmoita mahdolliset todistukset tai ammattijäsenyydet.
 • Osoitat kykyäsi johtaa, johtaa ja ohjata tiimiä.
 • Esittele osaamistasi taloushallinnon ohjelmistojen ja raportointityökalujen käytössä.
 • Mainitse myös mahdolliset palkinnot tai saavutukset, joita olet saanut alalla.


Johtaja kirjanpidon ansioluettelo yhteenveto esimerkkejä

Kirjanpitojohtajan ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on tärkeä työkalu työnhakijoille, jotka haluavat päästä alalle. Se auttaa mahdollisia työnantajia ymmärtämään nopeasti pätevyytesi ja kokemuksesi. Kirjanpitojohtajan tehtävässä on tärkeää osoittaa kykyäsi johtaa ja johtaa tiimiä, taloudellista asiantuntemustasi ja mahdollista kokemustasi taloushallinnon ohjelmistoista. Hyvin laadittu ansioluettelon tiivistelmä tai tavoite voi auttaa sinua erottumaan muista hakijoista ja osoittamaan työnantajille, että sovit tehtävään täydellisesti.

Esim:

 • Kokenut kirjanpitojohtaja, jolla on yli 8 vuoden kokemus kirjanpitotiimien johtamisesta keskisuurissa ja suurissa organisaatioissa.
 • Hän on erittäin taitava laatimaan kattavia taloussuunnitelmia, kehittämään ja toteuttamaan kirjanpitojärjestelmiä sekä hyödyntämään teknologiaa taloustoimintojen parantamiseksi.
 • Vahva tausta budjettihallinnossa, rahoitusanalyysissä ja tilintarkastuksessa. Todistettu kyky ylläpitää tarkkaa kirjanpitoa ja noudattaa lainsäädännöllisiä vaatimuksia.
 • Tuloshakuinen johtaja, joka on menestynyt prosessien virtaviivaistamisessa ja kannattavuuden parantamisessa. Taitava kehittämään ja motivoimaan tiimejä.
 • CPA, joka tuntee GAAP:n, IFRS:n ja tilinpäätösstandardit. Erinomaiset viestintä-, ongelmanratkaisu- ja organisointitaidot.


Rakenna vahva kokemusosa kirjanpitojohtajan ansioluetteloosi

Kirjanpitojohtajan ansioluettelon vahva kokemusosio on tärkeää, jotta työnhakija voi osoittaa, että hänellä on tarvittavat taidot ja tausta menestyäkseen tehtävässä. Palkkaava johtaja tarkastelee tätä osiota selvittääkseen, onko hakijalla oikeat tiedot ja kokemus tehtävään liittyvien tehtävien ja vastuiden hoitamiseen. Kokemusta käsittelevässä osiossa olisi oltava kattava luettelo työnhakijan aiemmasta kokemuksesta kirjanpidon, rahoitusanalyysin, budjetoinnin ja tilintarkastuksen alalla. Lisäksi työnhakijan olisi annettava yksityiskohtaisia esimerkkejä onnistuneista projekteista ja saavutuksista, jotta hänen arvonsa organisaatiolle tulisi esiin. Tässä osiossa olisi myös mainittava kaikki asiaankuuluvat todistukset tai koulutustutkinnot. Antamalla nämä tiedot työnhakija voi osoittaa, että hänellä on pätevyys ja kokemus, joita tarvitaan menestyksekkään kirjanpitojohtajan tehtävään.

Esim:

 • Hallinnoi ja johti 10 hengen kirjanpitohenkilöstön tiimiä varmistaakseen tarkan ja oikea-aikaisen taloudellisen raportoinnin.
 • Kehitti ja otti käyttöön uusia kirjanpitokäytäntöjä ja -menettelyjä GAAP:n noudattamisen varmistamiseksi.
 • Valmisteli ja tarkisti kuukausittaisia, neljännesvuosittaisia ja vuosittaisia tilinpäätöksiä ja raportteja.
 • Koordinoi vuotuista ulkoista tarkastusprosessia ja hoiti tarkastusasioita.
 • Suoritti rahoitusanalyysejä ja ennusteita prosessien parantamiseksi ja kustannusten vähentämiseksi.
 • Kehitti ja ylläpiti sisäisen valvonnan järjestelmiä tarkan taloudellisen raportoinnin varmistamiseksi.
 • Yhteistyö muiden osastojen kanssa tehokkaan varainhoidon varmistamiseksi.
 • Analysoi taloudellista suorituskykyä ja antoi suosituksia ylimmälle johdolle.
 • Valvoi ja opasti kirjanpitohenkilöstöä varmistaakseen kirjanpidon oikeellisuuden.
 • Valvoi maksettavaa ja vastaanotettavaa kirjanpitoa, palkanlaskentaa ja pääkirjanpitoa.


Kirjanpidon johtaja ansioluettelo koulutus esimerkki

Kirjanpitojohtajalla on yleensä oltava kirjanpidon, rahoituksen tai vastaavan alan kandidaatin tutkinto sekä usean vuoden kokemus kirjanpidosta. Lisäksi laskentatoimen johtajan on mahdollisesti oltava Certified Public Accountant (CPA) ja/tai Certified Management Accountant (CMA). Organisaatiosta riippuen laskentatoimen johtajalla voi olla myös kirjanpidon, rahoituksen tai siihen liittyvän alan maisterin tutkinto.

Seuraavassa on esimerkki kirjanpitojohtajan ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • MBA, University of Washington, Seattle, WA (2004-2006).
 • B.S. kirjanpidossa, Kalifornian yliopisto, Los Angeles, CA (2000-2004).
 • Certified Public Accountant (CPA), American Institute of Certified Public Accountants (2016).
 • Certified Management Accountant (CMA), Institute of Management Accountants (2017).


Kirjanpitojohtajan taidot ansioluetteloa varten

On tärkeää lisätä taitoja kirjanpitojohtajan ansioluetteloon, koska se auttaa työnantajia arvioimaan pätevyytesi kyseiseen tehtävään. Taidot osoittavat soveltuvuutesi, kykysi ja asiantuntemuksesi kirjanpitotoiminnoissa ja -johtamisessa. Esimerkkejä taidoista, jotka voidaan sisällyttää kirjanpitojohtajan ansioluetteloon, ovat: - Osaat budjetoinnin ja talousennusteiden laatimisen - Kokemusta talousraportoinnista ja -analyyseistä - Osaat kehittää ja panna täytäntöön talouspolitiikkoja ja -menettelyjä - Tunnet talous- ja verosäännösten noudattamisen - Osaat hallita useita projekteja ja priorisoida tehtäviä - Erinomaiset viestintä- ja ongelmanratkaisutaidot - Osaat kirjanpito-ohjelmistot, kuten QuickBooks ja Microsoft Office.

Pehmeät taidot:

 1. Johtajuus
 2. Organisaatio:
 3. Analyyttinen
 4. Viestintä
 5. Ongelmanratkaisu
 6. Tiimityö
 7. Projektinhallinta
 8. ajanhallinta
 9. Huomio yksityiskohtiin
 10. Päätöksenteko
< />
Kovat taidot:
 1. Taloudellinen analyysi
 2. Taloudellinen raportointi
 3. Verovalmistelu
 4. Kirjanpitojärjestelmät
 5. Tilintarkastus
 6. Kustannusanalyysi
 7. Budjetointi
 8. Ennustaminen
 9. Riskienhallinta
 10. Kirjanpito


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää kirjoittaessaan kirjanpitojohtajan ansioluetteloa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Keskeiset asiat kirjanpitojohtajan ansioluetteloa varten

 • Korostakaa asiaankuuluvaa kokemusta kirjanpidosta ja taloushallinnosta
 • Mainitse todistukset, kuten CPA- ja muut kirjanpitäjän pätevyydet.
 • osoitetaan kirjanpidon ja rahoituksen parhaiden käytäntöjen tuntemus.
 • asiaankuuluvien ohjelmistojen, kuten QuickBooksin ja Microsoft Excelin, tuntemus.
 • Korostetaan ongelmanratkaisu- ja kriittisen ajattelun taitoja
 • Todisteet vahvoista viestintä- ja johtamiskyvyistä.
 • osoittaa menestystä rahoitustoiminnan ja -tiimien johtamisessa
 • Yksityiskohtainen kokemus budjetoinnista ja ennustamisesta
 • osoittaa kirjanpitosäännösten tuntemuksen

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi