Kehitysjohtajan ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo kehitysjohtajan ansioluettelo, joka saa sinut haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Kehitysjohtaja ansioluettelo esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.4 (38 ääntä)
Kehitysjohtaja ansioluettelo esimerkki

Tervetuloa tutustumaan kehitysjohtajan ansioluetteloesimerkkiin. Tässä oppaassa saat kattavan yleiskatsauksen siitä, miten voit laatia tehokkaasti ansioluettelon tätä tehtävää varten. Löydät vinkkejä siitä, mitä kannattaa sisällyttää kuhunkin osioon aina yhteenvedosta suosituksiin, ja saat esimerkin ansioluettelosta, jota voit käyttää referenssinä oman ansioluettelosi laatimisessa. Toivomme, että löydät näistä tiedoista apua ja että ne antavat sinulle itseluottamusta saada haluamasi työpaikka.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä kehitysjohtaja tekee?

Kehitysjohtaja vastaa organisaation varainhankintatoimien johtamisesta ja organisoinnista. Tehtävään kuuluu yleensä strategioiden ja ohjelmien kehittäminen varainhankinnan tavoitteiden saavuttamiseksi, suhteiden luominen lahjoittajiin, kampanjoiden ja erityistapahtumien valvonta sekä yhteistyö johtoryhmän kanssa varainhankinnan tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Kehitysjohtajalla on myös keskeinen rooli lahjoittajien sitouttamisessa ja hallinnoinnissa, uusien varainhankintamahdollisuuksien tutkimisessa, henkilöstön johtamisessa ja kouluttamisessa sekä oikeudellisten ja eettisten varainhankintastandardien noudattamisen varmistamisessa.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita kehitysjohtajan ansioluetteloon liittyviä esimerkkejä:

Mitkä ovat kehitysjohtajan vastuualueet?

 • Kehittää, toteuttaa ja hallinnoida kaikkia varainhankintatoimia, mukaan lukien suurlahjat, avustukset, vuotuiset lahjoitukset, erityistapahtumat ja yrityssuhteet.
 • yksilöidä, viljellä ja hankkia suuria lahjoituksia yksityishenkilöiltä, yrityksiltä ja säätiöiltä.
 • Kehittää ja toteuttaa kattavia strategioita lahjoittajien tunnistamiseksi, hoitamiseksi ja hankkimiseksi.
 • Kehittää ja toteuttaa kattavia avustusten kirjoittamis- ja jättämisstrategioita.
 • Kehittää ja hallinnoida vuotuista lahjoituskampanjaa, mukaan lukien suoramainonta, verkkolahjoitukset ja erityistapahtumat.
 • Yrityskumppanuuksien kehittäminen ja hallinnointi, mukaan lukien sponsorointi ja muut yritysten lahjoitukset.
 • kehittää ja hallinnoida erityistapahtumia, kuten gaaloja, golf-turnauksia ja muita varainhankintatapahtumia.
 • Rakentaa ja ylläpitää suhteita hallituksen jäseniin, lahjoittajiin ja muihin sidosryhmiin.
 • Analysoi varainhankintatietoja ja käytä niitä varainhankintastrategian laatimiseen.
 • Kehittää ja hallinnoida kaikkien varainhankintatoimien talousarviota.
 • varmistaa kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten noudattaminen

Näyte kehitysjohtaja ansioluettelo inspiraatiota varten

Henkilökohtaiset tiedot
Nimi: Nimi: Jane Doe
Osoite: 123 Street, Anytown, ST 12345
Puhelin: Anytown, Anytown, Anytown, Anytown, Anytown: 555-555-5555
Sähköposti: jane.doe@example.com

Yhteenveto
Jane Doe on kokenut ammattilainen, joka on menestyksekkäästi johtanut kehitysprojekteja ja -aloitteita. Hän on erittäin motivoitunut, organisoitu ja tehokas kehitysjohtaja, jolla on asiantuntemusta strategisesta suunnittelusta, budjetoinnista ja projektinhallinnasta. Jane on sitoutunut tuottamaan tuloksia ajallaan ja budjetin puitteissa ja ylläpitämään samalla korkeimpia laatuvaatimuksia.

Työkokemus

 • Kehitysjohtaja, ABC Corporation, Anytown, ST (2015-Present)
  • Yli 10 kehittäjän, suunnittelijan ja insinöörin tiimin johtaminen.
  • johtaa uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja käyttöönottoa
  • Kehittää ja ylläpitää budjettia, projektin aikatauluja ja resurssien käyttöä.
  • kehittää ja toteuttaa strategioita tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi
 • Ohjelmistokehittäjä, XYZ Corporation, Anytown, ST (2013-2015)
  • Ohjelmistosovellusten kehittäminen ja ylläpito
  • Osallistui kaikkiin ohjelmistokehityksen elinkaaren vaiheisiin.
  • Teknisen tuen ja koulutuksen tarjoaminen käyttäjille

Koulutus
Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti, Anytown University (2009-2013)

Taidot

 • Projektinhallinta
 • Ohjelmistokehitys
 • Tiimin johtaminen
 • Strateginen suunnittelu
 • Budjetointi

Sertifikaatit
Projektinhallinnan ammattilainen (PMP)

Kielet
englanti (sujuvasti)
ranska (keskitaso)Kehitysjohtajan ansioluettelovinkkejä

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Director Of Development -ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Director Of Development - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta johtamis- ja organisointitaitojasi.
 • Esittele tietämystäsi kehitysprosesseista ja parhaista käytännöistä.
 • Esittele menestystarinasi ja miten olet saavuttanut ne.
 • Anna esimerkkejä siitä, miten olet menestyksekkäästi johtanut ja kehittänyt tiimejä.
 • Osoita, miten olet luonut ja toteuttanut strategioita menestyksekkäitä kehityshankkeita varten.


Kehitysjohtaja ansioluettelon yhteenveto Esimerkkejä

Kehitysjohtajan ansioluettelon tiivistelmän tai ansioluettelon tavoitteen käyttäminen on tärkeää, koska sen avulla työnantajat voivat nopeasti ymmärtää, kuka olet ja mitä sinä tuotat. Se on hyvä tapa tuoda esiin saavutuksesi ja pätevyytesi sekä mahdollinen soveltuva kokemuksesi. Lisäksi se voi antaa työnantajille yleiskuvan vahvuuksistasi ja kyvyistäsi, joista he eivät ehkä ole olleet tietoisia. Loppujen lopuksi hyvin laadittu yhteenveto tai tavoite voi auttaa sinua saamaan työpaikan.

Esim:

 • Erittäin kokenut kehitysjohtaja, jolla on todistetusti menestystä laajamittaisten kehityshankkeiden johtamisessa.
 • Ammattitaitoinen ammattilainen, jolla on osoitettu asiantuntemusta monialaisten tiimien johtamisessa ja hankkeiden onnistuneen toteuttamisen varmistamisessa.
 • Intohimoinen johtaja, joka on sitoutunut edistämään myönteisiä liiketoimintatuloksia innovatiivisten kehitysratkaisujen avulla.
 • Strateginen ajattelija, joka keskittyy vahvasti kustannusten hallintaan ja kehitysinvestointien tuoton maksimointiin.
 • Tuloshakuinen ammattilainen, joka keskittyy tehokkuuden lisäämiseen ja projektien onnistuneen loppuunsaattamisen varmistamiseen.


Rakenna vahva kokemusosio kehitysjohtajan ansioluetteloosi

Kehitysjohtajan ansioluettelon vahvan kokemusosion laatiminen on tärkeää, koska se on se osio, jota rekrytoijat ja johtajat tarkastelevat ensimmäisenä ansioluetteloa tarkastellessaan. Tässä osiossa on esiteltävä hakijan ammatilliset saavutukset, johtamistaidot ja se arvo, jonka hän voi tuoda organisaatiolle. Sen tulisi olla hyvin järjestetty ja siinä tulisi korostaa asiaankuuluvaa kokemusta, saavutuksia ja pätevyyttä, jotka tekevät hakijasta erinomaisen sopivan tehtävään. Kokemusta koskeva osio olisi myös räätälöitävä työn vaatimusten mukaisesti ja siinä olisi korostettava teknistä osaamista, strategisen suunnittelun taitoja tai budjetointiosaamista, joita hakijalla voi olla. Hyvin laadittu kokemusosio voi auttaa hakijaa erottumaan muista hakijoista ja tekemään vahvan vaikutuksen mahdollisiin työnantajiin.

Esim:

 • Johti varainhankintaa, jonka tuloksena saatiin hankittua 2 miljoonaa dollaria uusia laitteita.
 • Kehitti ja toteutti kattavan kehitys- ja varainhankintasuunnitelman, johon sisältyi yritysten sponsorointi, yksittäiset lahjoitukset, erityistapahtumat ja avustukset.
 • Onnistunut luomaan ja ylläpitämään suhteita suuriin lahjoittajiin, yrityssponsoreihin ja säätiöihin.
 • Hallinnoi 20 työntekijän ja vapaaehtoisen tiimiä ja antoi ohjausta, opastusta ja koulutusta.
 • Ohjasi kaikkien vetoomusten, kiitosten, raporttien ja muun varainhankintamateriaalin valmistelua ja jakelua.
 • Järjesteli ja toteutti kattavan pääomakampanjan, jolla kerättiin 1,5 miljoonaa dollaria uutta laitosta varten.
 • Johti 10 hengen henkilöstöä kaikkien varainhankinta-aloitteiden kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa.
 • Hoiti suhteita lahjoittajiin, hallituksen jäseniin ja yhteisön tärkeimpiin sidosryhmiin.
 • Järjestänyt ja isännöinyt varainkeruutapahtumia, joiden avulla järjestölle kertyi yli 500 000 dollaria.
 • Kehitti ja toteutti strategioita lahjoittajien ja vapaaehtoisten sitoutumisen lisäämiseksi.


Kehitysjohtaja ansioluettelo koulutus esimerkki

Kehitysjohtaja tarvitsee yleensä kandidaatin tutkinnon alaan liittyvältä alalta, kuten liiketalouden, rahoituksen, kirjanpidon tai julkishallinnon alalta. Lisävaatimuksiin voi kuulua maisterin tutkinto joltakin alalta, kuten varainhankinnasta, hyväntekeväisyydestä tai julkisesta politiikasta. Johtajalla tulisi olla myös laaja tietämys lahjoittajasuhteista, varainhankintastrategioista ja avustusten kirjoittamisesta. Kokemus voittoa tavoittelemattomalta sektorilta ja asiaankuuluvien ohjelmistojen ja teknologian tuntemus ovat myös eduksi.

Seuraavassa on esimerkki kehitysjohtajan ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Pennsylvanian yliopisto, Philadelphia, PA
  • Kauppatieteiden maisteri, 2009-2011
  • Kauppatieteiden kandidaatti, 2004-2008
 • Harvardin yliopisto, Cambridge, MA
  • Voittoa tavoittelemattoman toiminnan johtamisen sertifikaatti, 2009


Kehitysjohtaja Taidot ansioluetteloa varten

Asiaankuuluvien taitojen lisääminen kehitysjohtajan ansioluetteloon on tärkeää, sillä sen avulla työnantajat voivat nopeasti tunnistaa alat, joilla sinulla on asiantuntemusta. Sen avulla he voivat myös arvioida kykysi suoriutua tehokkaasti työtehtävistä. Taidot, kuten projektinhallinta, viestintä, budjetointi, varainhankinta ja apurahojen kirjoittaminen, tulisi sisällyttää ansioluetteloon, jotta osoitat kykeneväsi hoitamaan työn menestyksekkäästi.

Pehmeät taidot:

 1. Johtajuus
 2. Organisaatio:
 3. Viestintä
 4. Suunnittelu
 5. Ongelmanratkaisu
 6. Tiimityö
 7. Verkostoituminen
 8. Motivaatio
 9. Neuvottelut
 10. Luovuus
< />
Kovat taidot:
 1. Johtaminen
 2. Strateginen suunnittelu
 3. Taloushallinto
 4. Budjetointi
 5. Varainhankinta
 6. Projektinhallinta
 7. Ohjelmanhallinta
 8. Tavoitteiden asettaminen
 9. Organisaatiotaidot
 10. Viestintä


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää kehitysjohtajan ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Kehitysjohtajan ansioluettelon tärkeimmät tiedot

 • Korosta kokemustasi varainhankinnasta, avustusten kirjoittamisesta ja lahjoittajasuhteista.
 • Osoita kykysi kehittää, toteuttaa ja valvoa varainhankintastrategioita.
 • Esittele tietämystäsi lahjoittajatietokannoista ja lahjoittajien hallintajärjestelmistä.
 • Kuvaile kokemustasi onnistuneiden varainhankintakampanjoiden suunnittelusta ja kehittämisestä.
 • Mainitse, että olet onnistunut hoitamaan suhteita lahjoittajiin.
 • Kerro yksityiskohtaisesti vahvoista projektinhallinta- ja organisointitaidoistasi.
 • Korosta kokemustasi budjettien laatimisesta ja hallinnoinnista.
 • Osoita, että olet onnistunut saavuttamaan tai ylittämään varainhankinnan tavoitteet.
 • Jaa tietämystäsi nykyisistä kehityssuuntauksista ja parhaista käytännöistä.
 • Näytä vahvat suulliset ja kirjalliset viestintätaitosi.
 • Keskustele kyvystäsi tehdä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi