Asiakaspäällikön ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo asiakaspäällikön ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Asiakaspäällikkö Resume Example
Keskimääräinen luokitus: 4.7 (85 ääntä)
Asiakaspäällikkö Resume Example

Tässä artikkelissa tarkastellaan perusteellisesti asiakaspäällikön ansioluetteloesimerkkiä. Siinä hahmotellaan menestyvältä asiakastilinpäälliköltä vaadittavat keskeiset taidot ja ominaisuudet sekä annetaan esimerkki ammattimaisesta ansioluettelomallista, jota voit käyttää oman ansioluettelosi luomiseen. Tämän artikkelin tarkoituksena on auttaa sinua hyödyntämään ansioluetteloasi parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistaa haastattelu tehtävää varten.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä asiakasasiakaspäällikkö tekee?

Asiakkuuspäällikkö vastaa asiakastilien ja asiakassuhteiden hallinnasta. Tähän kuuluu asiakassuhteiden kehittäminen, sopimusneuvottelut, asiakasvalitusten ratkaiseminen ja asiakastilien hallinnointi. Asiakaspalvelupäällikkö pyrkii myös varmistamaan asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden tarjoamalla erinomaista asiakaspalvelua, vastaamalla kyselyihin ja ratkaisemalla kaikki asiakkaiden ongelmat ja valitukset. Lisäksi asiakasasiakaspäällikkö voi olla vastuussa asiakastuen tarjoamisesta, asiakastilien seurannasta sekä palautteen ja edistymisraporttien antamisesta ylimmälle johdolle.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita asiakastilinpäällikköön liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitkä ovat asiakasasiakaspäällikön vastuualueet?

 • kehittää ja ylläpitää asiakassuhteita
 • Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja räätälöityjen ratkaisujen tarjoaminen
 • Käsittele asiakkaiden tilaukset ja varmista oikea-aikainen toimitus
 • Ratkaise asiakkaiden tiedustelut ja valitukset
 • Varmistaa asiakastyytyväisyys seuraamalla asiakaspalautetta.
 • Analysoi asiakastietoja, jotta voit tunnistaa mahdollisuuksia upselling- ja cross-selling-myyntiin.
 • Pysyt ajan tasalla alan suuntauksista ja kilpailutilanteesta.
 • Tee yhteistyötä muiden osastojen kanssa asiakaspalvelun maksimoimiseksi.

Näyte Asiakaspäällikkö ansioluettelo inspiraatiota varten

Nimi: John Smith

Osoite: Main Street, Anytown, Yhdysvallat

Puhelinnumero: (123) 456-7890

Sähköposti: johnsmith@example.com

John Smith on Customer Account Manager, jolla on yli 10 vuoden kokemus asiakassuhteiden hallinnasta, tuotehallinnasta ja myynnistä. Hän on todistetusti onnistunut asiakassuhteiden hallinnassa, asiakaspalvelualoitteiden kehittämisessä ja toteuttamisessa sekä asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden lisäämisessä. Hän on asiantuntija asiakaspalveluprosesseissa ja -menettelyissä, tuotetuntemuksessa ja asiakkuuksien hallinnassa.

Työkokemus:

 • Asiakaspäällikkö, ABC Company, Anytown, Yhdysvallat (2019-Present)
  • Asiakkuuksien hallinnointi ja asiakassuhteiden kehittäminen
  • Asiakaspalvelualoitteiden kehittäminen asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi
  • Asiakaspalveluhenkilöstön kouluttaminen ja valvominen
 • Asiakaspalvelija, XYZ Company, Anytown, Yhdysvallat (2012-2019)
  • Erinomainen asiakaspalvelu asiakkaille
  • Ratkaisi asiakkaiden valitukset ajoissa
  • Avustanut asiakkaita tuotetiedusteluissa

Koulutus:

 • Kauppatieteiden kandidaatti, Anytown University, Anytown, Yhdysvallat (2008-2012).

Taidot:

 • Asiakassuhteiden hallinta
 • Tuotehallinta
 • Myynti
 • Asiakaspalvelu

Sertifikaatit:

 • Sertifioitu asiakaspalvelun ammattilainen (CCSP)

Kielet: Englanti, espanjaAsiakaspäällikön ansioluettelovinkit

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Customer Account Manager -ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Customer Account Manager - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korostetaan ihmissuhdetaitoja, kuten viestintää, ongelmanratkaisua ja konfliktinratkaisua.
 • Sisällytä mukaan konkreettiset saavutukset, jotka osoittavat menestystä tehtävässä.
 • Korosta mahdolliset asiakaspalvelusertifikaatit tai -palkinnot.
 • Mainitse asiaankuuluvat ohjelmistot ja järjestelmät.
 • Anna esimerkkejä siitä, miten olet rakentanut myönteisiä asiakassuhteita.


Asiakaspäällikkö Yhteenveto Esimerkkejä

Asiakastilinpäällikön ansioluettelon tiivistelmää tai ansioluettelon tavoitetta voidaan käyttää antamaan palkkaaville johtajille tilannekuva pätevyydestäsi ja kokemuksestasi asiakastilinpäällikkönä. Yhteenveto tai tavoite voi auttaa rekrytoivaa esimiestä arvioimaan nopeasti sopivuutesi tehtävään ja päättelemään, oletko pätevä hakija. Siinä olisi keskityttävä työn kannalta olennaisimpiin kokemuksiisi ja taitoihisi, kuten asiakaspalveluosaamiseen, myyntitaitoon, ongelmanratkaisukykyyn ja viestintätaitoihin. Tämä voi olla tehokas tapa osoittaa arvosi organisaatiolle ja erottaa sinut muista hakijoista.

Esim:

 • Kokenut asiakaspäällikkö, jolla on yli 5 vuoden kokemus asiakassuhteista ja myynnistä. Taitava asiakaspalvelussa, ongelmanratkaisussa ja asiakkuuksien hallinnassa.
 • Erittäin organisoitu asiakaspalvelupäällikkö, jolla on yli 10 vuoden kokemus asiakaspalvelusta. Taitava tarjoamaan kokonaisvaltaista asiakkuudenhallintaa, rakentamaan asiakassuhteita ja ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia.
 • Asiakaspalvelupäällikkö, jolla on yli 7 vuoden kokemus asiakaspalvelusta. Taitava asiakasviestinnässä, ongelmanratkaisussa ja asiakkuuksien hallinnassa. Todistettu menestys asiakassuhteiden rakentamisessa ja hallinnassa.
 • Asiakaspalvelupäällikkö, jolla on yli 3 vuoden kokemus asiakaspalvelusta. Taitava tarjoamaan erinomaista asiakaspalvelua, hallinnoimaan asiakastilejä ja ratkaisemaan asiakaskyselyitä.
 • Yksityiskohtaisesti orientoitunut asiakaspalvelupäällikkö, jolla on yli 5 vuoden kokemus asiakaspalvelusta. Todistettua asiantuntemusta asiakassuhteista, asiakkuudenhallinnasta ja ongelmanratkaisusta. Sitoutunut tarjoamaan poikkeuksellista asiakaspalvelua.


Rakenna vahva kokemusosio asiakastilinpäällikön ansioluetteloosi

Vahvan kokemusta käsittelevän osion luominen asiakastilinpäällikön ansioluetteloon on tärkeää, koska se osoittaa mahdollisille työnantajille, että sinulla on tarvittavat taidot ja pätevyys asiakastilin hoitamiseen. Se osoittaa myös kykyäsi rakentaa suhteita asiakkaisiin ja varmistaa heidän tyytyväisyytensä. Lisäksi se kertoo työnantajille, että olet järjestelmällinen, yksityiskohtainen ja kykenet työskentelemään itsenäisesti. Kaikki nämä ominaisuudet ovat välttämättömiä menestyksen kannalta asiakkuuksien hallinnassa.

Esim:

 • Hallinnoi ja kehitti 50 asiakkaan asiakassalkkua.
 • Valvoi asiakastilejä ja asiakassuhteita ja teki tiivistä yhteistyötä myynnin ja toiminnan kanssa.
 • Asiakaskäyntejä paikan päällä asiakkaiden kanssa vahvojen suhteiden luomiseksi ja ratkaisujen tarjoamiseksi.
 • Ratkaisi asiakkaiden valitukset, tiedustelut ja pyynnöt ajoissa ja ammattimaisesti.
 • Hyödynsi CRM-ohjelmistoa asiakkaiden vuorovaikutuksen seurantaan ja tilien hallintaan.
 • Antoi ajoissa palautetta asiakkaille heidän tileistään.
 • Seurasi asiakastilejä mahdollisten ongelmien varalta ja kehitti strategioita suorituskyvyn optimoimiseksi.
 • Toimi yhteyshenkilönä asiakkaiden ja organisaation välillä asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi.
 • Luonut kuukausiraportteja asiakastilin päivityksiä varten.
 • Suositellut strategioita ja ratkaisuja asiakastyytyväisyyden ja tilien kannattavuuden parantamiseksi.


Asiakaspäällikkö ansioluettelo koulutus esimerkki

Asiakkuuspäällikön on yleensä suoritettava vähintään kandidaatin tutkinto liiketalouden, markkinoinnin tai siihen liittyvän alan opinnoista. Lisäksi hänellä tulisi olla vahvat ihmissuhde- ja viestintätaidot, asiakaspalvelutekniikoiden tuntemus ja kokemusta myynnistä tai asiakaspalvelusta.

Seuraavassa on esimerkki asiakasasiakaspäällikön ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Kauppatieteiden kandidaatti (BSc), University of Central Florida, Orlando, FL (2008).
 • Sertifioitu kirjanpitäjä (CPA), American Institute of Professional Accountants, (2010).
 • Certified Financial Manager (CFM), American Management Association, (2011).


Asiakaspäällikön taidot ansioluetteloon

Asiakaspäällikön ansioluetteloon on tärkeää lisätä taitoja, koska ne osoittavat kykysi tehdä työtä. Taidot ovat keino osoittaa mahdollisille työnantajille, että sinulla on pätevyys ja kokemus, jotka ovat tarpeen tehtävässä menestymiseen. Esimerkkejä asiakasasiakaspäällikön taidoista ovat: - Vahvat asiakaspalvelutaidot - Erinomaiset ihmissuhde- ja viestintätaidot - Kyky kehittää ja ylläpitää asiakassuhteita - Taito käyttää asiakassuhteiden hallintaohjelmistoja (CRM) - Tuote- ja toimialatrendien tuntemus - Kyky tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja tarjota ratkaisuja - Kyky asettaa ja saavuttaa myyntitavoitteet - Taito analysoida ja raportoida tietoja.

Pehmeät taidot:

 1. Ihmisten välinen viestintä
 2. Ongelmanratkaisu
 3. ajanhallinta
 4. Ristiriitojen ratkaiseminen
 5. Neuvottelutaidot
 6. Organisaatiotaidot
 7. Sopeutumiskyky
 8. Tiimityö
 9. Asiakaspalvelu
 10. Johtajuus
< />
Kovat taidot:
 1. Asiakkuudenhallinta
 2. Asiakassuhteet
 3. Lead Generation
 4. Tiimin johtaminen
 5. Tietojen analysointi
 6. Myyntistrategiat
 7. Markkinointitaktiikat
 8. Projektinhallinta
 9. Taloudellinen raportointi
 10. Ongelmanratkaisu


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää kirjoittaessasi asiakaspäällikön ansioluetteloa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Asiakaspäällikön ansioluettelon tärkeimmät asiat

 • Vahvat viestintä- ja asiakassuhdetaidot.
 • Osoittaa tietämyksensä asiakaspalvelun periaatteista ja käytännöistä.
 • Kokemusta asiakastilien käsittelystä ja asiakkaiden ongelmien ratkaisemisesta.
 • Asiaankuuluvien ohjelmistojen, välineiden ja järjestelmien yksityiskohtainen tuntemus.
 • Mainitse kokemusta raporteista ja tietojen analysoinnista.
 • Kuvaa, miten onnistut täyttämään asiakkaiden vaatimukset ja odotukset.
 • Esitä näyttöä onnistuneesta asiakassuhteiden hallinnasta.
 • Kyky rakentaa tuottavia asiakassuhteita.
 • Onnistuminen asiakaspalvelutavoitteiden saavuttamisessa ja ylittämisessä.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi