Configuration Manager ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo konfiguraatiopäällikön ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Configuration Manager ansioluettelo esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.9 (93 ääntä)
Configuration Manager ansioluettelo esimerkki

Tervetuloa Configuration Manager Resume Example -artikkeliin. Tässä artikkelissa tarkastellaan perusteellisesti onnistuneen konfiguraatiopäällikön ansioluettelon osatekijöitä. Jaottelemme ansioluettelon tärkeimmät osat, aina työn tavoitteesta teknisiin taitoihin ja kokemukseen. Annamme myös vinkkejä ja niksejä oman ansioluettelon laatimiseen, jolla varmasti erotut kilpailijoista. Tämän artikkelin avulla sinulla on kaikki tarvittavat välineet onnistuneen konfiguraatiopäällikön ansioluettelon laatimiseen.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä Configuration Manager tekee?

Konfiguraatiopäällikkö vastaa tietokonejärjestelmien, verkkojen ja sovellusten vakauden ja käytettävyyden varmistamisesta. Tähän kuuluu tyypillisesti laitteistojen, ohjelmistojen ja niihin liittyvien järjestelmien asentaminen, konfigurointi ja ylläpito. Konfiguraatiopäälliköt myös kehittävät ja valvovat järjestelmäkonfiguraatioiden standardeja ja antavat teknistä opastusta käyttäjille ja muulle henkilöstölle. Lisäksi konfiguraatiopäälliköt ovat vastuussa konfiguraatiotietojen turvallisuuden varmistamisesta ja menettelyjen kehittämisestä luvattoman käytön estämiseksi.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita Configuration Manageriin liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitkä ovat konfiguraatiopäällikön vastuualueet?

 • Järjestelmän ja ohjelmistojen konfigurointiprosessien, -standardien ja -työkalujen kehittäminen ja ylläpito.
 • Laitteisto-, ohjelmisto-, verkko- ja palvelukokoonpanojen kehittäminen, dokumentointi ja ylläpito.
 • Seuraa ja auditoi kokoonpanoon tehtäviä muutoksia ja varmista vakiokäytäntöjen ja -menettelyjen noudattaminen.
 • Seuraa järjestelmän suorituskykyä ja kapasiteettia ja suosittelee tarvittaessa muutoksia.
 • Hallitse ohjelmistojen, laitteistojen ja verkkokomponenttien konfigurointia ja käyttöönottoa.
 • Luoda ja ylläpitää kokoonpanodokumentaatiota, mukaan lukien kaaviot, järjestelmäarkkitehtuuri ja topologia.
 • Järjestelmänhallintatuen tarjoaminen, mukaan lukien asennus, ylläpito ja vianmääritys.
 • Kehittää ja hallinnoida ohjelmistotestaussuunnitelmia ja -menettelyjä.
 • Varmista turvallisuus- ja muiden sääntelyvaatimusten noudattaminen.
 • Tarjoaa loppukäyttäjille tukea ja koulutusta.

Näyte Configuration Manager ansioluettelo inspiraatiota varten

.

John Doe

123 Main Street, Anytown, ST 12345 | (555) 555-5555 | john.doe@email.com.

Yhteenveto
Ahkera konfiguraatiopäällikkö, jolla on yli 10 vuoden kokemus palvelininfrastruktuurin hallinnasta, vianmäärityksestä ja parantamisesta. Hänellä on vahva tekninen tietämys, jossa keskitytään järjestelmän suorituskykyyn, turvallisuuteen ja skaalautuvuuteen. Taitava hallitsemaan useita projekteja ja työskentelemään tehokkaasti tiimiympäristössä.

Työkokemus

 • Configuration Manager, ABC Company, Anytown, ST | 2014 - Nykyinen
  • Hallinnoi ja ylläpitää palvelininfrastruktuuria virtuaaliympäristössä.
  • Suunnittelet ja toteutat palvelinstrategioita suorituskyvyn, skaalautuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi.
  • Tarjoaa teknistä tukea palvelimiin liittyvissä kysymyksissä.
  • Palvelinkokoonpanojen kehittäminen, dokumentointi ja ylläpito.
 • Järjestelmänvalvoja, XYZ Company, Anytown, ST | 2010 - 2014
  • Seurasi palvelimen suorituskykyä ja kehitti ratkaisuja ongelmien ratkaisemiseksi.
  • Tarjosi loppukäyttäjille tukea palvelimiin liittyvissä kysymyksissä.
  • Toteutti palvelimen turvallisuusstrategioita.

Koulutus
Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti, Anytownin yliopisto, Anytown, ST

Taidot

 • Palvelininfrastruktuuri
 • Järjestelmän konfigurointi
 • Järjestelmän vianmääritys
 • Tietoturva
 • Järjestelmän suorituskyvyn virittäminen

Sertifikaatit
Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)

Kielet
englanti (sujuva), espanja (keskusteleva)Configuration Managerin ansioluettelovinkit

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Configuration Managerin ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme kokeneiden Configuration Managerien parhaat vinkit - Tutustu heidän neuvoihinsa, joiden avulla voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Nosta esiin kaikki asiaankuuluva kokemuksesi ja sertifikaattisi.
 • Esittele kaikki onnistuneet projektit, joita olet johtanut tai valvonut.
 • Ilmoita tekniset taitosi ja asiantuntemuksesi laitteistojen, ohjelmistojen ja verkkojen alalla.
 • Osoittaa kykynsä kehittää, toteuttaa ja korjata Configuration Manager -ratkaisuja.
 • Kerro kokemuksestasi SCCM-pakettien kehittämisestä ja käyttöönotosta.


Configuration Manager ansioluettelon yhteenveto Esimerkkejä

Yhteenveto tai tavoite on tärkeä osa Configuration Manager -ansioluetteloa. Se antaa yleiskuvan hakijan pätevyydestä, kokemuksesta ja ammatillisista kyvyistä. Se tarjoaa myös tilaisuuden korostaa ainutlaatuisia taitoja ja pätevyyksiä, jotka erottavat hakijan kilpailijoista. Vahva ansioluettelon tiivistelmä tai tavoite auttaa varmistamaan haastattelun ja antaa lyhyen yleiskuvan hakijan pätevyydestä ja kokemuksesta.

Esim:

 • Erittäin kokenut konfiguraatiopäällikkö, jolla on 10 vuoden kokemus IT-hallinnosta. Todistettu kokemus onnistuneista projektin käyttöönotoista ja toteutuksista.
 • Taitava konfiguraatiopäällikkö, jolla on 5 vuoden kokemus IT-alalta. Kokenut järjestelmäkonfiguraatioiden kehittämisestä ja hallinnasta sekä koordinoinnista sidosryhmien kanssa.
 • Tuloshakuinen konfiguraatiopäällikkö, jolla on 7 vuoden kokemus IT-palvelujen tarjoamisesta. Kokenut useiden projektien konfiguraatioiden suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta.
 • Kokenut konfiguraatiopäällikkö, jolla on 8 vuoden kokemus IT-hallinnosta. Erittäin pätevä määritysten kehittämisessä, toteuttamisessa ja vianmäärityksessä.
 • Kekseliäs konfiguraatiopäällikkö, jolla on 6 vuoden kokemus IT-hallinnosta. Taitava luomaan ja ylläpitämään järjestelmäkonfiguraatioita ja suorittamaan riskianalyysejä.


Rakenna vahva kokemusosio Configuration Manager -ansioluetteloosi

Vahvan kokemusosion luominen konfiguraatiopäällikön ansioluetteloon on tärkeää, jotta voit osoittaa pätevyytesi ja auttaa työnantajia ymmärtämään, miksi olet paras ehdokas tehtävään. Tässä osiossa olisi korostettava teknisiä taitojasi ja saavutuksiasi alalla, mukaan lukien kaikki saamasi sertifikaatit tai asiaankuuluva koulutus. Voit myös kuvata kokemusta, jota sinulla on järjestelmien tai verkkojen hallinnoinnista tai konfiguroinnista. Lopuksi sinun tulisi korostaa kykyäsi tehdä yhteistyötä kollegoiden ja muiden sidosryhmien kanssa sen varmistamiseksi, että järjestelmät toimivat oikein ja tehokkaasti. Esittelemällä tietämystäsi ja kokemustasi tässä osiossa voit auttaa työnantajia päättelemään nopeasti, oletko oikea henkilö tehtävään.

Esim:

 • Tutki ja otti käyttöön uusia tietotekniikkateknologioita Configuration Manageria varten.
 • Hallinnoi tietokonejärjestelmien asennusta ja ylläpitoa Configuration Manager -ympäristössä.
 • Luonut ja ylläpitänyt Configuration Manager -järjestelmän dokumentaatiota.
 • Kehitti Configuration Manageriin liittyviä käytäntöjä ja menettelyjä.
 • Vianmääritys ja Configuration Manageriin liittyvien ongelmien ratkaiseminen.
 • Tarjosi teknistä tukea ja opastusta käyttäjille Configuration Manager -ympäristössä.
 • Luonut ja ylläpitänyt Configuration Manager -toimintoihin liittyviä raportteja.
 • Seurasi järjestelmän suorituskykyä, turvallisuutta ja vakautta Configuration Manager -ympäristössä.
 • Kehitti skriptejä tehtävien automatisoimiseksi Configuration Manager -ympäristössä.
 • Yhteistyö IT-tiimin jäsenten kanssa Configuration Manager -toimintojen onnistumisen varmistamiseksi.


Configuration Manager ansioluettelo koulutus esimerkki

Konfiguraatiopäällikkö tarvitsee yleensä vähintään kandidaatin tutkinnon tietojenkäsittelytieteestä, tietotekniikasta, ohjelmistotekniikasta tai joltakin muulta vastaavalta alalta. Kokemus järjestelmänhallinnasta, verkostoitumisesta, skriptauksesta tai ohjelmoinnista on myös hyödyllistä. Monet työnantajat odottavat myös sertifikaatteja, kuten Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) -sertifikaattia palvelininfrastruktuurin, järjestelmänhallinnan ja sovellusten aloilta.

Seuraavassa on esimerkki Configuration Managerin ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Tietotekniikan kandidaatin tutkinto ABC-yliopistosta, 2016
 • XYZ-instituutin konfiguraationhallinnan sertifiointi, 2018
 • PQR Collegen kehittyneen konfiguraationhallinnan sertifikaatti, 2020.


Configuration Manager Taitoja ansioluetteloon

On tärkeää lisätä taitoja Configuration Manager -ansioluetteloon, koska työnantajat etsivät hakijoita, joilla on oikea pätevyys ja kokemus, jotta he voivat menestyä tehtävässä. Lisäämällä ansioluetteloon taitoja hakijat voivat osoittaa työnantajille, että heillä on tarvittavat tiedot ja kokemus työn hoitamiseen. Esimerkkejä taidoista, jotka voidaan sisällyttää konfiguraatiopäällikön ansioluetteloon, ovat: konfiguraationhallinnan ja suunnittelun tuntemus, kyky käsitellä useita projekteja, erinomaiset viestintätaidot, ongelmanratkaisukyky ja vahva tekninen tietämys.

Pehmeät taidot:

 1. Organisaatiotaidot
 2. Ongelmanratkaisukyky
 3. ajanhallinta
 4. Viestintä
 5. Tiimityö
 6. Johtajuus
 7. Sopeutumiskyky
 8. Suunnittelu
 9. Päätöksenteko
 10. Verkostoituminen
< />
Kovat taidot:
 1. Konfiguraation hallinta
 2. Ohjelmistojen käyttöönotto
 3. Verkonhallinta
 4. Järjestelmän seuranta
 5. Käsikirjoittaminen/automaatio
 6. Ohjelmiston vianmääritys
 7. Laitteiston vianmääritys
 8. Järjestelmän turvallisuus
 9. Verkon turvallisuus
 10. Data-analyysi


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää konfiguraatiopäällikön ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Configuration Managerin ansioluettelon tärkeimmät tiedot

 • Configuration Manager -työkalun ja sen komponenttien ymmärtäminen.
 • Korosta kokemusta Configuration Managerin asennuksesta, konfiguroinnista ja ylläpidosta.
 • Näytön kyky vianmääritykseen ja Configuration Manageriin liittyvien ongelmien hallintaan.
 • Kuvaus kokemuksesta ohjelmisto- ja laitteistopäivitysten hallinnoinnista
 • yksityiskohtainen tietämys komentosarjakielistä, kuten PowerShell tai VBScript.
 • maininta raportointityökalujen, kuten SQL Server Reporting Servicesin, osaamisesta.
 • Configuration Manager -käytäntöjen ja -menettelyjen kehittämisessä, testaamisessa ja käyttöönotossa saavutettu menestys.
 • sitoutuminen pysymään ajan tasalla uusista teknologioista ja parhaista käytännöistä.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi