Cisco Network Engineer ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo Ciscon verkkoinsinöörin ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Ciscon verkkoinsinööri Ansioluettelo Esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.3 (172 ääntä)
Ciscon verkkoinsinööri Ansioluettelo Esimerkki

Tässä artikkelissa on kattava opas Ciscon verkkoinsinöörin ansioluettelon kirjoittamiseen. Se sisältää parhaita käytäntöjä ja vinkkejä, joiden avulla voit tuoda esiin taitojasi ja kokemustasi Cisco Network Engineerinä. Se sisältää myös todellisen esimerkin Cisco Network Engineer -ansioluettelosta, jota voit käyttää oman ansioluettelosi räätälöinnissä.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä Ciscon verkkoinsinööri tekee?

Ciscon verkkoinsinööri vastaa verkkojen suunnittelusta, toteutuksesta ja vianmäärityksestä Ciscon teknologioita käyttäen. Tähän kuuluu reitittimien, kytkimien ja muiden verkkolaitteiden konfigurointi sekä verkon suorituskyvyn seuranta, analysointi ja optimointi. He avustavat myös verkkolaitteistojen ja -ohjelmistojen asennuksessa ja ylläpidossa, tietoturva-aukkojen korjaamisessa ja teknisen tuen antamisessa käyttäjille.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita Cisco Network Engineer -tehtäviin liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitkä ovat Ciscon verkkoinsinöörin vastuualueet?

 • Verkkojen suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta
 • Verkkolaitteistojen ja -ohjelmistojen konfigurointi ja vianmääritys.
 • Teknisten ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen
 • Verkon tietoturvaprotokollien kehittäminen ja ylläpito
 • Verkkoon pääsyä ja käyttöä koskevien politiikkojen ja menettelyjen käyttöönotto.
 • avustaminen verkkoinfrastruktuurin kehittämisessä ja toteuttamisessa
 • Verkon suorituskykytestien suorittaminen ja parannussuositusten antaminen.
 • Verkkoprotokollien ja -palvelujen kehittäminen ja vianmääritys.
 • Teknisen tuen antaminen loppukäyttäjille
 • Verkkoon tehtävien muutosten hallinta ja dokumentointi
 • Tutkimuksen tekeminen ja ajan tasalla pysyminen uusista tekniikoista ja edistysaskeleista.

Näyte Cisco Network Engineer ansioluettelo inspiraatiota varten

Cisco Network Engineer

Henkilökohtaiset tiedot:

 • Nimi: John Doe
 • Osoite: Main Street, Anytown, Yhdysvallat
 • Puhelin: (123) 456-7890.
 • Sähköposti: johndoe@example.com

Yhteenveto:
John Doe on kokenut Cisco-verkkoinsinööri, jolla on yli 10 vuoden kokemus monimutkaisten verkkojen suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta. Hänellä on vahva tekninen tausta ja useita alan sertifikaatteja, kuten Cisco Certified Network Professional (CCNP) ja Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE). Hän on erittäin motivoitunut ja organisoitu ammattilainen, jolla on erinomaiset viestintä- ja ongelmanratkaisutaidot.

Työkokemus:

 • Vanhempi verkkoinsinööri, ABC Company, Anytown, Yhdysvallat (2013-Present)
 • Verkkoinsinööri, XYZ Company, Anytown, Yhdysvallat (2010-2013)

Koulutus:

 • Tietotekniikan kandidaatin tutkinto, Anytown University, Anytown, Yhdysvallat (2006-2010).

Taidot:

 • Ciscon verkkotekniikat
 • Verkon suunnittelu, toteutus ja vianmääritys
 • Verkon turvallisuus ja valvonta
 • Tietokeskusteknologiat
 • Virtualisointitekniikat

Sertifikaatit:

 • Cisco Certified Network Professional (CCNP)
 • Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)

Kielet:

 • Englanti (sujuvasti)
 • espanja (keskusteleva)


Cisco Network Engineerin ansioluettelovinkit

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Cisco Network Engineer -ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Cisco Network Engineer - Tutustu heidän neuvoihinsa, joiden avulla voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Ilmoita niiden Cisco Systemsin tuotteiden ja teknologioiden nimet ja versiot, joista sinulla on kokemusta.
 • Korosta mahdolliset sertifikaatit, kuten CCNA tai CCIE, jotka olet hankkinut.
 • Keskity projekteihin ja saavutuksiin, joita olet tehnyt Ciscon verkkoinsinöörinä.
 • Ilmoita myös mahdollinen kokemus skriptikielistä, kuten Pythonista tai Perlistä.
 • Osoita ongelmanratkaisutaitojasi korostamalla voittamiasi teknisiä haasteita.


Cisco Network Engineer ansioluettelon yhteenveto Esimerkkejä

Cisco Network Engineer -ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite antaa työnantajille tiiviin selvityksen pätevyydestäsi ja kokemuksestasi, ja se voi auttaa heitä päättelemään nopeasti, oletko oikea henkilö tehtävään. Siinä tulisi korostaa teknisiä taitojasi ja asiantuntemustasi verkkoasioissa sekä kykyäsi vianmääritykseen ja monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen. Lisäksi siinä olisi mainittava muutamia keskeisiä saavutuksia, jotka osoittavat menestyksesi alalla. Käyttämällä hyvin laadittua Cisco Network Engineer -ansioluettelon tiivistelmää tai ansioluettelon tavoitetta voit erottua kilpailijoista ja saada itsellesi parhaat mahdollisuudet saada työpaikka.

Esim:

 • Erittäin kokenut Cisco-verkkoinsinööri, jolla on yli 8 vuoden kokemus verkkotuki-, suunnittelu- ja käyttöönottopalveluista.
 • Cisco Certified Network Professional, jolla on laaja tietämys reitityksestä, kytkennästä ja vianmäärityksestä.
 • Osaat määrittää ja ottaa käyttöön verkon tietoturvaratkaisuja, toteuttaa verkkostrategioita ja suorittaa verkon suorituskyvyn virittämistä.
 • Todistettu menestys laajamittaisten verkkojen kehittämisessä ja hallinnoinnissa sekä korkean käytettävyyden varmistamisessa.
 • Asiantuntija Ciscon reitittimien, kytkimien, palomuurien ja langattomien tukiasemien konfiguroinnissa ja vianmäärityksessä.


Rakenna Cisco Network Engineer -ansioluetteloosi vahva kokemusosio.

Cisco Network Engineer -ansioluettelon vahvan kokemusosion laatiminen on tärkeää, koska se antaa työnantajille yleiskuvan tärkeimmästä työkokemuksestasi ja osaamisestasi. Sen avulla työnantajat voivat nopeasti arvioida taustasi ja päättää, sopisitko hyvin heidän avoinna olevaan työpaikkaansa. Kokemusosio tuo myös esiin teknisen osaamisesi ja ongelmanratkaisukykysi, jotka voivat olla korvaamattomia verkostotekniikan alalla. Vahva kokemusosio voi olla ratkaiseva, kun työnantajat tarkastelevat ansioluetteloasi, joten muista antaa yksityiskohtainen katsaus ammatillisiin saavutuksiisi.

Esim:

 • Suunnitteli ja toteutti 10 solmun verkon suurelle yritysasiakkaalle käyttäen Ciscon tuotteita.
 • Määritteli Ciscon reitittimiä, kytkimiä ja tukiasemia vankan ja turvallisen verkon ylläpitämiseksi.
 • Käsitteli ja hallinnoi Ciscon IOS- ja ASA-käyttöjärjestelmän sekä muiden järjestelmäohjelmistojen päivityksiä.
 • Suoritti sovellusten ja verkon vianmääritystä pakettien kaappaus- ja analysointityökalujen avulla.
 • Määritteli ja hallinnoi Ciscon reitittimiä, kytkimiä ja langattomia tukiasemia turvallisen verkon ylläpitämiseksi.
 • Toteutti yritysverkon valvontajärjestelmän Ciscon tuotteita käyttäen.
 • Tarjosi teknistä tukea ja vianmääritystä Ciscon verkkolaitteille.
 • Luotu ja ylläpidetty yksityiskohtainen dokumentaatio kaikista verkon määrityksistä ja muutoksista.
 • Kehitti ja toteutti verkkoturvakäytäntöjä verkon suojaamiseksi ulkoisilta uhkilta.
 • Hallinnoi ja aikataulutti Ciscon verkkolaitteiden ennaltaehkäiseviä huoltotoimia.


Cisco Network Engineer ansioluettelo koulutus esimerkki

Ciscon verkkoinsinöörin ammatissa menestyminen edellyttää muodollisen koulutuksen ja käytännön kokemuksen yhdistelmää. Sinulla on oltava vähintään kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteistä, tietojärjestelmistä tai joltakin vastaavalta alalta. Sinun on ehkä myös hankittava sertifikaatit, kuten Cisco Certified Network Associate (CCNA) tai Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE). Sinulla tulisi olla myös hyvä ymmärrys verkkoprotokollista, käyttöjärjestelmistä, reitittimistä, kytkimistä ja palomuureista. Lisäksi sinulla pitäisi olla kokemusta verkko-ongelmien vianetsinnästä ja ratkaisemisesta.

Seuraavassa on esimerkki Cisco Network Engineer -ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • B.S. tietojenkäsittelytieteessä, University of Central Florida, Orlando, FL, toukokuu 2019.
 • Networking & Security Certificate, University of Central Florida, Orlando, FL, toukokuu 2019
 • Cisco Certified Network Associate (CCNA) Reititys ja kytkentä, lokakuu 2019
 • Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing & Switching, helmikuu 2020
 • Cisco Certified Network Professional (CCNP) Turvallisuus, huhtikuu 2020


Cisco Network Engineer Taidot ansioluetteloon

Taitojen lisääminen Cisco Network Engineer -ansioluetteloon on tärkeää, koska se osoittaa mahdollisille työnantajille, että hakijalla on tarvittavat taidot ja tiedot työn menestyksekkääseen suorittamiseen. Taidot olisi räätälöitävä työtehtävään sopiviksi, ja niihin voi sisältyä teknisiä taitoja, kuten Ciscon reititys- ja kytkentätekniikoiden tuntemusta, verkon suunnittelua ja toteutusta sekä verkon vianetsintää, sekä pehmeitä taitoja, kuten viestintää ja ongelmanratkaisua. Valitsemalla huolellisesti olennaisimmat ja merkityksellisimmät taidot Cisco-verkkoinsinööri pystyy osoittamaan, että hänellä on pätevyys, joka on tarpeen, jotta hän voi menestyä tehtävässä.

Pehmeät taidot:

 1. Ongelmanratkaisu
 2. Analyyttiset taidot
 3. Viestintä
 4. ajanhallinta
 5. Luovuus
 6. Johtajuus
 7. Tiimityö
 8. Joustavuus
 9. Organisaatio
 10. Yhteistyö
< />
Kovat taidot:
 1. Cisco IOS
 2. Reititysprotokollat
 3. Vianmääritys
 4. Verkon turvallisuus
 5. Palomuurin konfigurointi
 6. VPN-konfigurointi
 7. Kytkimen konfigurointi
 8. VLAN-asetus
 9. Verkon valvonta
 10. QoS-toteutus


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää kirjoittaessasi Cisco Network Engineer -ansioluetteloa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Cisco Network Engineer -ansioluettelon tärkeimmät tiedot

 • yksityiskohtainen tietämys verkkotekniikoista, -protokollista ja -laitteista.
 • Taito konfiguroida, korjata vikoja ja ylläpitää Ciscon reitittimiä, kytkimiä ja palomuureja.
 • asiantuntemus virtuaalisten yksityisverkkojen (VPN) perustamisesta ja valvonnasta.
 • Verkkoturvallisuuden periaatteiden ja parhaiden käytäntöjen tuntemus.
 • Kyky suunnitella ja toteuttaa monimutkaisia verkkoarkkitehtuureja
 • Vahva ymmärrys verkon suorituskyvystä ja optimointitekniikoista
 • Kokemus useiden verkkoprojektien samanaikaisesta hallinnoinnista
 • Erinomaiset viestintä- ja ongelmanratkaisutaidot

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi