Senior Test Engineer ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo Senior Test Engineer -ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Keskimääräinen luokitus: 4.4 (81 ääntä)

Tässä artikkelissa annetaan esimerkki vanhemman testausinsinöörin ansioluettelosta. Tutustumme ansioluettelon eri osiin ja selitämme, miksi ne ovat tärkeitä tässä ammatissa. Annamme myös hyödyllisiä vinkkejä ja temppuja, joiden avulla ansioluettelosi erottuu kilpailijoista. Tämän esimerkin avulla olet hyvässä vauhdissa saadaksesi unelmiesi työpaikan vanhempana testausinsinöörinä.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä Senior Test Engineer tekee?

Senior Test Engineer vastaa sekä manuaalisten että automatisoitujen testisuunnitelmien ja -skriptien suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta, testitulosten seurannasta ja analysoinnista sekä ohjelmisto-ongelmien tunnistamisesta, diagnosoinnista ja vianmäärityksestä. Hänen on pystyttävä tekemään tiivistä yhteistyötä ohjelmistokehittäjien, projektipäälliköiden ja muiden sidosryhmien kanssa järjestelmävaatimusten ja käyttötapausten tunnistamiseksi ja priorisoimiseksi. Heidän on myös pystyttävä antamaan palautetta ja opastusta muille tiimin jäsenille ja varmistettava, että kaikki testit suoritetaan parhaita käytäntöjä noudattaen. Lisäksi vanhempien testausinsinöörien voidaan joutua johtamaan ja opastamaan nuorempia testaajia ja koordinoimaan testaustoimintaa.


Mitkä ovat vanhemman testausinsinöörin vastuualueet?

 • Kehittää ja toteuttaa ohjelmistotestaussuunnitelmia ohjelmisto-ongelmien ja niiden syiden tunnistamiseksi.
 • Analysoi ja kirjoita testausstandardeja ja -menettelyjä.
 • Suunnittele ja kehitä automatisoituja skriptejä testausta varten.
 • Testitulosten dokumentoinnin ylläpitäminen ohjelmiston virheenkorjauksen ja muokkauksen helpottamiseksi.
 • Analysoi testitulokset olemassa olevan toiminnallisuuden varmistamiseksi ja suosittelee korjaavia toimia.
 • Konsultoi kehitysinsinöörejä ongelmien ratkaisemisessa.
 • Anna palautetta ja suosituksia ohjelmistojen käytettävyyttä ja toiminnallisuutta koskevista kysymyksistä kehittäjille.
 • Kehitä ja toteuta testausautomaatiostrategioita.
 • Teknisen tuen ja neuvonnan antaminen muille tiimin jäsenille.
 • Pysy ajan tasalla uusista testausvälineistä ja testausstrategioista.

Näyte Senior Test Engineer ansioluettelo inspiraatiota varten

Nimi: Nimi: Vanhempi testausinsinööri

Henkilökohtaiset tiedot:
Ikä: 40
Osoite: 40 vuotta: 123 Main Street, Anytown, Yhdysvallat
Puhelin: 555-555-5555
Sähköposti: example@example.com

Yhteenveto: Vanhempi testausinsinööri, jolla on yli 10 vuoden kokemus ohjelmistotestauksesta, automaatiosta ja suorituskyvyn suunnittelusta. Todistettu menestys testausstrategioiden ja -suunnitelmien kehittämisessä sekä erilaisten sovellusten ja tuotteiden testauksen johtamisessa. On johtanut menestyksekkäästi insinööritiimejä tuotekehityksessä ja -toimituksessa.

Työkokemus:

 • Ohjelmistotestausinsinööri, yritys ABC, Anytown, Yhdysvallat (2013-Present)
  • Kehitti testiautomaatiokehyksiä ja testiskriptejä verkkopohjaisille sovelluksille.
  • Suoritti toiminnallista, järjestelmä-, integrointi- ja regressiotestausta.
  • Analysoi järjestelmävaatimuksia, laati testaussuunnitelmia ja seurasi hankkeen edistymistä.
  • Toteutti automatisoituja testisarjoja ja seurasi sovelluksen suorituskykyä.
 • Ohjelmistotestauksen johtaja, yritys XYZ, Anytown, Yhdysvallat (2009-2013)
  • Hallinnoi ohjelmistotestaajien ryhmää testisuunnitelmien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.
  • Koordinoi kehitystiimien kanssa testitapausten suunnittelua, suunnittelua ja toteuttamista.
  • Suoritti web-sovellusten järjestelmä-, integrointi- ja regressiotestausta.
  • Analysoi vikailmoituksia ja seurasi vikojen ratkaisutilannetta.

Koulutus:
Anytown University, Anytown, Yhdysvallat (2006): B.S. in Computer Science, Anytown University, Yhdysvallat (2006)

Tekniset taidot:
Testaustyökalut: JUnit, SoapUI.
Ohjelmointikielet: Java, Python
Tietokannat: Oracle, SQL Server, MySQL
Käyttöjärjestelmät: Windows, Linux, Mac OS X

Sertifikaatit:
ISTQB Certified Tester, Foundation Level (2008): ISTQB Certified Tester, Foundation Level (2008).
Sertifioitu Scrum Master (2012)

Kielet:
Englanti (äidinkieli), espanja (sujuvasti)Ansioluettelovinkkejä vanhemmalle testi-insinöörille

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Senior Test Engineer -ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Senior Test Engineer - Tutustu heidän neuvoihinsa, joiden avulla voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta asiaankuuluvaa teknistä kokemusta ja sertifikaatteja.
 • Kerro myös yksityiskohtaiset tiedot kaikista ohjelmistotestausvälineistä, jotka tunnet.
 • Näytä kykysi kouluttaa ja opastaa muita testaajia.
 • Kerro kokemuksestasi testaussuunnitelmien laatimisesta ja testausskriptien kirjoittamisesta.
 • Anna esimerkkejä siitä, miten olet toteuttanut parannuksia testausprosesseihin.


Senior Test Engineer Yhteenveto Esimerkkejä

Yhteenveto tai ansioluettelon tavoite on tärkeä käyttää Senior Test Engineer Resume -ansioluettelossa, koska se on ensimmäinen asia, jonka mahdolliset työnantajat lukevat, ja se on tilaisuus tehdä heihin myönteinen vaikutelma. Hyvä tiivistelmä tai tavoite voi ratkaista, saako hakija soittaa takaisin vai jätetäänkö hänet huomiotta. Siinä tulisi tiivistää lyhyesti hakijan tärkeimmät pätevyydet, kokemus ja taidot ja selittää, miksi hän sopii parhaiten tehtävään. Tässä voidaan korostaa erityisiä saavutuksia tai korostaa työn kannalta keskeisiä vahvuuksia.

Esim:

 • Kokenut vanhempi testausinsinööri, jolla on yli 8 vuoden kokemus testaussuunnitelmien ja -strategioiden kehittämisestä, hallinnoinnista ja toteuttamisesta.
 • Erittäin taitava ohjelmistovikojen tunnistamisessa ja korjaamisessa, testitapausten kehittämisessä ja automatisoitujen testiskriptien luomisessa.
 • Ohjelmistotestausmenetelmien hallinta, mukaan lukien manuaalinen, automatisoitu ja toiminnallinen testaus.
 • Sitoutunut varmistamaan ohjelmistotuotteiden korkeimman laadun hyödyntämällä alan parhaita käytäntöjä.
 • Erinomaiset viestintä- ja ongelmanratkaisutaidot, ja sinulla on todistetusti näyttöä siitä, että olet pystynyt noudattamaan hankkeiden määräaikoja.


Rakenna vahva kokemusosio Senior Test Engineer -ansioluetteloosi

Vahva kokemusosio on olennaisen tärkeä vanhemman testausinsinöörin ansioluettelossa, koska se on asiakirjan ydin ja rekrytoijan huomion keskipiste. Siinä olisi annettava yleiskatsaus hakijan kokemukseen alalla ja korostettava hänen keskeisiä saavutuksiaan ja saavutuksiaan. Tässä osiossa olisi myös osoitettava hakijan taidot, kyvyt ja tiedot, jotta voidaan osoittaa hänen pätevyytensä. Lisäksi kokemusta koskeva osio olisi räätälöitävä työpaikkailmoituksessa määriteltyjen erityisvaatimusten mukaisesti, sillä tämä voi auttaa rekrytoijaa tunnistamaan nopeasti hakijan soveltuvuuden tehtävään.

Esim:

 • Kehitti ja toteutti automatisoituja testiskriptejä ohjelmistokehitysprojektia varten.
 • Tarkasteli järjestelmän vaatimuksia ja kehitti testaussuunnitelmat järjestelmän validoimiseksi.
 • Luonut yksityiskohtaiset testitapaukset, testausehdot ja testiskriptit.
 • Suoritti toiminnallista, järjestelmä-, regressio- ja integrointitestausta.
 • Suoritti riski- ja vaikutusanalyysin testauksen laajuuden määrittämiseksi.
 • Tekninen tuki testausautomaatiotyökaluille ja -prosesseille.
 • Dokumentoi, seurasi ja raportoi testitulokset, viat ja ongelmat.
 • Suoritti manuaalista testausta verkkopohjaisissa sovelluksissa.
 • Kehitti ja ylläpiti testitietoja sovellustestauksen tueksi.
 • Osallistui testien automatisointiin ja jatkuvaan integrointiin.


Senior Test Engineer ansioluettelo koulutus esimerkki

Senior Test Engineer tarvitsee tyypillisesti vähintään kandidaatin tutkinnon tietojenkäsittelytieteistä, tietotekniikasta, ohjelmistotekniikasta tai joltakin muulta vastaavalta alalta. Lisäpätevyydet, kuten ISTQB Foundation Level Certification tai Certified Software Tester (CSTE) -sertifikaatit, ovat myös hyödyllisiä. Vahvat tekniset taidot, kokemus erilaisista ohjelmistotestausmenetelmistä ja kyky tehdä yhteistyötä ovat myös tärkeitä pätevyysvaatimuksia.

Seuraavassa on esimerkki Senior Test Engineer -ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • B.E. tietojenkäsittelytieteessä, Kalifornian yliopisto, 2016
 • M. Tech in Automation and Robotics, Kalifornian yliopisto, 2018
 • Ohjelmistotestauksen sertifikaattikurssi, XYZ Institute, 2019


Senior Test Engineer Taitoja ansioluetteloon

Taitojen lisääminen Senior Test Engineer -ansioluetteloon on tärkeää, koska se antaa työnantajille viitteitä hakijan teknisestä asiantuntemuksesta ja kyvystä hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Se antaa työnantajille myös käsityksen hakijan tietämyksestä ja ymmärryksestä tietyllä alalla tai toimialalla. Lisäksi se osoittaa työnantajille, että hakija on sitoutunut pysymään ajan tasalla alan uusimmista edistysaskelista ja teknologioista. Taitojen sisällyttäminen ansioluetteloon antaa työnantajalle perustason, jonka perusteella työnantaja voi arvioida hakijan taitotasoa. Luettelemalla asiaankuuluvat taidot ansioluettelossa työnantaja voi nopeasti arvioida, sopiiko hakija tehtävään. Lisäksi nämä tiedot voivat auttaa työnantajia tekemään tietoon perustuvan päätöksen hakijan kyvyistä ja siitä, onko hän oikea henkilö tehtävään.

Pehmeät taidot:

 1. Analyyttinen ajattelu
 2. Ongelmanratkaisu
 3. Viestintätaidot
 4. Johtajuus
 5. Tiimityö
 6. Organisaatiotaidot
 7. Tarkkaavaisuus
 8. ajanhallinta
 9. Ristiriitojen ratkaiseminen
 10. Sopeutumiskyky
< />
Kovat taidot:
 1. Testausautomaatio
 2. Ohjelmistotestaus
 3. Vianseuranta
 4. Laadunvarmistus
 5. Suorituskyvyn testaus
 6. Regressiotestaus
 7. Järjestelmätestaus
 8. Toiminnallinen testaus
 9. Testauksen suunnittelu
 10. Testaustapausten toteutus


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää kirjoittaessasi Senior Test Engineer -ansioluetteloa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Keskeiset asiat Senior Test Engineer -ansioluetteloa varten

 • Ohjelmistokehityksen elinkaaren (SDLC) ja Agile/Scrum-menetelmien vankka tuntemus.
 • Kokemus automaatiotestauksesta Seleniumin, QTP:n ja Load Runnerin kaltaisilla työkaluilla.
 • Kokemus verkkopalvelujen testauksesta, mobiilisovellusten testauksesta ja suorituskykytestauksesta.
 • Ohjelmointikielten, kuten Javan, JavaScriptin ja Pythonin, hallinta.
 • Erilaisten käyttöjärjestelmien, kuten Windowsin, Linuxin ja Macin, vahva tuntemus.
 • Asiantuntemus vikaseurantatyökaluissa, kuten JIRA, Bugzilla ja HP Quality Center.
 • Kyky työskennellä itsenäisesti ja tiimiympäristössä.
 • Erinomaiset ongelmanratkaisu- ja analyysitaidot.
 • Vahvat viestintä- ja ihmissuhdetaidot.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi