Toimitusjohtajan ja toisen perustajan ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo toimitusjohtajan ja toisen perustajan ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja saat haastattelun jo tänään.

Keskimääräinen luokitus: 5.0 (109 ääntä)

Tervetuloa artikkeliin CEO & Co-Founder Resume Example! Täältä löydät täydellisen ansioluettelon toimitusjohtajalle ja yhteisperustajalle sekä hyviä vinkkejä, joiden avulla voit luoda oman ainutlaatuisen ja tehokkaan ansioluettelosi. Esimerkkimme ansioluettelosta on räätälöity erityisesti toimitusjohtajan ja toisen perustajan työtehtävään, ja se sisältää kaikki olennaiset tiedot, joita tarvitset ensivaikutelman tekemiseen. Toivottavasti tämä artikkeli auttaa sinua luomaan onnistuneen ansioluettelon ja saamaan unelmiesi työpaikan!

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä toimitusjohtaja ja toinen perustaja tekee?

Toimitusjohtaja (Chief Executive Officer) on vastuussa organisaation yleisestä menestyksestä. Tähän kuuluu strategian määrittäminen, keskeisten päätösten tekeminen, toiminnan valvonta ja budjetin hallinnointi. Osaperustaja on henkilö, joka osallistuu yrityksen suunnitteluun ja perustamiseen. Hän on vastuussa liiketoimintasuunnitelman laatimisesta, alkurahoituksen hankkimisesta, yhteistyöstä muiden perustajien kanssa ja yrityksen vision toteuttamisesta.


Mitkä ovat toimitusjohtajan ja perustajan vastuualueet?

 • Hallinnoi yleisiä toimintoja ja on vastuussa liiketoiminnan menestyksestä.
 • pitkän aikavälin strategisten suunnitelmien ja tavoitteiden kehittäminen ja täytäntöönpano
 • yhteydenpito ja suhteiden ylläpitäminen sijoittajiin, hallituksen jäseniin ja muihin sidosryhmiin.
 • Määrittää ja seurata organisaation ja sen työntekijöiden suorituskykyä.
 • Talousarvioiden ja taloudellisen tuloksen laatiminen ja seuranta
 • Luoda toimintalinjoja ja menettelyjä tehokkaan toiminnan varmistamiseksi
 • Ohjaus ja opastus tiimeille ja osastoille
 • Tuotteiden ja palvelujen kehittämisen hallinta ja tukeminen.
 • johtaa ja motivoida työntekijöitä saavuttamaan suoritustavoitteet
 • Tunnistetaan ja hyödynnetään kasvu- ja laajentumismahdollisuuksia.
 • Kilpailuympäristön seuranta ja arviointi
 • Varmistaa alan säännösten ja oikeudellisten vaatimusten noudattaminen

Näyte toimitusjohtaja & Co-perustaja ansioluettelo inspiraatiota varten

John Doe

Toimitusjohtaja ja perustajajäsen

Puhelin: +Sähköposti: john.doe@example.com.


Yhteenveto:

John on kokenut toimitusjohtaja ja perustaja, jolla on ainutlaatuinen yhdistelmä yrittäjyyden, johtajuuden ja teknisten taitojen yhdistelmää. Hän on innovatiivinen ongelmanratkaisija, joka suhtautuu intohimoisesti organisaationsa menestykseen ja ihmisiin, joiden kanssa hän työskentelee. Johnilla on todistetusti kokemusta menestyksekkäiden organisaatioiden rakentamisesta ja skaalaamisesta, uusien tuotteiden kehittämisestä ja tiimien johtamisesta menestykseen. Hän on yhteistyökykyinen johtaja, joka on innokas rakentamaan suhteita sidosryhmiin ja tiimin jäseniin menestyvän ja innovatiivisen tuotteen luomiseksi.


Työkokemus:

 • Yrityksen nimi, toimitusjohtaja ja toinen perustaja (2010-nykyisin)
 • Yrityksen nimi, tuotepäällikkö (2007-2010)

Koulutus:

 • Yliopiston nimi, tietojenkäsittelytieteen maisteri (2004)
 • Yliopiston nimi, tietojenkäsittelytieteen kandidaatti (BS) (2002)

Taidot:

 • Johtajuus
 • Ongelmanratkaisu
 • Yrittäjyys
 • Tuotekehitys
 • Tiimin rakentaminen

Sertifikaatit:

 • Todistuksen nimi (2020)
 • Todistuksen nimi (2019)

Kielet:

 • Englanti (sujuvasti)
 • ranska (keskusteleva)


Vinkkejä toimitusjohtajan ja toisen perustajan ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset CEO & Co-Founder -ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta toimitusjohtajilta ja yhteisperustajilta - tutustu heidän neuvoihinsa, joiden avulla voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta keskeisiä saavutuksia ja onnistumisia.
 • Pidä se tiiviinä ja merkityksellisenä ja keskity viimeisiin 10-15 vuoteen.
 • Sisällytä mukaan mitattavissa olevia tietoja aina kun se on mahdollista.
 • Muista mainita tekniset taitosi ja mahdollinen johtamiskokemus.
 • Räätälöi se hakemasi työpaikan mukaan.


Toimitusjohtaja ja perustajayhteistyöntekijä Yhteenveto Esimerkkejä

Toimitusjohtajan ja perustajan ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on tärkeä, jotta mahdolliset työnantajat saavat nopean yleiskuvan siitä, kuka olet ja mitä tuet. Siinä voidaan korostaa keskeisiä vahvuuksiasi, kokemustasi ja saavutuksiasi, jotka tekevät sinusta ihanteellisen henkilön tehtävään. Se antaa työnantajille myös paremman käsityksen kokonaisvaltaisista kyvyistäsi ja kasvumahdollisuuksistasi. Tämä on erityisen tärkeää johtotason tehtävissä, sillä tämäntyyppiset tehtävät edellyttävät korkeatasoista asiantuntemusta ja tietoa. Hyvin laaditulla tiivistelmällä tai tavoitteella voit lisätä mahdollisuuksiasi, että oikeat ihmiset huomaavat sinut ja että saat oikeat mahdollisuudet.

Esim:

 • Erittäin menestyksekäs ja motivoitunut toimitusjohtaja ja perustaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisestä ja lanseeraamisesta.
 • Kokenut toimitusjohtaja ja perustaja, jolla on laaja tietämys liiketoiminnan kehittämisestä, tiimien rakentamisesta ja strategisesta suunnittelusta.
 • Tuloshakuinen toimitusjohtaja ja perustaja, jolla on todistetusti menestystä liiketoiminnassa, taloushallinnossa ja markkinoinnissa.
 • Dynaaminen toimitusjohtaja ja perustaja, jolla on kyky johtaa menestyksekkäästi tiimejä, hallita budjetteja ja maksimoida voittoja.
 • Strateginen ja luova toimitusjohtaja ja perustaja, jolla on todistetusti kokemusta menestyksekkäiden liiketoimintastrategioiden luomisesta ja menestyksekkäiden tuotteiden lanseeraamisesta.


Rakenna vahva kokemusosio toimitusjohtajan ja perustajajäsenen ansioluetteloosi

Vahvan kokemusosion luominen toimitusjohtajan ja perustajan ansioluetteloon on tärkeää muutamasta syystä. Ensinnäkin se osoittaa henkilön johtamiskykyä ja kykyä hallita monenlaisia tehtäviä ja vastuualueita. Vahva kokemusosio osoittaa myös henkilön kokemuksen työskentelystä johtoryhmien, sijoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Se auttaa myös korostamaan henkilön onnistumisia ja saavutuksia. Vahva kokemusosio voi myös auttaa osoittamaan henkilön kyvyn ajatella strategisesti ja kehittää tehokkaita pitkän aikavälin suunnitelmia.

Esim:

 • Oli mukana perustamassa startup-yritystä ja esitteli sitä onnistuneesti pääomasijoitusyrityksille, minkä tuloksena saatiin yhteensä 2,5 miljoonaa dollaria siemenrahoitusta.
 • Johti ohjelmistosuunnittelijoista ja tuotesuunnittelijoista koostuvaa tiimiä innovatiivisen mobiilisovelluksen kehittämisessä ja lanseeraamisessa.
 • Rekrytoi ja valmensi yli 8 työntekijän tiimiä varmistaakseen yrityksen menestyksen.
 • Kehitti ja toteutti kattavan markkinointistrategian, joka lisäsi käyttäjähankintaa 30 prosenttia.
 • Neuvotellut ja solminut sopimuksia satojen kumppanien ja myyjien kanssa tulojen kasvun maksimoimiseksi.
 • Hallinnoi yrityksen rahoitustoimintaa ja hankki 4 miljoonan dollarin lisäpääoman.
 • Laati ja toteutti liiketoimintasuunnitelman, jonka ansiosta myynti kasvoi 80 prosenttia.
 • Yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden varmistamiseksi.
 • Luonut ja ylläpitänyt suhteita myyjiin, tavarantoimittajiin ja asiakkaisiin.
 • Kehitti ja ylläpiti yrityksen verkkosivustoa, blogia ja muita digitaalisia alustoja.


Toimitusjohtaja ja toinen perustaja ansioluettelo koulutus esimerkki

Toimitusjohtajan ja toisen perustajan on yleensä saatava sekä muodollista että epävirallista koulutusta. Useimmilla toimitusjohtajilla ja osaperustajilla on perustutkinto liiketalouden, taloustieteen, kirjanpidon, rahoituksen tai muun vastaavan alan alalta. Heillä on usein myös jatkotutkinto, kuten MBA-tutkinto tai johtamisen, yrittäjyyden tai strategian maisterin tutkinto. Virallisen koulutuksen lisäksi monilla toimitusjohtajilla ja yhteisperustajilla on myös paljon kokemusta liike-elämän alalta. Tämä kokemus voi olla peräisin työskentelystä muissa johtotehtävissä tai oman yrityksen omistamisesta ja toiminnasta. Toimitusjohtajan tai perustajan on myös tärkeää pysyä ajan tasalla alan suuntauksista ja kehityksestä, joten jatkuva koulutus konferenssien, seminaarien ja verkostoitumistapahtumien muodossa on myös hyödyllistä.

Seuraavassa on esimerkki toimitusjohtajan ja toisen perustajan ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Harvardin yliopisto, Cambridge, MA
  • M.B.A., liiketalous, 2009
 • San Franciscon yliopisto, San Francisco, CA
  • B.A., liiketalous, 2005


Toimitusjohtajan ja perustajan taidot ansioluetteloon

On tärkeää lisätä taitoja toimitusjohtajan ja toisen perustajan ansioluetteloon, koska näin mahdolliset työnantajat ja rekrytoijat saavat käsityksen hakijan pätevyydestä. Taidot osoittavat henkilön tiedot, asiantuntemuksen ja kyvyt ja antavat paremman käsityksen henkilön ammatillisista valmiuksista. Lisäksi taidot voivat auttaa määrittämään, kuinka paljon arvoa henkilö tuo tehtävään, jos hänet palkataan.

Pehmeät taidot:

 1. Johtajuus
 2. Strateginen ajattelu
 3. Tiimin rakentaminen
 4. Ongelmanratkaisu
 5. Päätöksenteko
 6. Verkostoituminen
 7. Viestintä
 8. Sopeutumiskyky
 9. Organisaatio
 10. Motivaatio
< />
Kovat taidot:
 1. .
 2. Strateginen suunnittelu
 3. Taloushallinto
 4. Markkinointistrategia
 5. Liiketoiminnan kehittäminen
 6. Neuvottelutaidot
 7. Tuotehallinta
 8. Tiimin rakentaminen
 9. Projektinhallinta
 10. Päätöksenteko


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää kirjoittaessasi toimitusjohtajan ja toisen perustajan ansioluetteloa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Toimitusjohtajan ja toisen perustajan ansioluettelon tärkeimmät asiat

 • Korosta kokemustasi organisaation johtamisesta toimitusjohtajana/perustajajäsenenä.
 • Mainitse mahdolliset palkinnot tai tunnustukset, jotka olet saanut
 • Muista luetella kaikki menestyksesi organisaatiossa.
 • osoittaa kykynsä johtaa ja motivoida tiimiä.
 • Ilmoita mahdolliset alakohtaiset todistukset tai pätevyydet
 • Esittele tietämystäsi liiketoimintastrategioista ja -taktiikoista.
 • Korosta mahdolliset esitykset, konferenssit tai puheesi, joita olet pitänyt.
 • antaa yksityiskohtaisia mittareita organisaation kasvusta ja menestyksestä.
 • Muista luetella kaikki asiaankuuluvat alan kontaktit tai verkostot.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi