Sulautetun ohjelmiston insinöörin ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo sulautetun ohjelmiston insinöörin ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Sulautetun ohjelmiston insinööri Resume Example
Keskimääräinen luokitus: 4.1 (179 ääntä)
Sulautetun ohjelmiston insinööri Resume Example

Jos haluat saada sulautetun ohjelmiston insinöörin työpaikan, tarvitset vaikuttavan ansioluettelon. Tässä artikkelissa on kattava ansioluetteloesimerkki, jota voit käyttää oppaana omaa ansioluetteloasi laatiessasi. Se sisältää hyvin laaditun tiivistelmän, yksityiskohtaisen koulutustaustan ja olennaiset taidot, joita työnantajat etsivät pätevältä hakijalta. Se sisältää myös osion asiaankuuluvalle kokemukselle sekä luettelon palkinnoista ja sertifikaateista. Seuraa tämän artikkelin esimerkkiä luodaksesi ansioluettelon, joka auttaa sinua erottumaan kilpailijoista.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä sulautetun ohjelmiston insinööri tekee?

Sulautetun ohjelmiston insinööri vastaa sulautettujen ohjelmistojen suunnittelusta, kehittämisestä ja testauksesta erilaisiin sovelluksiin, kulutuselektroniikasta autojärjestelmiin. Tehtäviin voi kuulua koodin luomista ja muokkaamista, ongelmien korjaamista ja ohjelmistojen optimointia suorituskyvyn ja luotettavuuden parantamiseksi. Sulautettujen ohjelmistojen insinöörien on tunnettava hyvin erilaisia ohjelmointikieliä ja -tekniikoita, kuten C, C++, kokoonpanokieli ja mikrokontrolleriarkkitehtuurit. Lisäksi heidän on oltava taitavia laitteisto- ja ohjelmisto-ongelmien vianmäärityksessä ja -ratkaisussa.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita sulautetun ohjelmistosuunnittelijan ansioluetteloon liittyviä esimerkkejä:

Mitkä ovat sulautettujen ohjelmistojen insinöörin vastuualueet?

 • Sulautettujen järjestelmien ohjelmistojen kehittäminen, vianmääritys ja ylläpito.
 • Suunnittelet, kehität ja muokkaat ohjelmistokomponentteja, jotka ovat vuorovaikutuksessa laitteiston kanssa.
 • Sulautettujen laitteisto- ja ohjelmistojärjestelmien konfigurointi, vianmääritys ja testaus.
 • Ohjelmistojen suunnittelu- ja kehitysprosessien kehittäminen ja ylläpito
 • ohjelmistojen testaussuunnitelmien, -tapausten ja -raporttien kehittäminen ja ylläpito
 • ohjelmistodokumentaation kehittäminen ja ylläpito
 • Ohjelmistojen käyttöliittymien suunnittelu ja kehittäminen
 • Ohjelmistojen integrointi, järjestelmätestaukset ja virheenkorjaus.
 • Teknisen tuen antaminen asiakkaille

Näyte sulautetun ohjelmiston insinöörin ansioluettelo inspiraatiota varten

Nimi: John Smith

Osoite: 123 Elm Street, Seattle, WA 98107

Puhelin: (123) 456-7890.

Sähköposti: johnsmith@example.com

John Smith on kokenut sulautettujen ohjelmistojen insinööri, jolla on intohimo koodaamiseen ja ongelmanratkaisuun. Hän hallitsee hyvin C-, C++- ja assembler-kielet, ja hänellä on laaja kokemus sulautettujen ohjelmistojen suunnittelusta, kehittämisestä ja virheenkorjauksesta. John on tiimipelaaja, joka työskentelee hyvin muiden kanssa ja pystyy ajattelemaan laatikon ulkopuolelta luovien ratkaisujen kehittämiseksi.

Työkokemus:

 • Ohjelmistoinsinööri, ABC Embedded Systems, Seattle, WA (2012-Present)
  • Kehitti C- ja C++-koodia sulautettuihin järjestelmiin, joita käytetään teollisuus- ja kuluttajasovelluksissa.
  • Suunnitteli ja toteutti ohjelmistoja automatisoituja testausjärjestelmiä varten.
  • Suoritti koodin tarkistuksia ja virheenkorjausta koodin optimoimiseksi.
 • Ohjelmiston suunnitteluinsinööri, XYZ Inc., Bellevue, WA (2009-2012).
  • Suunnitteli, kehitti ja debuggasi sulautettuja ohjelmistoja kuluttajatuotteisiin.
  • Luonut testaussuunnitelmat kaikkia uusia ohjelmistojulkaisuja varten.
  • Kehitti ohjelmistoja automatisoituja testausjärjestelmiä varten.

Koulutus:

 • Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti, Washingtonin yliopisto, Seattle, WA (2005-2009).

Taidot:

 • C, C++ ja Assembly-kieli
 • Sulautettujen järjestelmien suunnittelu ja kehittäminen
 • Vianmääritys ja koodin optimointi
 • Automaattiset testausjärjestelmät

Sertifikaatit:

 • Sertifioitu sulautettujen järjestelmien insinööri (CESE)

Kielet:

 • englanti (äidinkieli)
 • espanja (keskusteleva)


Vinkkejä sulautetun ohjelmiston insinöörin ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Embedded Software Engineer -ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Embedded Software Engineer - Tutustu heidän neuvoihinsa, joiden avulla voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta teknisiä ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä asiaankuuluvaa kokemusta ja saavutuksia.
 • Liitä ansioluetteloosi asiaankuuluvat kurssit, todistukset ja erityiskoulutus.
 • Esittele kykysi työskennellä laitteistojen, käyttöjärjestelmien ja muiden ohjelmistojen kanssa.
 • Kerro kokemuksestasi sulautettujen ohjelmistojen kehittämisestä, testauksesta ja virheenkorjauksesta.
 • Kerro, onko sinulla kokemusta tiimien tai projektien johtamisesta.


Sulautetun ohjelmiston insinööri Yhteenveto esimerkkejä

Sulautetun ohjelmistosuunnittelijan ansioluettelon tiivistelmän tai ansioluettelon tavoitteen käyttäminen on tärkeää useista syistä. Ensinnäkin se antaa mahdollisille työnantajille nopean kuvan pätevyydestäsi ja kokemuksestasi. Se myös korostaa taitojasi ja saavutuksiasi ja antaa työnantajille käsityksen siitä, mitä voit tehdä heidän hyväkseen. Lisäksi se auttaa sinua erottumaan muista hakijoista ja auttaa sinua erottumaan joukosta. Lopuksi se antaa sävyn ansioluettelollesi ja antaa työnantajalle käsityksen siitä, millaisen henkilön kanssa hän on tekemisissä.

Esimerkki:

 • Kokenut sulautettujen ohjelmistojen insinööri, jolla on yli 10 vuoden kokemus sulautettujen ohjelmistojen kehittämisestä monenlaisia sovelluksia varten.
 • Erittäin kokenut reaaliaikaisten käyttöjärjestelmien sulautettujen ohjelmistojen suunnittelusta ja kehittämisestä.
 • Osaat C/C++- ja kokoonpanokielistä ohjelmointia sekä sulautettujen järjestelmien vianmääritystä ja vianetsintää.
 • Mikrokontrolleriarkkitehtuurien ja mikroprosessoripohjaisten järjestelmien vahva tuntemus.
 • Taitava kehittämään matalan tason laiteajureita ja laiteohjelmistoja sulautettuihin järjestelmiin.


Rakenna vahva kokemusosio sulautetun ohjelmiston insinöörin ansioluetteloosi

Vahvan kokemusosion luominen sulautetun ohjelmiston insinöörin ansioluetteloon on tärkeää muutamasta syystä. Ensinnäkin se on paras tapa, jolla mahdolliset työnantajat voivat arvioida hakijan kokemuksen laajuutta ja syvyyttä sulautettujen ohjelmistojen kehittämisessä ja suunnittelussa. Se antaa näyttöä hakijan teknisistä taidoista sekä hänen kyvystään tehdä yhteistyötä muiden tiimien ja sidosryhmien kanssa. Lisäksi vahvan kokemusosion esittäminen auttaa osoittamaan hakijan sitoutumisen työhönsä sekä hänen kykynsä ratkaista monimutkaisia ongelmia oikea-aikaisesti. Vahva kokemusosio osoittaa myös, että hakija tuntee sulautettujen ohjelmistojen alan uusimmat käytännöt ja suuntaukset.

Esim:

 • Kehitti sulautetun ohjelmiston autojen turvajärjestelmää varten kolmen insinöörin tiimissä, mikä lyhensi markkinoille tuloaikaa 15 prosenttia.
 • Osallistui lääkinnällisen laitteen sulautetun ohjelmiston suunnitteluun ja toteutukseen varmistaen, että se on täysin FDA:n standardien mukainen.
 • Optimoi sulautetun ohjelmiston televiestintätuotteelle, minkä ansiosta energiankulutus väheni 10 prosenttia.
 • Kehitti sulautetun ohjelmiston robottia varten varmistaen täydet turvallisuus- ja luotettavuusstandardit.
 • Luotu ohjelmistosimulointimalli tehonsäätöjärjestelmälle, mikä vähensi virheenkorjausaikaa 20 prosenttia.
 • Kehitti sulautetun ohjelmiston teolliseen ohjausjärjestelmään, jonka tuloksena tarkkuus kasvoi 25 prosenttia.
 • Osallistui autonomisen ajoneuvon sulautetun järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen.
 • Suunnitteli sulautetun ohjelmiston kotiautomaatiojärjestelmään, minkä ansiosta kehityskustannukset alenivat 30 prosenttia.
 • Luonut sulautetun ohjelmiston ilmailu- ja avaruusalan järjestelmää varten ja varmistanut, että se on täysin FAA:n standardien mukainen.
 • Optimoitu sulautettu ohjelmisto sotilasjärjestelmää varten, minkä ansiosta muistin kulutus väheni 20 prosenttia.


Sulautettu ohjelmistoinsinööri ansioluettelo koulutus esimerkki

Sulautetun ohjelmiston insinööri tarvitsee tyypillisesti kandidaatin tutkinnon tietojenkäsittelytieteestä tai siihen liittyvältä alalta, kuten sähkö- tai tietotekniikasta. Tutkinnon lisäksi hänellä tulisi olla myös vahva tietämys sulautetuista järjestelmistä ja ohjelmistosuunnittelusta sekä kokemusta mikrokontrollereista, sulautetuista ohjelmointikielistä ja käyttöjärjestelmistä. Heillä tulisi olla myös hyvä ymmärrys laitteistoista, verkostoitumisesta ja viestintäprotokollista. Lisäksi on hyödyllistä, että hänellä on kokemusta vianmäärityksestä, vianetsinnästä ja testauksesta.

Seuraavassa on esimerkki sulautetun ohjelmiston insinöörin ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • M.Tech in Embedded Systems, Teknillinen korkeakoulu, 2020
 • B.Tech in Computer Science and Engineering, Teknillinen korkeakoulu, 2018
 • Sähkö- ja elektroniikka-alan tutkinto, XYZ ammattikorkeakoulu, 2015


Sulautetun ohjelmiston insinöörin taidot ansioluetteloa varten

Taitojen lisääminen sulautetun ohjelmiston insinöörin ansioluetteloon on tärkeää, koska sen avulla mahdollinen työnantaja voi nopeasti arvioida hakijan pätevyyttä. Sen avulla työnantaja voi myös tunnistaa, mitä taitoja hakijalla on, jotka voivat olla hyödyllisiä työtehtävän kannalta. Esimerkkejä sulautetun ohjelmiston insinöörin ansioluettelon taidoista voivat olla ohjelmistokehityksen, virheenkorjauksen ja vianmäärityksen, sulautettujen järjestelmien ohjelmoinnin, sulautettujen järjestelmien suunnittelun sekä laitteiston ja ohjelmiston integroinnin tuntemus.

Pehmeät taidot:

 1. Ongelmanratkaisu
 2. Tiimityö
 3. päätöksenteko
 4. analyyttinen ajattelu
 5. Luova ajattelu
 6. Viestintä
 7. Ajanhallinta
 8. Organisaatio
 9. Sopeutumiskyky
 10. Johtajuus
< />
Kovat taidot:
 1. C-ohjelmointi
 2. Kokoonpanokieli
 3. Mikrokontrollerit
 4. Vianmääritys
 5. Testaus
 6. Sulautetut järjestelmät
 7. Ohjelmistojen suunnittelu
 8. Järjestelmien analysointi
 9. Reaaliaikainen käyttö
 10. Järjestelmien integrointi


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää kirjoittaessasi sulautetun ohjelmiston insinöörin ansioluetteloa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Sulautetun ohjelmiston insinöörin ansioluettelon keskeiset asiat

 • Kokemus sulautettujen ohjelmistojen kehittämisestä ja virheenkorjauksesta.
 • Sulautettujen järjestelmien ohjelmointikielten, kuten C:n, C++:n ja Assemblyn, tuntemus.
 • Kokemus mikrokontrollereista ja sulautetuista käyttöjärjestelmistä, kuten Linuxista ja RTOS:stä.
 • Laitteistosuunnittelun ja sulautettujen ohjelmistojen arkkitehtuurin tuntemus.
 • Vahvat analyyttiset ja ongelmanratkaisutaidot.
 • Kyky työskennellä itsenäisesti ja osana tiimiä.
 • Kyky noudattaa määräaikoja ja työskennellä paineen alaisena.
 • Tietoliikenneprotokollien ja -verkkojen tuntemus.
 • Ohjelmistokehityksen parhaiden käytäntöjen tuntemus.
 • Kyky luoda teknistä dokumentaatiota.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi