Sulautettu insinööri ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo sulautetun insinöörin ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Keskimääräinen luokitus: 4.9 (123 ääntä)

Oletko kokenut sulautettu insinööri, joka etsii työtä? Sulautettu insinööri -ansioluetteloesimerkkimme on täydellinen opas huippuluokan ansioluettelon laatimiseen, jotta voit erottua kilpailijoista. Esimerkkimme esittelee onnistuneen ansioluettelon keskeiset osat, mukaan lukien tiivistelmä, taitoja koskeva osio, työkokemusta koskeva osio ja koulutusta koskeva osio. Lisäksi se sisältää hyödyllisiä vinkkejä ja neuvoja siitä, miten voit muokata ansioluetteloasi tiettyjä työpaikkoja varten. Tämän esimerkin avulla voit luoda ansioluettelon, jonka avulla työnantajat huomaavat sinut.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä sulautettu insinööri tekee?

Sulautettu insinööri suunnittelee ja kehittää sulautettuja ohjelmisto- ja laitteistojärjestelmiä monenlaisia sovelluksia varten. Hän osallistuu kaikkiin kehitysvaiheisiin konseptista ja suunnittelusta koodaukseen, virheenkorjaukseen ja testaukseen. He voivat myös kehittää sulautettuja käyttöjärjestelmiä, laiteajureita ja sovellusohjelmistoja tiettyjä tuotteita varten. Sulautetut insinöörit työskentelevät usein projekteissa, jotka edellyttävät tietokoneohjelmoinnin, elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien tuntemusta.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on muutamia muita sulautettuun insinööriin liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitkä ovat sulautetun insinöörin vastuualueet?

 • Sulautettujen ohjelmistokomponenttien suunnittelu, kehittäminen ja ylläpito
 • tuottaa määrittelyjen ja laatuvaatimusten mukaista koodia
 • Koodin kehittäminen ja virheenkorjaus kääntäjien, virheenkorjaajien, emulaattorien ja muiden kehitystyökalujen avulla.
 • sulautettujen järjestelmien yksikkö- ja integrointitestaus
 • Sulautettujen järjestelmien analysointi ja vianmääritys
 • Teknisten asiakirjojen ja raporttien laatiminen
 • vuorovaikutus laitteisto- ja ohjelmistotiimien kanssa suunnitteluvaatimuksista keskustelemiseksi
 • Kehitetään algoritmeja ja ohjelmistoja reaaliaikaisia sulautettuja järjestelmiä varten.
 • Laiteajurien luominen sulautettuihin järjestelmiin
 • Kehitä sulautettuja sovelluksia eri alustoille
 • Ohjelmistojen toteuttaminen sulautettuihin järjestelmiin mikrokontrollereista RTOS:iin.
 • Sulautettujen ohjelmistojen integrointi olemassa oleviin järjestelmiin
 • Optimoi sulautettujen järjestelmien suorituskyky

Näyte Embedded Engineer ansioluettelo inspiraatiota varten

Sulautettu insinööri

Henkilökohtaiset tiedot:
Nimi: Nimi: John Doe
Osoite: 123 Main Street, Anytown, Yhdysvallat
Puhelin: (123) 456-7890.
Sähköposti: john@example.com

John Doe on kokenut sulautettu insinööri, jolla on asiantuntemusta sulautettujen ohjelmistojen kehittämisestä, suunnittelusta ja testauksesta. Hänellä on vahva tausta sulautettujen järjestelmien ja sulautettujen ohjelmistojen suunnittelussa, ja hän on työskennellyt erilaisissa projekteissa uransa aikana. Hän on tehokas viestijä, joka pystyy tekemään tehokasta yhteistyötä kollegoiden ja asiakkaiden kanssa.

Työkokemus

 • Sulautetun ohjelmiston insinööri, ACME Corporation, Anytown, Yhdysvallat (2020-Present)
  • Kehitti ja testasi sulautettuja ohjelmistoja erilaisiin projekteihin, kuten kulutuselektroniikkaan ja lääkinnällisiin laitteisiin.
  • Osallistui uuden sulautetun järjestelmän kehittämiseen kulutuselektroniikkatuotetta varten.
  • Kehitti ja ylläpiti sulautettuja ohjelmistoja, mukaan lukien koodin tarkistaminen ja korjaaminen.
  • Yhteistyö muiden tiimin jäsenten kanssa hankkeen onnistuneen loppuunsaattamisen varmistamiseksi.
 • Sulautetun ohjelmiston insinööri, XYZ Corporation, Anytown, Yhdysvallat (2015-2020)
  • Kehitti ja ylläpiti sulautettuja ohjelmistoja lääkinnällisiin laitteisiin.
  • Suunnitteli ja toteutti algoritmeja järjestelmän suorituskyvyn parantamiseksi.
  • Teknisen tuen antaminen asiakkaille ja myyntitiimille.
  • Yhteistyö muiden insinöörien kanssa suunnittelussa, vianmäärityksessä ja testauksessa.

Koulutus

 • Sähkötekniikan kandidaatti, Anytownin yliopisto, Anytown, Yhdysvallat (2010-2014).

Taidot

 • Sulautetut järjestelmät
 • Sulautettujen ohjelmistojen suunnittelu
 • C/C++ ohjelmointi
 • Vianmääritys ja vianmääritys
 • Järjestelmän suunnittelu ja arkkitehtuuri

Sertifikaatit

 • Certified Embedded Systems Engineer (CESE), 2020

Kielet

 • englanti (äidinkieli)
 • Espanja (taitava)


Vinkkejä sulautetun insinöörin ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Embedded Engineer -ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Embedded Engineer - Tutustu heidän neuvoihinsa, joiden avulla voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta sulautettuun tekniikkaan liittyvää kokemustasi
 • Sisällytä asiaankuuluvat todistukset ja palkinnot
 • Lisää esimerkkejä työstäsi osoittaaksesi tietosi ja taitosi.
 • Ilmoita yksityiskohtaiset tiedot ohjelmistoista, laitteistoista tai ohjelmointikielistä, joista sinulla on kokemusta.
 • Muista mainita kaikki asiaankuuluva koulutus sekä kaikki projektit, joissa olet työskennellyt.


Sulautettu insinööri Yhteenveto Esimerkkejä

Sulautetun insinöörin yhteenvedon tai tavoitteen käyttäminen ansioluettelossasi on tärkeää, sillä se antaa työnantajille tiiviin kuvan pätevyydestäsi ja kokemuksestasi. Sen avulla voit myös esitellä taitojasi ja asiantuntemustasi sulautetun tekniikan alalla. Lisäksi se voi auttaa sinua erottumaan muista ansioluetteloista ja tehdä sinusta houkuttelevamman ehdokkaan mahdollisten työnantajien silmissä.

Esim:

 • Kokenut sulautettu insinööri, jolla on yli 7 vuoden kokemus alalta. Taitava C++- ja Python-ohjelmissa sekä piirilevysuunnittelussa, vianmäärityksessä ja virheenkorjauksessa.
 • Taitava sulautettu insinööri, jolla on yli 5 vuoden kokemus ohjelmistojen ja laitteistojen kehittämisestä, testauksesta ja virheenkorjauksesta. Kokemusta mikrokontrolleriohjelmoinnista ja RTOS:stä.
 • Sulautettu insinööri, jolla on yli 3 vuoden kokemus sulautettujen järjestelmien suunnittelusta, ohjelmoinnista ja testauksesta. Osaat C:n, C++:n, Pythonin ja sulautetun Linuxin.
 • Erittäin motivoitunut sulautettu insinööri, jolla on yli 4 vuoden kokemus sulautettujen järjestelmien suunnittelusta, testauksesta ja virheenkorjauksesta. Kokemusta mikrokontrolleriohjelmoinnista ja RTOS:stä.
 • Lahjakas sulautettu insinööri, jolla on yli 8 vuoden kokemus sulautettujen järjestelmien suunnittelusta ja ohjelmoinnista. Tuntee hyvin C:n, C++:n ja sulautetun Linuxin. Perehtynyt piirilevysuunnitteluun ja vianmääritykseen.


Rakenna vahva kokemusosio sulautetun insinöörin ansioluetteloosi

Vahvan kokemusosion rakentaminen sulautetun insinöörin ansioluetteloon on tärkeää, koska työnantajien on tiedettävä, että hakijalla on oikeat tekniset ja insinööritaidot työskennellä heidän yrityksessään. Tämän osion tulisi sisältää tietoja hakijan aiemmista tehtävistä, erityisistä saavutuksista, mahdollisista palkinnoista tai sertifikaateista ja muista asiaankuuluvista tiedoista. Hyvin laadittu kokemusosio antaa työnantajille tarvittavan käsityksen hakijan työhistoriasta ja pätevyydestä. Työnantajien on myös tärkeää ymmärtää hakijan insinööri- ja kehityskokemus, jotta he voivat määrittää, sopiiko hakija parhaiten tehtävään. Rakentamalla vahvan kokemusosion sulautetut insinöörit voivat osoittaa tekniset kykynsä ja sen arvon, jonka he voivat tuoda yritykselle.

Esim:

 • Kehitti ja testasi sulautettuja järjestelmiä C- ja C++-kielellä useita eri hankkeita varten.
 • Kehitti ja ylläpiti sulautettujen järjestelmien ohjelmistoja, joiden tavoitteena oli tarjota luotettavia ratkaisuja.
 • Suoritti sulautettujen ohjelmistojen, laitteistojen ja laiteohjelmistojen järjestelmäintegrointia ja virheenkorjausta.
 • Suunnitteli ja toteutti reaaliaikaisia sulautettuja ohjelmistosovelluksia erilaisiin järjestelmiin.
 • Analysoi, suunnitteli ja testasi sulautettuja ohjaimia, ohjelmistoja ja laitteistoratkaisuja.
 • Toteutti laiteajureita ja viestintäprotokollia sulautetuissa järjestelmissä.
 • Kehitti sovelluksia sulautettuihin järjestelmiin keskittyen pieneen virrankulutukseen, luotettavuuteen ja skaalautuvuuteen.
 • Yhteistyö muiden insinöörien kanssa sulautettujen ratkaisujen onnistuneen integroinnin ja käyttöönoton varmistamiseksi.
 • Kehitti ja toteutti sulautettujen järjestelmien ja sovellusten testaussuunnitelmia.
 • Tutki, tunnisti ja ratkaisi sulautettujen järjestelmien sovellus- ja laitteisto-ongelmia.


Embedded Engineer ansioluettelo koulutus esimerkki

Sulautetun insinöörin tyypillinen koulutusvaatimus on sähkötekniikan, tietotekniikan tai siihen liittyvän alan kandidaatin tutkinto. Jotkin työnantajat saattavat suosia hakijoita, joilla on ylempi korkeakoulututkinto, kuten maisterin tai tohtorin tutkinto asiaankuuluvalta tekniikan alalta. Lisäksi useimmat työnantajat edellyttävät kokemusta sulautetuista järjestelmistä, mikroprosessoreista ja elektroniikasta. Ohjelmointikielten, kuten C:n, C++:n ja Assemblyn, tuntemus on välttämätöntä. Ohjelmistokehitystyökalujen ja mallipohjaisen suunnittelun periaatteiden tuntemus on myös suotavaa.

Seuraavassa on esimerkki sulautetun insinöörin ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • B.Tech elektroniikka- ja viestintätekniikassa ABC-yliopistosta, Intia, 2019
 • Diploma in Embedded Systems and Design, XYZ Institute, Intia, 2017.
 • Koneoppimisen sertifikaatti LMN Institutesta, Intia, 2020


Sulautetun insinöörin taidot ansioluetteloa varten

Taitojen lisääminen sulautetun insinöörin ansioluetteloon on tärkeää, koska se antaa palkkaaville johtajille ja rekrytoijille yleiskuvan hakijan asiantuntemuksesta ja kokemuksesta alalla. Se myös korostaa osaamisalueita, joilla hän on erityisen hyvä, ja erottaa hänet muista hakijoista. Esimerkkejä taidoista, joita sulautetun insinöörin ansioluetteloon tulisi sisällyttää, ovat: ohjelmointikielet, kuten C, assembler-kieli ja Python, sulautettujen järjestelmien ja mikrokontrollereiden tuntemus, laitteistokomponenttien tuntemus, virheenkorjaus ja vianetsintä sekä kokemus sulautettujen järjestelmien suunnittelusta ja kehittämisestä.

Pehmeät taidot:

 1. Ongelmanratkaisu
 2. analyyttinen ajattelu
 3. Viestintä
 4. Tiimityö
 5. Johtajuus
 6. Sopeutumiskyky
 7. Tarkkaavaisuus
 8. Organisaatio
 9. Ajanhallinta
 10. Luova ajattelu
< />
Kovat taidot:
 1. C-ohjelmointi
 2. Mikrokontrollerin ohjelmointi
 3. Sulautetut järjestelmät
 4. Ohjelmistojen virheenkorjaus
 5. Digitaalinen suunnittelu
 6. Laitteiston virheenkorjaus
 7. Firmware-kehitys
 8. Järjestelmän integrointi
 9. Laiteajurit
 10. Reaaliaikainen ohjelmointi


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää kirjoittaessasi sulautetun insinöörin ansioluetteloa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tosissasi tehtävään.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Embedded Engineer -ansioluettelon tärkeimmät tiedot

 • Kokemus sulautettujen järjestelmien suunnittelusta, kehittämisestä ja virheenkorjauksesta.
 • C/C++- ja assembler-kielten taito.
 • Sulautettujen ohjelmistojen kehitystyökalujen ja -tekniikoiden tuntemus.
 • Mikrokontrolleriarkkitehtuurien ja oheislaitteiden tuntemus
 • Kyky vianmääritykseen laitteisto-, ohjelmisto- ja järjestelmäongelmissa.
 • Tietoliikenneprotokollien, kuten UART, I2C, SPI, CAN ja Ethernet, tuntemus.
 • Kokemus reaaliaikaisista käyttöjärjestelmistä (RTOS) ja sulautetuista Linux-käyttöjärjestelmistä.
 • Vahvat analyyttiset ja ongelmanratkaisutaidot
 • hyvät kirjalliset ja suulliset viestintätaidot
 • Kyky työskennellä itsenäisesti ja tiimiympäristössä.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi