Saksanopettajan ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo saksanopettajan ansioluettelo, joka saa sinut haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja saat haastattelun jo tänään.

Saksan opettaja Ansioluettelo Esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.4 (96 ääntä)
Saksan opettaja Ansioluettelo Esimerkki

Etsitkö saksan opettajan paikkaa koulusta tai yliopistosta? Saksanopettajan ansioluetteloesimerkkimme antaa sinulle opastusta ja inspiraatiota, jotta voit luoda ansioluettelon, joka erottuu kilpailijoista. Tämän ammattimaisen ansioluetteloesimerkin avulla opit, miltä onnistuneen saksanopettajan ansioluettelon tulisi näyttää ja miten voit korostaa asiaankuuluvia taitojasi ja kokemustasi.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä saksanopettaja tekee?

Saksanopettajan ensisijaisena tehtävänä on opettaa oppilaille saksan kieltä. Tähän voi sisältyä ääntämisen, kieliopin, lukemisen, kirjoittamisen ja puhumisen opetusta. Muita tehtäviä voivat olla saksalaisen kulttuurin ja kirjallisuuden arvostuksen lisääminen, kielen oppimiseen tarvittavien resurssien tarjoaminen oppilaille, oppilaiden edistymisen arviointi ja oppilaiden valmistaminen saksan kielen kokeisiin ja tentteihin.


Mitkä ovat saksanopettajan velvollisuudet?

 • Suunnittelet ja toteutat oppituntisuunnitelmia, joiden avulla opetat oppilaille saksan kieltä ja kulttuuria.
 • Kehitetään aktiviteetteja, joiden avulla opiskelijat sitoutuvat saksan kielen oppimiseen.
 • Opiskelijoiden edistymisen arviointi ja palautteen antaminen.
 • Opiskelijoiden käyttöön tarkoitettujen materiaalien, kuten käsikirjoitusten ja audiovisuaalisten apuvälineiden, kehittäminen.
 • Kulttuuritoiminnan, kuten retkien ja vierailevien puhujien, järjestäminen.
 • Pysytään ajan tasalla saksan kielen opetuksen kehityksestä.
 • Oppilaiden kannustaminen osallistumaan luokkatoimintaan.
 • Saksan kielikokeiden järjestäminen ja suorittaminen.
 • Opiskelijoiden ohjaaminen ja neuvonta.

Näyte saksanopettajan ansioluettelo inspiraatiota varten

Saksan opettaja

Nimi: Anna Maria Jones
Osoite: 123 Main Street, Seattle, WA 98108
Sähköposti: annamariajones@gmail.com
Matkapuhelin: (206) 555-1234

Anna Maria Jones on kokenut saksanopettaja ja kääntäjä, jolla on intohimo kielten oppimiseen ja tiedon jakamiseen muiden kanssa. Hänen kokemuksensa saksan kielen opettamisesta ja kääntämisestä englanniksi on antanut hänelle syvällisen ymmärryksen saksan kieliopista, syntaksista ja kulttuurista. Hän on erittäin järjestelmällinen ja yksityiskohtainen ja luo materiaalia, joka on mielenkiintoista, tehokasta ja räätälöity oppilaidensa tarpeisiin. Anna on erinomainen kommunikaattori, ja hän on todistetusti onnistunut auttamaan opiskelijoitaan saavuttamaan kieltenopiskelutavoitteensa.

Työkokemus

 • Saksan opettaja, Seattle Public Schools, Seattle, WA (2016 - Nykyinen)
  • Opeta saksan kielen tunteja oppilaille alakoulusta yläkouluun.
  • Kehitä ja toteuta opetussuunnitelmia, oppituntisuunnitelmia ja aktiviteetteja oppilaiden sitouttamiseksi.
  • Arvioi opiskelijoiden edistymistä ja anna palautetta ja ohjausta parantamista varten.
  • Tee yhteistyötä muiden opettajien, hallintohenkilöstön ja vanhempien kanssa oppilaiden menestyksen varmistamiseksi.
 • Saksan kielen kääntäjä, freelance (2012 - 2016)
  • Käänsi saksalaisia asiakirjoja ja tekstejä englanniksi.
  • Tarkistanut saksankielisten tekstien englanninkieliset käännökset oikeellisuuden varmistamiseksi.
  • Tarjosi nopeita ja tarkkoja käännöksiä asiakkaan määräaikojen noudattamiseksi.

Koulutus

 • Master of Arts saksan kielessä ja kirjallisuudessa, University of Washington, Seattle, WA (2012).
 • Taiteen kandidaatti saksan kielessä ja kirjallisuudessa, University of Washington, Seattle, WA (2010).

Taidot

 • Saksan kielen ja kirjallisuuden edistynyt taito.
 • Erinomaiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot.
 • Microsoft Office Suite, Adobe Acrobat ja muut ohjelmistot.
 • Vahvat organisointi- ja ajanhallintataidot.

Sertifikaatit

 • Teaching English as a Foreign Language (TEFL) -sertifikaatti, University of Washington, Seattle, WA (2011).
 • Certified German-English Translator (CGET), American Translators Association, Washington, D.C. (2013).

Kielet

 • Englanti - äidinkieli
 • Saksa - sujuvasti


Vinkkejä saksanopettajan ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset saksanopettajan ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta German Teacher - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta mahdollinen opetuskokemuksesi, kuten tukiopetus, opinto-opiskelu ja luokkahuoneopetus.
 • Korosta saksalaiseen kulttuuriin ja kieleen liittyvää osaamista tai kokemusta.
 • Ilmoita myös mahdolliset asiaankuuluvat todistukset, kuten opetustodistus tai saksan kielen todistus.
 • Kuvaile saksan kielen opettamiseen liittyviä taitojasi, kuten useiden murteiden sujuvaa hallintaa, saksalaisen kirjallisuuden ja runouden tuntemusta sekä kulttuuristen konventioiden tuntemusta.
 • Mainitse myös vapaaehtoistyö tai koulun ulkopuolinen toiminta, jota olet tehnyt saksalaiseen kulttuuriin ja kieleen liittyen.


Saksanopettajan ansioluettelo Yhteenveto Esimerkkejä

Saksanopettajan ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on saksanopettajan tärkeä työkalu, jota hän voi käyttää hakiessaan työpaikkaa. Sen avulla opettaja voi nopeasti tiivistää pätevyytensä ja korostaa taitojaan ja kokemustaan. Se on hyvä tapa tehdä hyvä ensivaikutelma mahdollisiin työnantajiin, ja se voi auttaa opettajaa erottumaan kilpailtujen työmarkkinoiden joukosta. Lisäksi se voi osoittaa opettajan omistautumista ja sitoutumista saksan kielen opettamiseen, mikä voi olla ratkaiseva tekijä haastattelun saamisen ja hylkäämisen välillä.

Esimerkki:

 • Kokenut saksanopettaja, jolla on 5 vuoden opetuskokemus. Pyrkii tarjoamaan oppilaille innostavan oppimisympäristön.
 • Erittäin organisoitu saksanopettaja, jolla on taito pitää mielenkiintoisia oppitunteja. Onnistunut todistetusti auttamaan oppilaita ymmärtämään kieltä syvällisemmin.
 • Saksan opettaja, jolla on intohimo kieltä ja kulttuuria kohtaan. Erinomaiset viestintätaidot ja kyky innostaa oppilaita saavuttamaan täyden potentiaalinsa.
 • Luova saksanopettaja, jolla on vahva sitoutuminen opiskelijoiden menestykseen. Taitava luomaan innostavan ja miellyttävän oppimisympäristön.
 • Motivoitunut saksanopettaja, jolla on laaja tietämys aiheesta. Taitava laatimaan oppituntisuunnitelmia ja aktiviteetteja oppilaiden sitouttamiseksi.


Rakenna vahva kokemusosio saksanopettajan ansioluetteloosi

Saksanopettajan ansioluettelon vahvan kokemusosion laatiminen on tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin vahva kokemusosio osoittaa mahdollisille työnantajille, että sinulla on tarvittava pätevyys ja kyvyt menestyksekkääseen saksanopettajan työhön. Toiseksi se auttaa sinua erottumaan kilpailijoista ja lisää mahdollisuuksiasi saada työpaikka. Vahvan kokemusosion laatimisessa auttaa se, että korostat kokemustasi saksan kielen opettamisesta, aiempaa opetuskokemustasi ja mahdollisia erityispätevyyksiäsi.

Esim:

 • Onnistunut saksan kielen opettamisessa kaikenikäisille ja -tasoisille opiskelijoille.
 • Kehitti ja toteutti erilaisia opetussuunnitelmia kunkin oppilaan tarpeiden mukaan.
 • Suoritti säännöllisiä arviointeja oppilaiden edistymisen seuraamiseksi.
 • Rohkaisi opiskelijoita kehittämään saksan kielen sujuvuuttaan.
 • Kehitti kullekin kurssille opetussuunnitelman, joka sisälsi erilaisia aiheita ja toimintoja.
 • Teknologian integroiminen luokkahuoneeseen oppilaiden oppimisen edistämiseksi.
 • Tarjosi jatkuvaa palautetta ja tukea opiskelijoiden menestyksen varmistamiseksi.
 • Osallistui ammatilliseen kehitystoimintaan pysyäkseen ajan tasalla uusimmista opetusmenetelmistä.
 • Teki yhteistyötä muiden opettajien kanssa uusien oppimateriaalien ja toimintojen kehittämiseksi.
 • Järjestettiin kulttuuritapahtumia ja retkiä kurssin oppimistavoitteiden vahvistamiseksi.


Saksan opettaja ansioluettelo koulutus esimerkki

Saksanopettaja tarvitsee vähintään kandidaatin tutkinnon saksan kielestä, kirjallisuudesta tai kulttuurista. Tehtävästä riippuen opettaja voi tarvita myös opetustodistuksen tai pätevyyden. Joissakin tapauksissa voidaan vaatia saksan kielen maisterin tutkintoa. Lisäksi saksanopettajan on pysyttävä ajan tasalla kielen muutoksista sekä saksankielisten maiden kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä.

Seuraavassa on esimerkki saksanopettajan ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Münchenin yliopisto, München, Saksa - Master of Arts saksan kielessä ja kirjallisuudessa, toukokuu 2015.
 • Hampurin yliopisto, Hampuri, Saksa - Taiteen kandidaatti saksan kielessä ja kirjallisuudessa, kesäkuu 2012.
 • Goethe-instituutti, München, Saksa - Saksan kielenopettajan tutkinto, kesäkuu 2016.


Saksanopettajan taidot ansioluetteloa varten

Taitojen lisääminen saksanopettajan ansioluetteloon on tärkeää, koska se antaa työnantajille paremman käsityksen hakijan kyvyistä. Se voi auttaa erottamaan hakijan muista hakijoista, koska se antaa työnantajille käsityksen siitä, miten hakija voi toimia tehtävässä. Esimerkkejä taidoista, jotka voi olla hyödyllistä sisällyttää saksanopettajan ansioluetteloon, ovat: - Saksan kielen kieliopin, ääntämisen ja kulttuurin erinomainen tuntemus - Kyky kehittää mukaansatempaavia oppitunteja kaikenikäisille oppilaille - Taito käyttää teknologiaa opetuksessa ja arvioinnissa - Kyky helpottaa luokkahuoneen toimintoja ja keskusteluja - Erinomaiset kommunikointitaidot oppilaiden, kollegoiden ja vanhempien kanssa - Kyky arvioida oppilaita ja antaa palautetta oppilaille - Kyky laatia ja ottaa käyttöön tehokkaita luokkahuoneen johtamisstrategioita.

Pehmeät taidot:

 1. Kulttuurienvälinen viestintä
 2. Organisointitaidot
 3. Joustavuus
 4. Ristiriitojen ratkaiseminen
 5. Kärsivällisyys
 6. Tiimityö
 7. Aktiivinen kuuntelu
 8. Sopeutumiskyky
 9. Johtajuus
 10. Ajanhallinta
< />
Kovat taidot:
 1. Kielitaito: Saksan kieli
 2. Kieliopin opetus
 3. Viestintätaidot
 4. Kulttuurin tuntemus
 5. Kielitaito
 6. Luokkahuoneen hallinta
 7. Opetussuunnitelman kehittäminen
 8. Oppituntien suunnittelu
 9. Koevalmistelu
 10. Opetusteknologia


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää saksanopettajan ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automaattisiin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tosissasi tehtävään.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Saksanopettajan ansioluettelon tärkeimmät asiat

 • Korosta saksan kielen opetuskokemus
 • Kuvaile kaikki asiaankuuluvat opetustodistukset tai -lisenssit.
 • Osoitat kykyäsi luoda kiinnostavia oppitunteja.
 • Sisällytä aiemmat opetuksen onnistumiset ja opiskelijapalaute
 • Korosta vieraan kielen sujuvaa hallintaa
 • Kuvaile mahdollinen kulttuurinen tietämys
 • Osoita innostuksesi ja intohimosi kieltä kohtaan.
 • Sisällytä mukaan kaikki asiaan liittyvät koulun ulkopuoliset aktiviteetit tai kokemukset.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi