Rakennusassistentti ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo rakennusapulaisen ansioluettelo, joka saa sinut haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja saat haastattelun jo tänään.

Keskimääräinen luokitus: 5.0 (93 ääntä)

Tervetuloa rakentamisen assistentti ansioluetteloomme. Täältä löydät yksityiskohtaista tietoa siitä, miten luoda rakennusapulaisen ansioluettelo, joka auttaa sinua saamaan etsimäsi työpaikan. Kokeneet ansioluettelon kirjoittajamme ovat luoneet ansioluetteloesimerkin, jota on helppo seurata ja joka on räätälöity erityisesti rakennusassistentin tehtävään. Opastamme sinua luomaan vahvan ja tehokkaan ansioluettelon, joka tekee varmasti vaikutuksen mahdollisiin työnantajiin.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä rakennusapulainen tekee?

Rakennusapulaisen tehtävänä on avustaa rakennustyöntekijöitä, kuten kirvesmiehiä, sähköasentajia, putkimiehiä ja muita ammattilaisia, erilaisissa tehtävissä. Tehtäviin voi kuulua avustaminen työmaan pystyttämisessä, asiointi, materiaalien hankkiminen, tuki rakennusprosessin aikana ja siivoaminen työn päätyttyä. He voivat myös olla vastuussa työn edellyttämien tarvikkeiden seurannasta, paperityön järjestämisestä ja yleisestä hallinnollisesta tuesta.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita rakennusassistenttiin liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitkä ovat rakennusapulaisen tehtävät?

 • Rakennusasiakirjojen laatimisessa avustaminen
 • Hallinnollisen tuen antaminen rakennusryhmille
 • Rakennustoimintaa koskevan kirjanpidon pitäminen
 • avustaminen rakennusmateriaalien, -tarvikkeiden ja -laitteiden koordinoinnissa
 • Hankkeiden talousarvioiden ja menojen seuranta
 • Rakennushankkeisiin liittyvien tietojen kerääminen ja analysointi.
 • Avustaminen tarjousten tekemisessä ja alihankkijoiden aikatauluttamisessa.
 • avustaminen urakoitsijoiden ja toimittajien valinnassa
 • laskujen ja arvioiden tarkastaminen ja hyväksyminen
 • Rakennushankkeisiin liittyvien ongelmien ratkaiseminen ajoissa.
 • Rakennusasiakirjojen ylläpito ja päivittäminen
 • Työmaan tarkastusten tekeminen säännösten noudattamisen varmistamiseksi.
 • Teknisen tuen antaminen rakennusryhmille
 • Avustaminen turvallisuusprotokollien ja -menettelyjen kehittämisessä.

Näyte Rakennusapulainen ansioluettelo inspiraatiota varten

Henkilökohtaiset tiedot
Nimi: John Smith
Osoite: John Smith 123 Main Street, Anytown, Yhdysvallat
Puhelin: (123) 456-7890
Sähköposti: john.smith@example.com

Yhteenveto
John Smith on kokenut rakennusassistentti, jolla on todistetusti kokemusta onnistuneesta projektityöstä. Hän tuntee hyvin rakentamisen turvallisuusmääräykset, hänellä on hyvä silmä tarkkana yksityiskohtien suhteen ja hänellä on erinomaiset viestintätaidot. Johnilla on kokemusta työmailla työskentelystä, projektien johtamisesta ja pienten miehistöjen valvonnasta. Hän on luotettava, ahkera ja omistautunut ammattilainen.

Työkokemus

 • Rakennusassistentti, ABC Construction Company, Anytown, Yhdysvallat. (Elokuu 2018 - Nykyinen)
 • Avustaa rakennusvalvojia päivittäisissä tehtävissä.
 • Tilaa materiaaleja ja tarvikkeita tarpeen mukaan.
 • Varmista, että rakennustyömaat pidetään siistinä ja järjestyksessä.
 • Seuraa rakentamisen edistymistä ja raportoi siitä.
 • Avustaa tarvittaessa pienissä huolto- ja korjaustöissä.
 • puutu kaikkiin turvallisuusongelmiin ajoissa.

Koulutus
Bachelor of Science in Construction Management, Anytown University, Anytown, Yhdysvallat (syyskuu 2014 - kesäkuu 2018)

Taidot

 • Erinomaiset viestintätaidot.
 • Rakentamisen turvallisuussäännösten vahva tuntemus.
 • Microsoft Officen hallinta.
 • Kyky työskennellä tehokkaasti ja tuloksellisesti osana tiimiä.
 • Kyky lukea ja tulkita rakennussuunnitelmia.
 • Erinomaiset organisointi- ja ongelmanratkaisutaidot.

Sertifikaatit
OSHA 10 tunnin rakennusturvallisuussertifiointi (heinäkuu 2018)

Kielet
englanti (sujuvasti)Vinkkejä rakentamisen avustajan ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset rakennusassistentti-ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Rakennusassistentilta - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta teknisiä taitojasi, kuten CAD-ohjelmistojen ja muiden asiaankuuluvien ohjelmien tuntemusta.
 • Sisällytä mukaan kohta, jossa kerrot kokemuksestasi työskentelystä rakennusalan tehtävissä.
 • Osoita kykyäsi työskennellä erilaisten ihmisten, kuten arkkitehtien ja insinöörien, kanssa.
 • Esittele kaikki saamasi todistukset tai rakennusalaan liittyvä erityiskoulutus.
 • Kerro tarkemmin mahdollisesta kokemuksestasi projektinhallinnasta tai muilta vastaavilta aloilta.


Rakennusassistentti Yhteenveto Esimerkkejä

Rakennusapulaisen ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on tilannekatsaus ammatillisesta kokemuksestasi ja pätevyydestäsi, ja se antaa työnantajille lyhyen katsauksen asiaankuuluviin taitoihisi ja tietämykseesi. Tässä osiossa olisi korostettava erityisiä kykyjäsi ja urallasi saavutettuja tuloksia, jotka tekevät sinusta houkuttelevan ehdokkaan työhön. Sisällyttämällä tämän osion voit nopeasti kiinnittää työnantajan huomion ja osoittaa, miksi olet paras mahdollinen henkilö tehtävään.

Esimerkki:

 • Ahkera rakennusapulainen, jolla on 5 vuoden kokemus alalta. Taitava käyttämään koneita ja työskentelemään tiimeissä.
 • Kokenut rakennusassistentti, jolla on erinomaiset johtamis- ja ongelmanratkaisutaidot. Tuntee alan määräykset ja standardit.
 • Sitoutunut rakennusassistentti, jolla on taito monitehtäväiseen työskentelyyn. Taitava laitteiden huollossa, turvallisuusprotokollissa ja tiimin koordinoinnissa.
 • Motivoitunut rakennusassistentti, jolla on intohimo alaa kohtaan. Taitava käyttämään raskaita koneita ja hallitsee piirustusten lukemisen.
 • Luotettava rakennusapulainen, jolla on vahva työmoraali ja sitoutuminen turvallisuuteen. Tuntee perusteellisesti rakennusprosessit ja -määräykset.


Rakenna vahva kokemusosio rakennusapulaisesi ansioluetteloon

Vahvan kokemusosion luominen rakennusapulaisen ansioluetteloon on tärkeää, koska se osoittaa työnantajille, että sinulla on tarvittavat tiedot ja taidot tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen. Se antaa heille myös yleiskatsauksen työhistoriastasi, saavutuksistasi ja mahdollisista erikoisosaamistasi. Taustasi esittäminen selkeästi ja tiiviisti auttaa sinua erottumaan muista hakijoista ja antaa työnantajille paremman käsityksen kyvyistäsi. Yksityiskohtaiset tiedot toteuttamistasi projekteista, roolistasi niissä ja saamistasi palkinnoista tai tunnustuksista voivat myös auttaa työnantajia tekemään tietoon perustuvan päätöksen pätevyydestäsi.

Esim:

 • Suorittanut onnistuneesti rakennusmateriaalien asennuksen viidessä erillisessä hankkeessa.
 • Avustanut sähköjohtojen asennuksessa laajamittaisessa rakennushankkeessa.
 • Tarjosi yleistä työvoimatukea suuren rakennushankkeen loppuunsaattamiseksi.
 • Suoritti päivittäin rakennusmateriaalien tarkastuksia laadun varmistamiseksi.
 • Avustanut rakennustyömaiden LVI- ja ilmanvaihtojärjestelmien asennuksessa.
 • Hallitsi materiaalien toimittamista työmaille ajallaan.
 • Ylläpitänyt tarkkaa kirjanpitoa kaikista hankkeissa käytetyistä rakennusmateriaaleista.
 • Auttoi muita työntekijöitä rakennusten ja rakenteiden rakentamisessa.
 • Hallitsi työmaan turvallisuusprotokollia varmistaakseen, että kaikki työntekijät olivat asianmukaisesti suojattuja.
 • Varmisti, että kaikki rakennusmateriaalit säilytettiin ja käsiteltiin asianmukaisesti.


Construction Assistant ansioluettelo koulutus esimerkki

Rakennusapulaiset tarvitsevat yleensä lukion tai GED-tutkinnon. Jotkin työnantajat saattavat kuitenkin vaatia rakennusalan tai siihen liittyvän alan korkeakoulututkintoa. Lisäksi kokemuksesta rakennustyömaalla tai vastaavalla alalla työskentelystä voi olla hyötyä.

Seuraavassa on esimerkki rakennusapulaisen ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Rakennusjohtamisen kandidaatin tutkinto, Kalifornian yliopisto, Berkeley, CA (20XX - 20XX).
 • Associate's Degree in Civil Engineering, San Franciscon valtionyliopisto, San Francisco, CA (20XX - 20XX)
 • Certificate of Completion, Advanced Construction Management, San Francisco State University, San Francisco, CA (20XX - 20XX).
 • Certificate of Completion, Building Estimation and Appraisal, San Francisco State University, San Francisco, CA (20XX - 20XX).


Rakennusassistentti Taidot ansioluetteloon

On tärkeää lisätä taitoja rakennusapulaisen ansioluetteloon, koska näitä taitoja tarvitaan varmistamaan, että tehtävään valitaan pätevä henkilö, joka kykenee hoitamaan työtehtävät. Taitoihin tulisi kuulua ongelmanratkaisu, viestintä, tiimityö, organisointi ja muut työn kannalta olennaiset taidot. Esimerkkejä erityistaidoista ei pitäisi sisällyttää ansioluetteloon, koska niitä voidaan pitää osoituksena hakijan kyvyistä.

Pehmeät taidot:

 1. Tiimityö
 2. Ongelmanratkaisu
 3. Viestintä
 4. Johtajuus
 5. Organisaatio
 6. Ajanhallinta
 7. Monitehtäväisyys
 8. Sopeutumiskyky
 9. Tarkkaavaisuus
 10. Turvallisuustietoisuus
< />
Kovat taidot:
 1. Purkutyöt
 2. Kaivutyöt
 3. Rakennus
 4. Puusepäntyöt
 5. Hitsaus
 6. LVI
 7. Sähkö
 8. Maalaus
 9. Muuraus
 10. Kattaminen


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää kirjoittaessasi rakennusapulaisen ansioluetteloa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista sisällyttää yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tosissasi tehtävään.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Rakennusapulaisen ansioluettelon keskeiset asiat

 • Korosta asiaankuuluva työkokemus rakennusalalta
 • Korostetaan teknisiä taitoja, kuten piirustusten lukemista, piirustusohjelmia ja projektinhallintaa.
 • Mainitse mahdolliset turvallisuustodistukset tai -luvat.
 • osoitetaan rakentamisen terminologian ja prosessien tuntemus
 • Vahvat viestintä- ja organisointitaidot
 • yksityiskohtaiset tiedot kyvystäsi työskennellä osana tiimiä.
 • Ilmoita mahdolliset ohjelmisto- tai laitteisto-osaamisesi.
 • Korosta sitoutumistasi turvallisuuteen, tarkkuuteen ja yksityiskohtien huomioimiseen.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi