Johtaja ohjelmistokehityksen ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo ohjelmistokehityksen johtajan ansioluettelo, joka saa sinut haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Keskimääräinen luokitus: 4.9 (200 ääntä)

Tässä artikkelissa tarkastellaan perusteellisesti ohjelmistokehitysjohtajan ansioluetteloesimerkkiä sekä taitoja ja kokemusta, joita tarvitaan tässä tehtävässä menestymiseen. Siinä hahmotellaan työtehtävät, pätevyydet ja ominaisuudet, joita työnantajat etsivät menestyvältä hakijalta. Tämän ansioluetteloesimerkin avulla saat paremman käsityksen tehtävästä ja voit valmistautua paremmin luomaan voittavan ansioluettelon työnhakua varten.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä ohjelmistokehitysjohtaja tekee?

Ohjelmistokehitysjohtaja on ylemmän johdon tehtävä, jonka tehtävänä on valvoa ohjelmistosovellusten ja -järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa. Ohjelmistokehitysjohtaja vastaa ohjelmistosuunnittelutiimien johtamisesta ja kehitysprosessin hallinnoinnista alusta loppuun. Tehtävään kuuluu käyttäjien tarpeiden ja vaatimusten tutkiminen ja analysointi, ohjelmistojärjestelmien suunnittelu, koodaus, testaus ja käyttöönotto sekä ohjelmistoprojektien kehittämisen ja toteuttamisen johtaminen. Ohjelmistokehityksen johtaja vastaa myös suorituskyvyn seurannasta, teknisten ongelmien ratkaisemisesta ja sen varmistamisesta, että ohjelmistosovellukset ja -järjestelmät vastaavat organisaation tarpeita.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita ohjelmistokehityksen johtajan ansioluetteloon liittyviä esimerkkejä:

Mitkä ovat ohjelmistokehitysjohtajan vastuualueet?

 • ohjelmistokehitysstrategioiden, -suunnitelmien ja -prosessien kehittäminen ja toteuttaminen
 • Ohjelmistoratkaisujen suunnittelu ja kehittäminen, mukaan lukien vaatimusanalyysi ja järjestelmäsuunnittelu.
 • Ohjelmistokehityshenkilöstön tekninen johtaminen ja mentorointi.
 • Ohjelmistokehitystiimien johtaminen ja ohjelmistokehityksen parhaita käytäntöjä koskevien ohjeiden antaminen.
 • ohjelmistokehityksen budjettien ja aikataulujen laatiminen ja hallinnointi
 • Yhteistyö muiden osastojen kanssa tuotteen onnistuneen toimituksen varmistamiseksi.
 • Ohjelmistokehityssuuntausten seuranta ja parannussuositusten antaminen
 • Ulkoisten ohjelmistokehitysresurssien hallinta
 • Ohjelmistokehityksen suorituskyvyn arviointien tekeminen

Näyte johtaja ohjelmistokehityksen ansioluettelo inspiraatiota varten

John Doe

123 Main Street, Anytown, ST 12345 | (123) 456-7890 | john.doe@example.com.

Ohjelmistokehityksen johtaja

Todistettu IT-johtaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus ohjelmistokehitystiimien ohjaamisesta ja johtamisesta. Todistettu kokemus suorituskykyisten tiimien kehittämisestä, jotka toimittavat jatkuvasti laadukkaita ohjelmistoratkaisuja aikataulussa ja budjetissa. Taitava rakentamaan tehokkaita suhteita sidosryhmiin, toimittajiin ja kumppaneihin ohjelmistoratkaisujen onnistuneen toimituksen varmistamiseksi.

Työkokemus

 • Ohjelmistokehityspäällikkö, XYZ Corporation, Anytown, ST, 2018-nykyisin
  • Ohjelmistokehitysprojektien hallinnointi ja ohjelmistokehitystiimin vahva johtaminen.
  • Johda päivittäisiä scrum-kokouksia, hallinnoi sprinttejä ja seuraa projektin edistymistä.
  • Kehittää ja toteuttaa luovia ratkaisuja monimutkaisiin ohjelmisto-ongelmiin.
  • Suoritat suoritusarviointeja, ohjaat tiimin jäseniä ja rekrytoit uusia kykyjä.
 • Ohjelmistokehitysinsinööri, ABC Corporation, Anytown, ST, 2009-2018.
  • Kehitti ja ylläpiti ohjelmistosovelluksia.
  • Suoritti ohjelmistotestausta ja virheenkorjausta.
  • Teknisen tuen antaminen sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

Koulutus

 • Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti, Anytownin yliopisto, Anytown, ST, 2006-2009.

Taidot

 • Ohjelmistokehitys
 • Projektinhallinta
 • Tiimin johtaminen
 • Ketterät menetelmät
 • Ohjelmistotestaus
 • Tekninen tuki

Sertifikaatit

 • Certified Agile Project Manager (CAPM)
 • Sertifioitu Scrum Master (CSM)

Kielet

 • Englanti (äidinkieli)
 • Espanja (perus)


Ohjelmistokehitysjohtajan ansioluettelovinkit

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Director Of Software Development -ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Director Of Software Development - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta kokemustasi ohjelmistokehitystiimien johtamisesta.
 • Osoita tekninen tietämyksesi ja kokemuksesi.
 • Hahmottele saavutuksiasi ohjelmistokehityksessä.
 • Kerro yksityiskohtaisesti osallistumisestasi ohjelmistokehitysprosessiin.
 • Korosta viestintä- ja tiimityötaitojasi.


Johtaja ohjelmistokehityksen ansioluettelo Yhteenveto Esimerkkejä

Ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on tärkeä osa ohjelmistokehitysjohtajan ansioluetteloa. Se tarjoaa tiiviin yleiskatsauksen ammatillisesta taustastasi ja kokemuksestasi ja korostaa keskeisiä taitojasi, saavutuksiasi ja pätevyyttasi. Se antaa työnantajille nopean kuvan tärkeimmistä pätevyyksistäsi ja kokemuksestasi, minkä ansiosta he voivat nopeasti todeta, sopisitko hyvin tehtävään, jota he etsivät. Hyvin laadittu ansioluettelon tiivistelmä tai tavoite voi auttaa sinua erottumaan kilpailijoista.

Esimerkki:

 • Kokenut ohjelmistokehitysjohtaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus tiimien johtamisesta tehokkaiden ja luotettavien ohjelmistoratkaisujen kehittämisessä.
 • Erittäin ammattitaitoinen ohjelmistokehitysjohtaja, jolla on asiantuntemusta teknologiasta, arkkitehtuurista ja ohjelmistotekniikasta.
 • Ohjelmistokehitysjohtaja, jolla on erinomaiset projektinhallinta- ja viestintätaidot. Taitava kehittämään innovatiivisia teknologiaratkaisuja.
 • Menestyksekäs ohjelmistokehitysjohtaja, jolla on todistetusti kokemusta ohjelmistokehitystiimien johtamisesta ja menestyksekkäiden projektien toteuttamisesta.
 • Tuloshakuinen ohjelmistokehitysjohtaja, jolla on vahva tausta ohjelmistoprojektien kehittämisessä ja hallinnoinnissa alusta loppuun.


Rakenna vahva kokemusosio ohjelmistokehityksen johtajan ansioluetteloonsa

Vahvan kokemusosion luominen ohjelmistokehitysjohtajan ansioluetteloon on tärkeää, sillä sen avulla rekrytoijat saavat yleiskuvan hakijan pätevyydestä ja aiemmasta työhistoriasta. Se auttaa heitä myös arvioimaan hakijan kykyä hallita monimutkaisia projekteja ja johtaa ohjelmistokehittäjätiimiä. Lisäksi se auttaa rekrytoijia ymmärtämään hakijan teknistä osaamista ja sitä, miten hän on soveltanut sitä aiemmin. Vahva kokemusosio toimii myös alustana, jossa voidaan esitellä hakijan johtamis-, ongelmanratkaisu- ja viestintätaitoja.

Esim:

 • Toteutti menestyksekkäästi ohjelmistokehitysstrategioita, jotka johtivat asiakastyytyväisyyden lisääntymiseen.
 • Johda monialaista ohjelmistosuunnittelijoiden tiimiä uuden tuotteen kehittämisessä vain 6 kuukaudessa.
 • Ohjasi ohjelmistosovellusten, -työkalujen ja -tuotteiden kehittämistä yli 15 ohjelmistokehittäjän tiimin kanssa.
 • Hallinnoi hajautettujen järjestelmien ohjelmistoarkkitehtuurien suunnittelua ja kehittämistä.
 • Avustanut koodaus- ja suunnittelustandardien kehittämisessä ja noudattamisessa.
 • Esitteli tuote-esittelyjä ja ehdotuksia ylimmälle johdolle ja asiakkaille.
 • Onnistui monimutkaisen ohjelmistojärjestelmän käyttöönotossa haastavassa aikataulussa ja budjettivaatimusten puitteissa.
 • Hallinnoi tehokkaasti nykyisten ohjelmistojärjestelmien ylläpitoa ja päivittämistä.
 • Kehitti ja hallinnoi ohjelmistojen julkaisuaikatauluja.
 • Koordinoi useiden sidosryhmien kanssa laadunvarmistus- ja testausprosessien varmistamiseksi.


Johtaja ohjelmistokehityksen ansioluettelo koulutus esimerkki

Ohjelmistokehitysjohtajan on tyypillisesti suoritettava kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteen, tietotekniikan tai siihen liittyvän alan alalta. Lisäksi tarvitaan usein laajaa kokemusta ohjelmistokehityksestä ja -tekniikasta sekä suunnitteluperiaatteiden, koodauskielten ja ohjelmistokehitysprosessien perusteellista tuntemusta. Vahvat johtamis-, organisointi-, viestintä- ja ongelmanratkaisutaidot ovat myös tärkeitä.

Seuraavassa on esimerkki ohjelmistokehitysjohtajan ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • B.S., tietojenkäsittelytiede, Teknillinen korkeakoulu, 2008
 • M.S., ohjelmistotekniikka, Kalifornian yliopisto, 2012
 • Filosofian tohtori, tietojenkäsittelytiede, Stanfordin yliopisto, 2016


Johtaja ohjelmistokehityksen taidot ansioluetteloa varten

Olennaisten taitojen lisääminen ohjelmistokehitysjohtajan ansioluetteloon on tärkeää, koska sen avulla työnantajat voivat nopeasti tunnistaa keskeiset kyvyt ja pätevyydet, jotka sinulla on tehtävään. Se korostaa myös kykyäsi kommunikoida ja tehdä yhteistyötä muiden ohjelmistoalan ammattilaisten kanssa sekä teknistä tietämystäsi ja kokemustasi. Sisällyttämällä mukaan esimerkiksi ohjelmointikieliä, tietokantojen hallintaa, verkkokehitystä ja projektinhallintaa koskevat taidot osoitat työnantajille, että olet kokenut ja pätevä hakija.

Pehmeät taidot:

 1. Johtajuus
 2. Viestintä
 3. ongelmanratkaisu
 4. Tiimityö
 5. Neuvottelut
 6. Organisaatio
 7. Projektinhallinta
 8. Kriittinen ajattelu
 9. Sopeutumiskyky
 10. Päätöksenteko
< />
Kovat taidot:
 1. Ohjelmistoarkkitehtuuri
 2. Ohjelmointikielet
 3. Projektinhallinta
 4. Ketterät menetelmät
 5. Tietokannan suunnittelu
 6. Ohjelmistojen testaus
 7. Ohjelmistotekniikka
 8. Järjestelmäanalyysi
 9. Pilvipalvelut
 10. Data-analytiikka


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää kirjoittaessaan ohjelmistokehitysjohtajan ansioluetteloa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tosissasi tehtävään.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Ohjelmistokehityksen johtajan ansioluettelon keskeiset asiat

 • Erinomaiset tekniset ja ongelmanratkaisutaidot
 • Johtamisominaisuudet, kuten tiimin motivointi ja yhteistyön edistäminen.
 • vahva ymmärrys ohjelmistokehitysprosesseista ja -teknologioista
 • Ohjelmointikielten, kuten Javan, C++:n ja Pythonin, osaaminen.
 • Kyky hallita ja priorisoida tehtäviä tehokkaasti
 • Ohjelmistoturvallisuusstandardien ja -käytäntöjen tuntemus
 • Kokemus ohjelmistoprojektien hallintatyökaluista, kuten JIRAsta ja Gitistä.
 • Kyky analysoida käyttäjien vaatimuksia ja suunnitella asianmukaisia ohjelmistoratkaisuja.
 • Erinomaiset viestintä- ja organisointitaidot
 • Kokemus menestyksekkäiden ohjelmistotuotteiden kehittämisestä ja lanseeraamisesta

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi