Data Center Manager ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo datakeskuspäällikön ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Keskimääräinen luokitus: 4.5 (48 ääntä)

Tässä artikkelissa on kattava esimerkki datakeskuksen johtajan ansioluettelosta. Se tarjoaa vaiheittaisen oppaan siitä, miten voit luoda tehokkaan ja vaikuttavan ansioluettelon, joka auttaa sinua erottumaan kilpailijoista ja saamaan haluamasi työpaikan. Siinä annetaan myös useita hyödyllisiä vinkkejä siitä, miten voit parhaiten tuoda esiin kokemuksesi ja pätevyytesi, sekä neuvoja siitä, miten voit hyödyntää ansioluettelon rajallisen tilan mahdollisimman hyvin.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammatillisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä datakeskuksen johtaja tekee?

Datakeskuksen johtaja vastaa yrityksen datakeskuksen päivittäisestä toiminnasta, ylläpidosta ja turvallisuudesta. Tähän sisältyy datakeskuksen fyysisen infrastruktuurin, kuten sähköjärjestelmien, jäähdytysjärjestelmien, palonsammutusjärjestelmien ja fyysisen turvallisuuden hallinta. Datakeskuksen johtaja myös valvoo henkilöstöä ja ylläpitää datakeskuksen IT-infrastruktuuria, kuten palvelimia, tallennustilaa, verkkoja ja virtualisointia. Datakeskuksen päällikkö vastaa myös datakeskukseen liittyvien hankkeiden, kuten laajennusten, päivitysten tai siirtojen, suunnittelusta ja toteutuksesta.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita datakeskuksen johtajan ansioluetteloon liittyviä esimerkkejä:

Mitkä ovat datakeskuksen johtajan vastuualueet?

 • Kehittää ja toteuttaa datakeskuksen toimintatapoja ja menettelyjä.
 • Varmistaa datakeskuksen infrastruktuurin optimaalinen suorituskyky
 • Kaikkien verkkojärjestelmien, palvelimien ja tallennustilojen valvonta ja ylläpito.
 • Datakeskushankkeiden suunnittelu, koordinointi ja hallinta
 • Hallinnoi ja ylläpidä datakeskuksen laitteistoja, ohjelmistoja ja turvajärjestelmiä.
 • Varmistaa, että datakeskus täyttää kaikki sääntely- ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset.
 • Seuraa datakeskuksen käyttöä ja kapasiteettia
 • tunnistaa ja ratkaista datakeskuksen suorituskykyyn liittyvät ongelmat
 • varmuuskopiointi- ja palautussuunnitelmien kehittäminen ja toteuttaminen
 • Ohjeiden ja tuen antaminen tietokeskuksen henkilöstölle

Näyte Data Center Manager ansioluettelo inspiraatiota varten

John Smith
123 Main Street, Anytown, ST 12345
Puhelin: (123) 456-7890
Sähköposti: johnsmith@email.com

Datakeskuksen johtaja

John on kokenut ja asiantunteva datakeskuspäällikkö, jolla on laaja kokemus datakeskustoiminnoista, kuten asennuksesta, turvallisuudesta, ylläpidosta ja vianmäärityksestä. Hän on erittäin organisoitunut, ja hänellä on erinomaiset ongelmanratkaisutaidot ja tarkka silmä yksityiskohtiin. Hän on myös tiimipelaaja, jolla on kyky tehdä yhteistyötä eri taustoista ja eri aloilta tulevien kollegojen ja sidosryhmien kanssa.

Työkokemus

 • Data Center Manager, XYZ Corporation, Anytown, ST (2019-Present)
  • Hallitsi datakeskuksen päivittäistä toimintaa, mukaan lukien laitteiden asennus, turvallisuus, ylläpito ja vianmääritys.
  • Kehitti ja otti käyttöön parhaita käytäntöjä, joilla varmistettiin datakeskuksen tehokas ja turvallinen toiminta.
  • Yhteistyö organisaation eri osastojen kanssa sen varmistamiseksi, että datakeskus täyttää kaikki sovellettavat määräykset.
 • Data Center Technician, ABC Corporation, Anytown, ST (2015-2019)
  • Suoritti datakeskuksen laitteiden päivittäistä huoltoa ja vianmääritystä.
  • Avustanut uusien laitteiden asennuksessa ja konfiguroinnissa.
  • Tarjosi tarvittaessa teknistä tukea muille osastoille.

Koulutus

 • Bachelor of Science, Computer Science, Anytown University, Anytown, ST (2010-2014)

Taidot

 • Datakeskuksen toiminta ja ylläpito
 • IT-järjestelmät ja -verkot
 • Projektinhallinta
 • Vianmääritys

Sertifikaatit

 • Certified Data Center Professional (CDCP)
 • Certified Data Center Manager (CDCM)
 • Certified Data Center Technician (CDCT)

Kielet

 • englanti (sujuvasti)
 • espanja (keskusteleva)


Vinkkejä Data Center Managerin ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Data Center Manager -ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Data Center Manager - Tutustu heidän neuvoihinsa, joiden avulla voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta kokemustasi erikokoisten ja monimutkaisten datakeskusten hallinnoinnista.
 • Kerro, mitä olet saavuttanut toimintakulujen valvonnassa ja tehokkaiden toimintamenettelyjen kehittämisessä.
 • Keskity asiantuntemukseesi säännösten, käytäntöjen ja turvallisuusprotokollien noudattamisen varmistamisessa.
 • Mainitse kykysi kehittää ja toteuttaa kustannustehokkaita strategioita datakeskuksen suorituskyvyn parantamiseksi.
 • Kerro yksityiskohtaisesti, miten olet onnistunut luomaan ja ylläpitämään tehokkaita suhteita myyjiin ja muihin sidosryhmiin.


Data Center Manager Yhteenveto Esimerkkejä

Tietokeskuspäällikön ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on tärkeä, kun haluat tuoda esiin alan kokemuksesi ja taitosi mahdollisille työnantajille. Sen tulisi tarjota lyhyt mutta vakuuttava yleiskatsaus pätevyydestäsi ja uratavoitteistasi. Sen tulisi myös osoittaa tietämyksesi datakeskuksen hallintaan liittyvistä keskeisistä käsitteistä ja tekniikoista. Ilmaisemalla selkeästi kokemuksesi, taitosi ja pätevyytesi hyvin laadittu datakeskuspäällikön ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite voi auttaa sinua erottumaan kilpailijoista ja maksimoimaan mahdollisuutesi saada työpaikka.

Esimerkki:

 • Kokenut konesalipäällikkö, jolla on yli 7 vuoden kokemus konesalitoimintojen suunnittelusta, toteuttamisesta ja hallinnoinnista.
 • Järjestäytynyt ja yksityiskohtiin keskittyvä ammattilainen, jolla on laaja tietämys datakeskusinfrastruktuurista ja parhaista käytännöistä.
 • Innovatiivinen ongelmanratkaisija, jolla on asiantuntemusta datakeskusten optimoinnista, tietoturvasta, virtualisoinnista ja katastrofista toipumisesta.
 • Tuloshakuinen johtaja, joka hallinnoi menestyksekkäästi laajamittaisia hankkeita ja varmistaa datakeskuksen käytettävyyden.
 • Vahva kommunikaattori, joka tekee tehokasta yhteistyötä tiimien ja toimittajien kanssa tehokkaan datakeskustoiminnan varmistamiseksi.


Rakenna vahva kokemusosio datakeskuksen johtajan ansioluetteloosi

Vahvan kokemusta käsittelevän osion luominen datakeskuksen johtajan ansioluetteloon on tärkeää, koska työnantajat tarkastelevat sitä ensimmäisenä harkitessaan työnhakijaa. Sen avulla työnantaja voi nopeasti arvioida hakijan tietoja, taitoja ja kokemusta datakeskuksen johtamisesta. Siinä olisi korostettava hakijan saavutuksia ja annettava näyttöä hänen teknisestä ja johtamisosaamisestaan. Lisäksi kokemusta käsittelevässä osiossa olisi osoitettava hakijan kyky käsitellä monimutkaisia tehtäviä, johtaa tiimejä ja sopeutua nopeasti muuttuvaan teknologiaan.

Esim:

 • Hallinnoi korkean käytettävyyden datakeskusta maailmanlaajuiselle yritykselle, jolla on yli 500 000 käyttäjää.
 • Valvoi palvelin-, tallennus- ja verkkoinfrastruktuurin asennusta ja ylläpitoa.
 • Kehitti ja toteutti datakeskustoimintoja koskevia käytäntöjä ja menettelyjä.
 • Suoritti säännöllisiä tietokeskusten tarkastuksia ja laati suunnitelmia havaittujen ongelmien korjaamiseksi.
 • Dokumentoituja prosesseja ja menettelyjä, joilla varmistetaan sisäisten ja ulkoisten säännösten noudattaminen.
 • Seurasi datakeskuksen suorituskykyä ja tunnisti ja korjasi ennakoivasti mahdolliset ongelmat.
 • johtaa katastrofien jälkeisen palautumisen ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmien kehittämistä ja toteuttamista.
 • Tarjosi teknistä tukea datakeskuksen käyttäjille ja ratkaisi kaikki laitteisto- tai ohjelmisto-ongelmat.
 • Osallistui datakeskuksen budjettien kehittämiseen ja hallinnoi toimintakustannuksia.
 • Hallinnoi insinöörien ja teknikkojen tiimiä ja antoi ohjausta ja neuvontaa.


Data Center Manager ansioluettelo koulutus esimerkki

Tietokeskuspäällikkö tarvitsee yleensä vähintään kandidaatin tutkinnon tietojenkäsittelytieteistä, tietojärjestelmistä tai joltakin vastaavalta alalta. Lisäksi monet työnantajat toivovat, että hakijoilla on kokemusta datakeskuksessa työskentelystä tai jonkinlainen ammattitutkinto. Ammatillisia sertifikaatteja voivat olla esimerkiksi Certified Data Center Professional (CDCMP), Certified Data Center Manager (CDCM), Certified Data Center Design Professional (CDCD) ja Certified Data Center Technician (CDCT).

Seuraavassa on esimerkki datakeskuksen johtajan ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Master of Science in Computer Science, Illinoisin yliopisto, Urbana-Champaign, IL, 2017.
 • Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti, Illinoisin yliopisto, Urbana-Champaign, IL, 2015.
 • Certificate in Networking and Data Center Management, University of Chicago, Chicago, IL, 2016.


Data Center Manager Taitoja ansioluetteloon

On tärkeää lisätä taitoja datakeskuksen johtajan ansioluetteloon, koska työnantajat haluavat tietää, että sinulla on oikeat taidot datakeskuksen tehokkaaseen johtamiseen. Tietokeskuksen toiminnan ja ylläpidon, tietoverkkojen, laitteistojen ja ohjelmistojen asennuksen, palvelinkonfiguroinnin ja vianmäärityksen, asiakaspalvelun, projektinhallinnan ja organisointitaitojen kaltaiset taidot ovat kaikki tärkeitä pätevyysvaatimuksia datakeskuksen johtajalle. Jos pystyt osoittamaan nämä taidot ansioluettelossasi, sinulla on etulyöntiasema oikean työpaikan löytämisessä.

Pehmeät taidot:

 1. Ongelmanratkaisu
 2. Johtajuus
 3. Organisaatio-osaaminen
 4. Viestintä
 5. Johtaminen
 6. Päätöksenteko
 7. Ajanhallinta
 8. Tiimityö
 9. Sopeutumiskyky
 10. Tekniset taidot
< />
Kovat taidot:
 1. IT-infrastruktuuri
 2. Data-analyysi
 3. Pilvipalvelut
 4. Projektinhallinta
 5. Budjetointi
 6. Myyjien hallinta
 7. Verkonhallinta
 8. Tietoturva
 9. Palvelinten hallinta
 10. Tekninen vianmääritys


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää kirjoittaessasi datakeskuksen johtajan ansioluetteloa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tosissasi tehtävään.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Data Center Managerin ansioluettelon tärkeimmät asiat

 • Kokemus palvelin-, tallennus- ja verkkoinfrastruktuurista
 • Palvelin- ja tallennustilojen virtualisointitekniikoiden tuntemus
 • Tietokeskusten toiminnan ja ylläpidon asiantuntemus
 • Järjestelmän seurannan, vianmäärityksen ja analysoinnin osaaminen.
 • Pystyy ottamaan käyttöön parhaat käytännöt ja menettelyt datakeskustoimintoja varten.
 • Tietokeskusten tietoturva- ja vaatimustenmukaisuuskäytäntöjen tuntemus
 • ITIL-, ISO- ja muiden alan standardien tuntemus.
 • Kyky hallita useita projekteja ja määräaikoja
 • Vahvat viestintä- ja ongelmanratkaisutaidot

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi