Field Application Engineer ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo kenttäsovellusinsinöörin ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja pääset haastatteluun jo tänään.

Kenttäsovellusinsinööri ansioluettelo esimerkki
Keskimääräinen luokitus: 4.5 (133 ääntä)
Kenttäsovellusinsinööri ansioluettelo esimerkki

Field Application Engineer Resume Example -artikkelissamme tarkastellaan perusteellisesti keskeisiä taitoja ja pätevyyksiä, joita tarvitaan alalla menestymiseen. Kattavan oppaan avulla opit, mitä työnantajat etsivät menestyvältä Field Application Engineeriltä ja miten laatia vakuuttava ansioluettelo, jonka avulla voit erottua kilpailijoista. Tämän artikkelin avulla voit lisätä mahdollisuuksiasi saada unelmiesi työpaikka.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä kenttäsovellusinsinööri tekee?

Kenttäsovellusinsinööri on tekninen tukihenkilö, joka työskentelee asiakkaiden kanssa sekä henkilökohtaisesti että etänä tarjotakseen teknisiä ratkaisuja, ratkaistakseen teknisiä ongelmia, analysoidakseen asiakkaan vaatimuksia ja antaakseen tuotekoulutusta ja esittelyjä. He voivat myös vastata teknisen tuen antamisesta uusien tuotteiden lanseerauksille ja asiakaslähtöisille tuotemuutoksille. Kenttäsovellusinsinöörien odotetaan tuntevan hyvin yrityksensä tuotteet ja palvelut, ja heitä voidaan pyytää suosittelemaan ja toteuttamaan prosessien parannuksia.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita Field Application Engineer -tehtäviin liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitkä ovat kenttäsovellusinsinöörin vastuualueet?

 • Teknisen tuen tarjoaminen asiakkaille, mukaan lukien tuote-esittelyt, asennus, koulutus ja vianmääritys.
 • Analysoi asiakkaan vaatimukset mahdollisten ratkaisujen ja ominaisuuksien tunnistamiseksi.
 • Suunnittelet ja kehität räätälöityjä sovelluksia, tuotteita ja järjestelmiä.
 • Kenttäkokeiden tekeminen ja palautteen antaminen suunnittelu- ja insinööritiimeille.
 • Teknisen dokumentaation luominen ja asiakastuen tarjoaminen
 • Uusien teknologioiden tutkiminen ja arviointi
 • kehittää ja ylläpitää asiakassuhteita
 • antaa asiakkaille suosituksia siitä, miten nykyisiä tuotteita ja palveluja voidaan parantaa.

Näyte Field Application Engineer ansioluettelo inspiraatiota varten

Kenttäsovellusinsinööri

Henkilökohtaiset tiedot

 • Nimi: John Smith
 • Osoite: Main St, Anytown, Yhdysvallat
 • Puhelin: (123) 456-7890.
 • Sähköposti: jsmith@example.com

Yhteenveto

John Smith on erittäin ammattitaitoinen ja kokenut kenttäsovellusinsinööri, jolla on todistetusti menestyksekästä kokemusta teknisen tuen tarjoamisesta asiakkaille. Hänellä on kahdeksan vuoden kokemus insinöörialalta, ja hän on perehtynyt hyvin vianmääritykseen ja ongelmanratkaisuun, ja hänellä on taito ymmärtää nopeasti asiakkaan vaatimukset ja löytää ratkaisuja. Hän on itsevarma viestijä ja tiimipelaaja, joka onnistuu erinomaisesti laadukkaiden tulosten ja asiakaspalvelun tuottamisessa.

Työkokemus

 • Kenttäsovellusinsinööri, yritys ABC - Anytown, USA (2012 - Nykyinen)
  • Teknisen tuen antaminen asiakkaille, mukaan lukien vianmääritys ja ongelmanratkaisu.
  • Kehittää ja ylläpitää asiakassuhteita ja varmistaa asiakastyytyväisyys.
  • Analysoi asiakkaiden vaatimukset ja kehitä ratkaisuja, jotka vastaavat heidän tarpeitaan.
  • Kouluttaa ja opastaa asiakkaita yrityksen tuotteiden käytössä.
 • Insinööri, yritys XYZ - Anytown, Yhdysvallat (2008 - 2012)
  • Kehitti ja suunnitteli uusia tuotteita.
  • Teknisen tuen antaminen asiakkaille.
  • Suoritti tuotteiden testausta ja laadunvarmistusta.

Koulutus

 • Bachelor of Science in Engineering, Anytownin yliopisto, Anytown, Yhdysvallat (2008).

Taidot

 • Vianmääritys ja ongelmanratkaisu
 • Asiakaspalvelu
 • Tuotekehitys
 • Laadunvarmistus

Sertifikaatit

 • Certified Field Application Engineer, Anytown, Yhdysvallat (2012)

Kielet

 • englanti (äidinkieli)
 • Espanja (taitava)


Vinkkejä kenttäsovellusinsinöörin ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset Field Application Engineer -ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Field Application Engineer - Tutustu heidän neuvoihinsa, joiden avulla voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta mahdollinen tekninen asiantuntemus, jolla on merkitystä tehtävän kannalta, kuten kokemus tietyistä teknisistä ohjelmistoista tai perehtyneisyys elektroniikan tai konetekniikan periaatteisiin.
 • Osoitat kyvyn ratkaista ongelmia ja ratkaista asiakkaiden ongelmia.
 • Myös kokemusta asiakaspalvelusta, kuten teknisen tuen antamisesta asiakkaille.
 • Kuvaile kokemusta tiimityöskentelystä tai projektin tai tiimin johtamisesta.
 • Kerro yksityiskohtaisesti, mitä tietoja sinulla on alan säädöksistä tai turvallisuusstandardeista, joilla on merkitystä työn kannalta.


Field Application Engineer ansioluettelon yhteenveto Esimerkkejä

Ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on hyvä tapa osoittaa mahdollisille työnantajille, miksi olet sopiva kenttäsovellusinsinöörin tehtävään. Sen avulla voit korostaa teknisiä taitojasi, ongelmanratkaisukykyjäsi ja asiakaspalvelukokemustasi. Se tarjoaa myös tilaisuuden osoittaa alan tuntemuksesi, tuotetuntemuksesi ja kokemuksesi alalta. Käyttämällä ansioluettelon tiivistelmää tai tavoitetta voit nopeasti tiivistää pätevyytesi ja osoittaa mahdollisille työnantajille, että sinulla on pätevyys, joka tarvitaan tehtävän menestymiseen.

Esim:

 • Kenttäsovellusinsinööri, jolla on yli 5 vuoden kokemus asiakastuesta, tuotesuunnittelusta ja vianetsinnästä.
 • Kokenut kenttäsovellusinsinööri, jolla on kehittyneet ongelmanratkaisu- ja tekniset taidot. Tuntee hyvin ohjelmoitavat logiikkaohjaimet, viestintäprotokollat ja virheenkorjauksen.
 • Kenttäsovellusinsinööri, jolla on asiantuntemusta tuotekehityksestä, asiakastuesta ja ohjelmistojen integroinnista. Todistettu kokemus laadukkaiden ratkaisujen toimittamisesta ajallaan.
 • Kenttäsovellusinsinööri, jolla on yli 8 vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä, asiakastuesta ja suunnittelun optimoinnista. Taitava elektronisten järjestelmien suunnittelussa, virheenkorjauksessa ja vianetsinnässä.
 • Erittäin kokenut kenttäsovellusinsinööri, jolla on yli 10 vuoden kokemus asiakaspalvelusta, järjestelmäsuunnittelusta ja tuotetestauksesta. Todistettu kyky toteuttaa innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin.


Rakenna vahva kokemusosio kenttäsovellusinsinöörin ansioluetteloosi

Vahvan kokemusosion luominen kenttäsovellusinsinöörin ansioluetteloon on tärkeää useista syistä. Ensinnäkin se on paras tapa, jolla hakija voi osoittaa uransa aikana hankkimansa pätevyyden ja kokemuksen. Tässä osiossa hakija voi tuoda esiin onnistumisiaan ja todistaa, että hänellä on pätevyys ja kokemus, joiden avulla hän voi menestyä tehtävässä. Lisäksi vahva kokemusosio auttaa työnantajaa tunnistamaan pätevimmät hakijat nopeasti ja helpottaa heidän pätevyytensä arviointia. Vahva kokemusosio voi myös auttaa työnantajaa tekemään perustellumman päätöksen hakijan soveltuvuudesta tehtävään.

Esim:

 • Kehitti laiteohjelmisto- ja laitteistoarkkitehtuureja erilaisille tuotteille, mukaan lukien sulautetut järjestelmät, langattomat järjestelmät ja muut automatisoidut tuotteet.
 • Tarjosi teknistä tukea asiakkaille ja sisäisille tiimeille ja auttoi heitä vianmäärityksessä ja ongelmien ratkaisemisessa.
 • Suoritti tuotteiden kenttätestausta ja varmisti, että tuotteet ovat säännösten ja alan standardien mukaisia.
 • Luonut ja ylläpitänyt tuote- ja teknistä dokumentaatiota.
 • Kehitti ja ylläpiti asiakassuhteita ja antoi teknistä tukea myyntiprosessin aikana.
 • Avustanut uusien tuotteiden ja prosessien suunnittelussa ja kehittämisessä.
 • Suoritti järjestelmäintegraatiota ja monimutkaisten teknisten ongelmien vianmääritystä.
 • Teknisen koulutuksen antaminen sisäiselle ja ulkoiselle henkilöstölle.
 • Teki tutkimus- ja kehitystyötä uusien teknologioiden tunnistamiseksi ja käyttöönottamiseksi.
 • Ratkaisi asiakasvalituksia ja tunnisti mahdollisia parannuskohteita.


Field Application Engineer ansioluettelo koulutus esimerkki

Kenttäsovellusinsinööri tarvitsee yleensä kandidaatin tutkinnon joltakin tekniikan alalta, kuten sähkötekniikasta, tietotekniikasta tai konetekniikasta. Lisäksi kokemuksesta alalta on usein hyötyä. Kenttäsovellusinsinöörillä on myös oltava vankka tietämys tietokonelaitteistoista ja -ohjelmistoista sekä kokemusta teknisestä tuesta ja asiakaspalvelusta.

Seuraavassa on esimerkki kenttäsovellusinsinöörin ansioluetteloon soveltuvasta kokemusluettelosta:

 • Sähkötekniikan kandidaatti, University of XYZ, XYZ, USA, 2019
 • Graduate Certificate in Embedded System Design, XYZ University, XYZ, USA, 2017.
 • Sertifiointi elektroniikassa ja viestinnässä, XYZ Institute, XYZ, USA, 2016.
 • Diploma in Computer Science and Engineering, XYZ Institute, XYZ, Yhdysvallat, 2014.


Kentän sovellusinsinöörin taidot ansioluetteloa varten

Taitojen lisääminen kenttäsovellusinsinöörin ansioluetteloon on tärkeää, koska se antaa työnantajille käsityksen hakijan teknisistä kyvyistä ja valmiuksista. Taitojen tulisi olla insinöörin alaan liittyviä, ja niiden tulisi havainnollistaa hakijan tietoja, kokemusta ja asiantuntemusta. Esimerkkejä taidoista voivat olla vianmääritys, virheenkorjaus, suunnittelu, ohjelmointi ja analysointi. Näiden taitojen osoittaminen auttaa työnantajia päättelemään, sopiiko hakija hyvin tehtävään ja pystyykö hän täyttämään työn vaatimukset.

Pehmeät taidot:

 1. Viestintä
 2. Ongelmanratkaisu
 3. Johtajuus
 4. Tiimityö
 5. Organisaatio
 6. Ihmisten välinen
 7. Sopeutumiskyky
 8. Ajanhallinta
 9. Luova ajattelu
 10. Neuvottelut
< />
Kovat taidot:
 1. Taidot: Piirisuunnittelu
 2. Ohjelmistokehitys
 3. Sulautettu ohjelmointi
 4. Järjestelmän virheenkorjaus
 5. Data-analyysi
 6. Järjestelmän integrointi
 7. Projektinhallinta
 8. Tekninen kirjoittaminen
 9. Laitteiston testaus
 10. Vianmääritys


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää Field Application Engineer -ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tosissasi tehtävään.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Tärkeimmät asiat Field Application Engineer -ansioluettelon laatimiseksi

 • Korosta keskeisiä teknisiä taitoja, kuten sovellustekniikan prosessien, suunnitteluperiaatteiden ja tuotekehityksen tuntemusta.
 • Osoitat kykyäsi vianmääritykseen ja sovellusten tehokkaaseen virheenkorjaukseen.
 • Näytä kokemuksesi yhteydenpidosta asiakkaiden ja eri tiimien kanssa.
 • Mainitse kokemuksesi koulutuksesta ja teknisestä tuesta.
 • Korosta viestintä- ja ongelmanratkaisutaitojasi.
 • Osoita tietämyksesi asiakkaiden vaatimuksista ja markkinasuuntauksista.
 • Osoita, että ymmärrät tuotteen elinkaarta ja uusimpia teknologisia suuntauksia.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi