Etsivä ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo etsivä ansioluettelo, joka saa sinut haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja saat haastattelun jo tänään.

Keskimääräinen luokitus: 4.3 (183 ääntä)

Haluatko ryhtyä etsiväksi? Jos olet, tarvitset loistavan ansioluettelon, jotta saat hakemuksestasi parhaan mahdollisen hyödyn. Artikkelissamme Etsivän ansioluettelo esimerkki on kattava opas tehokkaan etsivän ansioluettelon kirjoittamiseen. Se sisältää vinkkejä ja neuvoja siitä, miten voit korostaa taitojasi ja kokemustasi, sekä esimerkin ansioluettelosta, jonka avulla pääset alkuun.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä etsivä tekee?

Etsivä on lainvalvontaviranomainen, joka tutkii ja kerää todisteita rikosten selvittämiseksi ja epäiltyjen tunnistamiseksi. Hän suorittaa haastatteluja, analysoi todisteita ja käyttää tutkintatekniikoita tapauksen yksityiskohtien selvittämiseksi. Etsivät voivat työskennellä eri osastoilla, kuten henkirikoksissa, petoksissa, huumausaineissa ja talousrikoksissa.


Mitkä ovat etsivän vastuualueet?

 • Todistajien ja uhrien haastattelu
 • Kerää todisteita rikospaikoilta
 • Analysoi todisteet
 • Tutkintastrategioiden kehittäminen
 • Raporttien kirjoittaminen
 • Todisteiden esittäminen oikeudessa
 • Valvonnan suorittaminen
 • Suorittaa peiteoperaatioita
 • Suorittaa henkilö- ja omaisuusetsintöjä

Näyte etsivä ansioluettelo inspiraatiota varten

Etsivä

Henkilökohtaiset tiedot:

 • Nimi: Jones
 • Osoite: Main Street, Anytown, Yhdysvallat
 • Puhelin: 555-555-5555
 • Sähköposti: detective.jones@example.com

Etsivä Jones on kokenut ammattilainen, jolla on yli 10 vuoden kokemus lainvalvonta-alalta. Hänellä on takanaan menestyksekkäitä tutkimuksia ja laaja rikosoikeuden tuntemus. Etsivä Jones on erittäin motivoitunut ja omistautunut henkilö, jolla on erinomaiset ihmissuhde- ja ongelmanratkaisutaidot.

Työkokemus:

 • Poliisi, Anytownin poliisilaitos, Anytown, Yhdysvallat (2010-nykyisin)
 • Tutkinut ja ratkaissut monenlaisia rikostapauksia.
 • Epäiltyjen haastattelut ja kuulustelut.
 • Keräsi todisteita ja kirjoitti raportteja
 • Koordinoidaan muiden lainvalvontaviranomaisten kanssa

Koulutus:

 • Bachelor of Science in Criminal Justice, Anytown University, Anytown, Yhdysvallat (2008).

Taidot:

 • Tutkimus
 • Kuulustelu
 • Rikosoikeus
 • Todisteiden kerääminen
 • Raportin kirjoittaminen

Sertifikaatit:

 • Edistyneet poliisitutkinnat, Anytownin poliisiakatemia (2016)

Kielet:

 • englanti (äidinkieli)
 • espanja (keskusteleva)


Vinkkejä etsivän ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset etsivän ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta Detectiveiltä - Tutustu heidän neuvoihinsa, joiden avulla voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta aiempien tapausten onnistumisia.
 • Sisällytä erikoiskoulutus ja sertifikaatit.
 • Kuvaile tutkintatekniikkaasi ja -taitojasi.
 • Keskity saavuttamiisi tuloksiin.
 • Korosta viestintätaitojasi.


Etsivä ansioluettelo Yhteenveto esimerkkejä

Ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on hyvä tapa esitellä itsesi nopeasti mahdollisille työnantajille. Siinä korostetaan hakemaasi tehtävään liittyviä taitojasi, kokemustasi ja tietojasi. Se voi myös antaa työnantajille käsityksen siitä, kuka olet ihmisenä ja miten voisit sopia yrityskulttuuriin. Hyvin laadittu tiivistelmä tai tavoite voi auttaa sinua erottumaan muista hakijoista ja tekemään pysyvän vaikutuksen.

Esim:

 • Erittäin kokenut etsivä, jolla on 5 vuoden kokemus tutkintatyöstä alalla. Taitava suorittamaan haastatteluja ja kuulusteluja, keräämään todisteita ja kirjoittamaan raportteja.
 • Kokenut etsivä, jolla on 8 vuoden kokemus rikospaikkatutkinnasta ja todisteiden keräämisestä. Tunnustettu erinomaisista viestintä-, kuuntelu- ja ongelmanratkaisutaidoista.
 • Tuloshakuinen etsivä, jolla on 10 vuoden kokemus alalta. Asiantuntija rikostutkinnassa, todisteiden keräämisessä ja todistajahaastatteluissa. Sitoutunut yleiseen turvallisuuteen.
 • Erittäin omistautunut etsivä, jolla on 7 vuoden työkokemus lainvalvonnasta. Taitava epäiltyjen pidättämisessä, todistajien kuulemisessa ja raporttien kirjoittamisessa.
 • Etsivä, jolla on 4 vuoden kokemus rikostutkinnasta ja todisteiden keräämisestä. Hänellä on erinomaiset viestintä- ja organisointitaidot. Sitoutunut yleiseen turvallisuuteen.


Rakenna vahva kokemusosio etsivän ansioluetteloosi

Vahvan kokemusosion luominen etsivän ansioluetteloon on tärkeää useista syistä. Ensinnäkin se tarjoaa tilaisuuden tuoda esiin tutkinto- ja ongelmanratkaisutaitojasi, jotka ovat olennaisia tässä tehtävässä. Lisäksi voit esitellä ammatillisia saavutuksiasi, kuten saamiasi palkintoja tai menestyksekkäästi päättämiäsi tapauksia. Lisäksi työnantajat voivat sen avulla saada paremman käsityksen taustastasi ja kokemuksestasi etsivän työn alalla.

Esim:

 • Suoritti perusteellisia tutkimuksia ja kuulusteluja rikoksista epäillyille ja todistajille.
 • Keräsit ja analysoit todisteita useista lähteistä tapauksen rakentamiseksi.
 • Luotu ja ylläpidetty yksityiskohtaisia tapauskansioita, asiakirjoja, raportteja ja todisteita.
 • Suoritti valvontaa ja tarkkaili epäiltyjä rikollisen toiminnan varalta.
 • Suoritti taustatarkastuksia ja antoi asiantuntijalausuntoja oikeudessa.
 • Avustanut etsintälupien täytäntöönpanossa ja todisteiden takavarikoinnissa.
 • Yhteistyö muiden virastojen kanssa tutkinnan koordinoimiseksi.
 • Viljeli suhteita tiedonantajiin ja luottamuksellisiin lähteisiin.
 • Kehitti strategioita rikoksesta epäiltyjen tunnistamiseksi ja kiinniottamiseksi.
 • Osallistui osaston toimintatapojen ja menettelyjen kehittämiseen.


Etsivä ansioluettelo koulutus esimerkki

Etsiviltä vaaditaan vähintään lukion päättötodistus, ja monilla on rikosoikeuden tai siihen liittyvän alan korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto. Heidän on myös suoritettava poliisiakatemiakoulutus, johon voi sisältyä sekä luokka- että kenttäopetusta. Lisäksi etsivien on yleensä suoritettava työharjoittelujakso.

Seuraavassa on esimerkki etsivän ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • B.A. rikosoikeudessa, University of Texas, Austin, TX, 2017.
 • Certified Law Enforcement Officer, Texas State University, Austin, TX, 2019
 • Advanced Crime Scene Investigations Training, Texas Forensic Science Academy, Dallas, TX, 2020.
 • Oikeuspsykologian tutkinto, The University of Texas at Austin, Austin, TX, 2021.


Etsivätaidot ansioluetteloon

Taitojen lisääminen etsivän ansioluetteloon on tärkeää, koska se auttaa osoittamaan mahdollisille työnantajille, että hakijalla on tarvittavat tiedot, asiantuntemus ja kokemus, jotta hän voi menestyä tehtävässä. Yksityiskohtaiset kuvaukset etsivän taidoista ovat myös todiste hänen pätevyydestään ja kyvyistään. Esittelemällä taitojaan etsivä voi tehdä itsestään houkuttelevamman potentiaalisille työnantajille ja lisätä mahdollisuuksiaan saada työpaikka.

Pehmeät taidot:

 1. Ongelmanratkaisu
 2. Kriittinen ajattelu
 3. Analyyttiset taidot
 4. Tarkkaavaisuus yksityiskohtiin
 5. Haastattelutaidot
 6. Tutkimuskyky
 7. Neuvottelutaidot
 8. organisointitaidot
 9. Vahva työmoraali
 10. ihmissuhdetaidot
< />
Kovat taidot:
 1. Tutkintataidot
 2. Haastattelutaidot
 3. Tutkimustaidot
 4. Analyyttiset taidot
 5. Raportointitaidot
 6. Havainnointitaidot
 7. Kirjoittamistaidot
 8. Ongelmanratkaisu
 9. Tietokoneen käyttötaito
 10. Tietojen analysointi


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää etsivän ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista sisällyttää yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tosissasi tehtävään.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Keskeiset tiedot etsivän ansioluetteloa varten

 • Korosta kaikki asiaankuuluva etsiväkokemus, todistukset tai erikoistumiset.
 • Ilmoita mahdolliset etsivätyöhön liittyvät erikoiskoulutukset tai koulutusohjelmat.
 • Mainitse mahdolliset jäsenyydet lainvalvontajärjestöissä.
 • Yksityiskohtaiset tiedot kaikista asiaan liittyvistä palkinnoista tai tunnustuksista.
 • Luettele kaikki asiaankuuluvat taidot, kuten tutkimus-, selvitys- ja valvontataidot.
 • Ilmoita mahdolliset etsivätyössä käytetyt erikoislaitteet tai -tekniikat.
 • Esitä referenssit, jotka voivat todistaa etsivätyösi.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi