ERP-kehittäjän ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo ERP-kehittäjän ansioluettelo, jonka avulla pääset haastatteluun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja saat haastattelun jo tänään.

Keskimääräinen luokitus: 4.7 (154 ääntä)

Etsitkö työpaikkaa ERP-kehittäjänä? Tässä artikkelissa on kattava esimerkki ERP-kehittäjän ansioluettelosta, joka auttaa sinua luomaan onnistuneen työhakemuksen. Siinä korostetaan olennaisia tietoja, kuten yhteenveto pätevyydestä ja yksityiskohtia työkokemuksesta, sekä annetaan hyödyllisiä vinkkejä siitä, miten saat ansioluettelosi erottumaan muista. Lue lisää ja opi, miten laatia täydellinen ERP-kehittäjän ansioluettelo.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä ERP-kehittäjä tekee?

ERP-kehittäjä vastaa toiminnanohjausjärjestelmän (Enterprise Resource Planning, ERP) muodostavien ohjelmistojen kehittämisestä ja ylläpidosta. He luovat ja muokkaavat järjestelmän moduuleja, varmistavat, että ohjelmisto täyttää yrityksen vaatimukset, ja toteuttavat muutoksia järjestelmän suorituskyvyn parantamiseksi. Lisäksi he tarjoavat teknistä tukea käyttäjille ja varmistavat tietoturvan.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on joitakin muita ERP-kehittäjään liittyviä ansioluetteloesimerkkejä:

Mitkä ovat ERP-kehittäjän vastuualueet?

 • ERP-ratkaisujen suunnittelu ja kehittäminen
 • Ylläpitää, muuttaa ja parantaa nykyisiä toiminnanohjausjärjestelmiä.
 • Luoda ja ylläpitää käyttöliittymiä, tietokantoja ja raportteja.
 • Liiketoiminnan vaatimusten muuntaminen teknisiksi järjestelmäratkaisuiksi
 • Järjestelmän laadun varmistaminen
 • Järjestelmän testaus ja virheenkorjaus
 • Teknisen tuen ja koulutuksen tarjoaminen loppukäyttäjille.
 • Turvaprotokollien ylläpito
 • Järjestelmien ja menettelyjen dokumentoinnin kehittäminen ja ylläpito

Näyte ERP kehittäjä ansioluettelo inspiraatiota

Henkilökohtaiset tiedot

 • Nimi: John Doe
 • Sähköposti: john.doe@example.com
 • Puhelin: (555) 555-5555.
 • Sijainti: San Francisco, CA

Yhteenveto

John Doe on kokenut ERP-kehittäjä, jolla on yli 5 vuoden kokemus toiminnanohjausjärjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Hänellä on laaja tietämys web-kehitystekniikoista ja kokemusta useiden toiminnanohjausjärjestelmien samanaikaisesta hallinnoinnista. Hän on tehokas viestijä ja tiimipelaaja, ja hän hallitsee SQL:n ja HTML:n.

Työkokemus

 • ERP-kehittäjä, ABC Company, San Francisco, CA (2015 - 2020).
  • Suunnitteli, rakensi ja ylläpiti toiminnanohjausjärjestelmiä SQL:ää ja HTML:ää käyttäen.
  • Tarjosi teknistä tukea ja vianmääritystä ERP-järjestelmille.
  • Kehitti ja otti käyttöön uusia ERP-prosesseja ja -menettelyjä.
  • Koordinoi sidosryhmien ja käyttäjien kanssa ERP-järjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi.
  • Tuotti raportteja ja kojelautoja toiminnanohjausjärjestelmiä varten.

Koulutus

 • Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti, XYZ-yliopisto, San Francisco, CA (2011 - 2015).

Taidot

 • ERP-kehitys
 • SQL
 • HTML
 • Tekninen tuki
 • Vianmääritys
 • Ongelmanratkaisu
 • Tiimityö
 • Projektinhallinta

Sertifikaatit

 • Certified ERP Developer, ABC Institute, San Francisco, CA (2017)

Kielet

 • Englanti (äidinkieli)
 • Espanja (Keskustelu)


Vinkkejä ERP-kehittäjän ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset ERP Developer -yhteenvetovinkkejä.
Keräsimme parhaat vinkit kokeneilta ERP Developer - Tutustu heidän neuvoihinsa, joiden avulla voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Korosta olennaisinta kokemustasi ja saavutuksiasi, jotka osoittavat arvosi työnantajalle.
 • Sisällytä avainsanoja työpaikkailmoituksesta osoittaaksesi, miten osaamisesi vastaa tehtävää.
 • Sisällytä yksityiskohtaiset tekniset kuvaukset kokemuksestasi toiminnanohjausjärjestelmistä.
 • Muista mainita kaikki suorittamasi ERP-järjestelmiin liittyvät sertifikaatit tai koulutukset.
 • Mainitse esimerkkejä onnistuneista ERP-toteutuksista, joissa olet ollut mukana.


ERP-kehittäjän ansioluettelon yhteenveto Esimerkkejä

ERP-kehittäjän ansioluettelon tiivistelmän tai ansioluettelon tavoitteen käyttäminen on tärkeää sen varmistamiseksi, että ansioluettelosi erottuu kilpailijoiden joukosta. Nämä lausunnot antavat tilannekuvan taidoistasi ja pätevyydestäsi, ja niiden avulla työnantajat voivat nopeasti ja helposti määrittää, oletko varteenotettava ehdokas tehtävään. ERP-kehittäjän ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite voi myös auttaa työnantajia saamaan paremman käsityksen kokemuksestasi ja arvosta, jonka voit tuoda tehtävään.

Esim:

 • Kokenut ERP-kehittäjä, jolla on yli 4 vuoden kokemus ERP-järjestelmien kehittämisestä, käyttöönotosta ja hallinnoinnista maailmanlaajuisille organisaatioille.
 • SAP ECC:n, Oraclen, Microsoft Dynamicsin ja muiden johtavien toiminnanohjausjärjestelmien hallinta.
 • SQL:n, Javan ja muiden ohjelmointikielten asiantuntija. Taitava kehittämään räätälöityjä sovelluksia asiakkaiden tarpeiden mukaan.
 • Toteutti onnistuneesti toiminnanohjausratkaisuja useille organisaatioille ja koulutti henkilöstöä niiden käyttöön.
 • Vahva kokemus vianmäärityksestä ja ERP-ongelmien ratkaisemisesta oikea-aikaisesti.


Rakenna vahva kokemusosio ERP-kehittäjän ansioluetteloosi

Vahvan kokemusosion luominen ERP-kehittäjän ansioluetteloon on tärkeää, koska se antaa työnantajille selkeän käsityksen teknisistä taidoistasi ja kyvyistäsi. Se osoittaa myös, että sinulla on tarvittava tietämys ja kokemus, jotta voit työskennellä menestyksekkäästi toiminnanohjausjärjestelmien parissa. Tehokkaassa kokemusosiossa korostetaan, miten olet käyttänyt taitojasi ERP-ratkaisujen kehittämisessä ja toteuttamisessa aiemmissa tehtävissä ja miten voit käyttää niitä hyödyksesi mahdolliselle työnantajalle. Tämän osion avulla voit myös erottua muista hakijoista ja osoittaa, että sinulla on teknistä osaamista projektin toteuttamiseen.

Esim:

 • Toteutti menestyksekkäästi ERP-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto- ja kehittämishankkeita eri asiakkaille.
 • Kehitti mukautettuja integraatioita toiminnanohjausjärjestelmän ja muiden kolmansien osapuolten sovellusten välille.
 • Kehitti räätälöityjä raportteja ja kojelautoja liiketoimintavaatimusten täyttämiseksi.
 • Olemassa olevien toiminnanohjausjärjestelmien tuki ja ylläpito.
 • Yhteistyö monialaisten tiimien kanssa toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotossa.
 • Luonut tiedonsiirtoskriptejä tietojen siirtämiseksi vanhoista järjestelmistä uusiin järjestelmiin.
 • Kehitti työnkulkuja, lomakkeita ja skriptejä liiketoimintaprosessien automatisoimiseksi.
 • Analysoi käyttäjien vaatimuksia ja kehitti räätälöityjä ratkaisuja heidän tarpeisiinsa.
 • Testasi ja korjasi toiminnanohjausjärjestelmiä varmistaakseen niiden toimivuuden ja tarkkuuden.
 • Tarjosi koulutusta ja käyttäjätukea toiminnanohjausjärjestelmille.


ERP Developer ansioluettelo koulutus esimerkki

Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäjällä on tyypillisesti oltava teknistä koulutusta, liiketoimintatietämystä ja kokemusta toiminnanohjausjärjestelmistä (ERP). Yleensä vaaditaan kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteestä, ohjelmistotekniikasta, liiketaloudesta tai joltakin vastaavalta alalta. Lisäksi kokemus ohjelmointikielistä, kuten Javasta, SQL:stä ja Visual Basicista, on eduksi. Myös SAP:n, Oraclen tai Microsoft Dynamicsin kaltaisten toiminnanohjausjärjestelmien tuntemus on eduksi.

Seuraavassa on esimerkki ERP-kehittäjän ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Bachelor of Technology in Computer Science, ABC University, USA (2018)
 • Master of Science in Enterprise Resource Planning, XYZ University, Yhdysvallat (2020)
 • Certified ERP Developer, DEF Institute, USA (2020)


ERP Developer Taitoja ansioluetteloon

Taitojen lisääminen ERP-kehittäjän ansioluetteloon on tärkeää, koska se auttaa työnantajia tunnistamaan nopeasti hakijan erityistaidot ja -valmiudet. Työnantajat saattavat etsiä tiettyä teknisten ja pehmeiden taitojen yhdistelmää, ja niiden mainitseminen ansioluettelossa auttaa työnantajaa arvioimaan nopeasti, sopiiko hakija tehtävään. Tämä voi myös auttaa hakijaa erottumaan muiden hakijoiden joukosta, joilla ei ehkä ole samoja taitoja tai kokemusta.

Pehmeät taidot:

 1. Viestintä
 2. Ongelmanratkaisu
 3. Tiimityö
 4. analyyttinen ajattelu
 5. Ajanhallinta
 6. Aloitteellisuus
 7. Johtajuus
 8. Organisaatio
 9. Sopeutumiskyky
 10. Luovuus
< />
Kovat taidot:
 1. ERP-toteutus
 2. Data-analytiikka
 3. Tietokannan suunnittelu
 4. SQL-kysely
 5. Ohjelmistokehitys
 6. Yritysanalyysi
 7. Järjestelmien integrointi
 8. Ohjelmointikielet
 9. Projektinhallinta
 10. Tietomallinnus


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää ERP-kehittäjän ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi ja kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tosissasi tehtävään.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


ERP-kehittäjän ansioluettelon tärkeimmät tiedot

 • ERP-alustojen, kuten SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, PeopleSoft jne. tuntemus.
 • Kokemus toiminnanohjausratkaisujen kehittämisestä ja integroinnista liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti
 • Vahvat analyyttiset ja ongelmanratkaisutaidot
 • tietokantojen suunnittelun, SQL:n ja raportointityökalujen osaaminen
 • Kyky työskennellä itsenäisesti ja osana tiimiä.
 • Erinomaiset viestintä- ja ihmissuhdetaidot
 • Alan standardien ja säännösten tuntemus
 • Taito web- ja sovelluskehityksessä

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi