Apulaissheriffin ansioluettelo esimerkki (ilmainen opas)

Luo apulaissheriffin ansioluettelo, jonka avulla saat haastattelun ilmaisten esimerkkien ja kirjoitusvinkkien avulla. Käytä ja muokkaa malliamme ja saat haastattelun jo tänään.

Keskimääräinen luokitus: 4.5 (54 ääntä)

Tässä artikkelissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten luoda tehokas ansioluettelo apulaissheriffin virkaa varten. Siinä käsitellään, mitä kannattaa sisällyttää ja mitä jättää pois, sekä annetaan vinkkejä, joiden avulla ansioluettelosi erottuu edukseen. Se sisältää myös esimerkin valmiista apulaissheriffin ansioluettelosta, jotta näet, miten artikkelissa käsitellyt käsitteet toteutuvat käytännössä.

Me käsittelemme:

Lisäksi annamme asiantuntevia ansioluettelon kirjoitusvinkkejä ja ammattimaisia esimerkkejä, jotka inspiroivat sinua.

Mitä apulaissheriffi tekee?

Apulaissheriffi on lainvalvontaviranomainen, joka työskentelee piirikunnan sheriffin alaisuudessa. Apulaissheriffin tehtäviin voi kuulua muun muassa partioinnin harjoittaminen määrätyllä alueella, palvelupyyntöihin vastaaminen, tutkimusten suorittaminen, pidätysten tekeminen, oikeussalien vartiointi, oikeudellisten asiakirjojen jakelu, järjestyksen ylläpito yleisötilaisuuksissa ja avun antaminen muille lainvalvontaviranomaisille.

Aloitamme kohta, mutta ensin tässä on muutamia muita apulaissheriffin ansioluetteloon liittyviä esimerkkejä:
.

Mitkä ovat apulaissheriffin tehtävät?

 • Tutkimusten suorittaminen ja todisteiden kerääminen
 • Partiointi osoitetuilla alueilla
 • Hätäpuheluihin vastaaminen ja avun antaminen kansalaisille.
 • Pidätysten tekeminen ja järjestyksen ylläpitäminen
 • Raporttien kirjoittaminen ja tapahtumien dokumentointi
 • Pidätysmääräysten ja oikeuden päätösten tiedoksianto
 • Oikeussalin turvallisuuden varmistaminen
 • Vankien kuljetus

Näyte apulaissheriffin ansioluettelo inspiraatiota varten

Apulaissheriffi - Henkilökohtaiset tiedot
Nimi: John Smith
Osoite: John Smith 123 Main Street, Anytown, Yhdysvallat
Sähköposti: johnsmith@example.com
Puhelin: 555-123-4567

Apulaissheriffi - Yhteenveto
John Smith on kokenut apulaissheriffi, jolla on yli 10 vuoden kokemus lainvalvonnasta. Hänellä on vahva tausta partioimisesta, hätätilanteisiin vastaamisesta ja lakien noudattamisen valvonnasta. Johnilla on eri lainvalvonta-alan sertifikaatit, ja hän puhuu sujuvasti espanjaa.

Apulaissheriffi - työkokemus

 • Apulaissheriffi, Anytownin poliisilaitos - Anytown, Yhdysvallat (2009-2019)
 • Partioivat osoitetuilla alueilla turvallisuuden varmistamiseksi
 • Vastasi hätäpuheluihin ja tutki häiriötilanteita.
 • Lait, asetukset ja määräykset, jotka on pantu täytäntöön.
 • Suoritti haastatteluja ja kirjoitti raportteja

Apulaissheriffi - koulutus
Associate of Science, Law Enforcement - Anytown Community College, Anytown, Yhdysvallat (2008).

Apulaissheriffi - Taidot

 • Partiointi
 • Tutkintatekniikat
 • Rikosoikeus
 • Ihmisten välinen viestintä
 • Tietokoneen lukutaito
 • Ristiriitojen ratkaiseminen

Apulaissheriffi - Sertifikaatit

 • Lainvalvonnan peruskoulutuksen (LEBT) sertifiointi
 • Emergency Medical Technician (EMT) sertifiointi
 • CPR/AED-sertifiointi

Apulaissheriffi - Kielet
englanti (äidinkieli), espanja (sujuva)Vinkkejä apulaissheriffin ansioluetteloon

Täydellisen, uran käynnistävän ansioluettelon luominen ei ole helppo tehtävä. Yleisten kirjoitussääntöjen noudattaminen voi auttaa, mutta on myös viisasta saada neuvoja, jotka on räätälöity omaan työnhakuun sopiviksi. Kun olet uusi työelämässä, tarvitset apulaissheriffin ansioluettelovinkkejä.
Keräsimme kokeneiden apulaissheriffien parhaat vinkit - Tutustu heidän neuvoihinsa, jotta voit paitsi helpottaa kirjoittamisprosessia myös lisätä mahdollisuuksiasi luoda ansioluettelo, joka herättää mahdollisten työnantajien kiinnostuksen.

 • Nosta esiin kaikki asiaankuuluva kokemuksesi tai sertifikaattisi, kuten elvytyskoulutus tai vartijakokemus.
 • Osoita selvästi, että ymmärrät tehtävän ja asiaa koskevan lainsäädännön ansioluettelosi työnkuvausosiossa.
 • Mainitse myös vapaaehtoistoiminta tai koulun ulkopuolinen toiminta, joka osoittaa johtamistaitojasi tai kykyäsi työskennellä yleisön kanssa.
 • Muista sisällyttää osa, jossa kerrotaan kaikista lainvalvontaan liittyvistä erityiskoulutuksista tai todistuksista.
 • Mainitse kaikki palkinnot tai tunnustukset, jotka olet saanut urasi aikana tai koulussa.


Apulaissheriffin ansioluettelo Yhteenveto Esimerkkejä

Apulaissheriffin ansioluettelon tiivistelmä tai ansioluettelon tavoite on tärkeä osa ansioluetteloa, sillä se antaa mahdollisille työnantajille käsityksen työkokemuksestasi ja pätevyydestäsi. Sen tulisi olla tiivis ja selittää selkeästi, miksi olet paras ehdokas tehtävään. Siinä olisi mainittava aiempi kokemuksesi lainvalvonnasta, mahdolliset sertifikaatit tai lisenssit sekä mahdolliset erikoistaidot, joita sinulla on. Esittämällä selkeän ja tehokkaan yhteenvedon tai tavoitteen voit osoittaa pätevyytesi ja erottua muista hakijoista.

Esimerkki:

 • Erittäin kokenut apulaissheriffi, jolla on yli 10 vuoden kokemus alalta. Taitava lainvalvonnan kaikilla osa-alueilla, mukaan lukien partiointi, tutkinta ja hätätilanteisiin vastaaminen.
 • Sitoutunut apulaissheriffi, jolla on 8 vuoden kokemus lainvalvonnasta. Taitava vastaamaan hätäpuheluihin, ylläpitämään järjestystä ja suorittamaan rikostutkintaa.
 • Dynaaminen apulaissheriffi, jolla on erinomaiset viestintä- ja ongelmanratkaisutaidot. Taitava partiotoiminnassa, rikosten ehkäisyssä ja hätäpuheluihin vastaamisessa.
 • Tuloshakuinen apulaissheriffi, jolla on 5 vuoden kokemus lainvalvonnasta. Asiantuntija kansalaisten suojelemisessa, tutkimusten suorittamisessa ja rikollisten kiinniottamisessa.
 • Luotettava apulaissheriffi, jolla on 8 vuoden kokemus lainvalvonnasta. Taitava partiointi, tutkinta ja hätätilanteiden hoitaminen. Sitoutunut noudattamaan lakia ja pitämään yhteisöt turvassa.


Rakenna vahva kokemusosio apulaissheriffin ansioluetteloosi

Apulaissheriffin ansioluettelon vahva kokemusosio on tärkeä useista syistä. Ensinnäkin se antaa työnantajille perusteellisen kuvan ammatillisesta taustastasi ja saavutuksistasi. Tämä osio voi osoittaa työnantajille, että sinulla on tiedot ja taidot, joita tarvitaan tehtävässä loistamiseen. Lisäksi siinä voidaan tuoda esiin mahdolliset erityistaidot tai saavutukset, joilla voi olla merkitystä tehtävän kannalta. Vahva kokemusosio voi myös auttaa sinua erottumaan muista hakijoista, sillä se tuo esiin ainutlaatuisen pätevyytesi ja kokemuksesi.

Esimerkki:

 • Toiminut apulaissheriffinä 3 vuotta piirikunnan laajuisessa poliisilaitoksessa.
 • Vastaa partioimisesta määrätyillä alueilla, vastaa palvelupyyntöihin, valvoo lakien noudattamista ja tekee pidätyksiä.
 • Tutki rikollista toimintaa, laati yksityiskohtaisia raportteja ja keräsi todisteita.
 • Priorisoi palvelupyyntöihin vastaamisen ja antoi tarvittavaa apua ajoissa.
 • Epäiltyjen ja todistajien haastattelut tapauksen tosiseikkojen selvittämiseksi.
 • Kuljetti vankeja ja esiintyi oikeudessa todistamassa rikosoikeudenkäynneissä.
 • Osallistui yhteisöllisiin poliisitoiminta-aloitteisiin ja tarjosi yhteisön koulutusohjelmia.
 • Ylläpitänyt yhteydenpitoa muiden lainvalvontaviranomaisten kanssa ja koordinoinut toimintaa.
 • Tarkistanut poliisiraportit ja muut asiakirjat oikeellisuuden ja täydellisyyden varmistamiseksi.
 • Suoritti hallinnollisia tehtäviä, kuten tietojen syöttämistä, kirjanpitoa ja arkistointia.


Apulaissheriffin ansioluettelo koulutus esimerkki

Apulaissheriffin virkaan vaaditaan yleensä vähintään lukion päättötodistus tai GED-todistus. Monet osastot vaativat kuitenkin, että hakijoilla on vähintään joitakin opintopisteitä tai rikosoikeuden alan korkeakoulututkinto. Joillakin lainkäyttöalueilla hakijoilta saatetaan myös vaatia poliisiakatemiakoulutuksen suorittamista.

Seuraavassa on esimerkki apulaissheriffin ansioluetteloon sopivasta kokemusluettelosta:

 • Pennsylvanian yliopisto, Philadelphia, PA

 • Rikosoikeuden kandidaatti, 2013

 • Painopiste lainvalvonnassa

 • Psykologian sivuaine

 • Suoritettu rikosoikeuden, rikostutkinnan ja yhdyskuntapoliisin kursseja.

 • Sai erikoiskoulutusta panttivankineuvotteluista, taktisista operaatioista ja ampuma-aseturvallisuudesta.


Apulaissheriffin taidot ansioluetteloon

Taitojen lisääminen apulaissheriffin ansioluetteloon on tärkeää, koska se auttaa rekrytoivaa esimiestä arvioimaan hakijan pätevyyttä tehtävään. Taidot antavat kuvan hakijan kyvyistä esimerkiksi viestinnän, ongelmanratkaisun, kriittisen ajattelun ja muiden tehtävän kannalta merkityksellisten alojen osalta. Taidot osoittavat myös palkkaavalle esimiehelle hakijan asiantuntemuksen tason näillä aloilla, mikä voi vaikuttaa hänen päätökseensä edetä hakijan kanssa. Sisällyttämällä taidot apulaissheriffin ansioluetteloon hakijat osoittavat, että heillä on tarvittava pätevyys tehtävän tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen.

Pehmeät taidot:

 1. Johtamistaidot
 2. Viestintätaidot
 3. ongelmanratkaisutaidot
 4. päätöksentekotaidot
 5. Konfliktien ratkaiseminen
 6. ajanhallinta
 7. Tiimityö
 8. ihmissuhdetaidot
 9. Kriittinen ajattelu
 10. Kulttuurin ymmärtäminen
< />
Kovat taidot:
 1. Law Enforcement
 2. Tutkinta
 3. Rikospaikka
 4. Partio
 5. Raporttien kirjoittaminen
 6. Pidätysmenettelyt
 7. Todistaminen oikeussalissa
 8. Ampuma-asetaito
 9. Hätätilanteiden hallinta
 10. Taktiset operaatiot


Yleiset virheet, joita kannattaa välttää apulaissheriffin ansioluetteloa kirjoittaessa

Näillä kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajat saavat keskimäärin 180 hakemusta jokaista avointa työpaikkaa kohden. Näiden ansioluetteloiden käsittelyssä yritykset luottavat usein automatisoituihin hakijaseurantajärjestelmiin, jotka voivat seuloa ansioluettelot ja karsia vähiten pätevät hakijat. Jos ansioluettelosi on niiden harvojen joukossa, jotka pääsevät näiden bottien ohi, sen on silti tehtävä vaikutus rekrytoijiin tai palkkaavaan johtajaan. Koska hakemuksia tulee niin paljon, rekrytoijat kiinnittävät kuhunkin ansioluetteloon yleensä vain 5 sekuntia huomiota ennen kuin he päättävät, hylkäävätkö he sen. Tämän vuoksi on parasta välttää sisällyttämästä hakemukseen mitään häiritsevää tietoa, joka voisi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Voit varmistaa, että ansioluettelosi erottuu edukseen, kun luet alla olevassa luettelossa, mitä sinun ei pitäisi sisällyttää työhakemukseesi.

 • Ei saatekirjettä. Saatekirje on hyvä tapa selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään ja miksi haluat paikan.
 • Liian paljon jargonia. Palkkaavat johtajat eivät halua lukea ansioluetteloa, joka on täynnä teknisiä termejä, joita he eivät ymmärrä.
 • Tärkeiden yksityiskohtien pois jättäminen. Muista mainita yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi sekä kaikki asiaankuuluvat taidot ja kokemukset.
 • Yleisen mallin käyttäminen. Räätälöi ansioluettelosi hakemasi työpaikan mukaan. Tämä osoittaa työnantajalle, että suhtaudut tehtävään vakavasti.
 • Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet. Tarkista ansioluettelosi aina uudelleen kirjoitus-, oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.
 • Keskitytään liikaa velvollisuuksiin. Muista sisällyttää saavutukset ja onnistumiset osoittaaksesi työnantajalle, että olet loistava ehdokas.
 • Henkilötiedot mukaan lukien. Vältä henkilökohtaisten tietojen, kuten iän, siviilisäädyn tai uskonnollisen vakaumuksen ilmoittamista.


Keskeiset asiat apulaissheriffin ansioluetteloa varten

 • Luettele mahdollinen asiaankuuluva työkokemus, kuten aiemmat lainvalvontatehtävät tai vastaavat tehtävät.
 • Korosta koulutustasi, mukaan lukien mahdolliset todistukset, lisenssit tai tutkinnot.
 • Korostetaan erityistaitoja, kuten taktista koulutusta, aseiden hallintaa ja kentällä käytettävien menettelyjen tuntemusta.
 • Mainitse saamasi palkinnot, kiitokset tai muut tunnustukset.
 • Kuvaile tekemääsi yhteisöpalvelua tai vapaaehtoistyötä.
 • Mainitse mahdolliset erityistaidot, joista voisi olla hyötyä tehtävässä, kuten sujuva vieraan kielen taito.
 • Osoita sitoutumisesi julkiseen palveluun ja ammattietiikkaan.

On aika aloittaa työnhaku. Varmista, että olet parhaimmillasi ja saat seuraavan työpaikkasi postipalvelussa seuraavien apuvälineiden avulla resumaker.fi.
Käyttövalmiit mallit, joiden avulla ansioluettelosi erottuu rekrytoijien silmissä
Kokeile Resumakerin ammattimaista ansioluettelon rakentajaa nyt. Aloita ilmaiseksi